Pagina documente » Stiinte Economice » Importanta analizei diagnostic in managementul organizatiei (S.C. XYZ S.A., Iasi)

Despre lucrare

lucrare-licenta-importanta-analizei-diagnostic-in-managementul-organizatiei-s.c.-xyz-s.a.-iasi-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-importanta-analizei-diagnostic-in-managementul-organizatiei-s.c.-xyz-s.a.-iasi-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAP. I. LOCUL SI IMPORTANTA ANALIZEI DIAGNOSTIC
iN MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI
1.1. Analiza diagnostic ca instrument managerial in economia de piata
1.2. Obiectivele analizei diagnostic
1.3. Obiective a caror relizare presupune efectuarea de analize diagnostic
1.4. Principii de baza si elementele deontologice ale analizei diagnostic
1.5. Instrumentarul managerial si contributia sa la profesionalizarea managementului
CAP. II. BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI DIAGNOSTIC
2.1. Conceptul de diagnosticare
2.2. Caracteristicile diagnosticarii
2.3. Tipologia studiilor de diagnosticare
2.4. Modalitati de investigare si analiza
2.5. Metode si tehnici utilizate in analiza diagnostic
2.6. Continutul cadru al raportului diagnostic
CAP. III. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII
3.1. Date de identificare a societatii
3.2. Scurt istoric
3.3. Structura actionariatului
3.4. Obiectul de activitate
CAP. IV. DIAGNOSTICAREA S.C. DOSOFTEI S.A.
4.1. Pregatirea analizei diagnostic
4.2. Culegerea, selectarea si identificarea datelor
4.2.1. Dinamica activitatii societatii
4.2.1.1. Situatia veniturilor si cheltuielilor
4.2.1.2. Situatia patrimoniala
4.2.1.3. Situatia principalilor indicatori
4.2.2. Acticitatea comerciala a S.C. Dosoftei S.A. Iasi
4.2.2.1. Concurentii
4.2.2.2. Consumatorii
4.2.2.3. Activitatea de marketing
4.2.2.4. Activitatea de productie la S.C. Dosoftei S.A.
4.2.3. Resursele umane
4.2.3.1. Numarul si structura salariatilor
4.2.3.2. Conditiile de munca
4.2.4. Diagnosticarea sistemului de mangement
4.2.4.1. Sistemul metodologic
4.2.4.2. Analiza subsistemului organizatoric
4.2.4.3. Subsistemul decizional
4.2.4.4. Analiza subsistemului informational
4.2.4.5. Strategii manageriale
4.3. Evidentierea simptomelor semnificative
CAP. V. IDENTIFICAREA PE DOMENII DE ACTIVITATE A
PUNCTELOR FORTE, A CELOR SLABE SI A CAUZELOR CARE LE GENEREAZA
5.1. Identificarea punctelor tari
5.2. Identificarea punctelor slabe
5.3. Elaborarea recomandarilor
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

EXTRAS DIN DOCUMENT

? ?

INTRODUCERE

Analiza diagnostic asigura o viziune globala asupra organizatiei in mediul in care aceasta functioneaza.

Diagnosticarea organizatiilor romanesti este utila in etapa actuala, cand acestea fac eforturi de integrare intr-o economie de piata libera. Faptul ca esenta analizei diagnostic o reprezinta punctele forte si slabe evidentiate cauzal, pe baza carora se pot face recomandari de amplificare a atuurilor si oportunitatilor unei organizatii, a determinat alegerea, ca tema a lucrarii de diploma, a acestui subiect.

Lucrarea contine cinci capitole :

Cap. I. Locul si importanta analizei diagnostic in managementul organizatiei

Cap. II. Bazele teoretice ale analizei diagnostic

Cap. III. Prezentarea generala a societatii

Cap. IV. Diagnosticarea S.C. “DOSOFTEI” S.A.

Cap. V. Identificarea pe domenii de activitate a punctelor forte, a celor slabe si a cauzelor

care le genereaza

Ca metodologie de studiu s-a folosit : documentarea teoretica in literatura de specialitate, documentarea practica in cadrul S.C. “DOSOFTEI” S.A., observarea directa a unor activitati, studierea unor documente din sistemul de evidenta existent, discutii cu specialisti si manageri din cadrul societatii, conceperea unor chestionare pentru diagnoza si interpretarea rezultatelor.

Documentarea teoretica asupra temei luata in studiu a fost urmata de o documentare practica. Datele si informatiile culese au fost sistematizate, analizate si interpretate. Concluziile la care s-a ajuns au fost discutate cu indrumatorul din cadrul societatii si indrumatorul de lucrare de diploma.

În urma acestor discutii s-au identificat puctele tari, punctele slabe si recomandari care au fost acceptate de catre societatea diagnosticata.

Aspectele prezentate in lucrarea de diploma, referitoare la analiza diagnostic sunt departe de a fi exhaustive.

O diagnoza economico-financiara poate fi realizata luand in considerare si alte aspecte fata de cele din prezenta lucrare.

Obiectivul care s-a urmarit este ca rezultatele analizei sa poata fi valorificate in decizii reale, ce privesc prezentul si viitorul S.C. “DOSOFTEI” S.A. .

Apreciem ca elementele surprinse sunt specifice societatii analizate si au permis identificarea unor simptome pozitive si negative, a unor puncte forte si slabe reale.

Lucrarea elaborata, fara a avea pretentia ca a tinut seama de toate cerintele efectuarii unei analize diagnostic poate constitui un punct de reper pentru viitoare diagnoze ce se vor efectua in cadrul S.C. “DOSOFTEI” S.A. .

CAPITOLUL I