Pagina documente » Stiinte Economice » Evolutia impozitelor directe in Romania in perioada de tranzitie

Cuprins

lucrare-licenta-evolutia-impozitelor-directe-in-romania-in-perioada-de-tranzitie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-evolutia-impozitelor-directe-in-romania-in-perioada-de-tranzitie


Extras din document

I. CARACTERIZARE GENERALA A IMPOZITELOR INDIRECTE
iN PERIOADA DE TRANZITIE
1.1. Continutul si rolul impozitelor; ....Pg.1
1.2. Elementele impozitelor; ...Pg 2
1.3. Principiile impunerii; ...Pg 3
1.3.1. Principii de politica financiara; ...pg 4
1.3.2. Principii de politica economica; ...pg. 4
1.3.3. Principii social-politice; ...pg. 5
1.4. Impozitele indirecte-resursa importanta a veniturilor
fiscale ale statului; ... pg. 5
1.5. Armonizarea legislatiei romine cu cea comunitara, in materie
de impozite indirecte; ...pg.9
II. TAXELE DE CONSUMATIE ... pg.12
2.1. Taxele speciale de consumatie- Accizele- ... pg.12
2.1.1. Caracterizarea accizelor;
2.1.2. Modul de determinare al accizelor; ... pg.13
2.1.3. Scutiri de la plata accizelor; pg. 15
2.1.4. Evolutia sistemului de impozitare prin accize; ... pg.18
2.2. Taxele generale de consumatie : caracteristici generale; ... pg.19
2.2.1. Impozitul pe cifra de afaceri bruta; ... pg. 20
2.2.2. Impozitul pe cifra de afaceri neta : impozitul
pe circulatia marfurilor si taxa pe valoarea adaugata; ... pg. 20
III. TAXELE VAMALE ... pg. 41
3.1. Caracterizarea taxelor vamale; ... pg. 41
3.2. Clasificare taxelor vamale; ...pg 43
3.3. Politica vamala promovata de Rominia dupa 1989; ...pg.47
3.4. Participarea taxelor vamale la formarea veniturilor
bugetare; ... pg.55
IV. STUDIU DE CAZ

Alte date

?

I. CARACTERIZARE GENERAL? A

IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN PERIOADA DE

TRANZITIE

1.1. CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITELOR

Impozitele indirecte reprezinta o prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice.

În vederea acoperirii nevoilor sale tot mai mari statul instituie pe langa impozite directe si impozite indirecte, asupra vanzarilor de marfuri si prestarii de servicii.

Impozitele indirecte sunt acele impozite percepute contribuabililor platitori, cu prilejul vanzarii unor bunuri si prestarii unor servicii, fiind incluse in preturile marfurilor si tarifelor platite direct de cumparatorii acestora.

Prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contra-prestatie din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor care consuma produse si apeleaza la servicii.

Dreptul de a introduce impozite il are statul si el se exercita de cele mai multe ori prin intermediul puterii legislative (Parlamentul) iar uneori si prin organele de stat locale.

Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitelor de stat‚ de importanta nationala(generala), iar organele de stat locale pot introduce unele impozite in favoarea unitatilor administrativ - teritoriale. În Romania , conform Constitutiei, consiliile locale sau judetene stabilesc impozitele si taxele locale , in limitele si in conditiile legii.

Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil.

În schimbul acestora, platitorii nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata.

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social. Modul concret de manifestare al acestui rol cunoaste unele diferentieri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Astfel, in tarile dezvoltate , impozitele, taxele si contributiile procura opt, noua zecimi din totalul resurselor financiare ale statului. În cadrul tarilor in curs de dezvoltare , ponderea impozitelor si taxelor in totalul resurselor financiare publice inregistreaza diferentieri importante variind intre cinci si noua zecimi.

Caracteristica pentru evolutia impozitelor si taxelor in perioada postbelica este tendinta de crestere continua a acestora ca marime , atat absoluta ,cat si relativa.

Sporirea volumului incasarilor de impozite s-a realizat prin cresterea numarului platitorilor, extinderea bazei de impunere , precum si prin majorarea cotelor de impunere.

Pana prin anii ’70- ’80 s-a observat o anumita accentuare a rolului impozitelor pe plan economic , concretizata in incercarile statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de interventie in activitatea economica. În functie de intentia legiuitorului, impozitele pot fi folosite ca instrument de incurajare sau de franare a unei anumite activitati economice, de crestere sau de reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca prin intermediul lor , statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din Produsul Intern Brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si juridice. Astfel, prin intermediul impozitelor, taxelor si contributiilor statul preia la buget intre patru si cinci zecimi si chiar mai mult din Produsul Intern Brut, in tarile dezvoltate si intre trei si patru zecimi in tarile in curs de dezvoltare.

1.2. ELEMENTELE IMPOZITULUI

Pentru ca prin impozite sa se poata realiza obiectivele financiare , economice si sociale urmarite de catre stat , la introducerea lor este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale cat si de contribuabili. Drept urmare , in legile prin care se instituie impozite se precizeaza persoanele in sarcina carora cade sarcina impozitelor , materia supusa impozitarii , marimea relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice si/sau juridice , care nu-si onoreaza obligatiile fiscale la termenele stabilite , sustrag materia impozabila de la impunere si incalca alte dispozitii ale reglementarilor fiscale.

Printre elementele impozitului se numara :

? Subiectul (platitorul) ;

? Suportatorul ;

? Obiectul impunerii ;

? Sursa impozitului ;

? Unitatea de impunere ;

? Cota (cotele) impozitului ;

? Asieta ;

? Termenele de plata.

Subiectul impozitului este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata acestuia.

În reglementarile fiscale , ca si in vorbirea curenta , subiectul impozitului este denumit contribuabil.

Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul. În mod normal , subiectul impozitului ar trebui sa fie si suportatorul real al acestuia. În realitate , sunt frecvente cazurile in care suportatorul impozitului este o alta persoana decat subiectul. Acest lucru este posibil , deoarece sunt diverse cai si mijloace pentru a transpune , intr-o masura mai mare sau mai mica , impozitele platite de unele persoane fizice sau juridice in sarcina altora.

Obiectul impunerii il reprezinta materia supusa impunerii. În cazul impozitelor indirecte, materia supusa impunerii poate fi produsul care face obiectul vanzarii , serviciul prestat , bunul importat sau uneori cel exportat.

Pentru exprimarea dimensiunii obiectului impozabil se foloseste o anumita unitate de masura care poarta denumirea de unitate de impunere.

Drept unitate de impunere putem intalni : bucata , kg. , litrul la unele taxe de consumatie.

Sursa impozitului arata din ce anume se plateste impozitul.

Cota impozitului sau cota de impunere reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere. Impozitul poate fi stabilit in suma fixa sau in cote procentuale (proportionale , progresive sau regresive ) .

Prin asieta (mod de asezare a impozitului) se intelege totalitatea masurilor care se iau de catre organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului.

Termenul de plata indica data pana la care impozitul trebuie achitat statului. Neachitarea impozitului pana la termenul stabilit prin lege , atrage dupa sine obligatia contribuabilului de a plati si majorari de intarziere. Prin lege sunt prevazute si alte sanctiuni care se aplica contribuabililor rau platnici , cum sunt : popriri , sechestrarea unor bunuri de valoare identica cu suma impozitului neachitat la termen.