Pagina documente » Administratie publica » Darile de seama si valorificarea informatiilor din acestea

Despre lucrare

lucrare-licenta-darile-de-seama-si-valorificarea-informatiilor-din-acestea
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-darile-de-seama-si-valorificarea-informatiilor-din-acestea


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
STRUCTURA SISTEMULUI BUGETAR DIN ROMiNIA
1.1. Sistemul institutiilor publice .......3
1.2. Ordonatori de credite.8
1.3. Prezentarea institutiei publice Spital Pneumoftiziologie Izvoru judet Giurgiu10
CAPITOLUL II
PARTICULARITATI PRIVIND ORGANIZAREA
CONTABILITATII LA INSTITUTIILE PUBLICE
2.1. Organizarea contabilitatii la institutiile publice ............31
2.2. Organizarea auditului intern la institutiile publice..........36
2.3. Organizarea contabilitatii la institutia Spital Pneumoftiziologie Izvoru judet Giurgiu....37
2.4. Organizarea compartimentului financiar contabil la institutia Spital Pneumoftiziologie Izvoru judet Giurgiu...........39
CAPITOLUL III
DAREA DE SEAMA BUGETARA
SI PARTICULARITATILE ACESTEIA
3.1. Darea de seama bugetara si particularitatile acesteia .......40
3.2. Bilant contabil al institutiilor publice ..........43
3.3. Prezentarea contului de executie bugetara.....45
3.4. Anexele darii de seama contabile 46
3.5. Raport de analiza al darii de seama contabile 48
3.6. Inventarierea patrimoniului institutiilor publice ............49
3.7. Exemple de operatii contabile ce se efectueaza in cadrul
Spital Pneumoftiziologie Izvoru............ 53
3.8. Studiu de caz la institutia Spital Pneumoftiziologie Izvoru
judet Giurgiu........56
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA AUDITULUI LA INSTITUTIILE PUBLICE
4.1. Organizarea compartimentului de audit la institutiile publice ..........70
4.2. Prezentarea raportului de audit intern .........72
4.3. Studiu de caz la institutia publica
Spital Pneumoftiziologie Izvoru judet Giurgiu............74
CAPITOLUL V
APLICAREA TEHNICII DE CALCUL iN REDACTAREA DARILOR DE SEAMA BUGETARE
5.1. Metoda informatizarii in contabilitate .........76
CAPITOLUL VI
CONCLUZII SI PROPUNERI CU PRIVIRE LA IDENTIFICAREA
INFORMATIILOR CUPRINSE iN DAREA DE SEAMA
CONTABILA LA INSTITUTIA PUBLICA
SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU 85
BIBLIOGRAFIE ..........88
CUPRINS


CAPITOLUL I
STRUCTURA SISTEMULUI BUGETAR DIN ROMΒNIA

1.1. Sistemul instituţiilor publice ……………………………….3
1.2. Ordonatori de credite……………………………………….8
1.3. Prezentarea instituţiei publice „Spital Pneumoftiziologie Izvoru” judeţ Giurgiu……………………………………...10

CAPITOLUL II
PARTICULARITĂŢI PRIVIND ORGANIZAREA
CONTABILITĂŢII LA INSTITUŢIILE PUBLICE

2.1. Organizarea contabilităţii la instituţiile publice …………31
2.2. Organizarea auditului intern la instituţiile publice……….36
2.3. Organizarea contabilităţii la instituţia „Spital Pneumoftiziologie Izvoru” judeţ Giurgiu……………….37
2.4. Organizarea compartimentului financiar contabil la instituţia „Spital Pneumoftiziologie Izvoru” judeţ Giurgiu………..39

CAPITOLUL III
DAREA DE SEAMĂ BUGETARĂ
ŞI PARTICULARITĂŢILE ACESTEIA

3.1. Darea de seamă bugetară şi particularităţile acesteia …….40
3.2. Bilanţ contabil al instituţiilor publice …………………….43
3.3. Prezentarea contului de execuţie bugetarㅅ…………..45
3.4. Anexele darii de seamă contabile ………………………...46
3.5. Raport de analiza al darii de seamă contabile ……………48
3.6. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice …………49
3.7. Exemple de operaţii contabile ce se efectuează ξn cadrul
„Spital Pneumoftiziologie Izvoru”……………………… 53
3.8. Studiu de caz la instituţia „Spital Pneumoftiziologie Izvoru”
judeţ Giurgiu……………………………………………..56


CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA AUDITULUI LA INSTITUŢIILE PUBLICE

4.1. Organizarea compartimentului de audit la instituţiile publice …………………………………………………………….70
4.2. Prezentarea raportului de audit intern ……………………72
4.3. Studiu de caz la instituţia publică
„Spital Pneumoftiziologie Izvoru” judeţ Giurgiu...………74

CAPITOLUL V
APLICAREA TEHNICII DE CALCUL ΞN REDACTAREA DARILOR DE SEAMĂ BUGETARE

5.1. Metoda informatizării ξn contabilitate ……………………76

CAPITOLUL VI
CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA IDENTIFICAREA
INFORMAŢIILOR CUPRINSE ΞN DAREA DE SEAMĂ
CONTABILĂ LA INSTITUŢIA PUBLICĂ
„SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU” ……………85

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………….88
EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

STRUCTURA SISTEMULUI BUGETAR DIN ROMANIA

1.1. SISTEMUL INSTITUTIILOR PUBLICE

Sfera de activitate care formeaza sistemul bugetar din tara noastra cuprinde: invatamantul, sanatatea, cultura, apararea tarii, justitia , autoritatea publica, protectia mediului inconjurator, asistenta si protectie sociala, activitati de interes strategic, transporturi si telecomunicatii, cercetare stiintifica.

Ξn conformitate cu prevederile Legii nr. 72/12 iulie 1996 privind finantele publice, institutiile publice cuprind : Parlamentul , Presedintia Romaniei, Guvernul, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice – centrale si locale, ale autoritatii publice, autoritatea judecatoreasca, precum si institutiile de stat de subordonare centrala sau locala , indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.

Sunt considerate institutii publice cele care indeplinesc urmatoarele trasaturi :

- sunt institutii ale statului de drept, care desfasoara activitate politica sau executiva, reprezentand puterea si administratia de stat in societate;

- sunt institutii de stat, care isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu bugetul public, privind resursele financiare constituite in cadrul acestuia la nivel central, local sau prin fondurile speciale pentru acoperirea cheltuielilor, pe destinatii specifice stabilite prin clasificatie bugetara.

Activitatea finantelor publice cuprinde :

a) elaborarea si executia bugetului public national pe toate cele trei structuri ale acestora: bugetul administratiei centrale de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale;

b) perceperea impozitelor , taxelor si a celorlalte venituri ale statului stabilite prin lege;