Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea lichiditatilor intreprinderii si inflatia

Cuprins

lucrare-licenta-gestiunea-lichiditatilor-intreprinderii-si-inflatia
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-lichiditatilor-intreprinderii-si-inflatia


Extras din document

CUPRINS
Introducere 3
1. GESTIUNEA LICHIDITATILOR, COMPONENTA A FUNCTIEI iNTREPRINDERII 4
1.1. Gestiunea - instrument al managementului financiar al intreprinderii 4
1.2. Definitii in perimetrul lichiditatilor la nivel de intreprindere 5
1.3. Gestiunea de trezorerie 6
1.3.1. Conceptul de ,,gestiunea trezoreriei 6
1.3.2. Elementele fundamentale ale gestiunii de trezorerie 7
1.4. Previziunea pe termen scurt a echilibrului financiar 8
1.5. Utilitatea si structura tabloului fluxurilor de numerar (cash-flow) 10 1.5.1. Fluxurile de trezorerie in intreprindere 10
1.6. Functia managementului numerarului 12
2. GESTIUNEA LICHIDITATILOR iNTREPRINDERII 14
2.1.Ce este capitalul circulant? 14
2.2. Continutul gestiunii ciclului de exploatare 14
2.3. Ciclul fluxului de numerar 16
2.4. Dimensionarea lichiditatilor (a trezoreriei) 18
2.4.1. Factorii de influenta ai trezoreriei 18
2.4.1.1. Fondul de rulment 19
2.4.1.2. Necesarul de fond de rulment 23
2.4.2. Starile trezoreriei 25
2.4.3. Strategia gestiunii activelor circulante si a datoriilor 26
2.5. Managementul numerarului 29
2.5.1. Managementul ciclului fluxului de numerar 29
2.5.2. Modele de management ale numerarului 31
2.5.3. Cresterea eficientei managementului numerarului 34
3. GESTIONAREA LICHIDITATILOR iNTREPRINDERII iN CONDITII DE INFLATIE 36 3.1. Inflatia: definire, masurare, manifestare 36
3.2. Impactul inflatiei asupra firmei 39
3.2.1. Influenta inflatiei asupra intrarilor monetare 41
3.2.2. Influenta inflatiei asupra fluxurilor monetare de iesire si gestiunea lor 43
3.3. Decizii in conditii de inflatie privind gestiunea lichiditatilor 44
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND INFLUENTA INFLATIEI ASUPRA TREZORERIEI iNTREPRINDERII 47
Concluzii 63
ANEXA 1 64
Bibliografie 65
2

Alte date

?

INTRODUCERE

Eficienta in utilizarea activelor este vitala pentru atingerea unei performante corporationale bune. Managementul numerarului si al valorilor mobiliare lichide nu este, deci, cu nimic diferit. Pe de o parte, detinerea de valori mari in cont curent sau in valori mobiliare foarte lichide duce la suportarea unui cost de oportunitate de vreme ce fondurile banesti ar fi putut fi investite in alte tipuri de active cu o rata mai mare de rentabilitate. Totusi, acest cost poate fi neglijat datorita sigurantei oferite de detinerea unor astfel de active foarte lichide in vremuri nesigure.

Gestiunea de trezorerie trebuie sa rezolve problema esentiala a gestiunii financiare pe termen scurt a intreprinderii, si anume echilibrul platilor pe termen scurt cu cel al incasarilor pe termen scurt. Aceasta presupune procurarea unor resurse suplimentare atunci cand platile depasesc incasarile si/sau plasamente pe termen scurt a lichiditatilor disponibile temporar in vederea fructificarii acestora.

Pentru managementul intreprinderii nu este usor a mentine nivelul fluxurilor capabil sa asigure reluarea ciclului de exploatare. Managementul se afla in fata unor dificile probleme ce trebuie solutionate, solutionare ce se bazeaza pe cunoasterea profunda a mediului intreprinderii, a influentelor pozitive sau negative exercitate de mediul in care se afla intreprinderea. Calitatea deciziilor luate de managerii firmei depinde si de gradul de cunoastere a procesului inflationist si a efectelor sale reciproc adverse antrenate.

Prin urmare, interpretarea datelor contabilitatii prin intermediul analizei financiare sta la baza intregului ,,esafod” decizional pe termen scurt, mediu si lung. Din acest motiv, datele contabilitatii trebuie sa fie cat mai fidele realitatii economice la momentul prelucrarii lor cu instrumente, tehnici si metode specifice analizei financiare.

Într-o economie hiperinflationista, raportarea fara retratare a rezultatelor si a pozitiei financiare in moneda locala nu este utila. Banii isi pierd puterea de cumparare intr-o asemenea masura, incat compararea sumelor ce rezulta din tranzactii si alte evenimente ce au avut loc la momente diferite, chiar in timpul aceleasi perioade contabile, induce in eroare.

Un management eficient al numerarului, inclusiv in conditii inflationiste, este important pentru toate firmele. Managerii financiari, lucrand impreuna cu bancile, au dezvoltat diferite tehnici de ridicare si depunere de sume in numerar, care faciliteaza procesul de disponibilizare de fonduri si astfel permit firmelor sa isi valorifice cat mai curand fondurile din contul curent.

CAPITOLUL 1

GESTIUNEA LICHIDIT?TILOR, COMPONENT? A FUNCTIEI ÎNTREPRINDERII

1.1. GESTIUNEA – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

Zona de studiu si actiune pentru stiinta financiara a intreprinderii este reprezentata de forma moderna de organizare si desfasurare a activitatii economice denumita cu termenul general de intreprindere. Întreprinderea este o celula economica, sociala si financiara a carei ratiune consta in crearea unei avutii materiale, spirituale sau intelectuale urmarindu-se satisfacerea unei piete a consumatorilor.

Întreprinderea poate fi privita ca un sistem bio-social, adica un sistem deschis, cuprinzand drept elemente subsisteme vii si nevii, reunite sub influenta unor linii de forta interne, ale societatii si ale naturii in general cu scopul de a pune la dispozitia sa si a societatii potential economic sub forma de substanta, energie, informatie, incorporate in produse si servicii.

Odata constituita ca sistem, intreprinderea incepe sa functioneze in ansamblul economiei nationale si chiar al economiei mondiale sau altfel spus intreprinderea se integreaza in sistemul general al pietei.

Definita ca sistem, intreprinderea se comporta dupa regulile generale. Sistemul va trece la starea de echilibru spre starea de proces sub impulsul unor forte interne si externe, iar aceasta stare de proces se va exterioriza sub forma unor evenimente vizibile.

Numeroasele fluxuri si relatii ce caracterizeaza intreprinderea moderna au determinat abordarea sistematica a acesteia, fiind considerata ca sistem economico-social care indeplineste cinci functii de baza, existand tot atatea sectoare de management in cadrul managementului intreprinderii, astfel: de productie, cercetare-dezvoltare, comercial(a), financiar(a), a(l) resurselor umane.

Privite ca subsisteme, functiile intreprinderii si relatiile dintre ele reprezinta module de sustinere a structurii organizatorice si de armonizare a tuturor activitatilor pentru realizarea obiectivului acesteia.

Rolul primordial al functiei financiare in cadrul intreprinderii este de a maximiza valoarea intreprinderii prin fluxurile financiare viitoare actualizate, intrucat intreprinderea este, in cele din urma, o suma de investitii, iar investitorii pretind maximizarea valorii investitiei.

Realizarea obiectivului de baza al functiei financiare a intreprinderii este determinata de punerea in aplicare a unui sistem de metode de gestiune financiara. Gestiunea financiara este un principiu de conducere si organizare a activitatii intreprinderii care urmareste gospodarirea judicioasa a resurselor de care dispune sau atrase in circuit in vederea obtinerii maximului de eficienta din activitatea desfasurata. De asemenea, managementul financiar (gestiunea financiara) poate fi definit(a) ca o functie a intreprinderii a carui scop consta in asigurarea permanenta cu fondurile necesare pentru exploatarea curenta si pentru investiri, la timpul potrivit, la un pret avantajos, cu costuri cat mai scazute, fara a se pierde autonomia financiara fata de terti, posibilitatea de afaceri, incluzand si controlul rentabilitatii operatiunilor angajate cu aceste fonduri. Pe de alta parte, prin aceasta functie se actioneaza pe linia controlului bunei utilizari a fondurilor si a realizarii rentabilitatii scontate.

Ca expresie operationala a finantelor intreprinderii, gestiunea financiara cuprinde un ansamblu de decizii, operatiuni si modalitati de organizare a activitatii financiare in vederea procurarii si utilizarii capitalurilor in scopul obtinerii, repartizarii si utilizarii rezultatului final, respectiv a profitului.

Gestiunea financiara presupune aplicarea in activitatea intreprinderii a doua principii de baza:

- autonomia functionala a intreprinderii, respectiv libertatea in modul de procurare si gestiune a capitalului total;

- eficienta, respectiv obtinerea maximului de rezultate in urma gospodaririi si utilizarii capitalului.

De asemenea, pentru o gestionare eficienta este necesar sa se tina seama cel putin de urmatoarele doua principii: (i) accelerarea fluxurilor ce presupune sporirea, intr-o anumita perioada, a sumei fondurilor disponibile pe care intreprinderea ar putea sa le plaseze din nou in conditiile cand accelerarea este insotita de economii la dobanzi, manopera, materiale etc. si beneficii suplimentare si (ii) reducerea costurilor (manageriale si de oportunitate) a fondurilor necesare.

O gestiune financiara eficienta impune definirea prealabila a nevoilor financiare ale intreprinderii, stabilirea politicii de investire in active imobilizate, o viziune clara asupra dimensionarii stocurilor tinand cont de relatia cu furnizorii, durata ciclului de productie, precum si de riscul de nerealizare a valorii marfurilor produse. De asemenea, o analiza a politicii credit-client pe baza conditiilor pietei si a posibilitatilor de expansiune este absolut necesara pentru o gestiune financiara realista.

Gestiunea financiara se realizeaza incepand cu previziunile pe linia planului de investiri si finantari si previziuni ale bugetului de trezorerie care, in final, formeaza punctul de plecare al unui sistem de control al gestiunii. Dupa elaborarea previziunilor, gestiunea financiara are rolul de a selecta cele mai convenabile mijloace si procedee de finantare, pentru ca, ulterior, sa abordeze metode si criterii de analiza a situatiei financiare a intreprinderii.

Un aspect esential al gestiunii financiare il constituie controlul financiar. Activitatea de control financiar isi propune compararea si stabilirea diferentelor intre previziuni si realizari exprimate in echilibrul financiar si rentabilitate, sa stabileasca diagnosticul nerealizarilor financiare care afecteaza intreprinderea, masurile susceptibile de a fi aplicate pentru inlaturarea disfunctionalitatilor observate si pentru redresarea situatiei financiare si chiar de a revizui previziunile si obiectivele care n-au fost corect dimensionate.

Gestiunea financiara este, in cele din urma, o practica finalizata si depinde de obiectivele urmarite in politica generala a intreprinderii. Activitatea de gestionare financiara este concreta: gestionarea trezoreriei, concentrarea fondurilor, controlul asupra investitiilor.