Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea strategiei de aprovizionare tehnico-materiale (S.C. XYZ S.A., Iasi)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-strategiei-de-aprovizionare-tehnico-materiale-s.c.-xyz-s.a.-iasi-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-strategiei-de-aprovizionare-tehnico-materiale-s.c.-xyz-s.a.-iasi-


Cuprins

Cuprins
Elaborarea strategiei de aprovizionare tehnico-materiala
a unei intreprinderi agroalimentare
Capitolul I. S.C. PANGRAN S.A. Iasi - prezentare generala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1. Denumire, sediu, forma juridica, durata, capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.2. Scurt istoric. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.3. Descrierea obiectelor de activitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4. Structura organizatorica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5. Partenerii de afaceri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5.1. Furnizorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5.2. Clientii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Capitolul II. Modul de organizare al compartimentului de aprovizionare . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.1. Importanta organizarii aprovizionarii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Factorii care influenteaza alegerea formei de organizare a aprovizionare . . . . . . . . . . .12
2.3. Sarcinile organului de aprovizionare. Membrii compartimentului aprovizionare . . . . 13
2.4. Structuri de organizare a aprovizionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2.5. Forme de aprovizionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Capitolul III. Programul de aprovizionare tehnico-materiala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1. Nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.2. Bilanturile materiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
3.3. Locul programului de aprovizionare in cadrul managementului firmei . . . . . . . . . . . . .30
3.4. Etapele elaborarii programului de aprovizionare tehnico-materiala . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.4.1. Lucrari pregatitoare elaborarii programului de aprovizionare
tehnico-materiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4.2. Proiectul programului de aprovizionare cu resurse materiale . . . . . . . . . . . . . 34
3.4.3. Cercetarea pietei de aprovizionare cu resurse materiale. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
3.4.4. Negocierea si incheierea contractelor cu furnizorii pentru resursele
materiale necesare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4.5. Definitivarea programului de aprovizionare cu resurse materiale . . . . . . . . . . . 44
3.5. Programul de aprovizionare al S.C. PANGRAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Capitolul IV. Realizarea strategiei de aprovizionare tehnico-materiala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
4.1. Obiectivele strategiei de aprovizionare tehnico-materiala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
4.2. Factorii care influenteaza strategia de aprovizionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
4.3. Alegerea materialelor, produselor si echipamentelor tehnice de aprovizionat. . . . . . . . . .52
4.4. Caracterizarea furnizorilor ca producatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.5. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.6. Caracterizarea furnizorilor prin calitatea managementului specific. . . . . . . . . . . . . . . . . .59
4.7. Evaluarea si selectia furnizorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.8. Necesitatea testarii credibilitatii furnizorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.9. Elaborarea strategiei de aprovizionare tehnico-materiala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
4.10. Relatii cu furnizorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Concluzii si Propuneri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Elaborarea strategiei de aprovizionare tehnico-materiala a unei intreprinderi agroalimentare
1

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

{p}

?

CAPITOLUL I

S.C. Pangran S.A. – Prezentare generala

1.1. Denumire, Sediu, Forma juridica, Durata, Capital social

Denumirea societatii este S.C. PANGRAN S.A. numita si in continuare si societate.

Sediul societatii este in Romania, municipiul Iasi, calea Chisinaului, numarul 33, societatea avand filiale si in alte localitati din tara si din strainatate.

S.C. PANGRAN S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

Aceasta ia fiinta prin transformarea S.C. PANGRAN S.A. societate cu capital majoritar de stat in societate cu capital privat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu statutul sau.

Societatea se constituie pe o durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale la Registrul Comertului.

Capitalul social subscris al S.C. PANGRAN S.A. este de 6,9 miliarde lei divizat in 73810 actiuni nominative in valoare de 93483 lei fiecare.

Aporturile ulterioare precum si bunurile dobandite pe parcursul existentei sale, sunt de drept proprietatea societatii. Actiunile sunt emise de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat (sigilat) parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in numerar sau in natura.

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa analiza cauzelor si a consecintelor acestei masuri

1.2. Scurt istoric

În anul 1964 incepe constructia complexului Industriei de Morarit si Panificatie (CIMP) Iasi.

În anul 1967 se pune in functiune moara sediu cu o capacitate de 220 tone / 24 ore.

În anul 1968 se pun in functiune Fabrica de paine cu o capacitate de 60 tone / 24 ore, Fabrica de biscuiti 32 tone / 24 ore, Fabrica de paste fainoase 30 tone / 24 ore.

În anul 1968 in urma organizarii administrative a teritoriului se unesc unitatile CIMP cu cele ale Trustului de Panificatie existand independent si Întreprinderea de Morarit si Panificatie Spicul Iasi.

În 1969 CIMP intra in subordinea Combinatului Industriei Alimentare (CIA).

În anul 1971 cele doua intreprinderi Spicul si CIMP trec in subordinea Directiei de Industrie Locala.

În anul 1973 la aplicarea Decretului 162 cele doua intreprinderi de morarit si panificatie se comaseaza si trec in subordinea Întreprinderii Judetene de Industrie Locala sub forma organizatorica de fabrica.

În anul 1975 intra in functiune atelierul de franzelarie cu 42 tone / 24 ore.

În anul 1977 in urma aplicarii Decretului 53 se infiinteaza Întreprinderea de Morarit, Panificatie si Paste Fainoase Iasi in subordinea Centralei Industriale de Morarit, Decorticat, Panificatie si Produse Fainoase Bucuresti.

Din anul 1977 pana in 1990 Întreprinderea de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase Iasi a pastrat aceeasi forma organizatorica, centrala coordonatoare numindu-se Centrala Industriala de Morarit si Panificatie Bucuresti depinzand de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.

În anul 1991 conform H.G. 1358/1990 i-a fiinta S.C. Pangran S.A. prin preluarea intregului patrimoniu al IMPPF Iasi fiind afiliata la ROMPAN Bucuresti, in cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

În aprilie 1993 salariatii S.C. PANGRAN S.A. prin participare cu bani au cumparat activul sectiei de morarit, panificatie si desfacere Pacurari (atelier morarit grau Pacurari, atelier panificatie Podu Ros, Pati-Bar Pizza strada Arcu, numarul 18, magazin de prezentare si desfacere) infiintandu-se o societate comerciala distincta cu denumirea de S.C. COMPAN S.A. Iasi

În prezent S.C. PANGRAN S.A. este formata din:

1. Complex Industrial Sediu:

- moara-rau – capacitate 220 tone / 24 ore;

- atelier panificatie 1 – capacitate 60 tone / 24 ore;

- atelier panificatie 2 – capacitate 60 tone / 24 ore;

- atelier biscuiti – capacitate 32 tone / 24 ore;

- atelier paste fainoase – capacitate 24 tone / 24 ore;

- sectie mecano-energetica;

- autobaza.

2. Atelier panificatie Pacurari, numarul 7, capacitate 30 tone / 24 ore

3. Atelier panificatie Patiserie

Cofetarie – Bar, numarul 3, capacitate 10 tone / 24 ore.

4. Formatia covrigi – pufuleti, numarul 4 – capacitate 2 tone / 24 ore.

5. 12 magazine de prezentare si desfacere.

6. Moara Pascani:

- atelier moara-rau – capacitate 19 tone / 24 ore;