Pagina documente » Stiinte Economice » Dobandirea licentei de transport (S.C. XYZ S.A., Pitesti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-dobandirea-licentei-de-transport-s.c.-xyz-s.a.-pitesti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-dobandirea-licentei-de-transport-s.c.-xyz-s.a.-pitesti-


Cuprins

CUPRINS:
1.ORGANIZAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT.. 3
1.1 LOCUL SI IMPORTANTA TRANSPORTURILOR RUTIERE............ 3
1.2 ELEMENTE ESENTIALE IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER.........5
1.2.1 Drumul-element de bazi in derularea transportului auto............5
1.2.2 Capacitatea de circulatie si de transport a drumurilor publice......8
1.2.3 Trafic de cilitori si fuxul (curentul) de cilitori..........9
1.2.4 Reteaua de transport urban...12
1.3 ORGANIZAREA PROCESULUI DE TRANSPORT DE CALATORI..............14
1.4 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SPECIFICI ACTIVITATII DE
TRANSPORT.............. ........23
1.4.1 Indicatorii timpului de utilizare a autovehiculelor.......23
1.4.2 Indicatori ai utilizarii parcursului autovehiculelor.......25
1.4.3 Indicatori ai utilizarii capacitatii de transport a autovehiculelor...26
1.4.4 Viteza medie de circulatie......27
2. MANAGEMENTUL IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT.28
2.1 EXERCITAREA FUNCTIILOR MANAGEMENTULUI IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER..28
2.2 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL COMPANIILOR DE TRANSPORT RUTIER......33
3. LICENTA DE TRANSPORT........37
3.1 NOTIUNI INTRODUCTIVE.......37
3.2 ELIBERAREA LICENTELOR DE TRANSPORT..........38
3.3 RETRAGEREA LICENTELOR DE TRANSPORT........39
3.4 LICENTA DE EXECUTIE.........40
3.4.1 Licenta de executie pentru vehicul.............40
3.4.2 Licenta de executie pentru traseu...........41
3.4.3 Eliberarea licentei de executie pentru traseu............43
3.5 CAIETUL DE SARCINI AL LICENTEI DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC......44
3.5.1 Obligatii generale.44
3.5.2 Prevederi speciale ale transportului rutier de persoane.............45
4. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT LA
S.C. PUBLITRANS S.A. ..........47
4.1 SCOPUL LUCRARII.47
4.2 PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI.....48
4.3 ANALIZA RETELEI DE TRANSPORT URBAN DIN MUNICIPIUL PITESTI....54
4.4 ANALIZA CONCURENTEI S.C. PUBLITANS S.A ......58
4.5 ORGANIZAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT.........62
4.5.1. Organizarea parcului auto.....62
4.5.2. Organizarea activitatii de alimentare-urmarire combustibil.........69
4.5.3. Organizarea activitatii de intretinere-reparatii...........70
4.6. SISTEMUL DE TRANSPORT DESERVIT DE S.C. PUBLITRANS S.A..........72
4.6.1. Denumirea traseelor ,a statiilor de pe traseu si capetelor de linie ..............72
4.6.2. Tipurile de transport de pe fiecare traseu si numarul acestora....77
4.6.3. Programul de transport.........82
4.7 CONCLUZII SI SOLUTII DE OPTIMIZARE A ACTIVITATII DE TRANSPORT..91
4.7.1 Concluzii..............92
4.7.2 Solutii de optimizare a activitatii de transport la S.C. PUBLITRANS S.A. .....98
BIBLIOGRAFIE : ........102
ANEXE......104

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

1. ORGANIZAREA ACTIVIT?TII DE TRANSPORT

1.1 LOCUL SI IMPORTANTA TRANSPORTURILOR RUTIERE

Dezvoltarea economica deosebita a tuturor tarilor europene , a celor dezvoltate in general, precum si cresterea volumului legaturilor economice –schimburi comerciale- intre aceste tari au condus la o dezvoltare corespunzatoare a transporturilor , in, general, si a transporturilor auto, in special. Transporturile auto a o functie utila pentru orice organism social, satisfacerea necesitatilor de transport fiind baza asigurarii existentei unui sistem economic viabil. Avand in vedere necesitatea realizari legaturii intre productie si consum, transporturile sunt acelea care deplaseaza produsele intre diferite ramuri ale productiei materiale. Satisfacerea necesitatilor materiale si spirituale ale fiecarui cetatean impune asigurarea organizarii corespunzatoare a deplasarii in timp si spatiu de marfuri si persoane, transporturilor revenindu-le acest rol important.

Transporturile auto au cunoscut o evolutie ascendenta – atat ca volum al transporturilor (tone- kilometrii), cat si ca pondere, in volumul total al transporturilor (auto, feroviar, fluvial si prin conducte), datorate incontestabilelor calitati :

? Mobilitate deosebita , superioara tuturor celorlalte moduri de transport ;

? Adaptabilitate rapida la orice conditii de teren(drumuri neamenajate, santiere etc.) fara a necesita investitii deosebite pentru punere in functiune ;

? Capacitatea de a completa celelalte moduri de transport(fluvial, naval, aerian) care nu pot realiza singure intregul lant de transport ;

? Calitatea de a fi singurul mod de transport care poate sa realizeze ara colaborarea cu alte moduri de transport – Întreg procesul de transport , de la locul de producere a marfii, la locul de descarcare , in acest sens binecunoscuta expresie ‘transport din poarta in poarta’ este deja invechita , in schemele logistice moderne vorbindu-se din ce in ce mai mult de transportul de la locul de produc este deja invechita , in schemele logistice moderne vorbindu-se din ce in ce mai mult de transportul de la locul de productie la locul de desfacere finala (magazin, linie de asamblare, locuinta cumparatorului), transport care nu poate fi realizat decat cu mijloace auto ;

? Asigurarea calitatii marfurilor perisabile datorita eliminarii manipularilor suplimentare in timpul transportului;

? Constituie un factor activ de atragere la viata social-economica a tuturor locuitorilor tarii , prin valorificarea superioara si eficienta a potentialului uman si material de care dispun si prin aceasta la dezvoltarea social-culturala a acestora.

Transportul prezint o importanta deosebita pentru economia unei tari, avand functia economica de deplasare a calatorilor si a marfurilor , de legare a tuturor ramurilor de activitate .

In fostele tari comuniste , dar mai ales in Romania, pondera redusa a transporturilor auto se datoreaza unei politici economice necorespunzatoare, la nivel de stat , care, considerand acest mod de transport ca fiind energofag, a limitat dezvoltarea lui prin acte normative restrictive(norme de consum, trama stradala nejudicios realizata etc.).

Elementele de baza ale organizarii activitatii de transport auto sunt :

caile de circulatie , mijloacele de transport si sistemul de organizare a unitatilor si a procesului de transport.

Dezvoltarea transportului auto din tara noastra , de dupa 1989, a fost favorizata de multi factori : existenta si dezvoltarea industriei proprii de autovehicule, reteaua de cai de comunicatie terestre, care necesita investitii mai mici, comparativ cu cele ale altor mijloace de transport etc.

Parcul auto national se imparte in trei mari categorii :

? Parc auto de folosinta generala ;

? Parc auto de folosinta locala ;

? Parc auto de folosinta proprie ;

Trecerea de la economia centralizata planificata la economia de planificata la economia de piata va influenta transporturile si va trebui sa suporte urmatoarele schimbari esentiale :

? O abordare noua a planificarii si a dezvoltarii infrastructurii prin introducerea unor mecanisme economice ce impun utilizarea unor resurse financiare necentralizate(la nivel de primarii locale, consilii judetene sau comunale) ;

? Eliminarea statului din activitatea de conducere operativa a companiilor de transport ;

? Privatizarea treptata o companiilor de transport rutiere;

In prezent ,parcul auto de folosinta generala este organizat in societati comerciale cu capital privat. Acestea s-au constituit in jurul patrimoniului fostelor autobaze de transport auto si se incadreaza, ca dimensiuni , la societati comerciale mici si mijlocii. Parcul auto de folosinta locala este organizat in regii autonome. Acestea au rolul important de a asigura transportul de calatori in localitati. Parcul auto de folosinta proprie include alte autovehicule care apar autonome. Acestea au rolul important de a asigura transportul de calatori in localitati. Parcul auto de folosinta proprie include alte autovehicule care apartin altor societati comerciale din diferite ramuri ale economiei nationale.

Existenta unui parc auto concentrat in unitati specializate prezinta avantaje si dezavantaje. Printre avantaje se pot enumera : posibilitatea verificarii, intretinerii si repararii autovehiculelor cu instalatii de inalta tehnicitate ; satisfacerea cererii de transport in conditii de utilizare rationala a parcului de autovehicule si a personalului ; cresterea calificarii personalului cu costuri scazute.

Printre dezavantaje, se pot enumera : practicarea unor tarife ,in general mari, datorate in buna parte unui aparat administrativ incarcat ; o anumita inflexibilitate la cererile de prestatii, datorita unei structuri date a parcului de autovehicule care nu poate fi reinnoit si diversificat, decat in conditii de eficienta economica.

Analizand piata transportului in U.E. se poate spune ca factorii care , probabil vor influenta dezvoltarea viitoare sunt ; efectele asupra mediului inconjurator , finalizarea procesului de integrare si succesul reformelor din fostele tari din spatiul socialist. In cadrul U.E. au inceput deja sa fie luate masuri pentru construirea unei piete unice a transporturilor rutiere si pentru desfiintarea oricaror controale la granitele tarilor membre ale comunitatii.

S-a realizat armonizarea greutatilor si dimensiunilor autovehiculelor, au crescut an de an cotele de autorizatii pentru transporturile auto internationale, acordate reciproc de tarile membre, si se preconizeaza ca , in anii urmatori, sa se treaca la completa liberalizare a transporturilor rutiere ; s-a renuntat la tarifele fixe convenite bilateral pentru transporturile rutiere si s-au facut unii pasi in domeniul admiterii cabotajului(operatiune de transport rutier efectuata intre doua puncte de incarcare- descarcare aflate pe teritoriul unei tari, de catre un operator de transport strain ).

1.2 ELEMENTE ESENTIALE IN ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER

1.2.1 Drumul - element de baza in derularea transportului auto

Principalele elemente constitutive ale transportului auto sunt : drumul si autovehiculul . Asocierea mijlocului de transport terestru cu drumul este impusa de interconditionarea dintre parametrii constructivi si functionali ai acestora .

Dezvoltarea transportului rutier nu a fost posibila fara amenajarea si organizarea retelei de drumuri publice , aceasta pentru ca drumul conditioneaza nu numai mobilitatea autovehiculelor ci si gradul de exploatare a acestora . Drumul reprezinta calea de comunicatii terestra special amenajata pentru circulatia autovehiculelor si a pietonilor . Rolul deosebit in desfasurarea transporturilor auto se manifesta atat in diversificarea retelei care permite efectuarea transporturilor intre punctele de incarcare / descarcare , cat si efectele starii drumurilor asupra autovehiculelor. Acest ultim aspect influenteaza nemijlocit efectuarea transportului auto . In cazul circulatiei pe un drum modernizat se obtin economii la carburanti si piese de schimb si reducerea cheltuielilor pentru intretinere si reparatii . ( din punct de vedere tehnic si economic drumul este cu atat mai bun , cu cat reclama o forta de tractiune mai mica la deplasarea mijlocului de transport, permite o circulatie cu viteza cat mai mare , prezinta un grad de uzura minim si o siguranta in circulatie maxima ). Din punct de vedere geometric , orice drum este caracterizat prin axa , traseu , aliniament si curba . Axa drumului este data de locul geometric , al punctelor de pe partea carosabila egal deportata de margini si este alcatuita dintr-o succesiune de drepte si de curbe situate in spatiu .In practica lucrarilor rutiere se foloseste proiectia axei drumului pe plan orizontal si vertical. Traseul drumului reprezinta tocmai proiectia axei drumului pe planul orizontal si este compus din aliniamente si curbe.

Aliniament

V1