Pagina documente » Recente » Evaluarea Performantelor Personalului din Domeniul Bancar

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Cuprins 2
Rezumat 3
Capitolul 1. Evalurea performan?elor personalului ? elemente definitorii ?i obiective 5
1.1.Considera?ii teoretice privind evaluarea performan?elor personalului 5
1.2.Obiectivele procesului de evaluare. Criterii de evaluare ?i standarde de evaluare 7
1.2.1. Obiectivele procesului de evaluare a performan?elor personalului 7
1.2.2. Criterii de evaluare a performan?elor personalului 13
1.2.3. Standarde de performan?? 15
Capitolul 2. Prezentare Alpha Bank Rom?nia S.A. 22
2.1. Scurt istoric al Alpha Bank Rom?nia S.A. 22
2.2. Prezentarea resurselor umane ? factor important ?n dezvoltarea Alpha Bank Romania S.A. 23
Capitolul 3. Metodoligia evalu?rii performan?elor personalului ?n cadrul Alpha Bank Rom?nia S.A. 25
3.1. Metode de evaluare a performan?ei 25
3.1.1. Grila de evaluare 26
3.1.2. Metode comparative 29
3.2. Aplicarea metodelor de evaluare a performan?elor personalului 31
3.2.1. Evaluarea de c?tre managerii direc?i 31
3.2.2. Evaluarea de c?tre subordona?ii direc?i 32
3.2.3. Evaluarea de c?tre colegi 32
3.2.4. Autoevaluarea 32
3.2.5. Evaluarea de c?tre evaluatori externi 33
3.3. Etapele procesului de evaluare ?i surse de erori ?n procesul de evaluare 34
3.3.1. Etapele procesului de evaluare 34
3.3.2. Surse de erori in procesul de evaluare 36
3.3.3. Comunicarea rezultatelor ?i reac?iile salaria?ilor 36
Concluzii 39
Bibliografie 41
Anexe 43

EXTRAS DIN DOCUMENT

Cuprins {p}

Rezumat {p}

Capitolul 1. Evalurea performantelor personalului – elemente definitorii si obiective {p}

1.1.Consideratii teoretice privind evaluarea performantelor personalului {p}

1.2.Obiectivele procesului de evaluare. Criterii de evaluare si standarde de evaluare {p}

1.2.1. Obiectivele procesului de evaluare a performantelor personalului {p}

1.2.2. Criterii de evaluare a performantelor personalului {p}

1.2.3. Standarde de performanta {p}

Capitolul 2. Prezentare Alpha Bank Romania S.A. {p}

2.1. Scurt istoric al Alpha Bank Romania S.A. {p}

2.2. Prezentarea resurselor umane – factor important in dezvoltarea Alpha Bank Romania S.A. {p}

Capitolul 3. Metodoligia evaluarii performantelor personalului in cadrul Alpha Bank Romania S.A. {p}

3.1. Metode de evaluare a performantei {p}

3.1.1. Grila de evaluare {p}

3.1.2. Metode comparative {p}

3.2. Aplicarea metodelor de evaluare a performantelor personalului {p}

3.2.1. Evaluarea de catre managerii directi {p}

3.2.2. Evaluarea de catre subordonatii directi {p}

3.2.3. Evaluarea de catre colegi {p}

3.2.4. Autoevaluarea {p}

3.2.5. Evaluarea de catre evaluatori externi {p}

3.3. Etapele procesului de evaluare si surse de erori in procesul de evaluare {p}

3.3.1. Etapele procesului de evaluare {p}

3.3.2. Surse de erori in procesul de evaluare {p}

3.3.3. Comunicarea rezultatelor si reactiile salariatilor {p}

Concluzii {p}

Bibliografie {p}

Anexe {p}

Rezumat

Mi-am ales tema cu titlul “Evaluarea performantelor personalului din domeniul bancar” deoarece am considerat ca este necesara o aprofundare a acestei problematice intr-un domeniu de actualitate.

Proiectul de dizertatie a fost realizat in cadru Alpha Bank, a doua banca din Grecia ca marime. Cu peste 650 de sucursale, Grupul Alpha Bank opereaza in Grecia si pe piata bancara internationala, fiind prezent in Romania, Serbia, Cipru, Bulgaria, Albania si FYROM, dar si in SUA si Marea Britanie. În pofida conditiilor competitive ale momentului si a nesigurantei din pietele internationale, Alpha Bank isi urmeaza principiile si isi respecta valorile, continuandu-si evolutia ascendenta.

Factorul cheie in cresterea si dezvoltarea unei banci sunt angajatii motivati si competenti. Cunostintele si deprinderile angajatilor sunt cele care permit bancii sa reactioneze rapid si eficient, asigurand indeplinirea obiectivelor companiei.

Pentru a fi convinsa ca sunt asigurate resursele si competentele necesare pentru atingerea obiectivelor, compania trebuie sa dezvolte o metodologie de evaluare care sa sublinieze evolutia profesionala a angajatilor in sprijinul necesitatilor de business.

În linii mari, procesul de evaluare a performantelor cuantifica aportul angajatilor la dezvoltarea firmei si reflecta nivelul de apropiere a standardelor individuale fata de cele ale organizatiei.

Evaluarea performantelor, in banca , este un proces complex, care trebuie inteles cel putin din doua perspective majore:

• este un proces de motivare si dezvoltare a membrilor organizatiei;

• este o reflectare a culturii organizationale.

Ca metode de investigare privind cultura organizationala si evaluarea performantelor resurselor umane, s-au folosit fise de evaluare, observatia directa si studierea unor documente interne. În elaborarea proiectului de diagnoza m-am axat pe urmatorii factori: cultura organizationala si sistemul de valori, climatul organizational, satisfactia resurselor umane fata de conditiile oferite de organizatie.

În ceea ce priveste metologia de evaluare a performantelor personalului bancar in Alpha Bank Romania S.A., in urma cercetarii, pot mentiona ca se folosesc fise de evaluare a angajatilor si ca aceasta evaluare este realizata anual.

În evaluarea angajatilor Alpha Bank Romania S.A. sunt folosite metodele comparative, precum si grila de evaluare grafica (model fise evaluare: anexele 1 si 2). Deasemenea se fac verificari asupra personalului care a parcurs un training de formare sau perfectionare in cadru Alpha Bank Romania S.A. (modele de fise de evaluare aplicate angajatilor participanti la training: anexele 3 si 4).

Ca si metode de aplicare a evaluarilor performantelor din domeniul bancar la Alpha Bank sunt utilizate mai multe variante, si anume: evaluarea de catre managerii directi, evaluarea de catre subordonatii directi, evaluarea de catre colegi, autoevaluarea, evaluarea de catre evaluatorii externi.

Evaluarea si revizuirea performantelor profesionale demonstreaza determinarea formala, periodica, a modului in care membrii organizatiei isi indeplinesc sarcinile specifice postului pe care il ocupa in raport cu criteriile stabilite, cu standardele de evaluare si cu metodele utilizate.

Modul in care sistemul de evaluare este folosit si maniera in care rezultatele evaluarii sunt comunicate pot afecta semnificativ moralul si climatul din organizatie. Rezultatele evaluarii performantelor se iau in consideratie pentru alte procese ce se circumscriu managementului resurselor umane, cum sunt: procesele de instruire, de perfectionare, promovare, recompensare etc. si contribuie la fundamentarea deciziilor specifice.

Evaluarile informale in resurse umane (comentariile managerilor cu privire la rezultatele angajatilor) au loc aproape tot timpul. Angajatii au nevoie de semne din partea conducerii care sa le arate ca le sunt recunoscute realizarile. Aceste semne le ofera incredere si constituie o sursa de motivare.

De aceea, procesul de evaluare trebuie prezentat angajatilor din perspectiva avantajelor pe care le ofera , si anume:

? invatarea din greselile trecutului pentru a nu le mai repeta in viitor;

Oferta anului

Reducere 2020