Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea si contabilitatea trezoreriei (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-gestiunea-si-contabilitatea-trezoreriei-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-si-contabilitatea-trezoreriei-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
I. GESTIUNEA SI CONTABILITATEA TREZORERIEI
I.1 DEFINIREA SI OBIECTIVELE GESTIUNII TREZORERIEI
I.2 OPERATIILE DE TREZORERIE REFLECTATE IN CONTABILITATEA FINANCIARA
II. URMARIREA SI CONTROLUL CONTABILITATII TREZORERIEI PREZENTAT PE FLUXURI
II.1 ISTORIC LEGISLATIV
II.2 TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE SI MIZELE LUI
II.3 STRUCTURA DE DETALIU SI METODOLOGIA INTOCMIRII TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE
III. FLUXUL DE TREZORERIE (CASH-FLOW) IN ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUATIEI FINANCIARE
III.1 PREVEZIUNEA TREZORERIEI
III.2 ANALIZA TRZORERIEI
IV. EXEMPLU PRACTIC LA S.C GRIMEX S.A PRIVIND INTOCMIREA UNUI FLUX DE TREZORERIE

Alte date

?CAPITOLUL I

GESTIUNEA SI CONTABILITATEA TREZORERIEI

1.1. Definirea si obiectivele gestiunii trezoreriei

Conceptul de trezorerie este considerat un element determinant in gestiunea firmei, nu exista un consens in ceea ce priveste definirea si elementele constitutive ale trezoreriei intreprinderii.

Pentru omul de afaceri (gestionarul afacerilor), trezoreria poate fi definita ca totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o intreprindere pentru a face fata platilor: disponibilitati in conturile bancare, numerar in casierie, cecuri de incasat, efecte comerciale de primit neajunse la scadenta, titluri de plasament etc. În cazul insuficientei acestor mijloace financiare exista posibilitatea obtinerii imediate a unui credit sub forma: credit bancar pe termen scurt, acceptarea unui efect comercial( credit comercial), scontarea unei cambii neajunse la scadenta etc.

Pentru analistul financiar, preocupat de asigurarea echilibrului financiar al intreprinderii, trezoreria reprezinta diferenta intre disponibilitatile( lichiditatile) si exigibilitatile( datoriile) imediate. În acest sens, se poate vorbi despre o trezorerie pozitiva( excedent de lichiditati fata de exigibilitatile imediate) sau o trezorerie negativa, in situatie inversa. Acest echilibru, intre lichiditatile si exigibilitatile imediate, care degaja marimea si sensul( +/-) trezoreriei firmei, depinde de suma lichiditatilor la inceputul perioadei de referinta, de fluxul de incasari si plati aferent perioadei, cat si de alte variabile cum sunt structura si dimensiunile activitatii intreprinderii.

Rezultatul exercitiului este indicatorul generat de compararea veniturilor si cheltuielilor angajate de o intreprindere in cursul unui exercitiu si care corespunde unei cresteri de bogatie (mai concret o crestere a activelor), insa existenta unui profit nu inseamna automat si existenta de lichiditati, deoarece momentul angajarii cheltuielii sau venitului nu coincide cu cel al platii sau al incasarii lor. De aceea o gestiune performanta a intreprinderii presupune atat gestiunea fluxurilor de angajare patrimoniala( venituri si cheltuieli), cat si gestiunea trezoreriei, adica a fluxurilor de incasari si plati.

Conform unei definitii, gestiunea trezoreriei grupeaza ansamblul deciziilor, regulilor si procedurilor care asigura, la costul cel mai redus, mentinerea echilibrului financiar instantaneu al intreprinderii.

Obiectivul principal al gestiunii trezoreriei este evitarea unei trezorerii structural negative( evitarea a ceea ce uzual se denumeste in economia romaneasca ” blocaj financiar”, situatie caracterizata prin imposibilitatea intreprinderii de a face fata platilor).

Printr-o detaliere a gestiunii disponibilitatilor, dar si a instrumentelor de plata si de finantare se realizeaza si obiectivul secundar de rentabilitate, prin care se minimizeaza costul si volumul finantarilor si se optimizeaza modul de plasare a excedentelor de trezorerie pe termen scurt.

O dimensiune deloc neglijabila a gestiunii trezoreriei este reprezentata de gestiunea riscurilor financiare, ceea ce presupune utilizarea unor instrumente de asigurare si de speculatie atunci cand pietele financiare sunt foarte volatile, cu alte cuvinte atunci cand ratele de schimb si ratele dobanzii oscileaza foarte mult la intervale scurte de timp.

Problema gestiunii in riscurile financiare a devenit foarte importanta astazi prin faptul ca intreprinderile se confrunta cu rate inalte ale dobanzii ca urmare a persistentei unor rate ridicate ale inflatiei.

Una dintre cele mai licitate politici de gestiune a trezoreriei, pe plan mondial, este ”trezoreria 0”. Ea consta in mentinerea cat mai aproape de 0 a soldurilor de disponibilitati in vederea reducerii costurilor de gestiune a trezoreriei( presupune evitarea costurilor de finantare si de oportunitate prin actiuni cum sunt: conservarea cel mai putin posibil a lichiditatilor neutilizate; utilizarea formelor de credit cel mai putin costisitoare in sume cat mai reduse si pe o durata cat mai scurta etc.). Gestiunea de tip ”trezoreria 0” intampina o serie de dificultati, mai ales in cazul intreprinderilor cu numeroase fluxuri financiare reglate prin cecuri, data de prezentare la banca a cecurilor neputand fi prevazuta cu exactitate.

O definire mai completa a trezoreriei poate fi data de suma elementelor constitutive ale acesteia ca active si pasive de trezorerie. Elementul de baza in aceasta noua definire reprezinta lichiditatile( disponibilitatile banesti), dar alaturi de ele apar activele financiare de trezorerie, iar in pasiv concursurile bancare sub forma creditelor de trezorerie si a celor de scont.

Relatia de determinare a trezoreriei este:

TREZORERIA= LICHIDIT?TI+ ACTIVE FINANCIARE DE TREZORERIE- PASIVE DE TREZORERIE

Componenta activelor si pasivelor este :

IMOBILIZ?RI

ACTIVE CIRCULANTE

CAPITALURI PERMANENTE

DATORII DE EXPLOATARE

ACTIVE DE TREZORERIE

PASIVE DE TREZORERIE

-Lichiditati( in cont curent si in casa)

-Active financiare de trezorerie

- valori mobiliare de plasament(titluri)

- efecte comerciale de incasat

- bilete de trezorerie si certificate de depozit in portofoliu

-Soldul creditor al contului curent

-Credite de trezorerie( deficite de trezorerie)

-Credite de scont

Gestiunea trezoreriei intreprinderii presupune stabilirea unui optim intre costurile mijloacelor de finantare si veniturile obtinute din plasamentele de trezorerie. În plus, o gestiune eficienta a trezoreriei presupune ca intreprinderea sa dispuna la momentul dorit de disponibilitati suficiente pentru a face fata exigibilitatilor imediate. Pentru aceasta, trebuie prevazute marimea si data exigibilitatilor si a disponibilitatilor instantanee, rezultand din functionarea intreprinderii. Este deci nevoie de o gestiune previzionala a trezoreriei firmei.

1.2. Operatiile de trezorerie

reflectate in contabilitatea financiara

1.2.1. Continutul si structura operatiilor de trezorerie