Pagina documente » Stiinte Economice » Diagnosticul financiar, analiza economico- financiara si randamentul (S.C. XYZ S.A., Timisoara)

Despre lucrare

lucrare-licenta-diagnosticul-financiar-analiza-economico-financiara-si-randamentul-s.c.-xyz-s.a.-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-diagnosticul-financiar-analiza-economico-financiara-si-randamentul-s.c.-xyz-s.a.-timisoara-


Cuprins

CUPRINS
I. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA GENERALA A S.C. G.S.D.P. S.A. TIMISOARA
I.1 SCURT ISTORIC
I.2 ISTORICUL SI INFIINTAREA SUCURSALEI G.S.D.P. TIMISOARA
I.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ASIGURAREA FUNCTIILOR SOCIETATII
I.3.1 ANALIZA ORGANIZARII SI A MANAGEMENTULUI INFORMATIC
II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A FIRMEI
II.1 RATELE DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI
II.2 RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI
II.3 LICHIDITEA SI SOLVABILITATEA
II.3.1 ANALIZA LICHIDITATII
II.3.2 ANALIZA SOLVABILITATII
III. ECHILIBRUL FINANCIAR AL FIRMEI
III.1 FONDUL DE RULMENT SI NECESARUL DE FOND DE RULMENT
III.2 RATELE DE FINANTARE
III.3 RATELE DE GESTIUNE
III.3.1 GESTIUNEA GENERALA A ACTIVELOR
III.3.2 GESTIUNEA STOCURILOR
III.3.3 GESTIUNEA CLIENTILOR
III.3.4 GESTIUNEA FURNIZORILOR
III.3.5 CORELATIA DINTRE VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR CREANTELOR SI FURNIZORILOR
IV. RANDAMENTUL FINANCIAR AL FIRMEI
IV.1 RENTABILITATEA COMERCIALA
IV.2 RENTABILITATEA ECONOMICA
IV.3 RENTABILITATEA FINANCIARA
V. RISCURILE INTREPRINDERII
V.1 RISCUL DE EXPLOATARE
V.2 RISCUL FINANCIAR
V.3 RISCUL DE FALIMENT-MODELUL CANON-HOLDER
VI. DIAGNOSTICUL FINANCIAR LA S.C. G.S.D.P. S.A. TIMISOARA - STUDIU DE CAZ

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL 1.

Scurt istoric si prezentarea generala a S.C. G.S.D.P. S.A. TIMISOARA

1.1. SCURT ISTORIC

Nume

Sucursala G.S.D.P. TIMISOARA.

Adresa

Loc. TIMISOARA, str. Gen. Dragalina nr.12

Telefon

056/193883

Fax

056/190921

Cod fiscal

R 1825316

Nr. Reg.Comertului

J35/ 403 /1991

Cont banca

BRD Sucursala TIMISOARA

Cont 251100996021919

Natura juridica

Sucursala a S.C.CCCF Bucuresti

Capitalul social

3.098.650 mii lei

Repartizarea

Actiunilor

S.C. C.C.C.F S.A. Bucuresti 100% adica 3.098.650 mii lei

Obiect principal

de activitate

Constructii montaj

1.2. Istoricul si infiintarea Sucursalei G.S.D.P. TIMISOARA

In anul 1956 a luat fiinta Intreprinderea de Constructii Drumuri (I.C.D.2)- Deva, provenita din societatea mixta Sovromconstructii 6, din care a facut parte si unitatea de constructii din Timisoara.

In anul 1962 are loc fuziunea I.C.D.2 Deva cu serviciile de costructii ale Regionale C.F.R. Timisoara, infiintandu-se Intreprinderea de Constructii pentru Transporturi (I.C.T).

Prin reorganizare, in anul 1965 se desprinde din I.C.T. Grupul de Santiere Timisoara care va apartine in continoare de Intreprinderea de Poduri, Lucrari Speciale si Transporturi (IPLST) Bucuresti.

Din anul 1968, Grupul de Santiere Timisoara trece de la IPLST Bucuresti in subordonarea Intreprinderii Antrepriza Drumuri si Poduri (IADP) – Bucuresti, care din anul 1976 intra in structura Centralei de Constructii Cai Ferate Bucuresti, cu denumirea “Grupul de Santiere Drumuri si Poduri” (GSDP) Timisoara.

Prin infiintarea societatilor comerciale de constructii , in anul 1991 Grupul de Santiere Drumuri si Poduri Timisoara devine Sucursala Societatii de Constructii Cai de Comunicatii (CCCF) Bucuresti.

De la 1 februarie 1995 are loc privatizarea CCCF Bucuresti si odata cu aceasta se privatizeaza si sucursala GSDP Timisoara.

1.3. Structura organizatorica si asigurarea functiilor societatii

Structura organizatorica este de tip piramidal (schema completa a organigramei Sucursalei Timisoara se regaseste la anexe).