Pagina documente » Stiinte Economice » Gestionarea activelor si pasivelor bancare. Intocmirea planului de credite si determinarea indicatori

Despre lucrare

lucrare-licenta-gestionarea-activelor-si-pasivelor-bancare.-intocmirea-planului-de-credite-si-determinarea-indicatori
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestionarea-activelor-si-pasivelor-bancare.-intocmirea-planului-de-credite-si-determinarea-indicatori


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE .............. 3
CAP. I - ROLUL SI FUNCTIILE BANCILOR COMERCIALE
1.1. Functiile traditionale ale bancilor comerciale ..5
1.2. Functiile neconventionale ale bancilor comerciale ............7
CAP.II - ACTIVELE SOCIETATILOR BANCARE
2.1 Principalele posturi de activ din bilantul monetar ...........9
CAP.III - PASIVELE SOCIETATILOR BANCARE
3.1 Atragerea de fonduri banesti de la persoane fizice,juridice si de pe piata interbancara............. 36
3.2 Constituirea capitalului propriu si a fondului de rezerva......42
CAP.IV - RISCURILE BANCARE
4.1 Tipuri de riscuri ..........45
4.2. Cerinte privind prevenirea riscurilor bancare .. 55
CAP.VI - INDICATORI DE ANALIZA A RESURSELOR,PLASAMENTELOR
SI DE PERFORMANTA BANCARA
5.1. Analiza resurselor si plasamentelor.59
5.2. Indicatori de performanta financiara ai bancii......... .......69
CAP.VI- STUDIU DE CAZ: intocmirea planului de credite la BCR Suc.Prahova
si determinarea indicatorilor de profitabilitate
6.1. Metode si politici contabile...........72
6.2. Activitatea Bancii...... 73
6.3. Activitatea de creditare .76
6.4. intocmirea planului de credite si determinarea indicatorilor de profitabilitate........... ..76
6.5. Concluzii si propuneri 87
BIBLIOGRAFIE ........ 90

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Înca din cele mai vechi timpuri, oamenii, triburile si mai apoi natiunile au sim-

tit nevoia de a schimba intre ele bunuri si servicii care, datorita conditiilor naturale, culturale, religioase diferite, existau din abundenta in unele zone si lipseau total sau partial din altele.

Pe parcursul evolutiei istorice, unele bunuri au devenit, mai mult sau mai putin, produse etalon pentru mijlocirea altor bunuri.

Ca o consecinta a anumitor relatii de productie istoriceste determinate, pe o anu-mita treapta a dezvoltarii societatii au aparut banii, ca un produs necesar al procesului de schimb.

Existenta bancilor ar putea fi legata de aparitia activitatii de intermediere intre cei care au resurse banesti temporar disponibile (deponenti) si cei care au nevoie temporara de resurse banesti (imprumutati).

Legea bancara romaneasca actuala defineste banca drept persoana autorizata sa desfasoare in principal activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nu-me si cont propriu.

Prin legea 33/1991 privind activitatea bancara si legea 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, s-au pus bazele crearii in Romania democratica a unui sistem bancar pe doua paliere:

-Banca Nationala – ca banca centrala, cu atributii de emisiune, control si supra-veghere.

-Sistemul bancilor comerciale, care functioneaza ca banci de afaceri, universale sau specializate.

În cadrul activitatii bancare, operatiunile de creditare reprezinta componenta cea mai importanta a activitatii de plasament, din punctul de vedere atat al volumului de activitate, cat si al participarii la obtinerea profitului bancar.

Gestiunea creditelor constituie o componenta esentiala a managementului bancar, aprecierea corectitudinii acesteia presupunand selectarea unor credite sigure, cu posibili- tate mare de rambursare, asigurarea unor plasamente cu randament ridicat pentru fondu-rile de care dispune banca si adaptarea ofertei de credite la nevoile specifice pietei.

Decizia de creditare are la baza incadrarea in normele interne ale bancii, adaptan-du-se in urma analizei bazei de credit a solicitantului, in acest sens calitatea managementului firmei, eficienta si performantele acesteia, precum si siguranta afacerii fiind hotaratoare.

În Romania nu exista in mod autentic un exces de lichiditate, economia reala nu ofera suficiente oportunitati de creditare in conditii acceptabile de risc pentru bancile comerciale si lipsite de tensiuni inflationiste pentru sistemul economiei nationale. Aceasta face ca, in schimbul implicarii in creditarea agentilor economici, unele banci comerciale sa prefere plasamentele sigure la Banca Nationala a Romaniei cu dobanzi avantajoase sau plasamentele pe piata interbancara.

Desi dobanzile bancare pasive sunt in continua reducere, pe masura consolidarii trendului de crestere economica si stabilizarii puterii de cumparare a veniturilor, procesul de economisire va asigura acumularea unui volum sporit de resurse la nivelul bancilor comerciale, ca premisa a relansarii creditului in economia reala.

Pe langa credibilitatea si soliditatea bancii,care este primordiala, bancile trebuie sa ofere depunatorilor si o dobanda atractiva, real pozitiva, respectiv cu cateva puncte procentuale peste nivelul inflatiei, astfel incat, cei care economisesc sa fie protejati impotriva erodarii valorii reale a economiilor lor ca urmare a procesului inflationist.

Functionarea corespunzatoare a mecanismelor proprii economiei de piata va asigura identificarea nivelului optim al ratelor de dobanda, care sa imbine interesele actorilor pietei:

- stimularea procesului de economisire si accesibilitatea creditelor pentru derularea normala a proceselor de productie si a investitiilor.

CAPITOLUL I - ROLUL SI FUNCTIILE B?NCILOR COMERCIALE

Rolul fundamental al bancilor comerciale este acela de a asigura intermedierea bancara, de a pune in legatura, pe baze comerciale, persoanele fizice si juridice care se afla in cautare de fonduri, cu cele care cauta sa-si plaseze fondurile banesti temporar disponibile.

De altfel, insasi legea care reglementeaza activitatea bancara in Romania, defineste banca comerciala ca fiind persoana juridica autorizata sa desfasoare activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nume si cont propriu.

Unii specialisti definesc aceasta functie de intermediere bancara drept „functia distributiva a creditului.”

1.1. Functiile traditionale ale bancilor comerciale

În cadrul rolului fundamental de intermediere bancara, bancile comerciale indeplinesc urmatoarele functii traditionale, consacrate prin legea 58 / 5.03.1998, privind activitatea bancara:

a) atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile

b) contractarea de credite, incluzand printre altele credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare.

c) leasing financiar

d) servicii de transfer monetar

e) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica.

f) Emitere de garantii si asumare de angajamente.

g) Tranzactionarea in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:

- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin,certificate de depozit.

- Valuta

- contracte futures si options

- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii

- valori mobiliare si alte instrumente financiare

h) intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora, ori prin plasament si prestarea de servicii aferente.

i) acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale.

j) intermediere pe piata interbancara.

k) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta.

l) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare.

m) prestarea de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la pastrarea secretului profesional.

n) inchirierea de casete de siguranta.

Bancile pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, si alte activitati permise de legislatia in vigoare, cum ar fi:

-depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii