Pagina documente » Stiinte Economice » Diagnosticarea si reproiectarea sistemului decizional (S.C. XYZ S.A., Slatina)

Despre lucrare

lucrare-licenta-diagnosticarea-si-reproiectarea-sistemului-decizional-s.c.-xyz-s.a.-slatina-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-diagnosticarea-si-reproiectarea-sistemului-decizional-s.c.-xyz-s.a.-slatina-


Cuprins

Cuprins
Capitolul 1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. ROLAST S.A.
1.1. Actul de constituire si forma juridica
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Capitalul social
Capitolul 2. Decizia si procesul decizional la nivelul intreprinderii.
2.1. Decizia in management
2.2. Tipologia deciziilor
2.3.Etapele procesului decizional
Capitolul 3. ANALIZA DIAGNOSTIC a S.C. ROLAST S.A
3.1. Diagnosticul activitatii comerciale
3.2. Activitatea de marketing
Capitolul 4. Analiza SISTEMULUI DECIZIONAL AL S.C.ROLAST S.A.
4.1. Fisa decidentilor din Consiliul de Administratie
4.2. Atributiile cadrelor de conducere pe niveluri ierarhice
4.3. Gruparea deciziilor elaborate Ia diferite niveluri ierarhice si
incadrarea lor pe functii ale managementului si functiuni ale firmei
Capitolul 5. Strategia sistemului decizional al S.C. ROLAST S.A.
5.1. Analiza corespondentei intre componenta organismelor de conducere participativa, din punct de vedere al naturii si nivelului de pregatire si categoriile de decizii elaborate
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. ROLAST S.A.

1.1. Actul de constituire si forma juridica

S.C. ROLAST S.A. a luat fiinta prin Hotararea de Guvern nr. 1176 din data de 02.11.1990. infiintarea sa s-a realizat prin preluarea integrala a patrimoniului fostului Combinat de Articole Tehnice din Cauciuc. Societatea este persoana juridica romana, desfasurandu-si activitatea in confoimitate cu legile romane si statutul sau de societate pe actiuni. S.C. ROLAST S.A. functioneaza cu sediul in B-dul. Dobrogeanu Gherea nr.l, Pitesti, jud. Arges si este inscrisa in Registrul Comertului prin certificatul de inmatriculare nr. J.O.3-87/14.02.1991. Numarul de inregistrare fiscala este R129154/30.10.1992. Forma juridica a societatii poate fi schimbata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile actului constitutiv.

1.2. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al Societatii este "industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice", iar activitatea sa principala consta in "producerea de articole tehnice din cauciuc".

Obiectul de activitate, in conformitate cu statutul societatii, consta in:

* activitati de import-export de articole tehnice din cauciuc si alte produse

apartinand unor domenii inrudite, din productia proprie sau a unor terti;

* cercetare, proiectare, producere si comercializare de articole tehnice din cauciuc

(benzi de transport, placi tehnice, curele, covoare, furtunuri de joasa, medie, inalta

si foarte inalta presiune, furtunuri speciale, articole din ebonita, roti si valturi

cauciucate, chituri si solutii adezive, compozitii din domeniul prelucrarii

cauciucului etc.);

* cercetare, proiectare si executie de utilaje tehnologice, piese de schimb, SDV-uri

pentru necesitati proprii si pentru terti;

* producerea si distributia utilitatilor (energie termica, abur, aer), distributia

curentului electric, a gazelor naturale si a apei pentru necesitati proprii si pentru

terti;

* asistenta tehnica in domeniul produselor si lucrarilor proprii;

* prestari de servicii catre persoane fizice si juridice in activitatile: multiplicari prin

xerocopiere, operatiuni foto, transportul marfurilor, service auto, servicii

ingineresti si juridice;

* comercializarea en-gros si en-detail pe piata interna si internationala, prin

magazine, targuri precum si alte forme prevazute de lege, a produselor din

productia interna (anvelope, furnituri, materii prime pentru industria chimica,

petrochimica, industria metalurgica etc.);

asigurarea asistentei medicale si a igienei muncii atat pentru salariatii societatii,

cat si pentru alte persoane, prin intermediul dispensarului propriu;

cresterea anumialelor si valorificarea acestora, atat pentru consumul salariatilor

cat si pentru comercializare;

asigurarea de produse de alimentatie publica si comercializarea produselor

alimentare din productie proprie si de la terti, pentru salariatii societatii cat si

pentru alte persoane, prin cantina si bufetele proprii.

1.3.Capitalul social

S.C. ROLAST SA. are un capital social de 71.186.150.000 lei impartit in 71.186.150 de actiuni nominative inregistrate cu valoarea nominala de 1.000 lei/actiune. Capitalul social este in intregime subscris si varsat de actionari si este constituit din aport in numerar.

Structura actionariatului este urmatoarea: Fondul Proprietatii de Stat, care detine 108.883 actiuni, reprezentand 0,153% din capitalul social total; Fondul Romano-American pentru Investitii (FRAI) si Romanian Investment Fund (RIF), care detin 51% din capitalul social; ING Bank, care in pozitie de custodie detine 20%; Broadhurst Investment, care detine 5%, si alti actionari carora le revine aproximativ 23,847% din capital.