Pagina documente » Stiinte Economice » Evidenta operativa si contabila privind decontarile cu personalul

Despre lucrare

lucrare-licenta-evidenta-operativa-si-contabila-privind-decontarile-cu-personalul
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-evidenta-operativa-si-contabila-privind-decontarile-cu-personalul


Cuprins

C U P R I N S
ARGUMENT
Cap. I PREZENTAREA SOCIETATII
1. Prezentarea societati
2. Obiectul de activitate
3. Modificarea statutului, fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
FEDERALCOOP
4. Conducerea FEDERALCOOP
5. Organigrama si structura organizatorica
Cap. II EVIDENTA OPERATIVA SI CONTABILA PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL
Prezentare teoretica a structurii cat si functiunea conturilor cu decontari de personal si conturi asimilate
Cap. III PREZENTAREA DOCUMENTELOR PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL
Cap. IV STUDIU DE CAZ PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL
Monografie contabila
Cap. V CONCLUZII
Cap. VI ANEXE
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?ARGUMENT

Prin modalitatea de organizare, de functionare, prin sfera relatiilor sale, societatea comerciala constituie organismul ideal al vietii economice.

Una din componentele de baza ale existentei si functionarii comerciale o constituie capitalul, care poate fi privit ca sursa sau resursa a activitatii societatii, ca element fundamental al incadrarii societatii comerciale, precum si ca factor esential al responsabilitatii si credibilitatii societatii comerciale in relatiile de afaceri.

Asa cum o societate comerciala nu poate functiona fara resurse, fara capital, in mod similar, societatea comerciala nu va putea functiona legal si nici chiar virtual fara contabilitatea afacerilor pe care le deruleaza. Contabilitatea se traduce in existenta societatii comerciale prin cifre, care redau cu corectitudine, realitate si operativitate situatia societatii comerciale la o anumita data.

Citind cifrele contabile, ne formam o imagine despre mersul activitatii unei societati comerciale si despre perspectiva acesteia.

Contabilitatea este cea care furnizeaza elementele necesare calculatiei costurilor. Calculatia costurilor orientata spre control si decizie devine una din componentele de baza ale mecanismului de conducere profitabila a intreprinderii. Ca instrument informational, calculatia “produce” si ofera informatii privind costurile si profitul, iar ca instrument de conducere reprezinta o tehnica de decizie privind maximizarea rentabilitatii.

Contabilitatea este “informatorul” principal care asigura elementele necesare calcularii pragului de contabilitate si asupra carora trebuie sa se actioneze de catre factorul decizional in vederea reducerii cheltuielilor si cresterea veniturilor pentru realizarea unei eficiente cat mai ridicate.

Sigur ca alaturi de elementele furnizate de contabilitate se mai adauga si alte elemente si anume: situatia economica mondiala, nationala si locala, conjunctura si contextul in care se desfasoara activitatea, calitatea echipei manageriale, logistica si capitalul de care dispune agentul.

In lucrarea de fata am incercat sa surprind modul in care se transpun in practica normele legale, compatibilitatea lor cu cerintele reale din productie, structura teoretica a cheltuielilor in corespondet cu cerintele informationale ale managementului, modul de evaluare si descarcare a gestiunii in activitatea de comert cu ridicata, cerintele sistemului informational legat de impozite si taxe catre bugetul de stat si asigurarile de stat si asigurarile sociale in corespondenta cu posibilitatile contabile.

Asa cum se observa din cuprins, in lucrare se prezinta date privind statutul juridic, capitalul social , managementul, structura organizatorica , profilul de activitate, relatiile cu furnizori si clienti ai firmei FEDERALCOOP BRAILA.

Lucrarea se continua cu o prezentare teoretica a structurii cheltuielilor, modul de colectare al lor, conturile de cheltuieli si functionarea lor, documentele care servesc la evidentierea cheltuielilor.

In studiul de caz s-a pornit de la situatia patrimoniala la 30.11.2002, s-au inregistrat cheltuielile pe luna decembrie, s-au transpus in teuri si s-a incheiat o balanta la 31.12.2002.

Rezultatul activitatii in urma inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli a fost negativ si ca atare nu s-a mai calculat impozitul pe profit.

CAPITOLUL I

Prezentarea societatii

1. Prezentarea societatii

Federala teritoriala a cooperativelor de consum FEDERALCOOP Braila, are sediul in localitatea Braila, Judetul Braila si functioneaza pe baza legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, precum si a prezentului statut.

FEDERALCOOP are personalitate juridica, este inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J.09/478/1991 si are codul fiscal nr. 2243227 elibarat de Min. Finantelor Braila.

FEDERALCOOP este o asociatie autonoma, apolitica si neguvernamentala, al carui scop principal este organizarea de activitati bazate pe principiul intrajutorarii organizatiilor cooperatiste asociate.