Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare (S.C. XYZ O.C.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-si-implementarea-strategiei-de-dezvoltare-s.c.-xyz-o.c.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-si-implementarea-strategiei-de-dezvoltare-s.c.-xyz-o.c.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1
STRATEGIA ORGANIZATIEI , CONCEPTUALIZARE...3
1.1. Definitia strategiei si elementele componente.........3
1.2. Tipologia strategiei.........4
1.3. Metodologia de elaborare si implementare a strategiei organizatiei.............6
1.4. Locul si importanta strategiei in managementul organizatiei.......7
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALA A S.C. SOCOM PIMEX O.C...........9
2.1. Istoric............9
2.2. Obiect de activitate............9
2.3. Organizarea structurala......10
2.4. Produse principale...........13
2.5. Furnizori.......14
2.6. Clienti..........15
2.7. Concurenti.....16
2.8. Evolutia economico-financiara............16
2.8.1. Venituri si cheltuieli.16
2.8.2. Indicatori principali..18
CAPITOLUL 3
ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. SOCOM PIMEX O.C21
Instrument de fundamentare a strategiei
3.1. Situatie existenta.............21
3.1.1. Domeniul tehnic si tehnologic............21
3.1.2. Domeniul commercial......24
3.2. Puncte forte....27
3.3. Puncte slabe...28
3.4. Recomandari de imbunatatire.............29
CAPITOLUL 4
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A S.C. SOCOM PIMEX O.C......31
4.1. Continutul strategiei de dezvoltare.......31
4.1.1. Misiune.........31
4.1.2. Obiective.......31
4.1.3. Optiuni strategice ............31
4.1.4. Resurse.........32
4.1.5. Termene de realizare........32
4.2. Prezentarea optiunilor strategice.........32
> Concluzii.......41
> Bibliografie....43
> Anexe...........44
CUPRINS
CAPITOLUL 1
STRATEGIA ORGANIZATIEI , CONCEPTUALIZARE...3
1.5. Definitia strategiei si elementele componente.........3
1.6. Tipologia strategiei.........4
1.7. Metodologia de elaborare si implementare a strategiei organizatiei.............6
1.8. Locul si importanta strategiei in managementul organizatiei.......7
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALA A S.C. SOCOM PIMEX O.C...........9
2.1. Istoric............9
2.2. Obiect de activitate............9
2.3. Organizarea structurala......10
2.4. Produse principale...........13
2.5. Furnizori.......14
2.6. Clienti..........15
2.7. Concurenti.....16
2.8. Evolutia economico-financiara............16
2.8.1. Venituri si cheltuieli.16
2.8.2. Indicatori principali..18
CAPITOLUL 3
ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. SOCOM PIMEX O.C21
Instrument de fundamentare a strategiei
3.5. Situatie existenta.............21
3.5.1. Domeniul tehnic si tehnologic............21
3.5.2. Domeniul commercial......24
3.6. Puncte forte....27
3.7. Puncte slabe...28
3.8. Recomandari de imbunatatire.............29
CAPITOLUL 4
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A S.C. SOCOM PIMEX O.C......31
4.3. Continutul strategiei de dezvoltare.......31
4.3.1. Misiune.........31
4.3.2. Obiective.......31
4.3.3. Optiuni strategice ............31
4.3.4. Resurse.........32
4.3.5. Termene de realizare........32
4.4. Prezentarea optiunilor strategice.........32
> Concluzii.......41
> Bibliografie....43
> Anexe...........44

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

{p}

?CAPITOLUL 1

STRATEGIA ORGANIZATIEI CONCEPTUALIZARE

1.1. Definitia si elementele componente ale strategiei

Literatura de specialitate cuprinde un mare numar de interpretari date termenului de strategie , neexistand pana in prezent o definitie universala , unanim acceptata . În continuare , vom prezenta cateva din cele mai reprezentative definitii: Grupul STRATEGOR [1 STRATEGOR , Paris , Dunod , 1993 , p. 117] (1995) nu defineste strategia ca termen , ci se refera la elaborarea strategiei organizatiei ca fiind “ alegerea acelor domenii de activitate in care organizatia reuseste sa fie prezenta precum si alocarea resurselor astfel incat sa-si mentina pozitia dobandita sau chiar sa si-o consolideze “ .

O. Nicolescu [2 O. Nicolescu , I. Verboncu , Management , Editia a treia , Bucuresti , Ed. Economica , 1999 , p. 131] (1999) considera ca strategia poate fi definita ca fiind “ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung , principalele modalitati de realizare impreuna cu resursele alocate , in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei ” .

T. Zorlentan , E. Burdus si G. Caprarescu [3 T. Zorlentan , E. Burdus , G. Caprarescu , Managementul organizatiei , Bucuresti , Ed. Economica 1998 , p. 89 ] (1998) definesc strategia ca fiind “stiinta si arta de a stabili obiectivele generale ale organizatiei pe termen mediu si lung si de a formula optiunile de actionare pentru atingerea acestora , tinand seama de toate resursele existente , in vederea adaptarii eficiente a organizatiei la cerintele mediului ambiant in care actioneza . ”

Componentele strategiei

O. Niculescu [4 O. Nicolescu , I. Verboncu , op. cit., 1999 , p. 136-145 ] detaliaza astfel componentele strategiei :

? Misiunea organizatiei , punctul de plecare in elaborarea strategiei , reprezinta un ansamblu de principii care ghideaza activitatea acesteia , expresia generala a ratiunii sale de a exista , enuntand directia de evolutie a organizatiei , in concordanta cu asteptarile firesti ale detinatorilor de interese .

? Obiectivele strategiei reprezinta o exprimare in termeni cantitativi a unor stari viitoare dorite pentru organizatie . Obiectivele strategice pe termen lung , de natura economica sau neeconomica , pot fi multiple . Exista sapte domenii de performanta in care trebuie fixate obiectivele. Acestea sunt :

? Profitabilitatea

? Cota de piata

? Inovarea

? Productivitatea

? Resursele umane si financiare, materiale si informationale

? Performantele manageriale

? Responsabilitatea publica

Acestea devin obiective strategice numai daca sunt clar formulate , exprimate cantitativ , bine precizate in timp (utilizand termenele intermediare si finale ) si ierarhizate , adica ordonate dupa contributia la cresterea performantelor organizatiei si exact prin aceste atribute se deosebesc de misiune .

? Optiunile strategice , numite si vectori de crestere a organizatiei reprezinta acele directii de actiune pe care le poate aborda o organizatie in scopul realizarii obiectivelor strategice , cu implicatii asupra tuturor activitatilor organizatiei sau a unei parti relevante a acestora .

Dintre cele mai utilizate optiuni strategice mentionam :

? Specializarea

? Diversificarea

? Cooperarea

? Informatizarea

? Reproiectarea sistemului de management

? Retehnologizarea

? Patrunderea pe alte piete

? Restructurarea

? Privatizarea

? Asimilarea de noi produse

? Resursele reprezinta o alta componenta definitorie a strategiei .

În formularea strategiei trebuie sa se tina cont de resursele de care dispune organizatia (resurse proprii) sau de care poate dispune (resurse atrase , resurse imprumutate) .

? Termenele apar in strategie sub forme diverse (termene initiale , termene intermediare , termene finale) .

? Avantajul competitiv . Prin avantaj competitiv se intelege “realizarea de catre organizatie a unor produse si servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori , comparativ cu oferta de articole similare ale majoritatii concurentilor [5 O. Nicolescu , I. Verboncu , Profitul si decizia manageriala , Bucuresti , Ed. Tribuna Economica 1998 , p. 107]“.

1.2. Tipologia strategiei

Literatura de specialitate trateaza strategiile concepute la nivelul organizatiei dupa mai multe criterii :

? În functie de evolutia propusa de catre managementul organizatiei [6 Ansoff, I., op. cit., p.219] , se pot defini :

? Strategii de dezvoltare

? Cucerirea de noi piete