Pagina documente » Recente » Domeniul public

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I: EVOLU?IA DOCTRINEI CU PRIVIRE LA NO?IUNEA DE DOMENIU PUBLIC 5
1.1. Reflectarea no?iunii de domeniu public ?n primele Constiti?ii ale Rom?niei 5
1.1.1. Constitu?ia din 1866 5
1.1.2. Constitu?ia din 1923 6
1.1.3. Constitu?ia din 1938 6
1.2. Tendin?e generale ?n doctrina juridic? contemporan? 7
1.3. No?iunea domeniului public 9
1.4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate public? 15
1.5. No?iunea de regim juridic al domeniului public 16
CAPITOLUL II: MODALIT??I CONSTITU?IONALE DE VALORIFICAREA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 18
2.1. Moduri generale de constituire a domeniului public 18
2.2. Moduri speciale de constiuire a domeniului public 21
2.2.1. Considera?ii de ordin general 21
2.2.2. Exproprierea pentru cauz? de utilitate public? 22
2.2.3. Rechizi?iile 24
2.3. Utilizarea domeniului public 27
CAPITOLUL III: CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLIC? 29
3.1. Originea concesiunii. Scurt istoric ?i drept comparat 29
3.2. Regimul juridic conform legislatiei actuale 31
3.3. Tr?s?turi caracteristice ale contractului de concesiune 33
3.4. Procedura de concesionare 35
CAPITOLUL IV: CONCESIUNEA DE SERVICII ?I LUCR?RI 38
4.1. Regimul legal potrivit reglement?rilor ?n vigoare 38
4.1. P?r?ile contractului de concesiune de servicii ?i lucr?ri 39
4.3. Proceduri de atribuire a contractului de concesiune 48
CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA, ?NCHEIEREA ?I DAREA ?N FOLOSIN?? GRATUIT? A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 52
5.1. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate public? 52
5.2. Darea ?n folosin?? gratuit? a bunurilor din domeniul public 56
5.3. ?nchirierea bunurilor proprietate public? 57
5.4. Stingerea dreptului de proprietate public? 58
CAPITOLUL VI: LUCR?RI PUBLICE DE INTERES NA?IONAL ?I LOCAL 59
6.1. Titularii dreptului de proprietate public? ?i delimitarea bunurilor care le apar?in 60
6.2. Sfera bunurilor care apar?in propriet??ii publice 63
CONCLUZII 66
BIBLIOGRAFIE 69
ANEXE 70

EXTRAS DIN DOCUMENT

CAPITOLUL I: EVOLUTIA DOCTRINEI CU PRIVIRE LA NOTIUNEA DE DOMENIU PUBLIC {p}

1.1. Reflectarea notiunii de domeniu public in primele Constititii ale Romaniei {p}

1.1.1. Constitutia din 1866 {p}

1.1.2. Constitutia din 1923 {p}

1.1.3. Constitutia din 1938 {p}

1.2. Tendinte generale in doctrina juridica contemporana {p}

1.3. Notiunea domeniului public {p}

1.4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica {p}

1.5. Notiunea de regim juridic al domeniului public {p}

CAPITOLUL II: MODALIT?TI CONSTITUTIONALE DE VALORIFICAREA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC {p}

2.1. Moduri generale de constituire a domeniului public {p}

2.2. Moduri speciale de constiuire a domeniului public {p}

2.2.1. Consideratii de ordin general {p}

2.2.2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica {p}

2.2.3. Rechizitiile {p}

2.3. Utilizarea domeniului public {p}

CAPITOLUL III: CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLIC? {p}

3.1. Originea concesiunii. Scurt istoric si drept comparat {p}

3.2. Regimul juridic conform legislatiei actuale {p}

3.3. Trasaturi caracteristice ale contractului de concesiune {p}

3.4. Procedura de concesionare {p}

CAPITOLUL IV: CONCESIUNEA DE SERVICII SI LUCR?RI {p}

4.1. Regimul legal potrivit reglementarilor in vigoare {p}

4.1. Partile contractului de concesiune de servicii si lucrari {p}

4.3. Proceduri de atribuire a contractului de concesiune {p}

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA, ÎNCHEIEREA SI DAREA ÎN FOLOSINT? GRATUIT? A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC {p}

5.1. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica {p}

5.2. Darea in folosinta gratuita a bunurilor din domeniul public {p}

5.3. Închirierea bunurilor proprietate publica {p}

5.4. Stingerea dreptului de proprietate publica {p}

CAPITOLUL VI: LUCR?RI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCAL {p}

6.1. Titularii dreptului de proprietate publica si delimitarea bunurilor care le apartin {p}

6.2. Sfera bunurilor care apartin proprietatii publice {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Proprietatea l-a insotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapanire nu numai pe mediul sau natural, ci si pe celelalte fiinte. Asupra a tot ce-l inconjoara, asupra a tot ce descopera s-a declarat stapan si aplica sau cere aplicarea fata de alti semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la inceput a comunitatilor obstesti, mai apoi a statului.

În diferitele stadii ale dezvoltarii societatii omenesti a existat preocuparea de a justifica institutia proprietatii, toate curentele, toate conceptiile au ramas unanime in a sustine importanta si necesitatea ei.

Proprietatea este privita in dubla ei acceptiune: economica si juridica. Privita ca o categorie economica proprietatea a existat de-a lungul societatii omenesti, producerea si procurarea de bunuri necesare traiului este o premisa indispensabila pentru viata sociala si, ca atare, proprietatea este strans legata de sfera productiei de bunuri materiale si de culegerea roadelor acestei activitati.

Proprietatea este apreciata ca fiind o categorie economica, spre deosebire de care, dreptul de proprietate este o categorie juridica si se distinge prin apropriere, insusire a unui bun, iar titularul este indreptatit sa-si exercite prerogativele dreptului sau prin putere proprie si in interes propriu, respectand limitele impuse de lege, cu indreptatirea de a pretinde tuturor celorlalti de a se abtine de la orice acte care sa fie de natura a stanjeni acest drept.

Sensul juridic este imbinat cu cel economic, pentru ca totalitatea relatiilor economice dintre oameni sunt in acelasi timp si relatii juridice, pe care acestia le au intre ei in legatura cu bunurile.

În ambele sale acceptiuni, proprietatea creeaza accesul suprem al omului la aproprierea bunurilor naturale sau a celor care sunt rezultatul activitatii umane desfasurate in sfera productiei de bunuri materiale si spirituale. Aceasta insusire opereaza fie individual, fie colectiv.

Desi termenul de "domeniu public" a aparut relativ tarziu, in secolul al XIX-lea, creatie a doctrinei juridice franceze, inca din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau forma obiectul proprietatii private, fiind considerate ca apartin colectivitatii (res extra patrimonium) , in aceasta categorie intrand: aerul, apele, drumurile, porturile, teatrele, pietele, templele, mormintele, portile si zidurile cetatilor. Acest lucru denota importanta proprietatii publice ,preocuparea asupra acesteia inca din cele mai vechi timpuri si totodata motivul pentru care am considerat a fi interesanta o lucrare in care sa fie delimitat regimul juridic al acesteia.

CAPITOLUL I: EVOLUTIA DOCTRINEI CU PRIVIRE LA NOTIUNEA DE DOMENIU PUBLIC

1.1. Reflectarea notiunii de domeniu public in primele Constitutii ale Romaniei