Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea si contabilitatea stocurilor (S.N.P. XYZ S.A., Timis)

Despre lucrare

lucrare-licenta-gestiunea-si-contabilitatea-stocurilor-s.n.p.-xyz-s.a.-timis-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-si-contabilitatea-stocurilor-s.n.p.-xyz-s.a.-timis-


Cuprins

CUPRINS
1. PREZENTAREA SNP PETROM SA, SUCURSALA PECO TIMIS
1.1 Scurt istoric...1
1.2 Obiectul de activitate......1
1.3 Structura organizatorica..2
1.4 Organizarea compartimentului financiar-contabil3
1.4.1 Serviciul financiar, preturi, costuri, tarife...3
1.4.2 Biroul contabilitate, analize economice......4
1.4.3 Structura de personal din cadrul compartimentelor financiar-
contabile existenta la Sucursala PECO Timis..............4
2. GESTIUNEA SI EVIDENTA OPERATIVA A STOCURILOR
2.1 Caracteristicile, obiectivele si factorii organizarii contabilitatii
stocurilor......5
2.2 Continutul si structura stocurilor.......7
2.3 Evaluarea stocurilor si a productiei in curs de executie..........9
2.3.1 Reguli de evaluare a stocurilor13
2.4 Organizarea evidentei operative si documentelor justificative privind
pastrarea si miscarea stocurilor.......20
2.5 Metode de inregistrare contabila si evidenta analitica a stocurilor si
miscarii acestora...........24
3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
SINTETICE A STOCURILOR
3.1 Sistemul de conturi utilizat pentru evidenta stocurilor.........27
3.2 Reflectarea stocurilor in situatiile financiare......34
4. STUDIU DE CAZ: REFLECTAREA iN CONTABILITATE A
STOCURILOR LA SNP PETROM SA, SUCURSALA PECO TIMIS
4.1 Structura stocurilor in cadrul Sucursalei PECO Timis.........37
4.2 Contabilitatea operatiilor privind intrarea stocurilor..........38
4.2.1 Contabilitatea intrarilor de materii prime si materiale
consumabile......38
4.2.2 Contabilitatea intrarii obiectelor de inventar..............39
4.2.3 Contabilitatea produselor finite..............39
4.2.4 Contabilitatea intrarilor marfurilor..........40
4.2.5 Contabilitatea ambalajelor.....41
4.3 Contabilitatea operatiilor privind iesirea stocurilor............42
4.3.1 Contabilitatea iesirilor de materii prime si
materiale consumabile.........42
4.3.2 Contabilitatea iesirii obiectelor de inventar.43
4.3.3 Contabilitatea produselor finite..............44
4.3.4 Contabilitatea iesirii marfurilor..............45
4.3.5 Contabilitatea ambalajelor.....46
4.4 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor.47
5. CONCLUZII SI PROPUNERI....48
ANEXE......50
BIBLIOGRAFIE..........62
60

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SC PETROM SA

1.1 SCURT ISTORIC

Societatea Nationala a Petrolului „PETROM” SA este unitate cu personalitate juridica, infiintata prin Ordonanta de urgenta nr. 49/15.09.1997, a carei activitate se desfasoara pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli.

Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 49/15.09.1997, societatile comerciale din domeniul distributiei produselor petroliere au fuzionat cu SNP PETROM SA fiind absorbite de aceasta, ele denumindu-se sucursale „PECO” de distributie.

Sucursala PECO Timis cu sediul in Timisoara, str. Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 37/A a avut diverse forme de organizare de-a lungul anilor, avand o activitate de peste 50 de ani.

În evolutia sa, unitatea de distributie din Timisoara a fost numita incepand cu luna Iunie 1948 Regionala I Timisoara in cadrul Întreprinderii Comerciale de Stat COMPETROL care a luat fiinta prin fuziunea unitatilor DISTRIBUTIA si UNIREA, foste societati cu capital privat, pana la actul de la 11 Iunie 1948 cand au fost nationalizate.

În anul 1952 I.C.S COMPETROL este preluata de Directia Generala de desfacere din cadrul Ministerului Industriei Petrolului si Regionala I Timisoara devine unitate cu personalitate juridica numita BAZA VIIIa Timisoara cu activitate pe raza a patru judete: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis.

În luna Octombrie 1969 se desfiinteaza Directia Generala de desfacere, activitatea de distributie se reorganizeaza, se infiinteaza la Bucuresti CENTRALA pentru CONDITIONAREA, LIVRAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE, iar fosta BAZA VIIIa Timisoara este numita ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR PETROLIERE TIMISOARA, cu aria de activitate in cele patru judete amintite.

La 15 Iulie 1983 intreprinderea interjudeteana se dezmembreaza prin decretul 245/1983 si ia fiinta ÎNTREPRINDEREA DE LIVRARE A PRODUSELOR PETROLIERE JUDETEAN?, cu activitate numai pe raza judetului Timis.

Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere PECO Timis se reorganizeaza in anul 1991 si se trasforma in Societate Comerciala prin H.G. 115/15.02.1991, care dupa cum am aratat la inceput este absorbita de SNP PETROM SA Bucuresti in Septembrie 1997 si transformata in Sucursala a acesteia.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

SUCURSALA PECO TIMIS este unitate fara personalitate juridica in structura SNP PETROM SA Bucuresti si are in folosinta mijloace fixe si mijloace circulante cu buget propriu de venituri si cheltuieli si dispune de forta de munca necesara indeplinirii activitatilor productive si comerciale.

Obiectul de activitate al Sucursalei PECO Timis il formeaza aprovizionarea si comercializarea produselor petroliere prin sectiile de comercializare si statiile de distributie proprii, trasportul de produse petroliere cu mijloace auto, realizarea prin conditionare a unor produse comerciabile (etilare benzina, aditivare motorina), comercializarea altor produse de fabricatie romaneasca sau din import, prestari de servicii, productie si desfacere produse alimentare.

1.3 STRUCTURA ORGANIZATORIC?

Structura organizatorica a Sucursalei PECO Timis este cea aprobata prin normele

de structura de catre SNP PETROM SA Bucuresti.

În structura de organizare are:

- compartimente functionale cu personal tesa de nivel servicii, birouri si simple compartimente

- sectii de comercializare si distribuire a produselor petroliere

- statii de distributie produse petroliere

- laborator de determinari fizico-chimice

- atelier mecano-energetic

Întreaga structura de organizare este dispusa in organigrama aprobata pe nivele de

subordonare de la Director pana la cea mai mica veriga organizata, cu sarcini si responsabilitati bine determinate.

Conducerea operativa a Sucursalei PECO Timis este asigurata de Comitetul Director numit de directorul general al SNP PETROM SA.

Conducerea curenta a Sucursalei este asigurata de un Director numit de directorul general al SNP PETROM SA care se sprijina in actul de conducere pe directorii executivi: director comercial, director economic, director de investitii (tehnic).

În subordinea directa a directorului Sucursalei in afara directorilor executivi intra componentele:

- resurse umane

- planificare

- juridic

- protectia muncii PSI

- control financiar gestiuni

- CTC – protectia consumatorilor

- protectia mediului

- relatii publice

În subordinea directorului comercial sunt:

- serviciul comercial – marketing

- birou aprovizionare – trasport

- sectiile de comercializare cu Statiile de distributie din localitatile: Deta, Jimbolia, Lugoj, Sanicolau Mare, Timisoara

În subordinea directorului tehnic sunt:

- serviciul tehnic-investitii, mecano-energetic

- laboratorul determinari fizico-chimice

- atelierul mecano-energetic-calibrari