Pagina documente » Stiinte Economice » Echilibrarea bugetelor locale si factorii de influenta

Despre lucrare

lucrare-licenta-echilibrarea-bugetelor-locale-si-factorii-de-influenta
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-echilibrarea-bugetelor-locale-si-factorii-de-influenta


Cuprins

Cuprins
Cap.1 Bugetele locale: concept, functii, rol.........1
1.1 Conceptul de buget local.....1
1.2 Functiile si rolul bugetelor locale.......4
1.3 Autonomia locala - premisa pentru dezvoltarea comunitatilor locale...........7
Cap.2 Principii asezate la baza procesului bugetar local12
2.1 Principii bugetare generale12
2.2 Principiul echilibrului-principiu fundamental in realizarea echilibrarii bugetelor locale..........19
2.3Alte principii........21
Cap.3 Veniturile si cheltuielile din bugetele locale si influenta lor asupra echilibrului bugetar local............24
3.1 Analiza sistemului veniturilor publice locale si influenta sa asupra echilibrului bugetului localitatii Marasesti..24
3.2 Analiza sistemului cheltuielilor publice locale34
3.3 Influenta veniturilor si cheltuielilor publice locale asupra echilibrului bugetar..........36
Cap.4 Analiza cotelor defalcate, sumelor, transferurilor, si rolul lor in asigurarea echilibrului bugetar39
4.1 Continutul si rolul cotelor defalcate, sumelor si transferurilor la bugetele locale.......39
4.2 Structura cotelor defalcate, sumelor si a transferurilor la bugetele locale....44
4.3 Analiza evolutiei cotelor defalcate, sumelor si transferurilor de la bugetul de stat catre unitatile administrativ-teritoriale si influenta sa asupra echilibrului bugetului orasului Marasesti....49
4.3.1 Analiza evolutiei cotelor defalcate din impozitul pe venit la bugetele locale.....49
4.3.2 Analiza evolutiei cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat........53
4.3.3 Analiza comparativa intre evolutiei cotelor defalcate din impozitul pe venit si a cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat...........54
4.4 Influenta cotelor defalcate, sumelor si transferurilor asupra echilibrului bugetar local............56
Cap. 5 Alti factori de influenta asupra echilibrului bugetelor locale...........60
5.1 Nivele de dezvoltare economica ale localitatilor............60
5.2 Descentralizarea..63
5.3 Servicii publice locale........68
5.4 Managementul financiar al colectivitatilor locale...........74
Concluzii si propuneri...........77
Bibliografie..............80

EXTRAS DIN DOCUMENT

? Echilibrarea bugetelor locale si factorii de influenta

?

Cap.1 Bugetele locale: concept, functii, rol

1.1 Conceptul de buget local

„O teorie completa asupra bugetelor este o imposibilitate, o iluzie:

ar fi o teorie completa asupra guvernarii. ” [1 A.Wildavsky-The New Politics of the Budgetary Process, Second Edition, Editura Harper Collins, New York, 1992, pag. 236]

A.Wildavsky-The New Politics of the Budgetary Process

Bugetul local apare ca principala componenta a finantelor locale care deriva din ansamblul finantele publice si care se individualizeaza printr-o anumita structura la conturarea careia participa numarul unitatilor administrativ-teritoriale dintr-o tara, serviciile publice furnizate, gradul de dezvoltare economica etc.

În Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale [2 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu urmatoarele exceptii: a) art. 61, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi;b) art. 33 alin. (4) lit. f) si g), art. 74 si 75, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008; c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) si art. 41, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008, in vederea fundamentarii proiectiei bugetare pentru anul 2009.], intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2007, bugetul local este prezentat ca un document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale.

Astfel, bugetele locale reflecta raporturi economice in forma baneasca care apar in procesul repartizarii venitului national prin care se formeaza si se repartizeaza fondurile banesti necesare unor interese ale colectivitatilor publice locale ce sunt coordonate de acestea.

Finantele publice locale se caracterizeaza si printr-un transfer de valoare care se realizeaza intre participantii la relatiile economice de constituire si utilizare a resurselor banesti mobilizate la dispozitia autoritatilor administrativ-teritoriale.

Transferul de valoare se realizeaza fara o contraprestatie directa si imediata, ceea ce inseamna ca persoana de la care se face transferul de resurse banesti de la bugetul local nu primeste un echivalent in bunuri, servicii sau bani.

Finantele publice locale reflecta participarea persoanelor fizice si juridice sub forma de impozite si taxe la formarea veniturilor bugetelor locale fara o contraprestatie directa si imediata. De asemenea, transferul de valoare de la fondurile financiare publice locale catre anumite persoane fizice si juridice se efectueaza fara o contraprestatie directa din partea acestora.

Bugetele locale sunt bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica si care „reflecta fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale, modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor”. [3 Vacarel Iulian si altii - Finante publice, Editia a II-a, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2000,

pag. 654]

De asemenea, bugetele locale sunt concepute ca planuri financiare prin intermediul carora resursele mobilizate participa la realizarea obiectivelor unitatilor administrativ-teritoriale sau „reprezinta instrumentul principal al administratiei publice locale in vederea selectarii prioritatilor de finantare in raport de strategiile de dezvoltare economico-sociala ale localitatilor. Fundamentarea prioritatilor si optiunilor privind actiunile social-culturale economice, serviciile publice care urmeaza sa se finanteze din bugetul local, precum si masurile necesare in vederea incasarii veniturilor se realizeaza in procesul elaborarii si adoptarii bugetului local. Bugetul local constituie instrumentul de asigurare a autonomiei decizionale a autoritatilor administratiei publice locale, de valorificare eficienta a resurselor locale si de imbunatatire a utilizarii fondurilor locale.” [4 Voinea M. Gheorghe- Finante locale, Editura Junimea, Iasi, 2002, pag. 44]

Bugetele locale sunt formate din: bugetele judetelor, bugetele municipiilor, bugetele oraselor si bugetele comunelor. Fiecare unitatea administrativ-teritoriala isi intocmeste propriul buget ce urmeaza a fi apoi adoptat de consiliile locale.

În ceea ce priveste autoritatile administratiei publice centrale, acestea „nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitati autoritatilor administratiei publice locale in procesul de descentralizare a unor servicii publice, fara asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pentru realizarea responsabilitatilor”. [5 Idem, pag. 41]

Astfel, bugetele locale constituie o componenta distincta si autonoma a bugetului consolidat prin care se reflecta veniturile si cheltuielile necesare realizarii actiunilor economice si social-culturale din subordinea directa a unitatii administrativ-teritoriale respective.

Dupa cum subliniaza si Tatiana Mosteanu in lucrarea Buget si trezorerie publica: „organizarea distincta a finantelor locale pe baza autonomiei lor financiare, permite degrevarea finantelor centrale de o seama de cheltuieli, reducerea numarului si amploarea fluxurilor banesti intre cele doua niveluri structurale ale finantelor publice, precum si o mai clara urmarire a modului cum sunt folosite fondurile constituite. Finantele locale satisfac mai bine si mai eficient cerintele de utilitati publice in teritoriu”. [6 Mosteanu Tatiana, Buget si trezorerie publica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997, pag.140]

În ceea ce priveste bugetele locale ca balante financiare, acestea includ venituri si cheltuieli conturate intr-o anumita structura. O mare parte a veniturilor bugetelor locale sunt constituite din venituri proprii provenite din impozitul pe profit, alte impozite directe, impozite si taxe de la populatie, venituri nefiscale precum si alte venituri.

Veniturile provenite de la stat sunt venituri de echilibrare si se constituie in diferenta pentru completare pana la nivelul cheltuielilor de realizat.

Cheltuielile care se finanteaza prin intermediul bugetelor locale au in vedere coordonarea activitatilor institutiilor publice si a agentilor economici precum si competentele unitatilor administrativ-teritoriale.

Din bugetele comunelor, oraselor si municipiilor se finanteaza invatamantul preuniversitar, actiunile de cultura si religie, asistenta sociala, ajutoare, serviciile de dezvoltare publica, transporturi, agricultura si alte actiuni. Prin bugetele judetelor se asigura fonduri pentru actiunile de cultura si religie, asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii, servicii de dezvoltare publica, transporturi si alte actiuni. [7 Voinea M. Gheorghe - op. cit, pag.45]

Un nivel mai scazut al veniturilor proprii in bugetele locale reprezinta rezultatul unei dezvoltari economice si sociale diferite de la un judet la altul, de la un municipiu la altul, de la un oras la altul si de la o comuna la alta; aceasta dezvolare diferentiindu-se in functie de diversi factori de natura politica, istorica, geografica, clima si psihologica.

Astfel, in tarile dezvoltate ponderea veniturilor aflate la dispozitia bugetelor locale in totalul veniturilor consolidate este mai mare decat in tarile mai putin dezvoltate. În tarile in curs de dezvoltare si in tarile in curs de tranzitie, aceste ponderi sunt mai mici.

Ponderea cheltuielilor locale in totalul cheltuielilor bugetelor generale consolidate este mai mare. În tarile in curs de dezvoltare si in tarile in curs de tranzitie, aceste ponderi sunt mai mici.

În Romania proportiile privind veniturile si cheltuielile in totalul bugetului consolidat in perioada 1990-1997, fata de celelalte tari ce aveau o economie in tranzitie sunt cu mult mai mici.

Acest fenomen se regaseste mai ales incepand cu anul 1998, an care marcheaza intrarea in vigoare a Legii privind finantele publice, respectiv demararea reformei sistemului financiar public.

1.2 Functiile si rolul bugetelor locale

„Sistemul economic optim considerat a fi in prezent este acela care furnizeaza maximum din ceea ce au nevoie oamenii” [8 Galbraith J.K.- Stiinta economica si interesul public – Bucuresti: Ed. Politica, 1992, pag. 121].

Galbraith J.K- Stiinta economica si interesul public

Necesitatile tot mai crescande ale oamenilor in procurarea bunurilor, in prestarea serviciilor, precum si reusita indivizilor in corelarea necesitatilor nelimitate si in continua diversificare, cu resurse limitate si tot mai restrictive depinde de actiunile rationale pentru alegerea celei mai bune variante a activitatii economice.

Acest lucru presupune crearea unui sistem economic optim, care este considerat, in prezent, a fi „acela care furnizeaza maximum din ceea ce au nevoie oamenii.”

Finantele locale reprezinta o componenta importanta in cadrul finantelor publice datorita serviciilor publice care se desfasoara in cadrul unitatilor teritoriale insarcinate cu furnizarea acestora. Finantele publice locale mijlocesc procese de formare, repartizare si utilizare a fondurilor banesti la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Functia de repartitie a finantelor publice locale se manifesta prin constituirea fondurilor banesti la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si redistribuirea lor pentru satisfacerea unor cerinte colective delimitatele prin competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale.

Între cele doua laturi ale functiei de repartitie a finantelor publice locale exista relatii de interdependenta sau interconexiuni.

Mobilizarea unor resurse banesti la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se efectueaza in vederea satisfacerii unor cerinte colective. Repartizarea resurselor banesti de catre unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea actiunilor social-culturale, a serviciilor publice, a dezvoltarii depinde de mobilizarea lor in cuantumul aprobat si la termenele legale. [9 Voinea M. Gheorghe- Finante locale, Editura Junimea, Iasi, 2002, pag. 42-43]

Continutul finantelor locale este exprimat si prin functia de control asupra modului in care au fost utilizate fondurile de la dispozitia unitatilor administrativ-teritoriale.

Datorita raporturilor financiare locale care iau nastere precum si a relatiilor unitatilor administrativ-teritoriale cu cele ale bugetului statului putem spune ca rolul bugetelor locale este unul activ ce vizeaza obiective indreptate asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale regionale (a judetelor si oraselor tarii). Acest lucru are ca efect direct cresterea nivelului de trai al oamenilor.

Raporturile dintre bugetele locale si bugetul de stat se caracterizeaza prin faptul ca cel din urma asigura pe de o parte resursele necesare acoperirii cheltuielilor in situatia in care veniturile proprii sunt insuficiente, iar pe de alta parte prin faptul ca preia sumele cu care veniturile proprii depasesc veniturile planificate.

„În cadrul finantelor locale apar conexiuni intre fondurile locale ce se formeaza la nivelul judetului si cele ale municipiilor, oraselor si comunelor. O alta grupa de conexiuni se refera la raporturile dintre resursele ce se incaseaza de la bugetele locale si fondurile care se constituie si se folosesc in afara bugetului, deoarece din soldul acestora la sfarsitul anului se preia o parte la bugetul local sau se completeaza, dupa caz.” [10 Voinea M. Gheorghe, Ramniceanu Ilie - Finantele locale si dezvoltarea unitatilor administrativ- teritoriale, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983, pag. 31]

Fondurile banesti aflate la dispozitia unitatilor administrativ teritoriale sunt completate cu sume, cu cote defalcate si transferuri de la bugetul statului.

Relatiile functionale specifice echilibrului din sistem isi gasesc concretizarea in complementaritatea dintre fondurile financiare centralizate si descentralizate si care trebuie delimitate de relatiile interne specifice.