Pagina documente » Stiinte Economice » Distributia gazelor naturale. Functiile sistemului organizatoric procesual (XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-distributia-gazelor-naturale.-functiile-sistemului-organizatoric-procesual-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-distributia-gazelor-naturale.-functiile-sistemului-organizatoric-procesual-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
1. Notiuni introductive
1.1. Piata muncii
1.2. Contractul individual de munca si legislatia muncii
1.3. Contractul individual de munca, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara
1.4. Contractul individual de munca si contratul colectiv de munca.
2. Executarea contractului individual de munca
2.1. Relatia angajator salariat
2.2. Atestarea pe post
2.3. Promovarea
2.4. Timpul de munca
2.5. Timpul de odihna
2.5.2. Concediul de odihna
2.5.3. Zilele libere (concedii) cu plata si fara plata
2.5.4. Invoirea. Recuperarea.
3. Delegarea
4. Detasarea
5. Prezentarea generala a intreprinderii
5.1. Scurt istoric
5.2. Prezentarea obiectivului de activitate
5.3. Resursele intreprinderii
6. Caracterizarea economico - financiara a activitatii intreprinderii
7. Structura organizatorica a intreprinderii
7.1. Structura functionala (de conducere)
7.2. Prezentarea structurii operationale
8. Documente de formalizare a structurii organizatorice
9. Prezentarea obiectivului de activitate al societatii si a modului cum este organizata activitatea financiar - contabila
9.1. Functiile componente ale sistemului organizatoric procesual al intreprinderii
9.2. Interdependenta
10. Reglementarile juridice care guverneaza activitatea in domeniul respective
10.1. Notiunea societatii comerciale
10.2. Faze de dezvoltare
11. Contributia furnizorului la acces gaz
12. Harta procesului
13. Incasare facturi clienti casnici si noncasnici

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Piata muncii

Confruntarea dintre cerere si oferta de forta de munca reprezinta piata muncii. Cererea si oferta se raporteaza la nevoia, respectiv existentul de forta de munca salariata. Strict stiintific, termenul corect pentru piata muncii este piata fortei de munca.

Cererea de munca exprima nevoia de munca salariata, care se formeaza la un moment dat pe piata muncii. Conditia esentiala pentru ca nevoia de forta de munca sa fie considerata cerere este ca plata ei sa se poata realiza pe baza contractului individual de munca.

Oferta de forta de munca se exprima prin numarul celor apti de munca sau, astfel spus, prin populatia activa disponibila, din care se scade, numarul militarilor profesionisti, al elevilor , al studentilor, al femeilor casnice.

1.2.Contractul individual de munca si legislatia muncii

Legea generala privind regimul juridic aplicabil salariatilor a ramas in prezent C.m. In drept exista – dincolo de schimbarile radicale de sistem economic si social – politic – anumite constante de factura principala.

Sfera de cuprindere a C.m. a fost si a ramas, in continuare, generala, rspectiv pentru toate categoriile de salariati. C.m. a ramas in pofida unor prevederi depasite, legea – cadru ( si drept comun) pentru raporturile juridice de munca desfasurate in baza contractelor de munca (individuale si colective).

Dreptul comun al muncii, cu anumite exceptii nesemnificative, este aplicabil tuturor categoriilor de angajatori, inclusiv celor care sunt unitati private sau persoanele fizice (comercianti sau nu). De altfel, art. 138 alin.1 din C.m. stabileste expres ca prevederile acestuia se aplica si rapoturilor de munca dintre salariati si persoanele juridice private sau persoanele fizice. Faptul ca prevederile C.m. sunt aplicabile tuturor categoriilor de angajatori a fost consacrat in mod repetat si de Curtea Constitutionala. Astfel, spre exemplu, prin D. 115/1996 Instanta Constutionala a stabilit – referindu-se la normele din C.m. – ca “aceste dispozitii se aplica si in prezent, chiar si in cazul contractelor de munca incheiate cu angajatorii persoane juridice private sau persoane fizice.”

In concluzie, tinand seama de factura novatoare a reglementarilor intervenite dupa anul 1989, C.m. este aplicabil ca lege de baza in domeniul incheierii, executarii, modificarii si incetarii contractului individual de munca, al raspunderii disciplinare si materiale a salariatilor, al juristrictiei muncii. Contractul colectiv de munca, incheiat in conditiile legii ( inclusiv ale C.m.), este prioritar. Daca si in masura in care nu exista clauze intr-o anumita problema in contractul colectiv de la nivel de unitate sau un astfel de contract nu s-a incheiat in unitatea respectiva, se vor aplica normele legislatiei muncii, inclusiv ale C.m.

In sectoarele de activitate in care exista statute de personal (pentru personalul didactic, Corpul Diplomatic si Consular, magistrati, medici, farmacisti) sau statute disciplinare ( pentru personalul din unitati de transporturi, din unitatile de posta si telecomunicatii, din aviatia civila etc.), contractului individual de munca i se aplica , in primul rand, normele juridice specifice cuprinse in statutele respective si, in completare, daca este necesar, cele din C.m. si, in ansamblu, din legislatia muncii ( ca drept comun al muncii).

Incheierea contractului individual de munca implica cerinta de a se avea in vedere cuprinsul regulamentului de organizare si functionare si, respectiv, al regulamentului de ordine interioara.

1.3.Contractul individual de munca, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara

Regulamentul de organizare si functionare are o mare importanta in definirea, pentru salariati, in principal, a felului muncii (atributiilor de serviciu).

Regulamentele de organizare si functionare sunt acte interne ale unei persoane juridice prin care se stabilesc, potrivit prevederilor legale, structura sa generala, compartimentele de lucru si atributiile lor, relatiile dintre ele, raporturile cu conducerea persoanei juridice respective.

Regulamentele de organizare si functionare se aproba de catre conducerea fiecarei persoane juridice.

In conformitate cu regulamentul de organizare si functionare se intocmesc:

- statul de functii care cuprinde analitic, pe compartimente, functiile (posturile) din cadrul persoanei juridice respective;

- statul de personal care cuprinde, corespunzator statului de functii, incadrarea nominala a personalului pe functii (posturi).

Regulamentul de ordine interioara, este actul intern in cadrul angajatorului , persoana juridica, prin care se stabilesc indatoririle personalului, masurile care se impun in vederea organizarii muncii si asigurarii disciplinei muncii (C.m. art. 89, alin. 2). El cuprinde dispozitii privind obligatiile angajatorului si ale salariatilor, organizarea programului de lucru, regulile privind disciplina muncii, recompensele ce se pot acorda in unitatea respectiva, modul (procedura) de aplicare a sanctiunilor disciplinare si persoanele care au dreptul de a le aplica.

La intocmirea regulamentului de ordine interioara se au in vedere prevederile C.m., ale celorlalte acte normative care vizeaza asigurarea disciplinei muncii, inclusiv ale statutelor de personal sau disciplinare, ale regulamentului de organizare si functionare.

II. Contractul individual de munca si contractul colectiv de munca

Potrivit art. 8 din L. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata prin L. 134/1997, clauzele acestor contracte colective pot fi stabilite numai in limitele si in conditiile prevazute de lege. Contractele colective nu pot cuprinde clauze care sa consacre drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior. La randul lor, contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut prin contractele colective de munca.

La negocierea clauzelor contractului individual de munca, partile – angajator si viitor salariat – sunt obligate legal sa aiba in vedere prevederile contractului colectiv de munca. Chiar daca -–dintr-un motiv sau altul- in unitate nu s-a incheiat contractul colectiv de munca, la negocierea contractului individual, partile sunt tinute sa respecte clauzele contractului colectiv existent la nivel superior (de regula, pe ramura de activitate).

Prin clauzele contractului individual de munca, partile nu pot cobori sub minimul legal al drepturilor cuvenite salariatilor potrivit legislatiei muncii si contractului colectiv de munca.

Prin incheierea contractului individual de munca, salariatul este presupus a fi luat cunostinta de prevederile contractului colectiv de munca si ale celor doua regulamente. Salariatul accepta, prin insasi incheierea contractului sau, o anumita “stare juridica” din cadrul unitatii respective.

EXECUTAREA