Pagina documente » Stiinte Economice » Evolutia impozitelor indirecte in Romania. Influenta lor asupra resurselor financiare publice

Cuprins

lucrare-licenta-evolutia-impozitelor-indirecte-in-romania.-influenta-lor-asupra-resurselor-financiare-publice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-evolutia-impozitelor-indirecte-in-romania.-influenta-lor-asupra-resurselor-financiare-publice


Extras din document

Cuprins:
1. Prezentare generala a impozitelor indirecte
2. T.V.A.
3. Monopoluri fiscale
4. Accize
5. Taxe vamale
6. Taxe de timbru
7. Concluzii
+Anexe

Alte date

?

1.Prezentare generala a impozitelor indirecte

Impozitele indirecte sunt acele impozite care se stabilesc, se aseaza asupra vanzarii bunurilor sau prestarii unor servicii. Ele nu se stabilesc direct si normativ asupra contribuabililor. Platitorii impozitelor indirecte sunt toti care consuma bunuri din categoria celor impuse, indiferent de veniturile, averea, profesia sau situatia personala a acestora. Impozitele indirecte sunt prevazute in cote proportionale asupra valorii marfurilor vandute si a serviciilor prestate ori in sume fixe pe unitatea de masura. Acest tip de impozit nu asigura o repartitie echilibrata a sarcinilor fiscale. Independent de marimea veniturilor realizate de cumparator, cota de aplicare a impozitului este unica. Insa, raportat la intregul venit, cheltuit si economisit, de care dispune consumatorul, impozitul indirect capata un caracter regresiv. Astfel, cu cat o persoana beneficiaza de venituri mai mici, cu atat suporta mai greu sarcina fiscala.

Impozitele indirecte afecteaza puterea de cumparare a consumatorului si deci contribuie la scaderea nivelului de trai al populatiei. In urma perceperii asupra unei anumite marfi a unui impozit indirect, consumatorul va putea sa-si procure o cantitate mai mica din marfa respectiva decat inainte de aplicarea acestuia.

Impozitele si taxele indirecte sunt acele venituri fiscale in cazul carora exista o neconcordanta intre platitorul acestora la bugetul public si suportatorul lor real.

Aceasta incidenta indirecta rezulta din faptul ca impozitele si taxele indirecte sunt instituite asupra tranzactiilor de genul vanzarilor de marfuri si prestarilor de servicii, fiind incluse in preturile marfurilor si in tarifele serviciilor.

In consecinta, prin plata respectivelor preturi si tarife, consumatorii marfurilor si serviciilor impozabile sau taxabile devin suportatorii reali ai impozitelor si taxelor indirecte. Contributia impozitelor si taxelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale bugetului public difera de la o categorie de tara la alta, precum si de la o tara la alta, in cadrul aceleiasi categorii de tari. Comparativ cu impozitele directe, impozitele si taxele indirecte au o contributie mai mare la formarea bugetului public in tarile in curs de dezvoltare si mai mica in tarile dezvoltate. O asemenea situatie se releva si in cazul bugetului public al Romaniei din ultimii ani, in sensul ca taxele si impozitele indirecte au detinut o podere de peste 50% in venituri fiscale.

In tarile dezvoltate, de regula, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decat cel al impozitelor directe. Ponderea impozitelor indirecte in totalul incasarilor fiscale cunoaste unele diferentieri de la o tara la alta.

In tarile in curs de dezvoltare, de regula, ponderea impozitelor indirecte o devanseaza pe aceea a impozitelor directe, in totalul veniturilor fiscale ale statului. Apelarea pe scara larga a majoritatii acestor tari la impozitele indirecte trebuie privita in stransa legatura cu nivelul modest al veniturilor si averii realizate (detinute) de diferite categorii de persoane fizice si juridice. In conditiile in care multe din aceste venituri nu sunt cu caracter permanent ori este dificila stabilirea volumului lor cu precizie, iar tinerea unei evidente de catre toti intreprinzatorii este dificila, randamentul impozitelor pe venit ca, de altfel, si al celor pe avere, este scazut. Daca la acestea adaugam comoditatea si costul relativ redus al perceperii taxelor de consumatie si al altor impozite indirecte, gasim explicatia optiunii acestor tari pentru impozite indirecte. De asemenea, inpozitele indirecte sunt mai voalate; nemultumirea cumparatorilor se indreapta impotriva agentilor economici care practica preturi majorate, si nu a statului, care a ordonat sporirea impozitelor, conducand la cresterea preturilor.

Dupa forma lor, impozitele indirecte pot fi impartite in patru grupe :

? Taxe de consumatie;

? Venituri de la monopoluri fiscale;

? Taxe vamale;

? Taxe de timbru si inregistrare.

Taxele de consumatie includ : taxa pe valoarea adaugata si accizele.

2.Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

2.1. Evolutia reglementarilor privind TVA in Romania

Impactul TVA asupra economiei mondiale a avut loc pentru prima data in Franta la initiativa lui M. Laure, in 1954. Franta generalizeaza aplicarea TVA in 1968. Astazi in peste 70 de tari TVA isi gaseste un loc foarte important in cadrul sistemului fiscal.

Introducerea TVA in Romania a avut loc in conditiile trecerii la economia de piata (impozitul pe circulatia marfurilor ce functiona in economie ca un impozit indirect nu-si mai avea justificarea). Introducerea TVA in locul impozitului pe circulatia marfurilor a fost primul pas facut pe linia reformei fiscale in Romania; pentru aceasta, au fost necesare o serie de masuri pregatitoare. Astfel, numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor a fost redus la 5 (anume : 3%, 5%, 7%, 10%, 15%), iar anumite produse si articole de lux au intrat sub incidenta accizelor. Dupa emiterea unor acte normative pregatitoare, TVA a fost introdusa in Romania prin OG nr 3 / 1992, cu incepere de la 1 ianuarie 1993 (ulterior introducerea a fost amanata pentru 1 iulie acelasi an). In continuare, reglementarile referitoare la TVA au fost modificate si completate printr-o lunga serie de acte normative (vezi anexa “Reglementari cu privire la TVA”).

TVA reprezinta un impozit indirect care, spre deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor, se aplica pe intreg circuitul economic pana la utilizatorul final, insa numai la valoarea adaugata in fiecare faza a acestui circuit.

2.2. Caracterizarea TVA conform ultimelor reglementari

Taxa pe valoarea adaugata reprezinta venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestarile de servicii, precum si operatiunile asimilate acestora.

Cea mai recenta reglementare legata de TVA este data de O.G. nr.17 / 15 martie 2000, impreuna cu Normele de aplicare (H.G. nr.401/ 26 mai 2000).

In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante de urgenta, efectuate de o maniera independenta de catre contribuabili, privind:

a) livrari de bunuri mobile si/sau prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social;

b) transferul proprietatii bunurilor imobile intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice;

c) importul de bunuri;

d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Prin contribuabili se intelege: - persoanele juridice; - persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative; - alte persoane decat cele prevazute mai sus, asociatii sau organizatii de orice fel care desfasoara in Romania activitati cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de natura publica; - institutiile publice; - reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si alte organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania. Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii:

a) vanzarea cu plata in rate, inchirierea unor bunuri pe baza de contract, precum si inchirierea unor bunuri cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data stabilita prin contract;

b) preluarea de catre contribuabili a unor bunuri care fac parte din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile si/sau serviciile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege;

c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul contribuabililor, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;

d) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite. Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre 2 sau mai multi contribuabili, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final.

Acelasi regim se aplica si pentru schimbul de prestari de servicii.

Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:

a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile cu caracter social-filantropic;

b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;

c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;

e) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;

f) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Contribuabilii prevazuti la alin. 1 sunt supusi taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza direct sau prin unitati subordonate alte operatiuni impozabile decat cele mentionate la alineatul precedent.

Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei. Bunurile provenite din import sunt impozabile in Romania la inregistrarea declaratiei vamale dupa intrarea acestora in tara. Prestarile de servicii sunt impozabile in Romania cand locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.