Pagina documente » Stiinte Economice » Demnitarii, reprezentantii interesului public. Participarea la lucrarile sedintelor comisiilor parlam

Cuprins

lucrare-licenta-demnitarii-reprezentantii-interesului-public.-participarea-la-lucrarile-sedintelor-comisiilor-parlam
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-demnitarii-reprezentantii-interesului-public.-participarea-la-lucrarile-sedintelor-comisiilor-parlam


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I STATUTUL DEPUTATILOR SI SENATORILOR
1.1. VALIDAREA ,JURAMiNTUL DE CREDINTA, DURATA SI iNCETAREA MANDATULUI.............. .2
1.2. INCOMPATIBILITATI..........4
1.3. DREPTURI SI OBLIGATII....6
1.4. PRINCIPII SI REGULI DE CONDUITA PARLAMENTARA.......9
1.5. IMUNITATEA PARLAMENTARA SI REGIMUL iN PROCESUL PENAL..............10
1.6. REGIMUL DISCIPLINEI PARLAMENTARE...........12
CAPITOLUL II EXERCITAREA MANDATULUI iN CAMERA DEPUTATILOR SI iN CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA
2.1. EXERCITAREA MANDATULUI iN CAMERA DEPUTATILOR
2.1.1. DECLARATII POLITICE....14
2.1.2. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII LEGISLATIVE.....14
2.1.3. iNTREBARI SI INTERPELARI..........15
2.1.4. MOTIUNI20
2.1.5. INFORMAREA CAMEREI DEPUTATILOR SI A DEPUTATILOR
..21
2.1.6. PARTICIPAREA LA LUCRARILE SEDINTELOR COMISIILOR
PARLAMENTARE DIN CARE FACE PARTE.............. 21
2.1.7. PARTICIPAREA LA SEDINTELE GRUPULUI PARLAMENTAR
. 37
2.2. EXERCITAREA MANDATULUI iN CIRCUMSCRIPTIA
ELECTORALA.....41
CAPITOLUL III NORME DE TEHNICA LEGISLATIVA
3.1. ACTIVITATEA DE LEGIFERARE.....42
3.2. PARTILE CONSTITUTIVE ALE ACTULUI NORMATIV............47
3.3. SISTEMATIZAREA CONTINUTULUI ACTULUI NORMATIV......
..51
3.4. EVENIMENTELE LEGISLATIVE......53
CAPITOLUL IV PROIECTUL VOLUNTARI PENTRU BIROUL PARLAMENTAR....59
CAPITOLUL V CONCLUZII........73
CAPITOLUL VI ANEXE.........77

Alte date

?

CAPITOLUL I

STATUTUL DEPUTATILOR SI SENATORILOR

1.1 . VALIDAREA ,JUR?MÂNTUL DE CREDINT?, DURATA SI ÎNCETAREA MANDATULUI

“ Deputatii si senatorii sunt reprezentanti alesi ai poporului roman, prin care acesta isi exercita suveranitatea in conditiile prevazute de Constitutie si de legile tarii. În exercitarea mandatului deputatii si senatorii sunt in serviciul poporului”, potrivit dispozitiilor art.1 al Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.

VALIDAREA

Deputatii si senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub conditia validarii alegerii si a depunerii juramantului. Astfel, validarea mandatului se face in conformitate cu prevederile regulamentului fiecarei Camere. [1 Art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.

]

JUR?MÂNTUL

Dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor si a Senatului, fiecare deputat si fiecare senator depune in fata plenului Camerei din care face parte, intrunita in sedinta solemna, juramantul de credinta fata de tara si popor.

Juramantul scris se rosteste solemn, se semneaza de fiecare deputat sau senator si se incredinteaza spre pastrare presedintelui Camerei. Refuzul de a depune juramantul de credinta atrage de drept invalidarea mandatului, de care plenul Camerei ia act.

Supleantii de pe listele oficiale de alesi si care sunt chemati sa ocupe locurile vacante, in conditiile legii electorale, vor depune juramantul de credinta dupa validarea mandatului, potrivit aceleiasi proceduri si cu aceleasi consecinte juridice.

Formula juramantului de credinta: "Jur credinta patriei mele Romania; Jur sa respect Constitutia si legile tarii; Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei; Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor; Asa sa ma ajute Dumnezeu." [2 Art. 3 alin.(1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.]

Juramantul de credinta se poate depune si fara formula religioasa, care se inlocuieste cu formula: "Jur pe onoare si constiinta" si aceasta prefateaza juramantul.

Juramantul scris se rosteste solemn, se semneaza de fiecare deputat sau senator si se incredinteaza spre pastrare presedintelui Camerei. Refuzul de a depune juramantul de credinta atrage de drept invalidarea mandatului, de care plenul Camerei ia act.

DURATA MANDATULUI

Durata mandatului de deputat sau de senator este egala cu durata mandatului Camerei din care face parte, in afara de cazurile in care mandatul inceteaza din alte cauze prevazute de Constitutie si de prezenta lege, inainte de termen. [ 3 Art. 6 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.

]

ÎNCETAREA MANDATULUI

Calitatea de deputat sau de senator inceteaza la data intrunirii legale a Camerelor nou-alese sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

Încetarea mandatului datorita incompatibilitatii se face prin notificare scrisa, facuta de deputat sau de senator, inaintata Biroului permanent al Camerei din care face parte si prezentata plenului Camerei. În cazul in care deputatul sau senatorul aflat in stare de incompatibilitate nu notifica in scris acest lucru si starea de incompatibilitate continua sa existe, acesta este considerat demis de drept din functia de deputat sau de senator, cu data constatarii starii de incompatibilitate, situatie care se aduce la cunottinta Camerei din care face parte. Hotararea Camerei prin care se constata starea de incompatibilitate si de vacantare a locului de deputat sau, respectiv, de senator se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Deputatul sau senatorul poate demisiona prin notificare scrisa adresata presedintelui Camerei din care face parte. Presedintele, in sedinta publica a plenului Camerei, il intreaba pe deputat sau pe senator daca staruie in demisie si, daca acesta raspunde afirmativ sau nu se

prezinta in sedinta de plen pentru a raspunde, presedintele declara locul vacant. Hotararea Camerei prin care s-a luat act de vacantarea locului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prevederile art.7,alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in celelalte cazuri de incetare a mandatului de deputat sau de senator, inainte de termen in cazul incetarii mandatului pentru pierderea drepturilor electorale.

Mandatul de deputat sau de senator se prelungeste de drept in cazul in care mandatul Camerei din care face parte se prelungeste de drept in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) si (4) din Constitutie, republicata. [4 Art.7 alin.(1-6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.]

REGIMUL JURIDIC

Mandatul de deputat sau de senator se supune regimului juridic prevazut de Constitutie si de prezenta lege, completat cu dispozitiile regulamentelor Camerelor Parlamentului. Mandatul de deputat sau de senator nu poate fi intrerupt, suspendat sau revocat. [5 Art.8 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.]

1.2. INCOMPATIBILIT?TI

INCOMPATIBILIT?TI CU CARACTER GENERAL

Nimeni nu poate fi in acelasi timp deputat si senator. Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului. [6 Art.14 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.]