Pagina documente » Stiinte Economice » Creditarea. Studiu privind acordarea unui credit global de explotare (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-creditarea.-studiu-privind-acordarea-unui-credit-global-de-explotare-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-creditarea.-studiu-privind-acordarea-unui-credit-global-de-explotare-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
I. LOCUL B.C.R. IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMANESC
I.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC
I.1.1 CADRUL LEGISLATIV
I.1.2 CARACTERISTICILE SISTEMULUI BANCAR ROMANESC
I.1.3 PERSPECTIVELE SISTEMULUI BANCAR ROMANESC
I.2 PREZENTAREA B.C.R. - SUCURSALA JUDETULUI MEHEDINTI
I.2.1 ANALIZA IN DINAMICA A RESURSELOR
I.2.2 ANALIZA IN DINAMICA A PLASAMENTELOR
I.2.3 POLITICA DE CREDITE SI DOBANZI A B.C.R.
II. CREDITAREA - MODALITATE PRINCIPALA DE UTILIZARE A RESURSELOR
II.1 PRINCIPII ALE CREDITARII
II.2 TIPURI DE RISCURI BANCARE. DEFINIREA. CLASIFICAREA
III. CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE
III.1 RISCURI PURE
III.2 RISCURI LUCRATIVE SAU SPECULATIVE
III.3 DIN PUNCT DE VEDERE AL GESTIUNII RISCURILOR
III.3.1 DIVERSIFICABILE
III.3.2 NEDIVERSIFICABIL
III.4 DIN PUNCT DE VEDERE AL CAUZEI
III.4.1 FINANCIARE
III.4.2 RISCUL DE CREDITARE
III.4.3 RISCUL DE LICHIDITATE
III.4.4 RISCUL DE PIATA
III.4.5 RISCUL DE CAPITAL
III.5 RISCURILE DE PRESTARE
III.5.1 RISCUL OPERATIONAL
III.5.2 RISCUL TEHNOLOGIC
III.5.3 RISCUL PRODUSULUI NOU
III.5.4 RISCUL STRATEGIC
III.6 RISCURILE AMBIENTALE
III.6.1 RISCUL DE FRAUDA
III.6.2 RISCUL ECONOMIC
III.6.3 RISCUL CONCURENTIAL
III.6.4 RISCUL LEGAL
III.7 CLASIFICAREA RISCURILOR
III.7.1 RISC SISTEMATIC
III.7.2 RISC NESISTEMATIC
III.7.3 RISCUL PUTERII DE CUMPARARE
III.7.4 RISCUL RATEI DOBANZII
III.7.5 RISCUL PIETEI
III.7.6 RISCUL INDUSTRIEI SI AL TIPULUI DE AFACERE
III.7.7 RISCUL POLITIC
III.7.8 RISCUL PSIHOLOGIC
III.7.9 RISCUL FINANCIAR
III.7.10 RISCUL MANAGERIAL
III.7.11 FRAUDA
III.8 ANALIZA RISCULUI AFERENT IN PROCESUL DE CREDITARE
III.9 CLASIFICAREA CREDITELOR SI PLASAMENTELOR
III.9.1 CREDITE STANDARD
III.9.2 CREDITE IN OBSERVATIE
III.9.3 CREDITE SUBSTANDARD
III.9.4 CREDITE INDOIELNICE
III.10 GESTIONAREA RISCURILOR IN PROCESUL CREDITARII
III.10.1 GARANTIILE IN PROCESUL CREDITARII
III.10.2 IMPORTANTA GESTIONARII RISCURILOR BANCARE
III.11 GESTIONAREA RISCULUI DE CREDIT GLOBAL
III.11.1 DIVIZIUNEA RISCURILOR DE CREDITARE
III.11.2 LIMITAREA RISCURILOR
III.12 DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE
III.13 GARANTAREA CREDITELOR
IIJ TIPURI DE GARANTII
IIJ.1 GARANTII PERSONALE
IIJ.2 GARANTII REALE
IIK TIPURI DE GAJURI
IIK.1 GAJUL CU DEPOSEDARE
IIK.2 GAJUL FARA DEPOSEDARE
IIL CESIUNEA
IIL.1 CESIUNEA DE BUNURI
IIL.2 CESIUNEA DE CREANTE
IIM COSIDERATII FINALE PRIVIND SPECIFICUL CERINTELOR REGIMULUI GARANTIILOR LA B.C.R.
IIN ASIGURAREA ACTIVELOR ACCEPTATE IN GARANTIE
IIO MASURI DE PREVENIRE SI ACOPERIRE A RISCURILOR BANCARE
IIP MASURI DE PREVENIRE A RISCULUI CREDITULUI
IIP.1 MASURI PREVENTIVE
IIP.2 MASURI OPERATIVE
IIP.3 MASURI CURATIVE
IV. EFECTELE GESTIONARII CREDITULUI SI A RISCURILOR ASUPRA PERFORMANTELOR FINANCIAR - BANCARE
IV.1 ANALIZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR BANCARE SI A PROFITULUI
IV.2 INDICATORI DE DIMENSIONARE A PROFITULUI BANCAR
IV.3 INTERPRETAREA ECONOMICA A INDICATORILOR
IV.3.1 RATA PROFITULUI
IV.3.2 RATA RENTABILITATII
IV.4 PERSPECTIVE PRIVIND PERFORMANTELE BANCARE
IV.4.1 TEHNOLOGIA INFORMATIEI
IV.4.2 STRUCTURILE ORGANIZATORICE
IV.4.3 ASIGURAREA EFICIENTEI ACTIVITATII PROPRII
IV.4.4 ACTIVITATEA DE MARKETING
IV.4.5 PREGATIREA SI RANDAMENTUL PERSONALULUI
IV.4.6 MANAGEMENTUL
V. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR
V.1 ANALIZA ASPECTELOR NEFINACIARE PRIVIND ACTIVITATEA CLIENTULUI
V.2 STUDIU DE CAZ: ACORDAREA UNUI CREDIT GLOBAL DE EXPLOTARE - SOCIETATEA COMERCIALA GIUSIM S.R.L.
V.3 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA A BONITATII CLIENTULUI
V.3.1 INDICATORII CARE STAU LA BAZA ANALIZEI SI EVALUARII BONITATII
V.3.2 INDICATORI DE NIVEL SI STRUCTURA
V.3.2.1 CIFRA DE AFACERI
V.3.2.2 CAPITALURI PROPRII
V.3.2.3 REZULTATUL EXERCITIULUI IN CIFRE ABSOLUTE
V.3.2.4 FONDUL DE RULMENT
V.3.2.5 NECESARUL DE FOND DE RULMENT
V.3.2.6 TREZORERIA NETA
V.3.2.7 LICHIDITATEA
V.3.2.8 GRADUL DE INDATORARE
V.3.2.9 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE
V.3.3 INDICATORI DE PERFORMANTA
V.3.3.1 RENTABILITATEA
V.3.4 INDICATORI AI RISCULUI FINANCIAR
V.3.4.1 RATA VALORII ADAUGATE
V.3.4.2 POLITICA DE DIVIDENDE
V.4 DETERMINAREA VALORII CREDITULUI PE BAZA ANALIZEI DE CASH - FLOW
V.5 GARANTAREA CREDITULUI SI ALTE MENTIUNI PRIVIND CREDITUL
VI. BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I – LOCUL B.C.R. ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

1.1. Sistemul bancar romanesc

1.1.1. Cadrul legislativ

Societatile bancare detin o pozitie aparte in categoria societatilor comerciale ca urmare a obiectului specific al operatiunilor pe care le indeplinesc si a subordonarii activitatii fata de Banca Nationala a Romaniei.

În Romania activitatea bancara se desfasoara tinand cont de:

- reglementarile din dreptul comun: Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;

- reglementarile specializate: Legea bancara nr.58/1998, Legea nr.101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Legea nr.83/1998 privind procedura falimentului bancilor;

- reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei sub forma de norme, adrese si circulare.

Activitatea bancara in Romania se desfasoara prin Banca Nationala a Romaniei si prin banci.

Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman, are personalitate juridica iar obiectivul fundamental al acesteia este asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor. Pentru obtinerea obiectivului sau fundamental, banca centrala elaboreaza, aplica si raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de plati, precum si de autorizarea si supravegherea prudentiala bancara in cadrul politicii generale a statului, urmarind functionarea normala a sistemului bancar si participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piata.

Bancile sunt persoane juridice autorizate sa desfasoare, in principal activitati de atragere de depozite si acordare de credite in nume si cont propriu.

Bancile, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei, procesul de autorizare cuprinzand doua etape si anume:

- aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale Legii bancare nr.58/1998;

- autorizarea functionarii bancii.

În vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele documente:

a) cererea de autorizare;

b) procura autentica semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);

c) proiectul actului constitutiv;

d) repartitia actiunilor si a dreptului de vot pentru fondatori;

e) chestionar pentru participantii la capitalul social al bancii;

Persoanele fizice vor mai prezenta:

1.curriculum vitae;

2.certificatul de cazier judiciar in original sau in copie legalizata.

3.declaratia de venit, vizata de autoritatea fiscala.

În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea unei banci sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea luata, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii. Aprobarea de constituire permite fondatorilor sa procedeze la constituirea societatii bancare.

1.1.2. Caracteristicile sistemului bancar romanesc

Principalii intermediari financiari sunt bancile, a caror caracteristica importanta consta in capacitatea lor de a pune in circulatie creante asupra lor insele, sporind volumul mijloacelor de plata si implicit al masei monetare. Ele faciliteaza formarea capitalului disponibil in economie.

În conditiile amplificarii schimburilor comerciale, dezvoltarii relatilor economice intre state si in special avantului fara precedent luat de tehnologia informationala in ultimele decenii, rolul bancilor in economie creste substantial atat in ansamblurile economice nationale, cat si la nivel zonal si mondial.

Totalitatea bancilor care functioneaza intr-o economie formeaza sistemul bancar in structura caruia distingem: banca centrala; bancile comerciale sau de depozit; societatile financiare; bancile si institutiile de credit specializate.

Stabilitatea sistemului bancar este un obiectiv integrat politicii de stabilizarea macroeconomica, ca urmare sistemul bancar este unul din cele mai reglementate domenii.

Sistemul bancar este organizat avand in centru banca de emisiune. O data cu monopolizarea dreptului de a emite bancnote, Banca centrala s-a detasat de celelalte banci din sistem si din concurenta a lor s-a transformat intr-o institutie de supraveghere, control si sustinere a sistemului bancar in ansamblul sau. Banca Centrala a devenit bancher al celorlalte banci sau banca a bancilor.

Rolul bancii centrale il reprezinta influentarea comportamentului celorlalte banci in conexiune cu obiectivele politicii economice, atat prin utilizarea unor instrumente specifice (vanzari-cumparari de titluri si devize), cat si prin masuri de control selectiv al creditelor. Prin aceste instrumente banca centrala supravegheaza lichiditatea economiei si actioneaza ca un creditor de ultima instanta pentru celelalte verigi ale sistemului bancar.

Celelalte componente ale sistemului bancar, sunt, in majoritatea lor, organizate tot sub forma societatilor pe actiuni si pot fi private, de stat sau mixte. Au statute proprii de functionare in care se prevad: forma de organizare; volumul si ponderea capitalului propriu; alte fonduri pe care le pot constitui; tipurile de operatiuni pe care le pot efectua grupate in doua mari categorii: bilantiere (pasive si active) si extrabilantiere.

Trebuie facuta o distinctie in ceea ce priveste definirea rolului si functiilor bancilor private, pe de o parte, ca elemente ale unui sistem coordonat de banca centrala, iar pe de alta parte, ca entitati economice independente indiferent de tipologia in care se incadreaza acestea.

Atunci cand vorbim de banci ca societati comerciale, rolul lor este clar: acela de multiplicare a capitalului proprietarilor prin realizarea de profituri maxime in conditii de risc minim.

Rolul bancilor ca elemente ale sistemului consta in aceea ca, alaturi de alte institutii financiare care au capatat importanta din ce in ce mai mare in ultimele decenii, se constituie in canale prin care Banca Centrala aplica masurile de politica monetara, bancile asigurand functiile esentiale pentru circulatia valorilor in economie, de intermediari intre depozitari si imprumutati si, pe de alta parte de mijloc de realizare a transferurilor de bani in economie.

Acest rol al entitatilor bancare incluse in sistem s- a amplificat in ultimele decenii in conditiile in care au aparut o serie de mutatii in structura, forma, directia si viteza fluxurilor de marfuri, financiare, informationale, nationale si internationale.

În prezent, sistemul bancar din Romania este format aproape in exclusivitate din banci comerciale cu vocatie de banci universale chiar daca, in titulatura lor, unele din aceste banci isi limiteaza activitatea la anumite domenii economice sau la o anumita specializare bancara. Ca exceptie de la regula se poate da exemplul C.E.C. care are statut de banca specializata in atragerea de economii de la populatie.

Aceasta lipsa a specializarii bancilor pe domenii stricte de activitate este un fenomen normal in conditiile progresului tehnic in informatica precum si dezvoltarii unor instrumente si produse financiare bancare moderne, insa, pe de alta parte in cazul Romaniei este si o consecinta a nivelului extrem de redus al concurentei pe piata bancara comparativ cu alte state cu traditie in economia concurentiala.

1.1.3. Perspectivele sistemului bancar romanesc