Pagina documente » Stiinte Economice » Cresterea eficientei economice

Cuprins

lucrare-licenta-cresterea-eficientei-economice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-cresterea-eficientei-economice


Extras din document

Cuprins
CAPITOLUL I
1. IMPORTANTA SI NECESITATEA ADOPTiRII UNOR STRATEGII DE RESTRUCTURARE SI MODERNIZARE
CAPITOLUL II
2.1. definirea conceptului SI CUPRINSULUI UNEI strategiI de restructurare A UNEI iNTREPRINDERI
2.2. ETAPELE AVUTE iN VEDERE iN ELABORAREA UNEI STRATEGII DE RESTRUCTURARE
2.2.1. DEFINIREA OBIECTIVELOR
2.2.2. CERCETAREA SOLUTIILOR
2.2.2.1. ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
2.2.2.2. STUDIUL FINANCIAR DE FUNDAMENTARE A STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE
2.2.3. SELECTAREA VARIANTEI STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE SI DE MODERNIZARE
2.2.4. LANSAREA SI PUNEREA iN APLICARE A STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE
2.2.5. DEFINIREA SCENARIULUI DE PUNERE iN APLICARE A STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE SI DE URMiRIRE A REALIZiRII
CAPITOLUL III
3. PREZENTAREA GENERALi A SOCIETiTII COMERCIALE IOR-S.A.
3.1. SCURT ISTORIC
3.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
3.3. PRINCIPII DE ORGANIZARE
3.4. NOMENCLATORUL PARTENERILOR SOCIETiTII
3.4.1. FURNIZORII DE MATERII PRIME SI MATERIALE UTILIZATE PENTRU DESFiSURAREA ACTIVITiTII:
3.4.2. CLIENTII
3.4.3.BiNCILE
3.5. NOMENCLATORUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR
3.6. NOMENCLATORUL MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR
3.7. PRINCIPALII CONCURENTI AI SOCIETiTII LA FIECARE DIN PRINCIPALELE PRODUSE
3.8. ELEMENTELE SPECIFICE PROCESULUI TEHNOLOGIC
3.9. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE PRODUCTIE
3.10. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL S.C. IOR S.A.
3.10.1. SUBSISTEMUL METODOLOGIC (SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT)
3.10.2. SUBSISTEMUL DECIZIONAL
3.10.3. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL
3.10.4. SISTEMUL ORGANIZATORIC
CAPITOLUL IV
ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETiTII COMERCIALE >IOR>- S.A.
4.1.CARACTERIZAREA ACTIVITiTII ECONOMICE A S.C.>IOR-S.A.
4.2.DIAGNOZA PERFORMANTELOR iNTREPRINDERII
4.3.ANALIZA MEDIULUI iNCONJURiTOR DE COMPETITIE
4.4.REPREZENTAREA PRINCIPALELOR ASPECTE SEMNIFICATIVE ALE iNTREPRINDERII
4.4.1.EvidenTierea cauzali a principalelor disfuncTionalitiTi
4.2.2.Reliefarea cauzali a principalelor puncte forte
CAPITOLUL VI
6.1.EFICIENTA ECONOMICi A APLICiRII STRATEGIEI DE RESTRUCTURARE
6.2.SINTEZA MiSURILOR DE RESTRUCTURARE SI INFLUENTA ASUPRA INDICATORILOR ECONOMICI AI SOCIETiTII COMERCIALE IOR-S.A.

Alte date