Pagina documente » Stiinte Economice » Fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare (XYZ, Iasi)

Cuprins

lucrare-licenta-fundamentarea-si-realizarea-veniturilor-bugetare-xyz-iasi-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-fundamentarea-si-realizarea-veniturilor-bugetare-xyz-iasi-


Extras din document

Cuprins
CAPITOLUL 1
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA R.A.J.A.C IASI
1.1. SCURT ISTORIC
1.2. OBIECT DE ACTIVITATE
1.3. ORGANIZAREA INTERNA
1.3.1 ORGANIGRAMA RAJAC IASI
1.3.2. STRUCTURA DE PERSONAL
1.4 RASPUNDERI SI COMPETENTE CU PRIVIRE LA PRINCIPALELE COMPONENTE ORGANIZATORICE
1.3.1 RELATII INTERNE
1.4. RELATIILE RAJAC CU EXTERIORUL
1.5. STRUCTURA SI EVOLUTIA VENITURILOR BUGETARE LA RAJAC IASI IN PERIOADA
2002 - 2004
CAPITOLUL II
FUNDAMENTAREA VENITURILOR BUGETARE
2.1. Impozitul pe venitul din salarii
2.2. Impozitul pe profit
2.3. Taxa pe valoarea adaugata
2.4. Impozitele si taxele locale
2.4.1 Impozitul pe cladiri
2.4.2 Impozitul pe teren
2.4.3. Taxa asupra mijloacelor de transport
2.4.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor
2.4.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
2.5. Bugetul asigurarilor sociale de stat
2.5.1. Contributia pentru asigurarile sociale de stat
2.5.2 Contributia pentru asigurarile de somaj
2.6. Bugetul asigurarilor sociale de sanatate
2.6.1. Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
2.7. Bugetul fondurilor speciale
2.7.1 Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale
2.7.2. Fonduri pentru protejarea asiguratilor
2.7.3. Fonduri speciale de solidaritate sociala pentru persoanele cu
handicap
2.8. Taxe vamale si accize

Alte date

?CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA R.A.J.A.C IASI

1.1. SCURT ISTORIC

RAJAC Iasi a fost infiintata prin decizia Prefecturii judetului Iasi nr.92 din 04/02/1991, in conformitate cu Legea 15/1990 privind reorganizarea intreprinderilor de stat in companii si regii autonome. RAJAC Iasi a fost reorganizata conform Ordonantei Guvernului nr. 69/1994 privind restructurarea regiilor autonome de intres local ( aprobata prin Legea 135/1994). In 1995, prin Hotararea nr.11 din 13/02/1995, RAJAC trece in subordinea Consiliului Judetean Iasi. RAJAC are un Consiliu de Administratie alcatuit din 9 membri numiti de Consiliul Judetean Iasi.

RAJAC Iasi este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 22/1/28.02.1991 prin Tribunalul Iasi, iar codul sau unic de inregistrare este 1959768 conform Certificatului de inregistrare eliberat de Registrul Comertului prin decizia Tribunalului Iasi laa 30/06/20003 („Certificatul de inregistrare’’)

Regia autonoma judeteana apa – canal Iasi este : intre primele regii de apa din tara care au introdus un sistem informatic integrat; prima regie de apa din tara care a obtinut certificarea ISO 9001; prima mare regie de apa din tara care a obtinut licentierea A.N.R.S.C.; a fost printre primele regii de apa din tara care a obtinut ISO 14001;a obtinut si exploatat cu succes cea mai importanta finantare ISPA din tara.

1.2. OBIECT DE ACTIVITATE

Regia Autonoma de Apa – Canal Iasi are ca obiect de activitate alimentarea cu apa potabila si industriala in municipiul Iasi, orasele Targu Frumos, Harlau, Roman si un numar de 29 de comune: Aroneanu, Barnova, Belcesti,, butea, Cepelnita, Ciurea, Coarnele Caprei, Deleni, Focuri, Gorban, Gropnita, Halaucesti, Holboca (Dancu), Ipatele, Letcani, Miroslovesti, Podu Iloaiei, Raducaneni, Sabaoani, Scobinti, Sipote, Strunga, Tansa, Tamaseni, Timisesti, Tomesti, Tibanaesti, Valea Lupului, Victoria.

Certificatul de inregistrare mentioneaza ca principala activitate a RAJAC Iasi este „ colectarea, tratarea si furnizarea apei” in conformitate cu Regulile CANE (CANE code nr. 4100).

Certificatul de inregistrare se refera la:

- captarea si transportul apei;

- tratarea si furnizarea apei;

- colectarea, transportarea si tratarea apei uzate si apei meteorice.

Certificatul de inregistrare se refera de asemenea la alte activitati care pot fi efectuate de RAJAC.

Obiective strategice ale RAJAC Iasi:

- alimentarea cu apa potabila si industriala a tuturor clientilor, in regim continuu ( 24 de ore/ 24 ore), la nivelul de calitate corespunzator standardelor europene si la preturi accesibile;

- colectarea tuturor apelor uzate prin reteaua de canalizare, epurarea acestora si tratarea namolurilor, cu respectarea standardelor europene de calitate;

- dezvoltarea activitatilor de proiectare, lucrari tehnico-edilitare, contorizare si consulting;

- extinderea in regiunea Moldovei a serviciilor furnizate;

dezvoltarea resurselor umane;

- obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a activitatilor, rambursarea creditelor si stimularea personalului;

- reorientarea catre clienti a activitatilor companiei, implicand informarea, transparenta, cointeresarea, educarea acestora.

1.3. ORGANIZAREA INTERNA

Regia are o structura verticala cu directiiile mentionate subordonate directorului general prin fiecare director de resort. Odata cu numirea directorului general si cu asistenta oferita prin MUDP Regia si-a dobindit actuala configuratie. Acum directorul general este subordonat direct CJI, via CA care este prezidata de directorul general.

Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de apa si de canalizare de pe teritoriul judetului Iasi intra in atributiile Consiliului Judetean Iasi, conform competentelor si atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

1.3.1 ORGANIGRAMA RAJAC IASI

1.3.2. STRUCTURA DE PERSONAL

Regia Autonoma Judeteana de Apa Canal Iasi a fost infiintata in 1991, propunandu-si furnizarea continua si eficienta a serviciilor de calitate - alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate. In decembrie 2003 Regia Autonoma Judeteana de Apa Canal Iasi a inregistrat :

? numar de salariati 1302

? numar de clienti 2740 agenti economici, 806 asociatii de locatari, 12063 abonati

particulari , aria de acoperire fiind unitatile administrativ teritoriale Iasi, Tirgu Frumos, Harlau si alte cinci centre comunale (Podu Iloaie, Raducaneni, Belcesti, Tibanesti, Vladeni) , iar la 31.12.2004 numarul mediu al salariatilor era de 1260 .

Numar salariati la 31 decembrie 2002: 1292.Evolutia efectivului de personal pentru anul 2003 va urma trendul descendent din ultimii ani, preconizindu-se o reducere cu circa 3,5% a numarului total de salariati.

Pe structura este prevazuta o reducere cu circa 15% a personalului necalificat si cu circa 2,5% a perso­nalului cu calificari simple.