Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-ploiesti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-ploiesti-


Cuprins

CUPRINS
Pag.
INTRODUCERE....... 4
Capitolul I : BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA.........6
1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil........7
1.2 Abordari contemporane privind bilantul contabil...9
1.2.1 Bilantul contabil In sistemul anglo-saxon (SUA).......9
1.2.2 Bilantul contabil In Uniunea Europeana.12
1.2.3 Bilantul contabil In tara noastra...........15
1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS1)-Prezentarea Situatiilor Financiare....17
1.4 Norme privind bilantul contabil In sistemul international........20
1.5 Componentele bilntului contabil.......24
1.5.1 Bilantul...........25
1.5.2 Contul de profit si pierdere..27
1.5.3 Anexa...........30
1.5.4 Raportul de gestiune..........30
Capitolul II: LUCRARILE CONTABILE DE ELABORARE A BILANTULUI CONTABIL. VERIFICAREA SI CERTIFICAREA BILANTULUI33
2.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere.........34
2.2 Inventarierea generala a patrimoniului..............35
2.3 Regularizarea, rectificarea si delimitarea operatiunilor.. economice....37
2.3.1 Diferente rezultate la inventar37
2.3.2 Amortizarile....39
2.3.3 Provizioane pentru deprecieri39
2.3.4 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli...40
2.3.5 Delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor.....40
2.4 Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia..41
2.5 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil.....46
Capitolul III: S.C. ICERP S.A. BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL............49
3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica.........50
3.2 Organizarea productiei si a muncii...53
3.3 Performantele Intreprinderii............55
3.4 Modul de organizare a contabilitatii......60
3.5 Directii de dezvoltare.....63
Capitolul IV: ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL LA S.C. ICERP S.A. LA SFARSITUL ANULUI 2002............64
4.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere..........65
4.2 Inventarierea generala a patrimoniului..............65
4.3 Intocmirea balantei si incheierea exercitiului financiar..........70
4.4 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil.....73
Capitolul V: ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI82
5.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza bilantului contabil.....83
5.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului financiar calculati pe baza bilantului contabil.............85
5.3Analiza solvabilitatii si lichiditatii pe baza ratelor.96
5.4 Concluzii cu privire la echilibrul financiar........100
Capitolul VI: CONCLUZII SI PROPUNERI..............101
6.1 Constatari privind elaborarea si analiza bilantului contabil la S.C. ICERP S.A......102
6.2 Posibilitati de imbunatatire a elaborarii si analizei bilantului contabil...109
6.2.1 Introducerea tabloului de finantare......109
6.2.2 Utilizarea soldurilor intermediare de gestiune.........112
BIBLIOGRAFIE.....115
1

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Elaborarea si analiza bilantului contabil la

S.C. ”ICERP” S.A Ploiesti

O mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata economica si chiar sociala a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmareste stabilirea si analiza bilantului contabil, intrucat acesta este cel mai important si cel mai complex document al contabilitatii, care „oglindeste” activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie sa verifice situatia lui la o anumita perioada de timp, iar bilantul contabil este metoda prin care comerciantul evalueaza intreaga sa activitate pe parcursul unui exercitiu financiar.

Obiectul lucrarii de fata il constituie bilantul contabil al societatii comerciale „ICERP S.A.” Ploiesti. Este, deci, o lucrare cu precadere practica.

Abordand succesiv diferitele etape ce trebuie parcurse in stabilirea modului de intocmire a bilantului societatii mai sus mentionate, lucrarea este structurata in 6 capitole.

Primele 3 capitole cuprind elemente teoretice, necesare pentru aprofundarea notiunii de „bilant” si cunoasterea societatii comerciale „ICERP S.A.”. Acestui din urma demers i-am dedicat in intregime capitolul III.

Ultimele capitole ale lucrarii sunt un model practic de intocmire , analiza si control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2002.

In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon unde se constata ca sunt definite trei mase valorice: (i) - Assets (bunurile sau activele); (ii) - Liabilities (datorii); (iii) - Shareholders equity (capitaluri proprii) – prezentate fie in formatul orizontal, fie in formatul vertical. Activul bilantier este prezentat in ordinea crescatoare a lichiditatilor lor, iar pasivele, in ordinea crescatoare a exigibilitatilor lor. In Statele Unite firmele isi prezinta activele si pasivele in ordinea descrescatoare a lichiditatii, respectiv exigibilitatii lor. Aceasta clasificare denota un element al culturii contabile de tip american, accentul pus pe elementele pe termen scurt: lichiditatile si exigibilitatile imediate, prezentate ca prime elemente ale structurilor bilantiere.

Mai departe am subliniat eforturile facute de Uniunea Europeana pe linia armonizarii sistemelor de contabilitate si a intocmirii rapoartelor societatilor comerciale care s-au concretizat in directivele la care sunt supuse statele membre. Este vorba despre directiva a IV-a si directiva aVII-a. O data cu finalitatea lucrarilor directivelor, fiecarui stat membru ii revine obligatia de a le incorpora in legislatia nationala.

Procedand la o reforma inspirata de experienta franceza, in acord cu dispozitiile Directivei a IV-a europene, normalizatorii romani au optat pentru o schema de bilant sub forma de tablou cu doua parti – partea stanga numita activ, si partea dreapta, numita pasiv.

Viziunea generala asupra bilantului este una functionala. Elementele patrimoniului intreprinderii sunt clasificate in activ si pasiv, conform destinatiei economice, respectiv dupa provenienta (natura juridica). Criteriile de lichiditate-exigibilitate sunt numai criterii secundare de clasificare: in interiorul structurilor definite de primul criteriu, activele sunt clasificate in ordinea crescatoare a lichiditatii lor, iar pasivele, in ordinea crescatoare a exigibilitatii lor.

Tot in acest capitol se regasesc si Standardele Internationale de Contabilitate (IAS 1)- Prezentarea Situatiilor Financiare, norme privind bilantul in sistem international, cat si cele patru componente ale bilantului contabil (bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune).

In capitolul II am abordat, de asemenea, din punct de vedere teoretic, lucrarile preliminare elaborarii bilantului contabil (intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere, inventarierea generala a patrimoniului, contabilitatea operatiunilor de regularizare, determinarea rezultatului exercitiului si repertizarea acestuia) si despre verificarea si certificarea bilantului.

Urmatoarele trei capitole cuprind studiul de caz efectuat la societatea comerciala „ICERP” S.A.

Capitolul III reuneste datele privitoare la societate ca: istoric, obiect de activitate, forma juridica, organizarea productiei si a muncii, performantele intreprinderii, modul de organizare a contabilitatii.

S.C. ICEPR S.A. Ploiesti este o societate cu profil mixt cercetare-productie, cu 45 de ani de experienta in domeniul lubrifiantilor si aditivilor, fabricand peste 300 de tipuri de uleiuri, aditivi, unsori, inhibitori de coroziune, fluide pentru prelucrarea metalelor, toate realizate pe baza de cercetare proprie si comercializate sub marcile: LUBRICERP®, PROTICERP® si ADIROL®.

Datorita specialistilor sai, care au 68 de inventii brevetate, 51 de inventii in curs de brevetare cat si a laboratorului sau unic in domeniul lubrifiantilor acreditat in conformitate cu standardele europene SR EN 45 000 si SR ISO 9002, societatea se afla intr-un continuu proces de inovare si modernizare.

In prezent, societatea cu un numar de 250 de angajati bine structurati pe sectii ( sectia motoare - 15 angajati, unsori - 31 angajati, aditivi - 54 angajati, LICLA (laboratorul pentru testarea calitatii) - 21 angajati, atelierul prototipuri - 46 angajati, personalul tessa -71 angajati), realizeaza o productie structurata astfel: fluide de prelucrare metale 30%, aditivi 30%, uleiuri industriale 17%, biocizi 12%, unsori 8%, uleiuri de motoare 3%.

In decursul activitatii sale societatea a inregistrat performante importante in domeniul producerii lubrifiantilor si aditivilor, fapt ce a favorizat cresterea volumului de activitate si, implicit, marirea profitului, a cifrei de afaceri, cat si a celorlalti indicatori de performanta. In ultimii 3 ani cifra de afaceri a crescut de la 26.128 mil. lei in 2000, la 34.078 mil. lei in 2001 si a ajuns la 55.388 mil. lei in 2002; profitul dupa o scadere intre 2000-2001 de la 7.630 mil. lei la 6.249 mil. lei, in 2002 acesta a inregistrat o marire cu apoape 99% ajungand la12.053 mil. lei; iar situatia neta a crescut de la12.332 mil. lei in 2000, la 17.546 mil. lei in 2001 si a ajuns la 25.611.mil. lei in 2002.

In structura functionala a S.C. ICERP S.A. Ploiesti sunt delimitate functiile de baza ale acesteia: functia de cercetare-dezvoltare, comerciala, financiar-contabila, de productie si de personal.

Functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de activitati, si anume: activitatea financiara si activitatea contabila.

Cadrul de realizare a acestei importante functii este asigurat in structura organizatorica de directia financiar-contabila, condusa de catre directorul financiar-contabil sau contabilul sef.

Biroul contabilitate financiara poate fi structurat in mai multe compartimente: compartimentul Registrul jurnal general, Bilant si Contul de profit si pierdere, compartimentul Contabilitatea stocurilor, compartimentul Contabilitatea cheltuielilor, compartimentul Inventarierea si evaluarea patrimoniului.

In Capitolul IV se trece la elaborarea bilantului contabil pe anul 2002, respectandu-se toate etapele premergatoare.

Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventarierea patrimoniului, dupa care se trece la inventarierea propriu-zisa.

O atentie deosebita se acorda la inventarierea faptica claselor 2 si 3 de conturi: Clasa 2 „ Conturi de imobilizari”, Clasa 3 „Conturi de Stocuri si Productie in Curs de Executie”.

In data de 9.11.2002 a fost facuta inventarierea conform deciziei interne nr. 48. In urma inventarierii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar s-a constatat ca soldul valoric al mijloacelor fixe este de 9.601.231.188, egal cu scripticul din balanta, iar la obiecte de inventar soldul valoric este de 573.444.465 51, egal cu scripticul din balanta. La nici unul din departamentele mai sus mentionate, subcomisiile de inventariere nu au constatat si nu au inregistrat minusuri sau plusuri. Gestionarii au intocmit referate cu propuneri de casare pentru obiecte ce sunt deteriorate, datorita folosirii mult prea indelungate.

Nu s-au efectuat propuneri pentru provizioane de depreciere.

Inventarierea s-a desfasurat in conditii normale, respectandu-se prevederile legale si graficul prevazut de comisie.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 82/1991, H.G. 704/1993 privind inventarierea patrimoniului si a deciziei interne nr. 48/9.11.2000, Comisia de Inventariere a soldurilor prevazute in clasele 3, 4 si 5 din planul de conturi a constatat ca nu s-au stabilit diferente cantitative si valorice.

Inainte de inchiderea exercitiului financiar pe anul 2002, pentru elaborarea bilantului contabil s-a intocmit balanta de verificare pe luna decembrie.

In urma intocmirii balantei de verificare pe luna decembrie 2002 s-au constatat urmatoarele:

- Capitalul social nu a suferit modificari in cursul anului 2002, la 31.12.2002 valoarea acestuia fiind de 4.683.400 mii lei;

- Evaluarea elementelor patrimoniale a fost facuta in conformitate cu prevederile punctului 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991;

- In balanta de verificare la 31.12.2002 au fost preluate datele din conturile sintetice care corespund cu soldurile din balantele analitice ale fiecarui cont.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza datelor din balanta de verificare sintetica la 31.12.2002 cu respectarea normelor metodologice.

In continuare se prezinta realizarile economico-financiare reflectate in bilant.

- Din analiza creantelor si obligatiilor unitatii se constata ca unitatea detine active circulante, in suma de 18.337.363 mii lei, din care 5.693.488 mii lei reprezinta disponibilitatile in cont la finele anului, iar 5.230.000 mii lei creante de incasat. Datoriile unitatii pe aceeasi perioada sunt de 4.697.748 mii lei, care reprezinta salarii, TVA si furnizori, achitati deja in cursul lunii ianuarie.

Modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2000 se prezinta astfel:

- Prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul expirat s-a prevazut o cifra de afaceri de 58.000.000 mii lei si s-au realizat 60.566.087 mii lei, deci cu 2.566.087 mii lei mai mult. La acest volum de afaceri s-a realizat un profit brut de 12.052.955 mii lei.

Criteriile de performanta pentru anul 2002 s-au realizat astfel:

Realizat .