Pagina documente » Drept » Evaziunea fiscala pe plan international

Despre lucrare

lucrare-licenta-evaziunea-fiscala-pe-plan-international
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-evaziunea-fiscala-pe-plan-international


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
SCURTE CONSIDERATII PRIVINS FORMELE RASPUNDIRII JURIDICE iN LEGATURA CU EXECUTIA BUGETARA
1. Notiuni introductive
2. Raspunderea penala
3. Raspunderea administrativ- disciplinara
4. Raspunderea contraventionala
5. Raspunderea disciplinara
6. Raspunderea patrimoniala
7. Raspunderea materiala
CAPITOLUL II
ASPECTE GENERALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA
1. Evolutia doctrinara a notiunii de evaziune fiscala
2. Manifestarile evaziunii fiscale
A. Manifestarile sociologice ale evaziunii fiscale
B. Manifestarile tehnice ale evaziunii si fraudei fiscale. Cai de evaziune fiscala ilicita
C. Manifestarile fraudei fiscale
a. Frauda fiscala nationala
b. Frauda fiscala internationala
3. Masurarea evaziunii fiscale
A. Metode aproximative
B. Metoda esantionului reprezentativ al contribuabililor
4. Organele abilitate in combaterea evaziunii fiscale
CAPITOLUL III
REGIMUL JURIDIC ACTUAL PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA
1. Definirea evaziunii fiscale prevazute de Legea nr.87/1994
2. Obligatiile contribuabililor prevazute de Legea nr.87/1994
3. Faptele care constituie infractiuni reglementate de prin Legea pentru combaterea evaziunii fiscale
4. Contraventiile prevazute de Legea nr.87/1994
5. Categorii de sanctiuni instituite de Legea nr.87/1994
6. Categorii de fapte considerate contraventii in sistemul altor legi financiar fiscale
CAPITOLUL IV
EVAZIUNEA FISCALA PE PLAN INTERNATIONAL
1. Fenomenul de evaziune fiscala in legislatia internationala
2. Frauda fiscala (tax evasion)
3. Evaziunea fiscala (tax avoidance)
4. Paradisurile fiscale- factori care determina alegerea acestora
A. Factori generali
B. Factori particulari
C. Factori specifici
5. Concluzii privitoare la evaziunea fiscala internationala
CAPITOLUL V
CAUZELE, EFECTELE SI MASURILE iMPOTRIVA EVAZIUNILOR FISCALE
1. Cauzele evaziunii fiscale
2. Efectele evaziunii fiscale
3. Masuri impotriva evaziunii fiscale
a. Sanctiuni fiscale
b. Sanctiuni penale
CAPITOLUL VI
PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND PERFECTIONAREA LEGISLATIEI NOASTRE iN MATERIA EVAZIUNII FISCALE
BIBLIOGRAFIE
EVAZIUNEA FISCALA

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

{p}

?CAPITOLUL I

SCURTE CONSIDERATII PRIVIND FORMELE R?SPUNDERII JURIDICE ÎN LEG?TUR? CU EXECUTIA BUGETAR?

Sectiunea I.

Notiuni introductive

Încalcarea normelor dreptului financiar poate imbraca forma unor actiuni sau inactiuni (omisiuni) omenesti, carora legea le da caracterul de fapt juridic si care pot avea grad diferit de pericol social.

Continutul faptei, al abaterii disciplinare contraventionale sau de la normele altei ramuri de drept este determinata de normele dreptului financiar care completeaza normele administrative, penale, de dreptul muncii, care prevad si sanctioneaza actiunea comisiva sau omisiva respectiva.

Pericolul social in domeniul dreptului financiar se exprima, in principal, prin diminuarea volumului resurselor financiare publice care se cuvin statului sau colectivitatilor locale, precum si prin incalcarea unor reguli fundamentale care stau la baza organizarii sociale in ceea ce priveste contributia fiecarui cetatean la acoperirea cheltuielilor publice.

Formele consacrate ale raspunderii juridice se regasesc si cu privire la incalcarea normelor juridice ale dreptului financiar, in special cu privire la executia si realizarea bugetului public.

Sectiunea 2.

Raspunderea penala

Raspunderea penala reprezinta cea mai grava forma a raspunderii juridice, constand in dreptul societatii, exercitat prin organele de stat competente, de a lua masuri de constrangere prin aplicarea unei pedepse persoanelor vinovate de savarsirea unei infractiuni.

În domeniul executarii bugetului de stat, raspunderea penala intervine in cazurile in care incalcarea dispozitiilor legale referitoare la realizarea veniturilor si incasarea cheltuielilor bugetare intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de legea penala sau de legea financiara, continand prevederi penale.

Faptele constatate de organele fiscale duc la sesizarea organelor de urmarire penala. Raspund penal pentru infractiuni legate de executarea bugetului de stat atat persoanele incadrate in munca, cat si celelalte persoane fizice [1 V. Patulea :”Formele raspunderii juridice in legatura cu executia bugetara”, Dreptul nr.3/1999-pag.36.]

Sectiunea 3.

Raspunderea administrativ-disciplinara

Abaterea administrativa este o fapta savarsita cu vinovatie, avand un pericol social mai redus decat infractiunea, care atrage aplicarea unor sanctiuni administrative: represive-contraventionale si disciplinare sau o sanctiune reparatorie in cazul pagubelor pricinuite prin acte ilegale [2 Emil Balan-„Drept financiar”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999,pag. 180.]

Pentru abateri administrative in ceea ce priveste executarea bugetului de stat, sunt prevazute doua categorii de sanctiuni represive, majorari de intarziere si amenzi.

Potrivit dispozitiilor legale in materie nerespectarea termenelor de plata a sumelor datorate la bugetul public atrage obligatia calcularii si incasarii majorarilor prevazute de lege.

O alta forma pe care o poate imbraca sanctiunea pentru abateri administrativ-disciplinare de la normele dreptului financiar este aceea a suspendarii activitatii platitorului de impozite si taxe, in caz de abateri repetate, cum sunt: nedepunerea declaratiei de impunere, refuzul de a comunica datele cerute de organele fiscale.

Sectiunea 4.

Raspunderea contraventionala

Sanctiunile contraventionale sunt atrase de abaterile de la disciplina financiara, de la normele juridice de drept financiar.

Activitatea financiara, indeosebi cea bugetara este o activitate de organizare si executare in concret a prevederilor actelor normative referitoare la exercitiul bugetar :realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetare.

În acest sens, organele financiare au obligatia sa examineze periodic executia bugetului de stat si sa stabileasca masuri pentru realizarea integrala a veniturilor inscrise in bugetul de stat, efectuarea cheltuielilor in functie de nivelul indeplinirii obligatiilor corelative cu respectarea legii si in conditii de eficienta sporita.

În indeplinirea acestor obligatii, organele financiare au dreptul sa aplice sanctiuni. O categorie de astfel de sanctiuni o reprezinta majorarile de intarziere. O alta categorie de sanctiuni sunt amenzile contraventionale. Formarea fondurilor banesti de utilitatea publica presupune, teoretic, o colaborare loiala intre contribuabil si fisc. În realitate, aceasta colaborare este adeseori precara datorita unor cazuri de frauda la impozit, asa-zisa evaziune fiscala.

Avandu-se, deci, in vedere aceste eventuale fapte de evaziune fiscala si consecintele pagubitoare ale acestora pentru bugetul statului si bugetele locale, incalcarile normelor juridice de calcul si plata a impozitelor si taxelor s-au reglementat prin dispozitii exprese ale actelor normative referitoare la impozite si taxe si prin acte normative emise in acest scop, instituindu-se contraventiile din domeniul fiscal.

Sectiunea 5

Raspunderea disciplinara.

Aceasta forma de raspundere intervine in raporturile dintre angajati si cel care angajeaza, atunci cand angajatul incalca in mod repetat obligatiile de serviciu. Pentru interventia ei nu este necesara producerea unui prejudiciu material ca rezultat direct sau indirect al abaterii disciplinare savarsite de inculpat, ci este suficient ca abaterea sa se fi produs ca fapta concreta [3 Dan Grosu Saguna ”Drept financiar si fiscal”- Tratat, Ed. Eminescu, Bucuresti, 2000, pag.1032 ].

Sectiunea 6

Raspunderea patrimoniala.