Pagina documente » Stiinte Economice » Diagnosticul financiar al riscului si al rentabilitatii intreprinderii (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-diagnosticul-financiar-al-riscului-si-al-rentabilitatii-intreprinderii-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-diagnosticul-financiar-al-riscului-si-al-rentabilitatii-intreprinderii-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE ............2
CAPITOLUL 1 - Metodologia de analiza si control a intreprinderii ..........4
1.1. Notiuni introductive privind S.C. TRANS PROIECT S.A. 4
1.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil ............7
1.3. Tehnici privind analiza si controlul financiar al intreprinderii. .........7
CAPITOLUL 2 - Analiza rezultatelor intreprinderii ..........16
2.1. Contul de profit si pierderi .16
2.2. Soldurile intermediare de gestiune (S.I.G.) .....18
2.3. Capacitatea de autofinantare (CAF) ....20
2.4. Studiu de caz .......22
CAPITOLUL 3 - Diagnosticul financiar al riscului si al rentabilitatii
intreprinderii .......28
3.1. Analiza riscului ...28
3.1.1. Analiza riscului economic .........28
3.1.2. Analiza riscului financiar ............29
3.1.3. Analiza riscului de faliment .........32
3.2. Ratele de rentabilitate comerciala .........34
3.3. Ratele de rentabilitate economica ........40
3.4. Ratele de rentabilitate financiara ..........42
3.5. Ratele structurii financiare......44
3.6. Ratele privind rotatia capitalurilor .......47
3.7. Studiu de caz. ....... .57
CAPITOLUL 4 - CONCLUZII SI PROPUNERI............67
BIBLIOGRAFIE .....73
ANEXE .75

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În contextul tranzitiei la economia de piata, activitatea oricarei firme se desfasoara intr-un mediu dinamic si agresiv. Problemele fundamentale cu care se confrunta fiecare firma vizeaza, in principal, urmatoarele:

? stabilirea si consolidarea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza

? obiectivul major spre care se indreapta

? costurile implicate si sansele de izbanda.

În acest context, firma este determinata sa se raporteze permanent la cererea de piata, trebuie sa anticipeze miscarile concurentei, sa isi autoevalueze resursele de care dispune si sa actioneze in directia cresterii eficientei utilizarii acestora, etc.

În abordarea sistemica a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei financiare, ca instrument de supraveghere a activitatii si performantelor acesteia. Analiza financiara urmareste sa determine starea de performanta financiara, punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare din exercitiul incheiat. Realizarea acesteia presupune o metodologie de verificare a echilibrului financiar si a capacitatii de degajare de valoare noua, pentru a aprecia soliditatea si competitivitatea intreprinderii. Aceasta metodologie este aplicata asupra documentelor de sinteza contabila : bilantul si contul de rezultate (de profit si pierdere), precum si asupra tabloului de finantare (de fluxuri financiare) care, la randul lui se constituie pe baza celor doua documente contabile de sinteza. Toate aceste argumente au stat la baza elaborarii acestei lucrari, intitulata " ANALIZA FINANCIAR? A ÎNTREPRINDERII. STUDIU DE CAZ LA S.C. TRANS PROIECT S.A.".

Analiza financiara prin metodologia, procedeele si tehnicile specifice de care dispune, concura la diagnosticarea starii diferitelor procese si fenomene, le descopera structura, stabileste relatiile de cauzalitate, factorii care le guverneaza, descopera legile formarii si dezvoltarii lor, iar pe aceasta baza ofera conducerii posibilitatea adoptarii deciziilor privind imbunatatirea activitatii in viitor.

Analiza financiara, presupune cercetarea unui fenomen sau proces din punct de vedere financiar, ceea ce implica corelativ, evidentierea eforturilor dimensionate prin consumul de resurse financiare si umane, cat si a efectelor, circumscrise rezultatelor ca valori sociale utile.

Relevarea specificului cercetarii fenomenelor financiare la nivelul intreprinderii este de natura sa sublinieze primatul analizei calitative in raport cu studiul cantitativ.

Tendintele actuale din economia romaneasca, vizeaza realizarea programului complex de reforme menit sa conduca la desavarsirea privatizarii intreprinderilor, restructurarea economiei in ansamblul sau, largirea cadrului concurential, dinamizarea activitatii pietei financiare, reducerea rolului statului in economie, toate acestea avand ca scop cresterea flexibilitatii si deschiderea catre realizarile altor tari. Procesul continuu de perfectionare a stiintelor, in general si al analizei financiare, in special, are loc pe principii de finalitate.

Rolul analizei financiare, poate fi considerat ca fiind esential, deoarece prin rezultatele sale permite satisfacerea cerintelor diferitilor utilizatori.

Orice analiza strategica si financiara constituie o sursa privilegiata de informatii care concura la fundamentarea deciziilor cu caracter economic ale utilizatorilor.

Beneficiind de rezultatele analizei financiare, subordonat scopului utilizatorilor, se formeaza si mecanismul operational concret al diagnosticului privind starea de performanta a intreprinderii.

CAPITOLUL 1

Metodologia de analiza si control a intreprinderii

1.1. Notiuni introductive privind societatea comerciala TRANS PROIECT S.A.

Societatea comerciala TRANS PROIECT S.A.a luat fiinta in anul 1960 functionand ca Institut de Proiectari in Transporturi pana in 1990 cand a fost transformata in S.C. TRANS PROIECT S.A.

S.C. TRANS PROIECT S.A. este certificata conform SR EN ISO 9001/95 in proiectarea infrastructurilor pentru transporturi auto, navale si aeriene. Efectueaza :

? studii de amplasament;

? studii de fezabilitate;

? proiecte tehnice;

? documentatii de licitatii;

? consultanta, engineering;

? verificari si testari.

În ultimii 30 de ani a fost principalul elaborator de proiecte pentru reteaua de transporturi rutiere, navale si aeriene din Romania.

S.C. TRANS PROIECT S.A. dispune de un personal permanent in numar total de 475 specialisti, dintre care peste 350 ingineri, arhitecti si tehnicieni, specializati in disciplinele care intervin frecvent in activitatile curente. Numeroasele contracte realizate cu parteneri din tara si strainatate reflecta pozitia sa pe drumul catre economia de piata.

Cercetarea in domeniul proiectarii ocupa un loc important in politica societatii, ceea ce conduce catre o alienare fata de standardele internationale de calitate.

Preocuparea pentru nou, pentru calitate, fiabilitate, performanta a fost si este dezideratul sau.

Capitalul social in valoare de 442.050.000 lei este impartit in actiuni astfel:

? 65% din actiuni sunt detinute de angajatii societatii iar,

? 35% din totalul actiunilor sunt detinute de actionari privati.

Avantajele de baza ale societatii comerciale TRANS PROIECT S.A. sunt urmatoarele:

? dispune de putere financiara

? independenta

? sistem calitativ si certificare de atestare si autorizare in domeniul proiectarii infrastructurii transporturilor recunoscute pe plan international.

Domeniile de activitate ale societatii sunt urmatoarele:

Constructii de:

? Aeroporturi

? Hangare