Pagina documente » Recente » impactul fiscalilatii asupra unei societeti comerciale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: SISTEMUL FISCAL 1
1.1. Notiunea de sistem fiscal 1
1.1.1. Functiile sistemului fiscal 1
1.1.2. Definitia si trasaturile impozitului 3
1.1.3. Definirea si trasaturile taxelor 5
1.1.4. Deosebiri intre taxe si impozite ca notiuni fiscale 6
1.1.5. Contributii sociale 7
1.2. Elemente tehnice ale impozitelor 8
1.3. Clasificarea impozitelor si taxelor 10
1.4. Sistemul fiscal in Romania 13
CAPITOLUL 2: FISCALITATEA INTREPRINDERII 16
2.1. Aspecte generale privind fiscalitatea la nivelul intreprinderii 16
2.2. Efectele fiscalitatii 17
2.2.1. Efectele asupra contribuabilului 17
2.2.2. Efecte asupra formarii si evolutiei structurale a intreprinderilor 20
2.2.3. Efecte asupra investitiilor 20
2.2.4. Efecte economice 22
2.2.5. Efecte sociale 22
CAPITOLUL 3: FISCALITATEA PERSOANELOR JURIDICE 23
3.1. Aspecte generale privind impozitarea veniturilor persoanelor juridice 23
3.2. Principalele obligatii fiscale ale agentilor economici 24
3.3. Impozitarea directa a veniturilor persoanelor juridice 25
3.3.1. Impozitarea profitului la persoanele juridice 25
3.3.2. Impozitul pe dividende 31
3.3.3. Impozitul pe cl?diri 32
3.3.4. Impozitul pe teren 34
3.3.5. Taxa asupra mijloacelor de transport 35
3.3.6. Impozitul pe veniturile din salarii si contributiile datorate in legatura cu drepturile de personal 36
3.3.7. Fiscalitatea direct? a agen?ilor economici 38
3.4. Impozitarea indirecta a persoanelor juridice 40
3.4.1. Taxele de consumatie 40
3.4.2. Taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA) 42
3.4.3. Fiscalitatea indirect? a agen?ilor economici 43
3.5. Impozitul forfetar 45
CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPACTUL FISCALITATII ASUPRA S.C. PRODESIGNE S.R.L 49
4.1. Prezentarea societa?ii 49
4.2. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari 49
4.3. Analiza impactului fiscalitatii asupra la nivelul S.C. PRODESIGNE S.R.L 49
4.4. Determinarea impozitului forfetar si impactul acestuia asupra firmei 53
CONCLUZII 55
BIBLIOGRAFIE 57

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3.5. Taxa asupra mijloacelor de transport {p}

3.3.6. Impozitul pe veniturile din salarii si contributiile datorate in legatura cu drepturile de personal {p}

3.3.7. Fiscalitatea directa a agentilor economici {p}

3.4. Impozitarea indirecta a persoanelor juridice {p}

3.4.1. Taxele de consumatie {p}

3.4.2. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) {p}

3.4.3. Fiscalitatea indirecta a agentilor economici {p}

3.5. Impozitul forfetar {p}

CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPACTUL FISCALITATII ASUPRA S.C. PRODESIGNE S.R.L {p}

4.1. Prezentarea societatii {p}

4.2. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari {p}

4.3. Analiza impactului fiscalitatii asupra la nivelul S.C. PRODESIGNE S.R.L {p}

4.4. Determinarea impozitului forfetar si impactul acestuia asupra firmei {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

CAPITOLUL 1: SISTEMUL FISCAL

1.1. Notiunea de sistem fiscal

Sistemul fiscal este un produs al gandirii, deciziei si actiunii factorului uman, creat initial pentru a raspunde unor obiective financiare la care, ulterior, s-au adaugat si obiective de natura economico-sociala.

În doctrina juridica, sistemul fiscal este considerat ca fiind format din ”totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele fizice si juridice care alimenteaza bugetele publice” [1 Condor I., Drept financiar, Editura Regia autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 1994, p.122; ]

O alta abordare a sistemului fiscal pune accentul pe elementele definitorii ale sistemului in general si interpreteaza sistemul fiscal prin prisma relatiilor dintre elementele care il formeaza, astfel: ”sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o multime de elemente (materie impozabila, cote, subiecti fiscali) intre care se manifesta relatii care apar ca urmare a proiectarii, legiferarii, asezarii si perceperii impozitelor si care sunt gestionate conform legislatiei fiscale, in scopul realizarii obiectivelor sistemului” [2 Corduneanu Carmen, Sistemul fiscal in stiinta finantelor, Editura Codecs, Bucuresti, 1998, p.22;]

Sistemul fiscal este, asadar, un sistem complex, incluzand in structura sa urmatoarele trei componente [3 Vintila Georgeta, Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale, Editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2006.]:

? totalitatea impozitelor, taxelor si a altor venituri fiscale pe care statul, prin organele sale specializate, le percepe in baza unor reglementari legislative cu caracter fiscal;

? mecanismul fiscal, care cuprinde metodele, tehnicile si instrumentele fiscale prin utilizarea carora se asigura dimensionarea, asezarea si perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

aparatul fiscal, fara de care sistemul fiscal ar ramane inert, el constituind motorul de punere in miscare a mecanismului fiscal.

1.1.1. Functiile sistemului fiscal

Ca o categorie finaciara si ca o componenta principala a sistemului resurselor financiare publice,impozitele indeplinesc in aria lor de manifestare,functiile atribuite finatelor in general,dar cu unele particularitati imprimate de continutul lor economic de procesele de redistribuire a produsului intern brut.

Un economist atribuie un sistemului fiscal o functie de finantare a cheltuielilor publice,o functie de redistribuire a veniturilor si averilor,conform obiectivului de echitate,si o functie de stabilizare a economiei.Alti economisti nu vorbesc explicit de functiile sistemului fiscal,respectiv ale impozitelor,ci de rolul ce revine acestora si anume : [4 Brezeanu, Petre – Finantele publice si fiscalitatea intre teorie si practica – Ed. Findatiei “Romania de maine”, Bucuresti, 1998]

? rolul financiar,de procurare a resurselor finaciare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice;

? rolul interventionist,de incurajare sau franare a activitatilor economice;

? rolul social,de redistribuire a unei parti importante din produsul intern brut intre gruparile sociale si indivizi.

Raportat la functiile atribuite finantelor publice in ansamblu,impozitele indeplinesc o functie de repartitie (numita si functie financiara,care include si finantarea cheltuielilor publice ),o functie de redistribuire a veniturilor si averilor asupra activitatilor economico-sociale si o functie de reglare a economiei (de corectare a dezechilibrelor).La acestea se poate adauga si functia de control,care ar semnifica capacitatea impozitelor de a mijlocii efectuarea controlului prin diferitele faze ale procesului reproductiei economice.

In cadrul functiei financiare,prin impozite se realizeaza,in cea mai mare masura,prima latura a functiei de repartitie atribuita finantelor publice.Aceasta, deoarece impozitul este principala forma de procurare a resurselor banesti la dispozitia statului si ,implicit de intre diferitele ramuri si subramuri economice,intre membrii societatii.

In aproape toate tarile,o buna parte din produsul intern brut este repartizat valoric,in faza de redistribuire,prin intermediul impozitelor.Prin impozit, statul preia la dispozitia sa o parte din veniturile realizate de actorii pietei factorilor de productie:din salariile cuvenite pentru munca prestata,dobanda datorata pentru capitalul imprumutat,chiriile aferente bunurilor mobile si imobile,profitul,respectiv dividentele cuvenite actionarilor si asociatiilor,veniturile obtinute de persoanle fizice din activitati independente etc.

Veniturile disponibile ale persoanelor fizice si uneori,chiar ale firmelor,ramase dupa suportarea impozitelor directe,

1.1.2. Definitia si trasaturile impozitului

Constituirea resurselor financiare publice se realizeaza, in principal, pe seama impozitelor, taxelor si a contributiilor prelevate de la persoane juridice si fizice.

Impozitul a aparut odata cu primele forme de organizare statala si a evoluat in stransa legatura cu functiile si sarcinile statului.

Impozitul exprima contributia baneasca obligatorie a persoanelor fizice si juridice stabilita prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil si fara echivalenta directa si imediata, in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prin urmare, rolul principal al impozitului se manifesta in plan financiar, el reprezentand mijlocul principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Din aceasta definitie, rezulta trasaturile principale ale impozitului, si anume:

? În primul rand, impozitul reflecta contributia obligatorie in forma baneasca a persoanelor fizice si juridice la bugetul de stat si bugetele locale. Caracterul obligatoriu al impozitului exprima faptul ca, plata acestuia catre stat este impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a institui impozite revine organelor puterii centrale si locale.

? Impozitul reprezinta o plata care se face catre stat, cu titlu definitiv sau nerambursabil. Resursele financiare prelevate la dispozitia statului sub forma impozitelor sunt destinate acoperirii cheltuielilor publice;

? Transferul de valoare de la persoanele fizice si juridice la bugetul statului prin impozit, se realizeaza fara contraprestatie directa si imediata. În schimbul sumelor platite la buget sub forma de impozite nu se solicita contraprestatii din partea organelor statului. Prelevarea unor sume la buget sub forma de impozit, fara contraprestatie directa si imediata deosebeste impozitul de taxe si de contributii;

? Impozitul se stabileste prin norme juridice de catre puterea legislativa. În spiritul acestei trasaturi, rezulta ca nu se pot percepe cu orice titlu contributii directe sau indirecte daca nu sunt reglementate prin norme juridice.

? Impozitele se individualizeaza prin obligativitatea asezata la baza stabilirii si virarii lor la buget.

? Impozitele contribuie la finantarea cheltuielilor publice reflectate in bugetul de stat sau bugetele locale.