Pagina documente » Stiinte Economice » Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale

Despre lucrare

lucrare-licenta-diagnosticarea-viabilitatii-economice-si-manageriale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-diagnosticarea-viabilitatii-economice-si-manageriale


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE

1.1 Documentarea preliminara

1.1.1 Caracteristici tipologice ale societatii

Directia Apelor Siret, organizata la nivelul spatiului hidrografic Siret , face parte din Compania Nationala " Apele Romane" S.A , care se afla in coordonarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Aceasta este societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana cu capital integral de stat, care desfasoara in principal activitati de interes public national, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor in vigoare.

Capitalul social al Companiei Nationale " Apele Romane" -S.A este de 250329750000 de lei, fiind in intregime varsat si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul net al Regiei Autonome "Apele Romane" , pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 iunie 1998. Capitalul social este subscris si varsat integral de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului.

Directia Apelor Siret aplica strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor, scop in care coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa pe ansamblul teritoriului bazinului hidrografic Siret si de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor, controleaza modul in care se efectueaza prelevarea si folosirea apelor , evacuarea apelor uzate si stabileste masuri de remediere.

Obiectul de activitate il constituie:

a) Realizarea observatiilor meteorologice specifice si participarea la realizarea schimbului international de date in domeniu.

b) Colectarea, validarea si stocarea datelor si informatiilor de hidrologie si hidrogeologie, in vederea constituirii bancilor de date tematice la nivel national.

c) Participarea la elaborarea diagnozelor si a prognozelor hidrologice pe cursurile de apa interioare si la avertizarea in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase.

d) Organizarea sistemului national de supraveghere a calitatii resurselor de apa, administrarea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de monitorizare a calitatii apelor.

e) Efectuarea de analize fizico-chimice, hidrobiologice si bacteriologice pentru apa.

f) Folosirea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de hidrologie si hidrogeologie.

g) Organizarea sistemului de supravaghere a calitatii resurselor de apa, administrarea, exploatarea si intretinerea retelei nationale de monitorizare a calitatii apelor.

Managementul organizatiei este asigurat de :

- Adunarea generala a actionarilor

- Consiliul de administratie

- Directorul general

- Directorii executivi

- Sefii de compartimente functionale si operationale.

Atributiile, responsabilitatile si competentele ornanismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul societatii si Regulamentul de organizare si funcionare. Doumentele care prevad sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt fisele de post.

Printre principalii furnizori ai societatii se numara:

1. GARDIENI PUBLICI - servicii paza

2. S.C. ROMTELECOM S.A - servicii telefonice

3. S.C. DISTRIGAZ S.A.- gaz metan

4. S.C CONSIR SIRET - constructii hidrotehnice

5. HIDROTIM TIMISOARA - utilaje hidraulice

6. S.C. PETROM S.A - carburanti, lubrifianti

7. TRACOROM S.A BACAU - piese de schimb

8. S.C CAROM S.A ONESTI-anvelope

9. S.C CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI -produse chimice

10. S.C. SOFERT BACAU - produse chimice

11. S.C LETEA BACAU - hartie filtru

Printre cei 526 de clienti cu contracte ai societatii se numara:

1. S.C ACET S.A SUCEAVA

2. S.C FIBREX S.A SAVINESTI

3. S.C PETROTUB S.A ROMAN

4. R.J.A.C..IASI

5. S.C HIDROCONSRUCTIA BUCURESTI

6. S.C LETEA S.A BACAU

7. R.A. GOSPODARIE COMUNALA BACAU

8. CUP FOCSANI