Pagina documente » Stiinte Economice » Diagnosticul intreprinderii. Analiza situatiilor financiare estimate

Cuprins

lucrare-licenta-diagnosticul-intreprinderii.-analiza-situatiilor-financiare-estimate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-diagnosticul-intreprinderii.-analiza-situatiilor-financiare-estimate


Extras din document

Cuprins
CAP.I Prezentarea generala a societatii.............4
1.1. Elemente de identificare..........4
1.2. Obiectul de activitate4
1.3. Scurt istoric5
CAP.II Diagnosticul comercial.....7
2.1. Evolutia vinzarilor7
2.2. Produsele si serviciile comercializate.............8
2.3. Pozitia ocupata pe piata......8
2.4. Relatiile cu clientii si furnizorii......8
2.5. Concurentii societatii........9
2.6. Promovarea produselor.........9
2.7. Concluzii privind diagnosticul comercial.............9
CAP.III. Diagnosticul soldurilor intermediare de gestiune.......10
CAP. IV. Diagnosticul financiar......13
4.1. Randamentul resurselor utilizate....13
4.1.1. Ratele de profitabilitate..........13
4.1.2. Ratele de rentabilitate....15
4.2. Echilibrul financiar..........20
4.2.1. Echilibrul pe termen lung.....21
4.2.2. Echilibrul pe termen curent.............22
4.2.3. Echilibrul pe termen scurt.......23
4.3. Lichiditatea si solvabilitatea...........24
4.3.1. Lichiditatea..............24
4.3.2. Solvabilitatea....27
4.4. Ratele de gestiune...29
4.4.1. Rata de gestiune a clientilor.29
4.4.2. Rata de gestiune a stocurilor.....31
4.4.3. Rata de gestiune a furnizorilor..............32
4.5. Ratele de structura....34
4.5.1. Ratele de structura ale activului.............34
4.5.2. Ratele de structura ale pasivului.......36
4.6. Concluzii privind diagnosticul financiar.............38
CAP.V. Estimarea situatiilor financiare.....45
5.1. Situatiapatrimoniului.......45
5.2. Estimarea contului de profit si pierdere.............47
5.2.1. Estimari legate de activitatea de expoatare..........47
5.2.2. Estimari legate de activitatea financiara.............48
5.2.3. Estimarea activitatilor exceptionale.....49
5.3. Estimarea bilantului contabil....51
5.4. Analiza situatiilor financiare estimate52
CAP.VI. Evaluarea societatii comerciale..........55
6.1. Metode patrimoniale de evaluare55
6.2. Metode financiare de evaluare....56
BIBLIOGRAFIE.........58

Alte date

?

CAPITOLUL I.

Prezentarea societatii comerciale

1.1. Elemente de identificare

Denumirea: SC “UZINELE TEXTILE” Timisoara;

Sediul social: Str. C. Aradului, Nr. 48, Timisoara;

Telefon/Fax: 0256/220565; 220307;

Nr. Înregistrare ORC: J35/1866/1991

Cod fiscal: R1834500;

Forma juridica: - persoana juridica romana

- societate pe actiuni

-capital integral privat

Durata de functionare: nelimitata

1.2. Obiectul de activitate

Societatea comerciala U.T.T. S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Capitalul social este impartit in actiuni nominative.

Obiectul de activitate al societatii este foarte vast, principalele activitati desfasurate fiind:

? producerea si comercializarea de fire, tesaturi si confectii textile pentru piata interna si extena;

? cercetare pentru realizarea de coloranti auxiliari

? activitati si operatiuni de iport – export;

? realizarea de piese de schimb pentru utilaje textile atat pentru consum propriu cat si pentru terti;

? inchirierea de spatii si utilaje la terti;

? comercializarea de produse alimentare, bauturi nealcoolice, tigari;

? analize de laborator pentru terti la produse alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice si diverse produse chimice;

? transport de marfa in trafic intern si international;

? organizarea de servicii de agrement prin complexul sportiv propriu;

? comercializarea produselor proprii prin magazine si depozite proprii, comert volant comisionari.

1.3. Scurt istoric

S.C. U.T.T. S.A. isi desfasoara activitatea in ramura activitatii textile. Conform statutului activitatea preponderenta o constitue producerea si comercializarea firelor, a tesaturilor din bumbac si tip bumbac si a confectiilor textile.

Societatea a fost infiintata in anul 1928 ca societate anonima pe actiuni cu capital mixt romano – italian sub denumirea de “Societatea Anonima Pentru Industrie Textila Romitex” cu sediul in Bucuresti si fabrica in Timisoara (in acelasi loc cu cel actual). La inceput a functionat osingera sectie de productie: Tesatoria, producand si comercializand tesaturi crude.

În perioada 1934 – 1941 societatea se dezvolta, construindu–se sectiile Filatura si Finisaj, Tesatoria fiind reutilata maridu–si capacitatea.

În anul 1948 societatea a fost nationalizata devenind intreprindere industriala de stat sub denumirea de “Romitex – Filatura si Tesatoria de Bumbac”.

Începand cu anul 1950 intreprinderea se numeste succesiv “Uzinele Textile Timisoara” si “Întreprinderea Textila Timisoara”.

În 1971 are loc comasarea cu unitatea II, care a fost infiintata in anul 1923 sub numele de “Filatura Selfakter S.A.”, filatura de lana apartinand “Bancii din Timisoara S.A.”.

Pana in anul 1937 prin achizitionarea unor pachete importante de actiuni devin coproprietari si diferite persoane fizice. Denumirea se schimba in “Uzinele Romane Textile Timisoara ” si apoi “Teba – Uzinele Romane Textile S.A.”, producand in principal fire de vigonie.

Între anii 1940 – 1941 capitalul devine german, fabrica reutilandu–se si dezvoltandu–se. În perioada 1945 – 1953 societatea este gestionata de “Textila S.A.” in contul repartitiilor de razboi.

În anul 1953 dupa trecerea in proprietatea statului roman isi pastreza denumirea de “Teba Timisoara”, functionand cu doua sectii: Filatura de bumbac si Filatura de vigonie.

În anul 1973 la unitatea I se pune in functiune Filatura de vigonie, vanduta ulterior ca activ in anul 1992.

În anul 1980 la unitatea I se se reutileaza Tesatoria si se pune in functiune o noua sectie de Finisaj, iar in 1986 se pune in functiune sectia de sortare si preindustrializare a peticelor de tricot. Tot in 1986 la unitatea II se modernizeaza Filatura de vigonie prin introducerea tehnologiei de filare cu capat liber a firelor din destramatura de petice de tricot.

În anul 1988 la unitatea I se modernizeaza statia pilot pentru coloranti si auxiliari chimici, care si–a incetat activitatea in 1997.

În anul 1990 prin H.G.nr. 132/21.12 intreprinderea a fost reorganizata ca societate pe actiuni cu capital de stat. În urma privatizarii din data de 26.04.2001 societatea are 100 % capital privat.

În prezent societatea are in componenta sa doua unitati, una care este si sediul societatii situata pe Calea Aradului nr. 48 si cea de a doua situata pe strada Simion Barnutiu nr.28 numita Teba.

Structura celor doua unitati este urmatoarea:

Unitatea I: Filatura de bumbac, Tesatorie, Finisaj, Atelier de microproductie si cercetare, Atelier mecano – energetic.

Unitatea II : Filatura de bumbac, Filatura de v igonie, Atelier mecano – energetic.

Societatea comerciala are organizata contabilitatea in conformitatate cu Legea 82/1991, detinand si intocmind toate registrele cerute de lege. Înregistrarile se fac cronologic si sistematic in documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea analitica si sintetica. La finele fiecarei luni societatea intocmeste balanta de verificare a conturilor, iar semestrial raportarile cerute de lege, si la sfarsit de an Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarii capitalului propriu precum si Notele explicative si politicile contabile.