Pagina documente » Stiinte Economice » Evidenta creditelor bancare

Despre lucrare

lucrare-licenta-evidenta-creditelor-bancare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-evidenta-creditelor-bancare


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I 1
APARATUL SI SISTEMUL BANCAR 2
1.1. Aparatul bancar 2
1.2. Sistemul bancar 3
1.3. Organizarea sistemului bancar 4
1.3.1. Structura teritoriala a bancilor comerciale 4
1.3.2. Structura functionala a bancilor comerciale 5
1.3.3. Conducerea societatilor bancare 6
CAPITOLUL II
BANCA-COMPONENTA A SISTEMULUI BANCAR 7
2.1.Date generale privind B.C.R. Sucursala Caransebes 7
2.2. Rolul si functiile bancii 8
2.3. Politici bancare 8
2.4. Sisteme de plati bancare 10
2.5. Plasamente bancare 12
2.6. Profitabilitatea sistemului bancar 13
2.7. Riscurile activitatii bancare 14
2.8. Structura organizatorica si de conducere 15
CAPITOLUL III
NOTIUNI GENERALE PRIVIND CREDITELE BANCARE 18
3.1. Definirea conceptului de credit si imprumut 18
3.2. Clasificarea creditelor 18
3.3. Protectia creditelor 19
3.3.1. Rezerva generala pentru riscul de credit 20
3.3.2. Provizioane specifice de risc 20
CAPITOLUL IV
CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE 22
4.1. Reguli de contabilizare a operatiunilor de creditare 22
4.1.1.FACILITATILE DE CASA 22
4.1.2.CREDITUL COMERCIAL 23
4.1.3.CREDITUL DE TREZORERIE 24
4.1.4.CREDITUL PENTRU EXPORT 25
4.1.5.CREDITUL PENTRU ECHIPAMENT 28
4.1.6.CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE 28
4.1.7. Reflectarea in contabilitate a creditelor la societatile bancare 29
4.2. Credite si imprumuturi privind clientela financiara 34
4.3. Creante restante si creante indoielnice 36
4.4. Provizioane specifice de risc 40
CONCLUZII 46
BIBLIOGRAFIE 48

EXTRAS DIN DOCUMENT

? EVIDENTA CREDITELOR BANCARE? CAPITOLUL I.

APARATUL SI SISTEMUL BANCAR

1.1. Aparatul bancar

Banca este socotita o institutie care se ocupa cu mijlocirea creditului; mijlocitoare de putere de piata; intreprindere care are drept scop sa inlesneasca si sa mijloceasca circulatia monetara si a creditului.

Ďn legea bancara romana din anul 1934 la art.1 se mentioneaza:" prin intreprinderea de banca se intelege orice intreprindere comerciala al carui obiect principal este acela de a savarsi orice fel de operatiuni asupra sumelor de bani in numerar, creditelor, asupra efectelor de comert asupra diferitelor valori negociabile, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea".

O ampla si cuprinzatoare definitie a bancii este data de dr. Costin C. Kiritescu: "Banca este o entitate de stat sau particulara ale carei functii principale, atragerea mijloacelor banesti temporar disponibile ale clientilor in conturile deschise ale acestora; acordarea de credite pe diferite termene; efectuarea de viramente intre conturile deschise la alte banci; emiterea de instrumente de credit si efectuarea de tranzactii cu asemenea instrumente; vanzarea cumpararea de valuta si alte operatiuni valutare".

Aparatul bancar reprezinta un ansamblu coerent al diferitelor categorii de banci care functioneaza intr-o tara, raspunzand cerintelor unui anumit mod de productie si unei anumite etape de dezvoltare socio-economica.

Aparatul bancar este organizat avand in varful piramidei o banca centrala (la noi in tara, Banca Nationala a Romaniei ), care realizeaza politicile monetara, valutara si de credit ale statului respective

În perioada de dupa 1989, odata cu aparitia si dezvoltarea sectorului privat bancar, au fost infiintate o serie de banci comerciale cu capital privat, mixt si/sau de stat, precum si cu participarea de capital strain, Banca Nationala a Romaniei avand statutul de banca centrala si de emisiune, adaptandu-si obiectul de activitate in acest sens si in contextul economiei de piata.

1.2 . Sistemul bancar

Sistemul bancar, dupa V. Jinga, este "un ansamblu de banci diferite, organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale, in vederea coordonarii activitatii de scont si reescont, de credite, de plasamente si de administrare a depozitelor bancare". Rezulta ca sistemul bancar include toate bancile comerciale, bancile de afaceri, bancile de depozit, bancile de credit, bancile industriale, bancile agricole, bancile miniere si alte institutii de credit existente intr-o tara.

Într-o economie de piata sistemul bancar indeplineste functia de atragere si concentrare a economiilor societatii si de canalizare a acestora printr-un proces obiectiv si impartial de alocare a creditului catre cele mai eficiente investitii. În indeplinirea acestei prime functii, bancile, ca verigi de baza ale sistemului urmaresc modul in care debitorii utilizeaza resursele imprumutate.

Bancile asigura si faciliteaza efectuarea platilor, ofera servicii de gestionare a riscului si reprezinta principalul canal de transmisie in implementarea politicii monetare. Prin activitatea de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea lor pe piata, prin intermediul creditelor, a operatiunilor de scont si a altor operatiuni pe piata financiara bancile indeplinesc rolul de intermediari intre detinatorii de capitaluri si utilizatorii acestora.

Sistemul bancar, transformand resursele pe care mediul economic le pune la dispozitie, se constituie subsistem al macrosistemului economico-social. Sistemul bancar se afla intr-o continua interactiune cu mediul economic din care preia intrari sub diferite forme pe care le prelucreaza in vederea obtinerii iesirilor (produse si servicii bancare, informatii financiar-bancare). Altfel spus sistemul bancar este un sistem deschis si ceea ce este specific unui astfel de sistem este faptul ca isi regleaza activitatea prin conexiune inversa capabila de autoreglare.

În cadrul economiei de piata, bancile exista nu numai pentru a satisface cerintele pietei, ci si pentru a participa ele insele pe piata. Astfel ele concureaza in atragerea depozitelor, in a acorda imprumuturi atat clientilor persoane juridice cat si clientilor persoane fizice. Ele acorda imprumuturi firmelor in speranta ca acestea vor fi suficient de profitabile incat sa-si ramburseze creditele si sa plateasca dobanda aferenta generand astfel un profit pentru banca. Într-o economie de piata bancile concureaza intre ele. Concurenta orienteaza activitatea bancara mai aproape de cerintele clientului prin dezvoltarea unei oferte de produse bancare, mai multe si mai bune, pentru atragerea si mentinerea clientilor. Concurenta intre banci poate avea si efecte negative, cand bancile isi situeaza obiectivele privind obtinerea de profit inaintea celor referitoare la etica, onestitate, etc. Banii clientilor ar fi supusi riscului daca bancile ar utiliza orice mijloace numai pentru un singur scop - maximizarea profitului. O astfel de practica ar avea consecinte dezastruoase, atat pentru clientii persoane fizice, dar si asupra economiei in general. De aceea se impun reglementari pentru protejarea clientilor, care reglementari pot fi proprii sau legislative.

Datorita evolutiei istorice si particularitatilor tranzitiei catre o economie de piata, sistemul bancar romanesc prezinta unele probleme si aspecte comune cu situatia sistemelor bancare din alte tari est si central europene. Asadar, a fost creat un sistem bancar pe doua niveluri, adica Banca Nationala a Romaniei ca banca centrala la nivelul I si banci comerciale la nivelul II. Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale sunt preocupate in permanenta sa rezolve problemele specifice perioadei de tranzitie, inclusiv cu sprijinul institutiilor financiare internationale, cum ar fi Banca Mondiala, Fondul Monetar International si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. În acest context, in cadrul reformei Romaniei este cuprinsa si reforma in sistemul bancar, care are ca obiectiv crearea unui sistem modern, corespunzator standardelor internationale, prin surse financiare concomitent cu adoptarea unor masuri de armonizare interna si externa.

Masuri de armonizare interna:

- fixarea unei limite superioare pentru imprumuturile individuale;

- elaborarea unor proceduri si cerinte pentru autorizarea noilor banci;

- limitarea nivelului creditelor interbancare;

- reglementarea calitatii bancilor de actionari la institutiile nebancare ;

- interzicerea anumitor activitati, cum ar fi angajarea directa pe sistemul piata titlurilor de valori sau formarea de carteluri bancare.

Masuri de armonizare externa;

- tehnologia bancara;

- perfectionarea profesionala;

- dezvoltarea infrastructurii financiare;