Pagina documente » Stiinte Economice » Gestiunea si tipologia riscurilor bancare

Cuprins

lucrare-licenta-gestiunea-si-tipologia-riscurilor-bancare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-gestiunea-si-tipologia-riscurilor-bancare


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILOR BANCARE SI GESTIONAREA LOR ....1
1.1 Concepte Privind Riscurile Bancare. Tipologia acestora........1
1.1.1 Tipologia riscurilor bancare...2
1.1.2 Sistemul riscurilor in banckingul electronic............20
1.2 Rolul si necesitatea reglementarilor prudentiale 25
1.2.1 Analiza economica a reglementarilor prudentiale..... 26
1.2.1.1 Protectia depunatorilor26
1.2.1.2 Fragilitatea sistemului bancar........27
1.2.1.3 Conflictul de interes in gestiune bancilor.........28
1.2.2 Cerinte prudentiale privind activitatea bancara .........29
1.2.2.1 Cerinte prudentiale cu privire la nivelul minim de solvabilitate.............29
1.2.2.2 Cerinte prudentiale cu privire la diviziunea riscului........... 30
1.2.2.3 Cerinte prudentiale privind nivelul minim de lichiditate......30
1.2.2.4 Cerinte prudentiale privind tratarea diferentiata a creditelor si constitiurea corespunzatoare a creditelor...31
1.2.2.5 Cerinte prudentiale privind pozitia valutara......31
1.2.2.6 Cerinte prudentiale privind administrarea resurselor si plasamentelor bancii32
1.2.2.7 Cerinte prudentile privind extinderea retelei de sucursale si alte sedii..32
1.3 Centrala riscurilor bancare............33
Capitolul 2
GESTIONAREA RISCULUI DE CREDIT..........37
2.1 Tipuri de credite. Riscul in activitatea de creditare.............37
2.1.1 Principalii factori de risc in finantarea societatilor comerciale.......39
2.1.2 Tipuri de risc in operatiunile de creditare.39
2.2 Evaluarea si gestionarea riscului de credit.........41
2.2.1 Riscul de credit pe client.....41
2.2.1.1 Analiza nefinanciara....43
2.2.1.2 Analiza financiara.......47
2.2.2 Analiza riscului de credit pe exemplul Bancii Comerciale Romine.48
2.2.2.1 Analiza in dinamica a plasamentelor..............49
2.2.2.2 Analiza in dinamica a resurselor....59
2.2.2.3 Studiu de caz- Acordarea unui credit de exploatare societatii comerciale Dinos Exchange S.R.L..........60
2.2.3 Riscul de credit pe total portofoliu de credite al bancii.70
2.2.3.1 Clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc....73
Capitolul 3
MANAGEMENTUL RISCULUI DE RATA A DOBANZII......77
3.1 Masurarea riscului ratei dobinzii....77
3.2 Metode de gestiune a riscului ratei dobinzii.......78
3.2.1 Managementul ratei dobinzii prin metoda GAP........79
3.2.2 Managementul ratei dobinzii prin metoda discrepantei duratei - DGAP.........87
3.2.3 Indicatorii riscului ratei dobinzii..........92
Capitolul 4
TEHNICI DE GESTIONARE A RISCULUI DE LICHIDITATE SI DE INSOLVABILITATE......94
4.1 Riscul de lichiditate.....94
4.1.1 Masuri de protejare impotriva riscului de lichiditate...94
4.1.2 Masurarea riscului de lichiditate...........98
4.2 Riscul de insolvabilitate.............. ..............103
4.2.1 Asigurarea depozitelor bancare...........106
4.2.2 Studiu de caz privind riscul de insolvabilitate.........109
Capitolul 5
ANALIZA PERFORMANTELOR BANCARE....113
5.1 Analiza profitabilitatii bancare....113
5.2 Analiza ratelor de exploatare......118
5.3 Analiza ratelor de structura.........119
5.4 Ratele de gestiune....120
5.5 Analiza agregata a sistemului bancar............121
CONCLUZII129
BIBLIOGRAFIE.........130
ANEXE132

Alte date

? _______________________________________________________________________________________

?

INTRODUCERE

În contextul multiplelor transformari care au avut loc in economia nationala si, indeosebi, in sistemul bancar, lucrarea de diploma incearca sa surprinda intr-o logica articulata aspectele esentiale privind metodele si tehnicile de gestionare a riscurilor cu care se confrunta bancile romanesti.

În acest context, in capitolul 1 se face o sumara prezentare a aspectelor generale privind categoriile de risc si necesitatea reglementarilor prudentiale, avandu-se in vedere si importanta Centralei Riscurilor Bancare in prevenirea acestora.

Metodele si tehnicile propriu-zise de gestionarea a riscurilor bancare sunt dezvoltate in capitolele 2,3 si 4, atat teoretic cat si practic pe exemplul Bancii Comerciale Romane. Astfel, riscul de credit este abordat atat pe client cat si pe total portofoliu de credite. Pentru estimarea riscului de rata a dobanzii s-au utilizat metodele GAP si metoda discrepantei duratei (DGAP). Tehnicile de gestionare a riscului de lichiditate si de insolvabilitate vizeaza indeosebi masurile de protejare impotriva riscului de lichiditate si, de asemenea, asigurarea depozitelor bancare in vederea prevenirii riscului de faliment.

O atentie speciala se acorda, in capitolul 5, metodologiei de evidentiere a performantelor bancare. În acest scop, se realizeaza o analiza agregata a sistemului bancar, fundamentandu-se in mod practic si indicatorii de apreciere a profitabilitatii, exploatarii, structurii si productivitatii bancare.

În elaborarea lucrarii s-a incercat o imbinare a cunostintelor dobandite in facultate cu informatiile preluate din literatura de specialitate nationala si straina, precum si cu cele oferite de site-urile de internet, cat si de sursele de documentare existente la Banca Comerciala Romana.

Datele necesare realizarii studiilor de caz au fost preluate din documentele contabile de sinteza ale B.C.R. in perioada 1999-2000 si din rapoartele anuale ale Bancii Comerciale Romane.

Rezultatele obtinute in urma analizei sunt prezentate sintetic in numeroase tabele si grafice in cadrul fiecarui capitol, concluziile finale fiin expuse la sfarsitul lucrarii.

Capitolul 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE BANCARE SI GESTIONAREA LOR

Progresul societatii contemporane a fost posibil datorita asumarii unor riscuri. Cresterea economiei nu ar fi fost posibila daca certitudinea prima in fata riscului si incertitudinii. De aceea economiile libere contemporane utilizeaza in masura mai mare modele cu conditii de risc si incertitudini decat economiile centralizate.

1.1. CONCEPTE PRIVIND RISCURILE BANCARE. TIPOLOGIA ACESTORA

În general, riscurile bancare sunt abordate din doua puncte de vedere: punctul de vedere teoretic si cel practic.

Pornind de la functia clasica a bancilor, de intermediere in sfera riscurilor financiare, riscul este privit ca o pierdere neprevazuta la activele bancare, pirderi cauzate de riscul de piata, de credit sau de lichiditate.

Toate riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evolutii adverse a rezultatelor (calificate ca risc "downside"). Universul bancar se caracterizeaza prin multiple dimensiuni ale riscurilor ce afecteaza performentele. Cuplul risc-performanta este indisociabil in universul bancar, iar definirea lor constituie punctul de plecare al gestionarii riscurilor.

În literatura de specialitate si in practica bancara, gestiunea bancara este recunoscuta prin doua ipostaze:

? gestiunea riscurilor;

? gestiunea globala a bilantului ("asset and liability management").

Gestiunea, prin ea insasi, presupune atributii cum sunt:

? administrarea unui patrimoniu, exercitarea dreptului de a dispune asupra sa;

? organizarea activitatii in sensul optimizarii evolutiei patrimoniului;

? dirijarea, respectiv conducerea procesului, in sensul unei orientari de optimizare;

? controlul in vederea realizarii obiectivelor propuse, a procesului de administrare.

Principalele obiective ale gestiunii bancare sunt: maximizarea rentabilitatii; minimizarea expunerii la risc; respectarea reglementarilor bancare in vigoare.

Gestionarea riscurilor presupune ansamblul instrumentelor, tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a realiza o strategie performanta.

O strategie bancara performanta trebuie sa cuprinda programe si proceduri de gestionare a riscurilor bancare care sa minimizeze probabilitatea producerii acestor riscuri in concordanta cu obiectivul principal al activitatii bancare - minimizarea pierderilor - si cu cel central - obtinerea unui profit cat mai mare pentru actionari. Trebuie avut in vedere si costul implementarii si exploatarii procedurilor care vizeaza gestiunea riscurilor care nu trebuie sa fie mai mare decat expunerea potentiala la risc.

În domeniul riscului bancar exista 3 orientari relevante, respectiv:

- o prima orientare se limiteaza exclusiv la instrumentele si conceptele de baza, asa cum ele opereaza;

- a doua orientare evidentiaza si detaliaza complexitatile riscurilor financiare si gestionarii lor;

- a treia orientare se focalizeaza asupra instrumentelor bancare care administreaza riscurile, contractele la termen, contractele swap, optiunile, toate instrumentele care permit controlarea riscurilor.

1.1.1. Tipologia riscurilor bancare

Ca orice societate, banca se confrunta cu un numar mare de riscuri. Unele dintre acestea se regasesc la nivelul oricarei intreprinderi, iar altele sunt specifice numai societatilor bancare.

O clasificare propusa de Henri-Pierre Maders [* Henri-Pierre Maders "Audit operationnel dans les banques", MAD, Paris, 1994] este cea in riscuri clasice si riscuri specifice ale bancii:

I Riscurile clasice: