Pagina documente » Politehnica » Impactul produs asupra mediului

Despre lucrare

lucrare-licenta-impactul-produs-asupra-mediului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impactul-produs-asupra-mediului


Cuprins

CUPRINS
1. Prezentarea Sucursalei Hidrocentrale Rimnicu Vilcea
1.1. Scurt istoric
1.2. Sistem de management calitate - mediu
2. Amenajarea hidroenergetica a riului Olt
2.1. Descrierea bazinului hidrografic al riului Olt
2.2. Elemente principale ale AHE Babeni
2.2.1. Acumularea si barajul deversor
2.2.2. Centrala - echipament mecanic
2.2.3. Partea electrica - comutatie primara
2.2.4. Instalatii de comanda si automatizare
2.2.5. Digurile de protectie
2.2.6. Canalul de fuga
2.2.7. Statiile de pompare
2.2.8. Cladiri anexe
3. Impactul amenajarilor hidroenergetice asupra mediului
3.1. Consideratii preliminare
3.2. Evaluarea impactului amenajarilor hidroenergetice asupra mediului
3.2.1. Notiuni introductive
3.2.1.1. Mediul inconjurator si resursele naturale
3.2.1.2. Poluarea si consecintele acesteia
3.2.2. Clasificarea efectelor amenajarilor hidroenergetice asupra mediului
3.2.3. Impactul functional al amenajarilor hidroenergetice
3.2.3.1. Impactul regularizarii stocurilor de apa
3.2.3.2. Impactul productiei de energie hidroelectrica
3.2.3.3. Protectia pentru diminuarea poluarii
3.2.3.4. Alte forme de impact functional
3.2.4. Efectele bararii cursurilor de apa
3.2.4.1. Efecte ecologice in zona lacului de acumulare
3.2.4.2. Efecte ecologice in bazinul din amonte de lac
3.2.4.3. Efecte in bazinul hidrografic din aval de lac
3.2.4.4. Alte efecte ecologice
3.2.5. Efecte geofizice ale barajelor
3.2.5.1. Colmatarea lacurilor de acumulare
3.2.5.2. Diminuarea aportului de aluviuni in aval
3.2.5.3. Colmatarea albiilor din aval
3.2.6. Efecte regionale
3.2.6.1. Riscul de cedare al barajelor
3.2.6.2. Seismicitate indusa
3.2.6.3. Alunecari de teren
3.2.6.4. Modificarea locala a climatului
3.2.6.5. Calitatea apei
3.2.6.6. Afectarea peisajului
3.2.7. Impactul amenajarilor hidroenergetice in domeniul social-economic
3.2.7.1. Pescuitul si piscicultura
3.2.7.2. Dezvoltarea infrastructurii regionale
3.2.7.3. Ocuparea de terenuri
3.2.7.4. Influente asupra populatiei din zona amenajarilor
3.2.7.5. Protejarea vestigiilor culturale si istorice
3.2.7.6. Activitati de turism si agrement
3.3. Cadrul legal
3.3.1. Reglementari legale existente
3.3.2. Principalele prevederi legale
3.3.3. Continutul documentatiilor de evaluare a impactului
3.3.3.1. Recomandari generale
3.3.3.2. Recomandari pentru amenajarile hidroenergetice
3.3.3.3. Stabilirea variantelor de proiect sau de regim de exploatare
3.3.3.4. Matricea de identificare a impactului
3.3.4. Comparatia cu termocentrala echivalenta
4. Studiu de caz: Impactul produs asupra mediului de catre AHE Babeni
4.1. Situatia initiala a mediului inconjurator in zona amenajarii hidroenergetice
4.1.1. Mediul fizic
4.1.1.1. Geologia
4.1.1.2. Seismicitatea zonei
4.1.1.3. Transportul aluvionar
4.1.1.4. Mediul hidrologic
4.1.1.5. Clima zonei
4.1.2. Mediul biologic
4.1.2.1. Flora si fauna acvatica si terestra
4.1.2.2. Calitatea apei
4.1.3. Cadrul social - economic
4.2. Situatia actuala a mediului inconjurator in zona amenajarii hidroenergetice
4.2.1. Modificari ale mediului fizic
4.2.1.1. Geologia si geomorfologia
4.2.1.2. Seismicitatea indusa
4.2.1.3. Transportul aluvionar - colmatarea lacului
4.2.1.4. Hidrologia
Apele de suprafata
4.2.1.4.1. Modificari ale retelei hidrografice
4.2.1.4.2. Modificari ale regimului scurgerii
4.2.1.4.3. Debite lichide caracteristice
4.2.1.4.4. Temperatura apelor
4.2.1.4.5. Fenomene de inghet
Apele subterane
4.2.1.4.6. Modificarea regimului apelor freatice
4.2.1.4.7. Modificarea regimului apelor subterane de adincime
4.2.1.5. Modificari climatice
4.2.2. Modificari ale mediului biologic
4.2.2.1. Flora acvatica si terestra
4.2.2.2. Fauna terestra si acvatica
4.2.2.3. Calitatea apei
4.2.3. Modificari ale cadrului socio - economic
4.2.3.1. Organizarea teritoriului
4.2.3.2. Cadrul economic
4.3. Protectia factorilor de mediu in cadrul AHE Babeni si masurile luate
4.3.1. Protectia calitatii apelor
4.3.2. Protectia aerului
4.3.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
4.3.4. Protectia solului si subsolului
4.3.5. Protectia impotriva radiatiilor
4.3.6. Protectia fondului forestier
4.3.7.Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii
4.3.8. Protectia peisajului si zonelor de interes traditional
4.3.9. Gestiunea substantelor toxice si periculoase
4.3.10. Gestiunea deseurilor
4.3.11. Gestiunea ambalajelor
4.3.12. incadrarea in planurile de urbanism ale teritoriului
4.3.13. Protectia asezarilor umane
4.4. Lipsuri si incertitudini
4.5. Propuneri de masuri de ameliorare a impactului
4.6. Propuneri privind monitorizarea unor parametrii de mediu
4.7. Concluzii
5. Aplicatii numerice
5.1.Calculul hidraulic al barajului mobil
5.1.1. Debitele de calcul
5.1.2. Schema deschiderilor deversoare
5.1.3. Calculul debitului evacuat de deversor
5.2. Curba capacitatii lacului Babeni
5.3.Calculul hidraulic al disipatorului de energie
5.3.1. Generalitati
5.3.2. Determinarea inaltimilor conjugate
5.3.3. Determinarea lungimii saltului hidraulic
5.3.4. Calculul bazinului disipator
5.4. Turbina Kaplan
5.4.1. Istoricul turbinelor Kaplan
5.4.2. Generalitati turbine hidraulice
5.4.3. Alegerea turbinei pentru CHE Babeni
5.4.3.1. Alegerea tipului de turbina
5.4.3.2. Alegerea numarului de agregate
5.4.3.3. Alegerea turatiei de functionare a turbinei
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?1. PREZENTAREA SUCURSALEI “HIDROCENTRALE RÂMNICU VÂLCEA”

1.1. Scurt istoric

În ceea ce priveste istoricul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea aceasta a luat fiinta in anul 1969 sub numele de Electrocentrale Ramnicu Valcea ca urmare a comasarii antreprizelor de constructii hidroenergetice ACH Arges si ACH Lotru, avand ca scop producerea de energie electrica si servicii necesare functionarii SEN, ce se interfereaza in cadrul gospodaririi resursei naturale de apa cu colectarea, stocarea, furnizarea apei si atenuarea viiturilor pentru si asigurarea protectiei civile a localitatilor invecinate.

La data infiintarii, erau puse in functiune un numar de sase hidrocentrale amplasate pe raul Arges si avand o putere instalata de 274,35 MW.

Electrocentrale Rm.Valcea 1969

Ca urmare a dezvoltarii rapide a obiectivelor hidroenergetice in cele 3 bazine hidrografice, cat si a complexitatii acestora, prin reorganizarea activitatii, in anul 1975, sucursala ramane sa administreze amenajarile raurilor Olt si Lotru.

Sucursala Hidrocentrale Rm. Valcea este una din cele 12 sucursale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A. , iar din anul 2002 administreaza potentialul hidroenergetic al raului Lotru si al sectorului mijlociu al raului Olt (Gura Lotrului – Dragasani).

Sucursala Hidrocentrale Rm. Valcea

Domeniul de activitate

? producerea energiei electrice in hidrocentrale;

? furnizarea serviciilor necesare functionarii Sistemului Energetic National;

? colectarea, stocarea si furnizarea apei;

? asigurarea protectiei civile prin atenuarea viiturilor;