Pagina documente » Stiinte Economice » Dimensiunile sociale ale deviantiei in etapa de tranzitie

Cuprins

lucrare-licenta-dimensiunile-sociale-ale-deviantiei-in-etapa-de-tranzitie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-dimensiunile-sociale-ale-deviantiei-in-etapa-de-tranzitie


Extras din document

PLAN ORIENTATIV
INTRODUCERE
CAPITOLUL I: NOTIUNI INTRODUCTIVE iN DOMENIUL
DEVIANTEI SOCIALE
1. Notiunea si clasificarea deviantei sociale
Unitatea si diversitatea fenomenului
Deviantele si integrarea sociala
2. Formele specifice de devianta sociala
3. Concepte, teorii si tehnici sociologice de cercetare a aspectelor juridice ale vietii sociale
controlul social
pozitia, rol social, status-ul
conceptul de necongruenta al statutului
consecintele sociale ale mobilitatii
dezorganizare, anomie si marginalitate sociala
stigmatizare
anomia in calitate de cauza a delictului
teorii sociologice despre devianta
metode si tehnici sociologice de cercetarea a deviantei sociale
observatia
experimentul
metoda tipologica
metoda comparativa
metode de predictie
ancheta
interviul
Analiza secundara (studiul documentelor)
CAPITOLUL II: ANALIZA DIMENSIUNILOR DEVIANTEI SOCIALE
iN PERIOADA DE TRANZITIE iN ROMiNIA
1. Factorii deviantei sociale
Delicventa si statistici referitoare la delicte
Aparitia crimei organizate
2.Analiza principalelor acte deviante in teapa de tranzitie
CORUPTIA
3.OMUCIDEREA
Omuciderea si alte delicte violente
Delicventa violenta
Rate ale delicventei masculine si feminine
Victimele delicventei
Delicte impotriva femeilor
Violenta domestica
Hartuirea sexuala
Violul
4.Violenta in familie
Delictele infractorilor cu gulere albe si a celor bogati si puternici
Delictele celor bogati si puternici
5. Analiza unor forme specifice de devianta si delicventa juvenile
Analiza sociologica a delicventei juvenile
Evolutia si tendintele fenomenului infractional in rindul minorilor in perioada de tranzitie din Rominia
minciuna
CAPITOLUL III: SOCIALIZAREA - MIJLOC DE PREVENIRE A DEVIANTEI iN ETAPA DE TRANZITIE
1.Conceptul si definirea socializarii
2. Institutii, modalitati si factori de socializare
Familia.
Scoala
Mass-media in societatea actuala
Biserica
Alti factori
Societatea civila si tranzitia in Rominia
Societatea civila in context social-politic rominesc
Sindicatele - reprezentante ale societatii civile si parteneri ai dialogului social si economic
Organizatiile neguvernamentale. Asociatiile si fundatiile
Partidele politice
Politia
CAPITOLUL IV: RESOCIALIZARA - MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALA A DELICVENTILOR iN PERIOADA DE TRANZITIE DIN ROMiNIA
NORME SI SANCTIUNI
Sanctiunile pozitive si sanctiunile negative
Sensul sau nonsensul reactiei sociale
inchisorile si pedeapsa - schimbari ale modalitatilor de pedepsire
Alternativele detentiei
PLAN ORIENTATIV
INTRODUCERE
CAPITOLUL I: NOTIUNI INTRODUCTIVE iN DOMENIUL
DEVIANTEI SOCIALE
1. Notiunea si clasificarea deviantei sociale
Unitatea si diversitatea fenomenului
Deviantele si integrarea sociala
2. Formele specifice de devianta sociala
3. Concepte, teorii si tehnici sociologice de cercetare a aspectelor juridice ale vietii sociale
controlul social
pozitia, rol social, status-ul
conceptul de necongruenta al statutului
consecintele sociale ale mobilitatii
dezorganizare, anomie si marginalitate sociala
stigmatizare
anomia in calitate de cauza a delictului
teorii sociologice despre devianta
metode si tehnici sociologice de cercetarea a deviantei sociale
observatia
experimentul
metoda tipologica
metoda comparativa
metode de predictie
ancheta
interviul
Analiza secundara (studiul documentelor)
CAPITOLUL II: ANALIZA DIMENSIUNILOR DEVIANTEI SOCIALE
iN PERIOADA DE TRANZITIE iN ROMiNIA
1. Factorii deviantei sociale
Delicventa si statistici referitoare la delicte
Aparitia crimei organizate
2.Analiza principalelor acte deviante in teapa de tranzitie
CORUPTIA
3.OMUCIDEREA
Omuciderea si alte delicte violente
Delicventa violenta
Rate ale delicventei masculine si feminine
Victimele delicventei
Delicte impotriva femeilor
Violenta domestica
Hartuirea sexuala
Violul
4.Violenta in familie
Delictele infractorilor cu gulere albe si a celor bogati si puternici
Delictele celor bogati si puternici
5. Analiza unor forme specifice de devianta si delicventa juvenile
Analiza sociologica a delicventei juvenile
Evolutia si tendintele fenomenului infractional in rindul minorilor in perioada de tranzitie din Rominia
minciuna
CAPITOLUL III: SOCIALIZAREA - MIJLOC DE PREVENIRE A DEVIANTEI iN ETAPA DE TRANZITIE
1.Conceptul si definirea socializarii
2. Institutii, modalitati si factori de socializare
Familia.
Scoala
Mass-media in societatea actuala
Biserica
Alti factori
Societatea civila si tranzitia in Rominia
Societatea civila in context social-politic rominesc
Sindicatele - reprezentante ale societatii civile si parteneri ai dialogului social si economic
Organizatiile neguvernamentale. Asociatiile si fundatiile
Partidele politice
Politia
CAPITOLUL IV: RESOCIALIZARA - MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALA A DELICVENTILOR iN PERIOADA DE TRANZITIE DIN ROMiNIA
NORME SI SANCTIUNI
Sanctiunile pozitive si sanctiunile negative
Sensul sau nonsensul reactiei sociale
inchisorile si pedeapsa - schimbari ale modalitatilor de pedepsire
Alternativele detentiei

Alte date

?

{p}

?

INTRODUCERE

Actualitatea investigatiei

Problemele ce urmeaza sa fie examinate in teza de doctorat nu intamplator au devenit obiectul de studiu al cercetarii sociologice.

Diversele aspecte ale consensului sau constrangerii sociale ca si cele ale ordinii si controlului social in etapa de tranzitie, respectiv din 1989 si pana in prezent au facut obiectul acestei cercetari, incercand sa surprind si sa explic constantele, regularitatile si legitatile de desfasurare a faptelor si fenomenelor sociale si juridice in care sunt implicati actori sociali cu motivatiile, aspiratiile si idealurile lor sociale si individuale.

Evenimentele din Decembrie 1989 au adus unele transformari democratice in domeniile vietii economico-sociale si politice, mutatii care au loc si in prezent, in vederea alinierii legislatiei si institutiilor de control social si intregului sistem social politic si economic la cerintele si standardele impuse de Uniunea Europeana, Romania spera sa incheie cat mai curand negocierile cu institutiile europene, pentru ca in anul 2007 sa devina membru al acestei comunitati.

Este un deziderat, iar pentru a deveni realitate presupune profunde transformari ale tuturor sectoarelor vietii economice sociale si politice.

Toate aceste mutatii in societate depind de fundamentul, de consensul si conformitatea indivizilor fata de modelul etic, normativ si cultural promovat de societate, model ce include un ansamblu de norme, valori, reguli, sanctiuni, moravuri si cutume care asigura stabilitatea si progresul social.

Ordinea si dezordinea in societatea romaneasca in etapa actuala, nu poate fi explicata daca nu apelam la conceptul „cheie” care sunt utilizate cercetarea functionarii societatii.

Acestea sunt norma sociala, sanctiunea sociala si controlul social. Daca acestea conduc la conformitatea si responsabilitatea indivizilor, rezultatul nu poate fi decat unul pozitiv, respectiv, confortul social, ordinea sociala, legalitatea si legitimitatea societatii.

Dimpotriva, nerealizarea sau realizarea distonanta a functiilor normelor, sanctiunilor si controlului social vor conduce la dezordine si disconfort social si, implicit la diversificarea formelor de devianta sociala si delicventa in societate.

Problemele care vizeaza ordinea sociala si controlul social sunt obiectul unor multiple dispute si controverse intre specialistii din domeniile sociologice si dreptului. Astfel, sociologii supraliciteaza rolul mecanismelor neoficiale de control social (moravuri, cutume, obiceiuri si practici sociale) si a sistemului de sanctiuni restitutive (recompensatoare) in asigurarea conformitatii si controlului social in timp ce juristii acorda o atentie deosebita mecanismelor si agentilor oficiali de control social (legea, justitia, administratia si politia).

Trecand peste aceste dispute si controverse cercetatorii din cele doua tabere (drept si sociologie) sunt de acord ca majoritatea societatilor se confrunta cu diverse probleme sociale care readuc in discutie problemele ce vizeaza ordinea si controlul social.

În acest sens este subliniata importanta factorilor normativi si a mijloacelor informale de control social si presiunea sociala in reglarea si controlul conduitei indivizilor.

Problematica investigata se situeaza in zona de interferenta a dreptului cu sociologia, din acest motiv ne propunem sa facem o incursiune asupra evolutiei controlului social in etapa de tranzitie, operand cu concepte, metode si tehnici de investigatie specifice acestor doua discipline.

Gradul de cercetare a problemei

La baza cercetarilor sociologice evolutia controlului social in etapa de tranzitie stau in primul rand operele filosofice si sociologice ale marilor clasici: K.V.F.Heghel, E.Kant, E.Durkheim, M.Webwr, V.Parreto, G.Spenser, D.Gusti, D.Banciu, Sorin Radulescu, L.Gogan, A.Timus, I.Can, V.Subkin, F.Filipov, G.Osipov, V.Ciupror, V.Miftode, Amitari Etzioni, Cercetarea lumii spirituale a fost intreprinsa de savanti precum: I.Ungureanu, O.Badina, V.Juraviliov, V.Pascenco, A.Uledor, J.Toscenco, Gh.Calia, G.Ianovskii etc.

În abordarea problemei care face obiectul investigatiei de un real folos au fost concluziile trase de cercetarile intreprinse in procesele social-economice si politice de savantii din Republica Moldova: Gh.Bobana, A.Timus, Gh. Zartur, G.Calcai, I.Batcu, A.Rosca, M.Turcanu, Gh.Busnac, M.Pobeda, G.Entelis, E.Martincic si altii.

În lucrare sunt utilizate o serie de rezultate din investigatiile sociologice in domeniul deviantei sociale, delicventei si criminalitatii precum si o serie de lucrari ale unor specialisti de marca din diverse domenii precum: filozofie, sociologie, economie, psihologie si drept.

Desi exista importante lucrari care abordeaza problema controlului social, una care sa trateze aceasta problema din perspectiva etapei de tranzitie a societatii romanesti nu exista, astfel ca speram ca aceasta lucrare de debut sa intregeasca aceste cercetari si sa fie obiect de disputa si controverse care nu fac altceva decat sa „limpezeasca” intr-un anumit mod vasta problematica a controlului social.

Obiectul de studiu il reprezinta actorii sociali, institutiile si mecanismele de control social din diferite judete ale tarii (politisti, functionari publici, societate civila, detinuti).

Obiectul nemijlocit de studiu: evolutia si eficienta controlului social si atitudinea societatii civila fata de institutiile de control social.

Scopul investigatiei consta in a determina si analiza dimensiunile si eficienta controlului social in etapa de tranzitie, implicarea agentilor, institutiilor si altor factori sociali la realizarea ordinii sociale in etapa de tranzitie precum si masurile ce se impun pentru asigurarea stabilitatii si progresele societatii.

În conformitate cu scopul abordat s-au impus urmatoarele obiective si sarcini:

Studiul.......................

Ipoteza principala a investigatiei

Activitatea unor institutii de control social oficial in domeniul socializarii, resocializarii, preventiei si tratamentului delicventului.

Ipotezele secundare

1.Factori social-economici generatori ai deviantei si delicventei

2.Formele crimei organizate si a coruptiei institutionale

3.Clientelismul

4.Relatiile informale (rudenie, prietenie etc.) au o pondere ridicata in procesele decizionale in cadrul institutiilor sociale de control (administratia publica).

5.Criteriile de functionare institutionala sunt deformate de fenomenul coruptiei.

6.Fenomenul „copiii strazii”.

Ipotezele de lucru

CAPITOLUL I

NOTIUNI INTRODUCTIVE ÎN DOMENIUL

DEVIANTEI SOCIALE