Pagina documente » Stiinte Economice » Fondul de rulment. Sursa de finantare si indicator al echilibrului finaciar (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-fondul-de-rulment.-sursa-de-finantare-si-indicator-al-echilibrului-finaciar-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-fondul-de-rulment.-sursa-de-finantare-si-indicator-al-echilibrului-finaciar-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I: 2
PARTICULARITATI ALE ACTIVITATII DESFASURA TE LA S.C. RANCON METAL S.A. SI INFLUENTA ASUPRA NEVOII DE CAPITAL PENTRU EXPLOATARE SI A STRUCTURII ACTIVELOR CIRCULANTE ALE ACESTORA 2
I.1. Prezentarea SC Rancon Metal SA 2
I.2. Evolutia structurii activelor circulante 11
CAPITOLUL II 13
DIMENSIONAREA NEVOII DE CAPITAL PENTRU EXPLOATARE LA SC RANCOM METAL SA 13
II.1. Metode de dimensionare a necesarului de fond de rulment 13
II.2. Stabilirea necesarului de fond de rulment la SC Rancon Metal SA 24
CAPITOLUL III 33
FINANTAREA ACTIVITATII DE EXPLOATARE 33
III.1. Fondul de rulment-continut si metode de dimensionare 33
III.2. Politici privind fondul de rulment 45
III.3. Stabilirea resurselor de finantare ale exploatarii la S.C. Rancon Metal S.A. 50
III.4 Posibilitati de imbunatatire a dimensionarii riscului de finantat a exploatarii si a resurselor de finantat 55
CONCLUZII SI PROPUNERI 68
BIBLIOGRAFIE 77

Alte date

?

CAPITOLUL I:

PARTICULARIT?TI ALE ACTIVIT?TII DESF?SURA TE LA S.C. "RANCON METAL" S.A. SI INFLUENTA ASUPRA NEVOII DE CAPITAL PENTRU EXPLOATARE SI A STRUCTURII ACTIVELOR CIRCULANTE ALE ACESTORA

I.1. Prezentarea SC "Rancon Metal" SA

Societatea comerciala "Rancon Metal" S.A Suceava, denumita in continuare S.C. "Rancon Metal" S.A Suceava, a luat fiinta in baza Hotararii nr. 1254/04.12.1990 a Guvernului Romaniei, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului de utilaj greu Suceava, care si-a incheiat activitatea.

S.C. "Rancon Metal" S.A Suceava este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate, deschisa, pe actiuni, emitenta de valori mobiliare si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Sediul societatii este in Municipiul Suceava, strada. Burdujeni nr. 10, judetul Suceava. Durata societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 22/683/04.06.1991

Capitalul social al societatii la data de 13.09.2004 era de 949.886.225 RON impartit in 19.645.156 de actiuni nominative, in forma dematerializata, in valoare de 2,50 lei actiunea.

Cotele de aport si participare a actionarilor societatii, in raport de care se face socotirea anuala a gestiunii sociale sunt urmatoarele:

- Metal Export Import - cu un aport de 36.062,58 lei, reprezentand 24.580.175 actiuni, respectiv 64,69 % din valoarea capitalului social;

- AY.AS. - cu un aport de 12.023,4397 lei, reprezentand 8.195.150 actiuni, respectiv 21,56 % din valoarea capitalului social;

- Societatea de Investitii Financiare Moldova - (S.I.F. Moldova), cu un aport de 12.884,8125 lei, reprezentand 5.153.925 actiuni, respectiv 13,56 % din valoarea capitalului social;

- Actionari, persoane fizice, beneficiare ale privatizarii cu titlul gratuit, cu un aport de 165,4975 RON, reprezentand 66.199 actiuni, respectiv 0,16 % din valoarea capitalului social.

Întreprinderea cu flux tehnologic de fabricatie integrat, S.C. "Rancon Metal" S.A este un producator de utilaj tehnologic greu cu structura metalurgic-mecanica integrata care dispune de urmatoarele sectoare de fabricatie:

- sectorul primar care include: otelaria electrica, modelaria, turnatoriile de otel si fonta si sectiile de forja;

- sectorul de mecanico-sudura dotat complet pentru executia ansamblelor sudate din otel;

- sectorul prelucrari mecanice care cuprinde trei sectii dotate cu masini-unelte si utilaje ce pot asigura prelucrarea, asamblarea si testarea celor mai complexe echipamente;

- sectorul de tratamente termice si acoperiri galvanice.

Scopul societatii este producerea si comercializarea de utilaje tehnologice complexe, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes comercial in domeniul fabricatiei acestor utilaje si /sau in domenii conexe si realizarea de profit.

Obiectul de activitate

• proiectarea, producerea si comercializarea de utilaje tehnologice complexe, subansambluri si piese de schimb pentru industria miniera, metalurgica, energetica, de materiale de constructii si refractare, productie speciala, semifabricate turnate din fonta si otel, piese forjate si matritate, inclusiv servicii si asistenta tehnica;

• proiectarea, producerea si comercializarea de produse conexe si subproduse ale procesului de fabricatie inclusiv bunuri de larg consum si de folosinta indelungata, precum si alte bunuri rezultate din schimburile comerciale sau alte activitati productive;

• executarea de activitati de constructii-montaj;

• prestarea de servicii de transport, informatice si alte servicii;

• efectuarea de operatiuni de comert exterior, de fond valutar si de credit;

• desfasurarea de activitati cu caracter social;

• esfasurarea de operatiuni de import-export si de comercializare, pe piata interna SI internationala a produselor industriale, alimentare si agricole, precum si a bunurilor de larg consum de folosinta indelungata;

• prestarea de servicii comerciale si alte servicii pe baza de comision;

• desfasurarea de activitati de alimentatie publica, productia si comercializarea de bauturi racoritoare, produse de patiserie si de panificatie, preparate semiindustrializate din carne si produse agricole si de sera;

• transport auto international de marfuri agabaritice, agabaritice si periculoase (oxigen, bioxid de carbon si produse petroliere) cu mijloace auto de transport din dotare;

• intretinere si reparatii pentru mijloace auto proprii si pentru terti.

Dotari generale:

Hale de productie: 390.800 mp;

Depozite: 78.160 mp;

Spatii pentru proiectare, laboratoare, birouri: 135.000 mp;

Alimentare cu energie electrica are loc prin statia proprie de racord adanc SRA 110/30/6 kv care face alimentarea receptorilor (putere instalata 284 MW) prin federi la tensiuni de 30 si 6 kw, puterea maxima absorbita poate ajunge la 200 MW;

Alimentare cu gaze naturale se face prin statie proprie de reglare; masura care permite un debit maxim de 39 mii Nmc/h, la presiune de pana la 2 bari;

Alimentare cu apa industriala si potabila se face prin reteaua de aductiune care permite debite de 300 l / sec. si 32 l / sec., la care se adauga rezervoare de siguranta cu capacitati de 12.000 mc apa industriala si 2.500 mc apa potabila;