Pagina documente » Stiinte Economice » Creditarea persoanelor fizice (XYZ, Caransebes)

Despre lucrare

lucrare-licenta-creditarea-persoanelor-fizice-xyz-caransebes-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-creditarea-persoanelor-fizice-xyz-caransebes-


Cuprins

CUPRINS
Pg.
1. CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI. ISTORIE SI
EVOLUTIE. 1
1.1. SCURT ISTORIC AL PRIMILOR ANI DE FUNCTIONARE
a C.E.C.-ULUI. 1
1.2. ACTIVITATEA C.E.C. 5
1.3. STRATEGIE C.E.C. 11
2. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE. 16
2.1. PRINCIPII SI REGULI GENERALE. 16
2.1.1. PRINCIPII GENERALE. 16
2.1.2. REGULI DE BAZA PRIVIND
CREDITUL BANCAR. 18
2.2. CONDITII DE CREDITARE A PERSOANELOR
FIZICE. 18
2.3. BENEFICIARII DE iMPRUMUTURI SI CATEGORIILE
DE CREDIT. 20
2.4. CONTINUTUL SI ANALIZA DOCUMENTATIEI DE
CREDIT. 23
2.5. AVIZAREA SI APROBAREA CREDITULUI. 25
2.6. GARANTIILE CREDITULUI. 25
2.7. iNTOCMIREA, VERIFICAREA SI SEMNAREA CONTRACTELOR DE iMPRUMUT SI DE GARANTIE. 28
2.8. EFECTUAREA PLATILOR, RAMBURSAREA
CREDITELOR SI ACHITAREA DOBiNZILOR
DATORATE. 31
3. ACORDAREA DE CREDIT UNEI PERSOANE FIZICE PENTRU
CUMPARAREA DE BUNURI DE FOLOSINTA iNDELUNGATA. 34
ANEXE 37
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 60

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

1. CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI. ISTORIE SI EVOLUTIE

1.1. SCURT ISTORIC AL C.E.C.-ULUI.

Casele de Economii sunt institutii care efectueaza operatiuni asemanatoare cu cele ale bancilor (deschiderea de conturi, acordare de credite, etc.), insa sunt specializate in relatiile cu populatia. Principala activitate a acestor organisme este colectarea economiilor banesti ale populatiei prin tehnica depunerilor pe libretele de economii. În Romania, institutia de acest gen este Casa de Economii si Consemnatiuni, care a evoluat astfel: [1(CERNA SILVIU, 2000)]

- in 24 noiembrie 1864 se infiinteaza Casa de Depozite si Consignatiuni prin decizia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

- in 1874-1875 se construieste primul imobil propriu al Casei de Depuneri si Consemnatiuni.

- in 1876 se adopta Legea de reorganizare a Casei de Depuneri si Consemnatiuni, aceasta fiind autorizata sa efectueze operatiuni de lombard.

- in 1877, in lipsa unei banci de emisiune in tara (Banca Nationala se infiinteaza in 1880), se incredinteaza Casei de Depuneri si Consemnatiuni sarcina tiparirii biletelor ipotecare si a controlului legal de emisiunea acestora.

- in 1 ianuarie 1881 se infiinteaza Casa de Economie ca o anexa a Casei de Depuneri si Consemnatiuni cu scopul de a „provoca, a pastra, a face producatoare si a strange economiile cele mai neinsemnate ale claselor muncitoare”. Odata ce infiintarea noii institutii, s-a stabilit o delimitare a sferei de actiuni. Casa de Economii si-a concentrat atentia asupra atragerii micilor economii incepand de la 1 leu la 300 de lei, in vreme ce Casa de Depuneri si Consemnatiuni a ramas sa se ocupe cu pastrarea depunerilor cu caracter obligatoriu (consemnari, cautiuni, garantie), precum si cu atragerea depunerilor voluntare de capitaluri mai insemnate.

- in 8 iunie 1897 se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Depuneri, Consemnatiuni si Economie, inaugurat la inceputul anului 1900. Picturile interioare ale Palatului au fost executate de pictorul Mihail Simonide in perioada 1900-1913.

- in 1 august 1930 se reorganizeaza Casa de Depuneri, Consemnatiunii si Economie prin scindarea sa in doua institutii specializate:

? Casa de Depuneri si Consemnatiuni a primit sarcina sa exercite mai departe monopolul asupra atragerii depunerilor cu caracter obligatoriu (depozite judiciare, consemnari).

? Casa de Economie, transformata in „institutie publica autonoma”, cu o structura organizatorica apropiata de cea a bancilor comerciale.

- La 21 octombrie 1932 se completeaza Legea pentru organizarea caselor de economii din 1930 cu noi prevederi: introducerea operatiilor de conturi curente, viramente si cecuri postale. Odata cu infiintarea noului serviciu, Casa Generala de Economii si Cecuri Postale, prescurtat CEC.

- La data de 24 martie 1937 apare Legea prin care se precizeaza faptul ca depunerile si consemnarile judiciare si administrative trebuie efectuate in mod obligatoriu la Casa de Depuneri si Consemnatiuni.

- În anul 1938 se adopta un sistem de contabilitate, in baza caruia operatiunile au fost separate in conturi analitice, indicandu-se natura lor.

- În anul 1945 Casa de Depuneri introduce carnetul de cecuri.

- În anul 1946 se introduce carnetul de cec la purtator care putea fi folosit de titular pentru orice plati.

- La data de 15 august 1947 se adopta legea pentru infaptuirea reformei banesti prin care se recalculeaza depunerile C.E.C. la raportul 1 : 20.000.

- La 11 august 1948 se dizolva si se pune in lichidare a tuturor bancilor si institutiilor de credit, cu exceptia Bancii Nationale, a Casei Nationale de Economii si Cecuri Postale, a Casei de Depuneri si Consemnatiuni si a Societatii Nationale de Credit Industrial, care au fost complet reorganizate.

- La data de 1 septembrie 1948 se infiinteaza Casa de Economii si Consemnatiuni, C.E.C., al carei patrimoniu s-a transformat prin contopirea patrimoniilor Casei Nationale de Economii si Cecuri Postale si Casei de Depuneri si Consemnatiuni.

Potrivit Legii din 1948, Casa de Economii si Consemnatiuni putea face urmatoarele operatiuni:

- primirea, fructificarea si restituirea depunerilor pe libretele de economii;

- incasari si plati in conturi curente;

- primirea spre consemnare, pastrare si administrare a valorilor efectelor si numerarului de la stat si particulari;

- executarea, pe seama statului, a oricaror operatiuni privind emisiunea, administrarea si rascumpararea imprumuturilor pe piata interna, pe baza dispozitiilor Ministerului Finantelor;

- plata salariilor si a pensiilor la domiciliu;

- alte operatiuni incredintate de Ministerul Finantelor.

La sfarsitul lunii august a anului 1949 reteaua operativa proprie era formata din 539 unitatii: centrala, 12 sucursale, 526 agentii.

În data de 9 februarie 1949 prin Decizia nr. 26 a Bancii de Stat (infiintata in noiembrie 1948 ca centrul unic de creditare, de casa si decontari), toate conturile curente deschise la C.E.C. apartinand institutiilor de stat, intreprinderilor, organizatiilor si asociatiilor au fost inchise, iar soldurile lor au fost transferate, impreuna cu soldurile conturilor de imprumuturi, la Banca de Stat, cat si de la bancile in lichidare.

La 19 august 1958 se publica Decretul nr. 371 privind organizarea si functionarea Casei de Economii si Consemnatiuni, care prevedea in obiectul de activitate; atragerea de economii ale populatiei, deschiderea de conturi curente atat pentru cetateni, cat si pentru unitati de stat, cooperatiste si obstesti, primirea sumelor spre consemnare si emiterea de acreditive. [1 (C.E.C. – Publicatii 2001)]

La data de 2 iulie 1996 se publica Legea nr. 66 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni in societate bancara pe actiuni, cu actionar unic statul roman. Principalul domeniu de activitate este, atragerea pastrarea si fructificarea economiilor banesti in lei si in valuta ale populatiei, a disponibilitatilor banesti ale persoanelor juridice, precum si primirea de sume spre consemnare.

Capitalul social initial al Casei de Economii si Consemnatiuni este de 220.000 milioane lei.

Disponibilitatile Casei de Economii si Consemnatiuni se fructifica prin:

a) acordarea de credite populatiei pentru cumpararea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuintelor proprietate personala, precum si pentru cumpararea de bunuri de consum;

b) acordarea de credite agentilor economici mici si mijlocii;

c) cumpararea de titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri de valoare;

d) construirea de depozite si acordarea de credite societatilor financiare si bancare;

e) alte plasamente stabilite de Consiliul de administratie al Casei de Economii si Consemnatiuni.

Sumele depuse de populatie la Casa de Economii si Consemnatiuni pe instrumente de economisire, precum si dobanzile si castigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricand la cererea titularilor sau a reprezentantilor legali ai acestora. Depunerile de creanta asupra sumelor depuse, dobanzilor si castigurilor sunt imprescriptibile.

Operatiunile efectuate de Casa de Economii si Consemnatiuni, numele depunatorilor si ale titularilor depunatorilor, sumele depuse si orice alte date in legatura cu operatiile efectuate pe numele acestora sunt confidentiale.

Date informative privind depunatorii titulari si operatiunile efectuate se dau numai in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiune penala impotriva titularului, la cererea procurorului sau a instantei judecatoresti.

Masurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobanzilor si a castigurilor pot fi luate numai in cauzele penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale impotriva titularului, prin ordonanta procurorului sau prin incheiere a instantei judecatoresti iar masurile de executare silita pot fi luate numai in cauzele penale, prin hotarare judecatoreasca.

Sunt scutite de impozite, taxe de timbru si orice alte taxe: