Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea impozitelor si taxelor asupra persoanelor fizice autorizate

Despre lucrare

lucrare-licenta-gestiunea-impozitelor-si-taxelor-asupra-persoanelor-fizice-autorizate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-impozitelor-si-taxelor-asupra-persoanelor-fizice-autorizate


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 7
CAP. 1. TRASATURI SI FUNCTII ALE SISTEMULUI FISCAL 8
1.1. Aspecte generale 8
1.2. Definitia sistemului fiscal 8
1.3. Caracteristicile sistemului fiscal 8
1.4. Scopul sistemului fiscal 9
1.5. Principiile sistemului fiscal 9
1.5.1. Aspecte generale 9
1.5.2. Principii clasice ale sistemului fiscal 9
1.5.2.1. Principiul beneficiului 10
1.5.2.2. Principiul echitatii fiscale 10
1.5.2.3. Impunerea in cote procentuale 11
1.5.2.4. Echitatea fiscala orizontala 11
1.5.2.5. Echitatea fiscala verticala 11
1.6. Dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere 12
1.6.1. Aspecte generale 12
1.7. Impunerea 12
1.7.1. Definirea impunerii 12
1.7.2. Metode si tehnici de utilizare 12
1.7.3. Instrumentele impunerii 13
1.7.4. Declaratia de impunere 13
1.7.5. Procesul verbal de verificare 14 1.7.6. instiintarea de plata 14
1.7.7. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor 14
CAP. 2. IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL GLOBAL 15
2.1. Definitii 15
2.2. Contribuabilii 15
2.3. Sfera de aplicare 16
2.4. Perioada impozabila 16
2.5. Anul fiscal 16
2.6. Reguli comune pentru categoriile de venituri 16
2.6.1. Echivalentul in lei al veniturilor in natura 16
2.6.2. Avantajele in bani si in natura 16
2.6.3. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta 17
CAP. 3. VENITURI NEIMPOZABILE 19
3.1. Definirea veniturilor neimpozabile 19
3.2. Categorii de venituri neimpozabile 19
CAP. 4. CHELTUIELI 21
4.1. Clasificarea cheltuielilor 21
4.2. Cheltuieli deductibile 21
4.2.1. Conditiile generale 21
4.3. Cheltuieli deductibile limitata 21
4.3.1. Baza de calcul 22
4.4. Cheltuieli nedeductibile 22
CAP. 5. IMPUNEREA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE 24
5.1. Definirea veniturilor din activitati independente 24
5.2. Venituri neimpozabile 24
5.3. Modalitati de stabilire a venitului net anual din activitati independente 24
5.4. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla 24
5.4.1. Venitul net 25
5.4.2. Venitul brut 25
5.4.3. Categorii de venituri care nu sunt considerate venituri brute 25
5.4.4. Baza de calcul persoane fizice independente 25
5.4.5. Baza de calcul asociatii familiale 25
5.5. Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit 26
5.5.1. Dispozitii generale 26
5.5.2. Elaborarea normelor de venit 26
5.5.3. Modalitati de calcul 26
5.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuala 27
5.6.1. Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala 27
5.6.2. Crearea unor lucrari de arta monumentala 27
5.6.3. Exploatarea de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala 27
5.6.4. Reglementari optionale 27
5.7. Optiuni de stabilire a venitului net anual din activitati independente 27
5.7.1. Stabilirea venitului net in sistem real 27
5.7.2. Stabilirea venitului net pe baza normelor de venit 28
5.7.3. Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente 28
5.7.4. Impozitarea venitului net din activitati independente 28
5.8. Venituri din activitati agricole 28
5.8.1. Definirea veniturilor din activitati agricole 28
5.8.2. Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza normelor de venit 28
5.8.3. Stabilirea venitului net anual din activitati agricole 29
5.8.4. Calculul impozitului aferent veniturilor din activitati agricole 29
5.9. Pierderea fiscala 30
5.9.1. Compensarea pierderilor fiscale anuale 30
5.9.2. Regulile de reportare a pierderilor fiscale 30
5.10. Impunerea anticipata 30
5.10.1. Declaratia de venit estimat 30
5.10.2. Stabilirea platilor anticipate de impozit 30
5.11. Impunerea fiscala 31
5.11.1. Declaratii de venit si declaratii speciale 31
5.11.2. Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil 32
5.12. Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun 32
5.12.1. Definire 32
5.12.2. Asociatia familiala 32
5.12.3. Reguli privind asocierile fara personalitate juridica 33
CAP. 6. MODELUL SI CONTINUTUL FORMULARELOR CARE SE DEPUN DE PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE 34
6.1. Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente - formularul 221 34
6.2. Declaratiile privind veniturile estimate din activitati agricole - formularul 222 36
6.3. Declaratiile anuale-formularul 200 38
CAP. 7. iNREGISTRAREA FISCALA SI EVIDENTA CONTABILA SI FISCALA 39
7.1. Obligatia de inregistrare fiscala 39
7.2. inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata 39
7.3. Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente 40
7.4. Declararea filialelor si sediilor secundare 40
7.5. Registrul contribuabililor 40
7.6. Obligatia de a conduce evidenta fiscala 41
CAP. 8. INSPECTIA FISCALA 42
8.1. Obiectul si functiile inspectiei fiscale 42
8.1.1. Atributiile inspectiei fiscale 42
8.1.2. Persoanele supuse inspectiei fiscale 42
8.1.3. Formele si intinderea inspectiei fiscale 42
8.2. Proceduri de control fiscal 42
8.3. Perioada supusa inspectiei fiscale 43
8.4. Realizarea inspectiei fiscale 43
8.4.1. Avizul de inspectie fiscala 43
8.4.2. Comunicarea avizului de inspectie fiscala 43
8.4.3. Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale 43
8.4.4. Reguli privind inspectia fiscala 44
8.4.5. Obligatia de colaborare a contribuabilului 44
8.5. Sesizarea organelor de urmarire penala 45
8.6. Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale 45
CAP. 9. COLECTAREA CREANTELOR FISCALE 46
9.1. Colectarea creantelor fiscale 46
9.2. Termenele de plata 46
9.3. Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire 46
9.3.1. Dispozitii privind efectuarea platii 46
9.3.2. Ordinea stingerii datoriilor 47
9.4. Compensarea 47
9.5. Restituiri de sume 47
CAP. 10. DOBiNZI SI PENALITATI DE iNTiRZIERE 49
10.1. Dispozitii generale privind dobinzile si penalitatile de inirziere 49
10.2. Dobinzi 49
10.3. Penalitati de intirziere 49
10.4. inlesniri la plata 50
CAP. 11. MASURI ASIGURATORII 51
11.1. Poprirea si sechestrul asiguratoriu 51
11.2. Stingerea creantelor fiscale prin executare silita 51
11.3. Executorii fiscali 52
11.4. Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica 53
11.5. Titlu executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite 53 11.6. Reguli privind executarea silita 53
11.6.1. Obligatia de informare 54
11.6.2. Precizarea naturii debitului 54
11.6.3. Somatia 54
11.6.4. Drepturi si obligatii ale tertului 54
11.7. Evaluarea bunurilor supuse executarii silite 54
11.8. Suspendarea sau incetarea executarii silite 55
11.9. Valorificarea bunurilor sechestrate 55
11.9.1. Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor 56
11.9.2. Valorificarea bunurilor prin vinzare directa 56
11.9.3. Vinzarea bunurilor la licitatie 56
11.9.4. Sumele realizate din executare silita 58
11.10. Contestatia la executare silita 58
11.10.1. Contestatia la executare silita 58
11.10.2. Dreptul la contestatie 58
CAP. 12. AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE SI A ASOCIATIILOR FAMILIALE CARE DESFASOARA ACTIVITATI ECONOMICE iN MOD INDEPENDENT 59
12.1. Dispozitii generale 59
12.2. Autorizarea 59
12.3. Procedura de autorizare 60
12.4. Procedura de inregistrare in registrul comertului 60
CAP. 13. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE iN PARTIDA SIMPLA A PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE 61
13.1. Obligativitatea organizarii si conducerii in contabilitate in partida simpla 61
13.1.1. Cerinte minime privind contabilitatea in partida simpla 61
13.1.2. Reglementari comune, aplicabile contabilitatii in partida simpla 61
13.2. Organizarea evidentei contabile in partida simpla 62
13.2.1. Scopul evidentei contabile in partida simpla 62
13.2.2. Formulare specifice evidentei contabile in partida simpla 62
13.3. Tipuri de venituri 62
13.4. Documente contabile folosite 62
13.5. Evidenta contabila a cheltuielilor 63
13.5.1. Reguli de inregistrare a cheltuielilor 63
STUDIU DE CAZ-ACTIVITATI INDEPENDENTE-VENITURI DIN PROFESII LIBERALE 64
ANEXE 66
BIBLIOGRAFIE 71

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În lumea contemporana, finantele publice constituie o componenta de prima dimensiune a vietii social economice a fiecarei natiuni si acest lucru nu este intamplator. Finantele publice si-au cucerit aceasta pozitie aparte prin faptul ca, in prezent, in multe tari ale lumii, prin intermediul instrumentelor financiare s-a ajuns sa se concentreze la dispozitia autoritatilor publice centrale si locale 40%-60% din produsul intern brut.

Importanta relatiilor dintre bugetul statului si agentii economici rezulta din cele doua tipuri majore de fluxuri financiare care exprima, pe de o parte, efortul pe care autoritatea publica trebuie sa-l depuna pentru a sprijini activitatea economica, si pe de alta parte prelevarile obligatorii ale agentilor economici catre bugetul statului.

Alaturi de modalitatile de interventie in economie, pentru care exista posibilitatea evaluarii si cuantificarii efortului, o implicare permanenta a autoritatilor publice se realizeaza prin fiscalitate.

Integrarea fiscalitatii in procesul de decizie a agentilor economici prezinta o deosebita importanta prin aceea ca, sub influenta acesteia, se produce o modificare a comportamentului si o schimbare a deciziei initiale, decizie considerata optima inainte de interventia presiunii fiscale. Din acest motiv, intre contribuabili si stat exista o aparenta opozitie, ameliorarea raporturilor dintre acestia fiind dificil de realizat intrucat fiecare parte tinde catre obiective diferite.

O armonizare a obiectivelor urmarite de administratie si contribuabili poate fi infaptuita prin gestionarea riscului fiscal, prin care se ajunge la eliminarea pierderilor de resurse pentru bugetul statului, dar si la o optimizare a situatiei trezoreriei agentului economic. Totodata, eliminarea actualelor neajunsuri ale impozitelor, adaptarea acestora la situatiile diferentiate in care se pot situa agentii economici, o mai buna circulatie a informatiei fiscale ca si generalizarea dreptului de optiune fiscala, pot constitui modalitati de imbunatatire a utilizarii parghiei fiscale.

Tranzitia la economia de piata a necesitat reorganizarea si privatizarea intreprinderilor de stat si a impus transformarea de fond a sistemului fiscal prin reglementarea moderna a impozitelor, inlocuindu-se impozitul pe circulatia marfurilor cu taxa pe valoarea adaugata si taxele speciale de consumatie (accize).

Probabil ca modalitatea de impunere a persoanelor fizice din tara noastra in varianta pe care a decis-o legislativul, nu este tocmai cea mai fericita, dar reprezinta o mare incercare in tentativa de a ne armoniza pe deplin, inclusiv pe plan fiscal, cu tarile Uniunii Europene.

Prezenta lucrare abordeaza pe parcursul ei, trasaturi si functii ale sistemului fiscal, continutul si rolul impozitelor in economia de piata, clasificarea impozitelor, impunerea persoanelor fizice, veniturile care se supun globalizarii ca mod de asezare, de urmarire si incasare precum si veniturile obtinute de persoanele fizice care nu sunt supuse impozitarii.

CAPITOLUL 1.

TR?S?TURI SI FUNCTII ALE SISTEMULUI FISCAL

1.1. Aspecte generale

În orice perioada si in orice tip de societate, fiscalitatea este privita ca o povara pentrun orice contribuabil, oricat de lejera ar fi aceasta. Existenta si manifestarea ei este justificata deoarece functionarea oricarei societati implica anumite cheltuieli pentru acoperirea nevoilor generale si care trebuie sa fie suportate din resurse colective.

Daca resursele proprii pe care statul le poate obtine, care provin, de exemplu, din proprietatile publice (domeniile statului) nu sunt suficiente, ceea ce se intampla in general, atunci trebuie prelevate impozite. De fapt, impozitele platite de catre persoane fizice si persoane juridice pot fi considerate remuneratii ale serviciilor de orice natura pe care le asigura statul sau institutiile sale.

Fiecare stat, din antichitate si pana astazi, si-a adoptat propriul sau sistem fiscal, mai mult sau mai putin perfectionat, dupa cum acesta a cunoscut o mai mare sau o mai mica putere economica si militara.

1.2. Definitia sistemului fiscal

Un sistem fiscal poate fi definit ca totalitatea regulilor de impunere, inclusiv a institutiilor specifice caracteristice unui stat, fiecare impozit avand o contributie specifica si un anumit rol in economie.

Sistemul fiscal este, in mod normal, expresia vointei politice a unei comunitati umane organizate, fixate pe un teritoriu determinat si dispunand de o autonomie suficienta pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezinta, sa adopte o serie intreaga de reglementari juridice, in special fiscal.

1.3. Caracteristicile sistemului fiscal

Orice sistem fiscal prezinta anumite caracteristici, si anume:

a) Exclusivitatea aplicarii-presupune faptul ca el se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau pentru un sistem bugetar .

b) Autonomia tehnica-adica un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic daca este un sistem fiscal complet, ceea ce inseamna ca acesta contine toate regulile de asezare, lichidare si incasare necesare pentru punerea sa in aplicare.

Aceasta autonomie se manifesta chiar daca continutul unui anumit sistem fiscal a fost elaborat sub influenta directa a altui sistem fiscal, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului in care se aplica, se va putea vorbi de autonomie fiscala completa sau de suveranitate fiscala.

Statul suveran din punct de vedere politic si fiscal poate deci sa exercite o putere fiscala absoluta in cadrul teritorilului sau. De asemenea, in situatii speciale, un stat poate sa decida ca pe teritoriul sau sa coexiste doua sau mai multe sisteme fiscale care sa se bucure de o autonomie mai mult sau mai putin intinsa, existand intre ele relatii juridice definite prin conventii sau acorduri de drept intern (cum este cazul statelor federale). În schimb, statul nu poate sa exercite nici o putere in afara teritoriului sau.

1.4. Scopul sistemului fiscal

Sistemele fiscale, pe tot parcursul istoriei, au evoluat in functie de nevoi, urmarind in principal:

a) sa satisfaca necesitatile de fonduri ale statului, printr-o impunere adecvata;

b) sa simplifice si sa inlesneasca munca de colectare fata de contribuabili;

c) sa asigure o fiscalitate echitabila si impovaratoare fata de contribuabili;

d) sa creasca numarul contribuabililor pentru a micsora povara fiscala individuala;

1.5. Principiile sistemului fiscal

1.5.1. Aspecte generale

Impozitele finanteaza activitatea statului. Totusi, impozitele sunt si instrumente prin intermediul carora statul redistribuie venitul si avutia, contribuind prin intermediul politicii fiscale si la crearea unui echilibru matroeconomic.

În acest sens, o trasatura a sistemului fiscal si mai ales a functionarii acestuia ar trebui sa fie respectarea principiului individualitatii impozitelor.

De asemenea, sistemul fiscal trebuie sa se caracterizeze prin nediscriminare. Acest principiu semnifica faptul ca impozitele trebuie sa fie stabile, urmarind reguli care sunt aceleasi pentru toti. Orice masura fiscalaa direct sau indirect discriminatorie, adresata unui grup social este incompatibila cu principiile generale ale unei societati libere.

Sistemul fiscal trebuie sa fie animat de o impunere cat mai echitabila. Echitatea impunerii presupune diferentierea sarcinii fiscale de la o persoana la alta in functie de marimea absoluta a materiei impozante, de natura si provenienta veniturilor si altele.