Pagina documente » Stiinte Economice » Importanta impozitelor si taxelor

Cuprins

lucrare-licenta-importanta-impozitelor-si-taxelor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-importanta-impozitelor-si-taxelor


Extras din document

CUPRINS
I. Impozitele si taxele notiuni generale ....1
1.1. Continutul si rolul impozitului ..........1
1.2. Elementele impozitelor....2
1.3. Principiile impunerii.......3
1.3.1. Principii de echitate fiscala..........3
1.3.2. Principii de politica financiara......5
1.3.3. Principii de politica economica......5
1.3.4. Principiile social-politice.............6
1.4. Asezarea si perceperea impozitelor.....6
1.4.1. Stabilirea obiectului impozabil......6
1.4.2. Determinarea cuantumului impozitului ...........7
1.4.3. Perceperea impozitelor.8
1.5. Clasificarea impozitelor si taxelor.......8
1.6. Caracterizarea generala a impozitelor si taxelor......9
II. Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice anterior introducerii impozitului pe venitul global anual......11
2.1. Impozitul pe venitul realizat din activitati pe baza de libera initiativa..........12
2.2. impozitul pe veniturile din drepturile de autor inclusiv drepturile conexe......15
2.3. Impozitul pe veniturile din inchirieri din subinchirieri si
din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie....16
2.4. Impozitarea altor venituri.16
III. Impozitul pe venitul global...........18
3.1. semnificatia termenilor specifici folositi in domeniul impoztelor pe venitul populatiei.....18
3.2. Elementele tehnice ale impozitului pe venit..........18
3.3. Determinarea veniturilor nete care se globalizeaza..27
3.3.1. venituri din activitati independente..27
3.3.2. venituri din salarii......33
3.4. Aspecte fiscale internationale............42
3.5. Procedura de globalizare a veniturilor de determinare si de plata a
impozitului pe venit si sancutiuni............46
IV. Aplcatie .......52

Alte date

?

CAPITOLUL I IMPOZITELE SI TAXELE

NOTIUNI GENERALE

I.1 CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITULUI

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa din partea statului.

Prin caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dint-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care datoreaza impozit.

Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil. În contrapartida, platitorii impozitelor nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata.

Taxele reprezinta “suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acestuia de catre o unitate economica sau o institutie publica”. Taxele intrunesc majoritatea trasaturilor specifice impozitelor,privind caracterul obligatoriu, plata cu titlu nerambursabil si urmarirea in caz de neplata. Spre deosebire de impozite, taxele dau dreptul platitorului sa beneficieze, direct si imediat, de anumite servicii, servicii la care, insa, nivelul acestora este superior costului serviciilor prestate de catre institutiile publice.

Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, cu deosebiri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta, si de la o tara la alta.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice. Astfel, in tarile dezvoltate, impozitele, taxele si contributiile procura opt, noua zecimi din totalul resurselor financiare ale statului. În tarile in curs de dezvoltare , ponderea impozitelor si taxelor in totalul resurselor financiare publice inregisteaza diferentieri importante, variind intre cinci si noua zecimi.

Pana prin anii `70-`80, s-a observat o anumita accentuare a rolului impozitelor pe plan economic, concretizata in incercarile statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de interventie in activitatea economica. În functie de intentia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument de incurajare sau de franare a unei activitati economice, de crestere ori de reducere a productiei sau a consumului unui anumit produs.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza in faptul ca, prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre grupuri sociale si indivizi, intre persoane fizice si juridice.

Evolutia impozitelor si taxelor la nivelul fiecarei tari este influentata de:

a)factori proprii sistemului de impozitare concretizati in:

- modul de determinare a materiei prime impozabile (se au in vedere metodele de evaluare a materiei, practicarea unor deduceri, acordarea unor stimulente si facilitati);

- proportionalitatea, progresivitatea sau regresivitatea cotelor de impunere folosite;

- practicarea unor cote de impozit diferentiate pe ramuri de activitate, pe grupe de produse sau pentru veniturile aduse din activitatea de export.

b)factori externi sistemului de impozite privind:

- marimea produsului intern brut pe locuitor, in sensul ca in situatia cresterii acestuia poate creste si fiscalitatea;

- nivelul mediu al fiscalitatii, mai redus din alte tari influenteaza migrarea capitalurilor sau existenta unor “paradisuri fiscale”

- prioritatile stabilite de stat in alocarea pe destinatii a resurselor bugetare.

I.2. ELEMENTELE IMPOZITELOR

În individualizarea fiecarui impozit sau taxa in parte au o importanta deosebita o serie de notiuni cu caracter propriu, care poarta numele de elemente tehnice, necesare in cunoasterea si respectarea fiscalitatii, atat de catre organele fiscale, cat si de catre contribuabili. Ele reprezinta insusiri comune tuturor impozitelor si taxelor.

Printre elementele impozitelor si taxelor se numara: denumirea (impozit sau taxa); subiectul impozitului sau contribuabilul; suportatorul; materia prima supusa impunerii (obiectul impunerii); sursa impozitului (taxei); unitatea de impunere; cota impozitului; asieta fiscala; termen de plata; facilitatii fiscale; sanctiuni aplicabile si cai de contestatie.

Denumirea trebuie sa corespunda continutului economic (impozit sau taxa) si lexicului romanesc (ex. Impozit pe profit, taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica).

Subiectul impozitului (contribuabilul) reprezinta persoana obligata prin lege la plata impozitului sau taxei. Contribuabililor le revin obligatii de declarare a materiei impozabile si a marimii acesteia, depunerea unor deconturi periodice (ex. salariul pentru impozitul pe salarii, agentul economic pentru impozitul pe profit etc.)

Suportatorul este persoana fizica sau juridica care suporta efectiv impozitul. În mod normal subiectul impozitului ar trebui sa fie si suportatorul acestuia (ex. la impozitul pe salariu suportatorul real este salariatul; la impozitul pa cladiri, suportatorul real este proprietarul cladirii- in ambele situatii suportatorul este subiectul, contribuabilul impozitului). Sunt si alte cazuri in care suportatorul impozitului este o alta persoana decat subiectul, cand pe diverse cai se transpune, partial sau total, sarcina fiscala altor persoane (ex. situatia impozitelor indirecte, dar chiar si a unora directe cum este impozitul pe profit, cand in anumite situatii conjuncturale favorabile se poate realiza transferul acestuia total sau de regula partial asupra furnizorilor de materii prime etc.).

Obiectul impozitului (materia supusa impunerii) este bunul (imobilul, produsul destinat vanzarii), venitul (salariile, venitul net la impozitul pe venitul global), serviciul prestat etc. Acest fenomen poarta uzual denumirea de materie impozabila.

Sursa impozitului arata din ce se plateste impozitul (taxa): din venit (ex. veniturile apar sub forma salariului, a profitului, a dividendului) sau din avere (bunuri mobile si imobile).

Unitatea de impunere este unitatea in care se exprima dimensiunile obiectului impozabil.Ca unitate de impunere intalnim spre exemplu: unitatea monetara in cazul impozitelor pe venit; mp la impozitul pe cladiri; hectarul la impozitul pe venitul agricol.

Cota impozitului sau cota de impunere, reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere. Impozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale (proportionale, progresive sau regresive).

Asieta fiscala (modul de asezare) reprezinta ansamblul masurilor privind identificarea subiectilor si materiei impozabile. Asieta stabileste existenta unei creante fiscale si creeaza obligatia de plata a impozitelor in sarcina contribuabililor. Aceasta obligatie se lichideaza prin incasarea impozitului.

Termenul de plata reprezinta data la care (sau pana la care) impozitul sau taxa trebuie achitat(a) fata de stat. Termenele de plata sunt diferentiate in functie de natura materiei impozabile, ca spre exemplu:

- impozitele pe veniturile comerciale, impozitele pe venituri din profesii liberale, impozitul pa venituri din cedarea folosintei bunurilor, au ca termen de plata: trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru;

- impozitul pe venituri din salarii si asimilate acestora are ca termen de plata: lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare;

- impozitul pe venituri din dobanzi, are ca termen de plata: lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare;

- impozitul pe venituri din pensii (peste o anumita suma), termenul de plata este: lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare;la acelasi termen se plateste si T.V.A.

- impozitul pe profit, are termen de plata trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului etc.

În cazul nerespectarii termenelor de plata sunt percepute majorari de intarziere, punerea sub sechestru a unor bunuri, vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate.

Facilitatile fiscale reprezinta anumite inlesniri in plata concretizate, de la caz la caz, in anumite anumite situatii si la anumite impozite in : scutiri, reduceri, amanari, reesalonari, anularea majorarilor de intarziere.

I.3. PRINCIPIILE IMPUNERII

Impunerea reprezinta un complex de masuri si operatiuni, efectuate in baza legii, care au drept scop final stabilirea impozitului ce revine in sarcina unei persoane fizice sau juridice.Impunerea are atat o latura de natura politica, cat si una de ordin tehnic.

Practicarea fiecarui impozit (taxa)trebuie sa corespunda unor principii care sunt prezentate mai jos.