Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
Pag.
INTRODUCERE....... 4
Capitolul I : BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA.........6
1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil........7
1.2 Abordari contemporane privind bilantul contabil...9
1.2.1 Bilantul contabil In sistemul anglo-saxon (SUA).......9
1.2.2 Bilantul contabil In Uniunea Europeana.12
1.2.3 Bilantul contabil In tara noastra...........15
1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS1)-Prezentarea Situatiilor Financiare....17
1.4 Norme privind bilantul contabil In sistemul international........20
1.5 Componentele bilntului contabil.......24
1.5.1 Bilantul...........25
1.5.2 Contul de profit si pierdere..27
1.5.3 Anexa...........30
1.5.4 Raportul de gestiune..........30
Capitolul II: LUCRARILE CONTABILE DE ELABORARE A BILANTULUI CONTABIL. VERIFICAREA SI CERTIFICAREA BILANTULUI33
2.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere.........34
2.2 Inventarierea generala a patrimoniului..............35
2.3 Regularizarea, rectificarea si delimitarea operatiunilor.. economice....37
2.3.1 Diferente rezultate la inventar37
2.3.2 Amortizarile....39
2.3.3 Provizioane pentru deprecieri39
2.3.4 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli...40
2.3.5 Delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor.....40
2.4 Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia..41
2.5 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil.....46
Capitolul III: S.C. ICERP S.A. BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL............49
3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica.........50
3.2 Organizarea productiei si a muncii...53
3.3 Performantele Intreprinderii............55
3.4 Modul de organizare a contabilitatii......60
3.5 Directii de dezvoltare.....63
Capitolul IV: ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI82
4.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza bilantului contabil.....83
4.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului financiar calculati pe baza bilantului contabil.............85
4.3Analiza solvabilitatii si lichiditatii pe baza ratelor.96
4.4 Concluzii cu privire la echilibrul financiar........100
Capitolul V: CONCLUZII SI PROPUNERI..............101
5.1 Constatari privind elaborarea si analiza bilantului contabil la S.C. ICERP S.A......102
5.2 Posibilitati de imbunatatire a elaborarii si analizei bilantului contabil...109
5.2.1 Introducerea tabloului de finantare......109
5.2.2 Utilizarea soldurilor intermediare de gestiune.........112
BIBLIOGRAFIE.....115
2

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

„Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca in gospodaria sa”

GOETHE

INTRODUCERE

In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata economica si chiar (sau mai ales) sociala a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmareste stabilirea si analiza bilantului contabil, intrucat acesta este cel mai important si cel mai complex document al contabilitatii, care „oglindeste” activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie sa verifice situatia lui la o anumita perioada de timp, iar bilantul contabil este metoda prin care comerciantul evalueaza intreaga sa activitate pe parcursul unui exercitiu financiar.

Chiar daca din cele mai vechi timpuri au existat tendinte ale negustorilor de animale, cereale sau metale pretioase de a-si socoti si consemna veniturile obtinute din negot, contabilitatea isi incepe istoria in Evul Mediu, o data cu aparitia primelor manifestari ale capitalismului si dezvoltarea economiei monetare. In secolul al XV-lea se utiliza contabilitatea „dupa metoda venetiana”, datorita dezvoltarii afacerilor in marile orase ale Italiei de Nord. In aceasta perioada, practicile contabile sunt sintetizate de catre marele erudit, Luca Paciolo, in prima lucrare de literatura contabila, „Tractatus de computis et scripturis” („Tratat de contabilitate in partida dubla”), aparuta la Venetia, in 1494, in care se descrie pentru prima data, coerent, cel mai caracteristic element al contabilitatii, partida dubla.

Desi contabilitatea in partida dubla are o existenta de mai bine de o jumatate de mileniu, abia in secolul al XIX-lea, prin marile intreprinderi industriale si comerciale, incepe sa se analizeze si sa se masoare periodic patrimoniul, cu ajutorul bilantului, si rezultatul, cu ajutorul contului de profit si pierdere, deci, sa se faca distinctia intre capital si venit.

Asupra bilantului contabil au fost formulate mai multe opinii.

Intr-o formula generala, bilantul este considerat ca un document ce permite sa se cunoasca, la un moment dat, patrimoniul unui comerciant, persoana fizica sau juridica.

Exista, de asemenea, o viziune conform careia bilantul este recunoscut ca un instrument static. Acesteia i s-a opus, o data cu opera profesorului german Eugen Schmalenbach,”Dynamische Bilanz”(1920), o viziune contrara.

Schmalenbach a opus viziunii statice, o conceptie ce sustine bilantul ca reprezentare a fortelor intreprinderii. El a constatat ca este mult mai important pentru conducatorii intreprinderii sa masoare sanatatea intreprinderii lor decat sa cunoasca valoarea intrinseca a elementelor care compun activul si pasivul.

Jacques Richard, sustinator al profesorului german, considera cele doua tipuri de contabilitate astfel: 1) contabilitatea statica - o contabilitate care, pentru a construi bilantul, nu retine decat valorile corespunzatoare lichidarii intreprinderii si 2) contabilitatea dinamica - o contabilitate care tine cont de valorile in miscare, independent de ce se intampla cu ele in caz de lichidare a intreprinderii.

Obiectul lucrarii de fata il constituie bilantul contabil al societatii comerciale „ICERP S.A.” Ploiesti. Este, deci, o lucrare, cu precadere, practica.

Abordand succesiv diferitele etape ce trebuie parcurse in stabilirea modului de intocmire a bilantului societatii mai sus mentionate, lucrarea este structurata in 6 capitole.

Primele 3 capitole cuprind elemente teoretice, necesare pentru aprofundarea notiunii de „bilant” si cunoasterea societatii comerciale „ICERP S.A.”. Acestui din urma demers am dedicat in intregime capitolul III.

Ultimele capitole ale lucrarii sunt un model practic de intocmire , analiza si control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2000.

CAPITOLUL I

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA

1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil

1.2 Abordari contemporane privind bilantul contabil

1.2.1 Bilantul contabil in sistemul anglo-saxon (SUA)

1.2.2 Bilantul contabil in Uniunea Europeana

1.2.3 Bilantul contabil in tara noastra

1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS 1) – Prezentarea Situatiilor Financiare