Pagina documente » Stiinte Economice » Creditul obligatar. Emisiunea si plasarea titlurilor financiare obligatare

Despre lucrare

lucrare-licenta-creditul-obligatar.-emisiunea-si-plasarea-titlurilor-financiare-obligatare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-creditul-obligatar.-emisiunea-si-plasarea-titlurilor-financiare-obligatare


Cuprins

CUPRINS
Cap. I Creditul obligatar si instrumentul creditului obligatar 5
1.1. Creditul 5
1.2. Creditul obligatar 6
1.3. Instrumentul creditului obligatar - obligatiunea 8
Cap. II Obligatiunile - instrumente principale ale creditului obligatar 14
2.1 Principalele instrumente obligatare 14
Cap. III Obligatiunile - titluri financiare negociabile pe piata obligatiunilor 16
3.1. Piata obligatiunilor 16
3.1.1 Caracteristicile financiare si randamentul obligatiunilor 16
3.1.2 Amortizarea titlurilor obligatare 18
A) Metoda amortizarii la sfirsit 18
B) Metoda amortismentelor constante 18
C) Metoda amortizarii progresive 19
3.1.3 Aplicatii 20
Cap. IV Gruparea titlurilor obligatare 27
4.1. Gruparea titlurilor financiare obligatare dupa natura obligatiunilor 27
4.1.1 Obligatiuni clasice sau ordinare 27
4.1.2 Obligatiuni rambursabile in actiuni 31
4.1.3 Obligatiuni convertibile (obligatiuni convertibile la un
moment dat) si obligatiuni schimbabile
(obligatiuni convertibile in actiuni in orice moment) 31
A. Precizari suplimentare privind obligatiunile convertibile
la un moment dat 34
B. Precizari suplimentare privind obligatiunile convertibile
in actiuni in orice moment 34
4.1.4 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia in actiuni 35
4.1.5 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia in obligatiuni
(obligatiuni warrant) 36
4.1.6 Bonurile de tezaur 36
4.1.7 Obligatiunile reinnoibile ale tezaurului 37
4.1.8 Obligatiuni asimilabile tezaurului 37
4.2 Gruparea titlurilor financiare obligatare dupa modul de
recompensare 37
4.2.1 Obligatiuni dupa tipul de recompensare 37
A. Obligatiuni cu rata dobinzii fixa 37
B. Obligatiuni cu rata dobinzii variabila si revizuibila 40
C. Obligatiuni indexate si participante 44
4.2.2 Obligatiuni dupa periodicitatea Recompensarii 45
Cap. V Mare diversitate a titlurilor obligatare 46
5.1 Glosar 46
Cap. VI Emisiunea si plasarea titlurilor financiare obligatare 52
6.1. Contractul de emisiune 52
6.2. Pregatirea emisiunii 55
6.3. Lansarea emisiunii 56
6.4. Plasarea titlurilor obligatare 56
Bibliografie 58

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

I. Creditul obligatar si instrumentul

creditului obligatar

1.1. Creditul

Creditul este operatiunea prin care se ia in stapanire imediat resurse in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare in mod normal insotite de plata unei dobanzi ce remunereaza pe imprumutator.

Trasaturile caracteristice creditului:

1. Subiectii raportului de credit : - creditorul

- debitorul

Creditorii si debitorii pot fi : - intreprinderile

- statul

- populatia

2. Promisiunea de rambursare, este elementul esential al raportului de credit care

presupune riscuri si necesita angajarea unei garantii.

În principiu apar trei riscuri:

- riscul de nerambursare, ce consta in probabilitatea intarzierii platii sau incapacitatea de plata datorita unor dificultati sectoriale sau deficiente ale debitorilor.

- riscul de imobilizare, survine la banca sau la detinatorul de depozite si consta in faptul ca banca nu este in masura sa satisfaca cerintele titularului din cauza unei gestionari proaste a capitalurilor.

- riscul de dobanda, afecteaza atat banca, cat si deponentul.

Garantiile, este necesar sa existe un angajament de a plati in cazul in care debitorul nu este capabil sa o faca si in acest caz se constituie garantia personala.

Garantia personala poate fii : - simpla

- solidara

Garantiile reale cuprind mai multe forme : - drept de retinere

- gajul

- ipoteca

- privilegiul

Dreptul de retinere, asigura creditorului posibilitatea de a retine un bun corporal, proprietate a debitorului atat timp cat el nu a achitat integral creditul.

Gajul, este actul prin care debitorul remite creditorului un bun in garantia creditului, un gaj ce poate fi cu sau fara deposedare.

Ipoteca, este actul prin care debitorul acorda dreptul asupra unui imobil fara deposedare si publicitate.

Privilegiul, este dreptul conferit prin lege unui creditor de a avea prioritate in a fi platit.

3. Termenul de rambursare

Creditele vor fi : - pe termen scurt pana la un an;

- pe termen mediu intre 1 si 5 ani;

- pe termen lung peste 5 ani;