Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea resurselor si conducerea eficienta a intreprinderii

Despre lucrare

lucrare-licenta-gestiunea-resurselor-si-conducerea-eficienta-a-intreprinderii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-resurselor-si-conducerea-eficienta-a-intreprinderii


Cuprins

CUPRINS
1. Prezentarea generala a societatii.3
1.1. Elemente de identificare........3
1.2. Scurt istoric .......3
1.3. Constituirea societatii.......... 3
1.4. Obiectul si domeniul de activitate...........5
2. Conducerea eficienta a intreprinderii......... 6
2.1. Necesitatea si importanta adoptarii strategiei calitatii in conditiile
economiei de piata 6
2.2 Calitatea si strategia calitatii la nivelul firmei.............7
3. Analiza gestiunii resurselor intreprinderii.. 9
3.1. Analiza gestiunii resurselor financiare..... 9
3.2. Analiza gestiunii resurselor umane...... 25
3.3. Analiza gestiunii resurselor materiale... 32
4. Concluzii si propuneri............34
Anexe
Cuprins
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Gestiunea resurselor si conducerea eficienta a intreprinderii{p}

?

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET?TII

1.1. Elemente de identificare

1. Denumirea S.C. . TRAVEL COLIBRY AGENCY S.R.L.

2. Sediul social. Str. George Cosbuc nr. 5

3. Forma juridica. S.R.L.

4. Durata de functionare. NELIMITATA

1.2. SCURT ISTORIC

Denumirea societatii este Societatea Comerciala “TRAVEL-COLIBRY AGENCY SRL Timis. În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau initialele S.R.L., de capitalul social numarul de inregistrare, din Registrul Comertului si sediul societatii.

Societatea are ca obiect de activitate comercializarea catre turisti a programelor si actiunilor turistice proprii si a celor contractate cu alte agentii tour operatoare.

Societatea Comerciala ”TRAVEL-COLIBRI AGENCY” S.R.L. Timis este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile Romaniei si cu statutul societatii.

Sediul societatii este in Romania, localitatea Timisoara, str. Rodnei nr. 3 judetul Timis

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, in tara si strainatate, in conformitate cu legile in vigoare.

Durata societatii este nelimitata.

1.3. CONSTITUIREA SOCIET?TII

Capitalul social total subscris este de 2.000.000 lei impartit in 200 de parti sociale egale , fiecare in valoare de 10.000 lei, care apartine in intregime asociatului unic, aport exclusiv in numerar , care se va depune la banca pe numele si la dispozitia societatii in termen de 30 de zile de la inmatricularea in Registrul Comertului.

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Asociatului unic, caruia ii revin potrivit legii drepturile si obligatiile adunarii generale, publicata in Monitorul Oficial, prin crearea de noi parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar sau in natura a asociatului unic sau prin includerea in capitalul social a rezervelor extraordinare sau a profitului societatii.

Valoarea noilor parti sociale va fi aceeasi cu a celor initiale

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii Asociatului Unic si numai dupa publicarea in Monitorul Oficial

Hotararea va trebui sa respecte minimum de capital social legal , sa arate motivele pentru care se face reducerea precum si procedeul utilizat.

Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de parti sociale.

Detinerea integrala a partilor sociale in calitate de asociat unic confera acestuia , potrivit legii, drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale si rezultate din prezentul statut.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partea sociala in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fii grevat de datorii, sau alte obligatii personale ale asociatului.

Transmiterea partilor sociale se face conform art. 150 din Legea nr. 31/1990. În cazul decesului asociatului unic societatea va fi continuata cu mostenitorii legali.

În cazul pierderii unui certificat al partilor sociale, proprietarul va trebui sa faca public faptul, prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al certificatului pierdut.

Asociatul unic PETRAN MARIA, cetatean roman, este si administratorul societatii, revenindu-i si drepturile si obligatiile prevazute de lege in aceasta calitate. Asociatul unic isi va putea angaja pe parcurs un administrator, drepturile si obligatiile acestuia se stabilesc prin acordul partilor cu respectarea legislatiei in vigoare.

Asociatul unic va desfasura si activitatea de cenzori.

Fuziunea societatii cu alte societatii se hotaraste de catre asociatul unic. Societatea care a hotarat fuziunea trebuie sa indeplineasca formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Odata cu cererea de fuziune va fi depus la Registrul Comertului bilantul societatii. Fuziunea nu poate avea efect decat dupa 3 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, timp in care oricare creditor al societatii care fuzioneaza va putea face opozitie in instanta.

În cazul dizolvarii societatea va fi dizolvata. Pentru dizolvarea si lichidarea patrimoniului social sunt aplicabile prevederile legale in vigoare.