Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitele directe practicate pe teritoriul Romaniei

Cuprins

lucrare-licenta-impozitele-directe-practicate-pe-teritoriul-romaniei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitele-directe-practicate-pe-teritoriul-romaniei


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1. IMPOZITELE .5
1.1. Continutul si definitia impozitelor ......5
1.2 . Rolul impozitelor......6
1.3. Clasificarea impozitelor........7
CAPITOLUL 2. IMPOZITELE DIRECTE. .8
2.1. Caracterizarea generala a impozitelor directe..............8
2.2. Impozitele reale.8
2.3. Impozitele personale..........9
2.4. Reforma fiscala..............10
2. 4. 1. Impozitul pe venit........11
2. 4. 2. Impozitul pe profit.......14
CAPITOLUL 3. IMPOZITELE PE VENIT17
3.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice 17
3. 1. 1. Subiectul impunerii......18
3. 1. 2. Obiectul impunerii.......18
3. 1. 3. Modalitati de impunere20
3. 1. 4. Impunerea veniturilor....21
3. 1. 4. 1. Impunerea veniturilor din salarii....21
3. 1. 4. 2. Impunerea veniturilor din activitati independente...........25
3. 1. 4. 3. Impunerea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor......29
3. 1. 4. 4. Impunerea veniturilor din pensii...30
3. 1. 4. 5. Impunerea veniturilor din dividende si dobinzii..............31
3. 1. 4. 6. Impunerea veniturilor din activitati agricole..32
3. 1. 4. 7. Impunerea altor venituri.............32
3.2. Impozitul pe veniturile persoanelor juridice............33
3. 2. 1. Impozitul pe profit.......34
3. 2. 2. Impunerea microintreprinderilor .....36
CAPITOLUL 4. IMPOZITELE PE AVERE............ 38
4.1. Impozitele imobiliare.......38
4. 1. 1. Impozitele pe cladiri de la persoane fizice........38
4. 1. 2. Impozitele pe terenuri de la persoane fizice.......40
4. 1. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice...........41
4.2. Impozitele pe capital........43
4. 2. 1. Impozitul pe cladiri de la persoane juridice.......43
4. 2. 2. Impozitul pe terenuri de la persoane juridice......43
4. 2. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport obtinute de la persoane juridice......43
4.3. Impozitul pe transferul averii.............44
4. 3. 1. Impozitul pe transferul averii cu titlu gratuit......44
4. 3. 2. Impozitul pe transferul averii cu titlu oneros......44
4.4. Impozitul pe cresterea averii............45
CAPITOLUL 5. STUDII DE CAZ PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE........ 47
ANEXE61
BIBLIOGRAFIE .. 65
37

Alte date

? ?

CAPITOLUL 1

IMPOZITELE

1.1. CONTINUTUL SI DEFINITIA IMPOZITELOR

Radacina etimologica a notiunii de impozit provine din limba latina de le „impositum”, iar cea de taxa din limba greaca de la „taxis” ambele avand sensul de obligatie publica, impozit [1 Carmen Corduneanu “Sistemul Fiscal in Stiinta Finantelor” Buc. ED. Codecs 1998 ].

Considerarea impozitului ca resursa de acoperire a cheltuielilor publice se regaseste in „Traite de la science des finances” a lui Paul Leroy-Beaulieu [2 Idem, p.1.]. În perioada de ascensiune a capitalismului, cand gandirea economica era dominata de filozofia liberala, Adam Smith afirma in „Richesse des nations” ca „impozitul este contributia tuturor membrilor societatii sau a unei parti din membrii sai la cheltuielile guvernului” [3 Idem, p.2.].

Stourm afirma scurt si concis: „impozitul este o prelevare operata asupra capacitatilor individuale ale contribuabililor pentru finantarea nevoilor serviciilor pubilice”. La randul sau Gaston Jeze, a emis o definitie devenita celebra: „impozitul este o prestatie pecuniara, impusa particularilor de autoritati, cu titlu definitiv si fara contraprestatie, in vederea acoperirii obligatiilor publice”.

În aceleasi sens dar cu cateva rectificari necesare se exprima Catineanu Florian, Dan Victoria, Donath Liliana: „impozitul este considerat o prelevare pecuniara, in virtutea autoritatii Statului de la particulari, cu titlu definitiv si fara o contraprestatie imediata si directa, pentru acoperirea cheltuielilor publice” [4 Idem, p.3.].

Ultimele abordari pun in evidenta cateva caracteristici fundamentale ale impozitului:

? caracterul pecuniar, impozitul este in general o prelevare baneasca, desi exista in practica unor tari posibilitatea ca impozitul pe succesiune sa fie platit prin opere de arta, sau alte impozite prin titluri obligatare emise de stat, iar initial au existat impozite in natura,

? caracterul fortat, este vorba de o prelevare impusa si incasata de Stat prin intermediul puterii sale de constrangere si de o prelevare cu caracter voluntar,

? caracterul fara contraprestatie imediata si directa, exact sesizata in definitia data de Catineanu Florian si colaboratori, dar incompleta la Gaston Jeze si alti autori.

? caracterul definitiv, contribuabilul nu va primi niciodata inapoi banii aferenti impozitului, spre deosebire de persoana care subscrie la un impumut public si care ulterior primeste inapoi imprumutul acordat statului. Caracterul definitiv rezultat din nerambursabilitatea sa financiara,

? caracterul financiar, impozitul serveste la acoperirea cheltuielilor publice, in proportii delimitate de obligatiile financiare ale Statului si de existenta si nivelul altor resurse de finantare.

Preocuparile pe linia definirii impozitului reflecta, evolutia teoriei si practicii fiscale. Reflectarea si analiza opiniilor exprimate de specialisti constituie cadrul fertil pentru noi abordari conceptuale, de a reflecta ansamblul caracteristicilor impozitului si rolul sau in societate .

1.2. ROLUL IMPOZITELOR

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice [5 Iulian Vacarel “Finante Publice” Ed. Buc. 2001, Editia a-3-a, cit. pag.397. ]. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara contraperstatie direct din partea statului. Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie inteles in sensul ca, plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit. Dreptul de a introduce impozite il are statul si el se exercita, de cele mai multe ori, prin intermediul puterii legislative (Parlamentul), iar uneori si, in anumite conditii prin organele de stat locale. Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitelor de stat, de importanta nationala (generala), iar organele de stat locale pot introduce unele impozite in favoarea unitatilor administrative-teritoriale.

În Romania, conform Constitutiei, consiliile locale sau judetene stabilesc impozitele si taxele locale, in limitele si in conditiile legii. Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil. In schimbul acestora, platitorii impozitelor nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egala sau apropiata. Sarcina achitarii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care realizeaza un venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege. Aceasta sursa este, pentru muncitori si functionari-salariul pentru agentii economici-profitul pentru proprietarii funciari-renta pentru detinatorii de hartii de valoare (actiuni, obligatiuni) - venitul produs de acestea (dividende, dobanzi).

Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social. Modul concret de manifestare a acestui rol cunoaste unele diferentieri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta. Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de preocupare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Sporirea volumului incasarilor din impozite sa realizat prin cresterea numarului platitorilor, extinderea bazei de impunere, precum si prin majorarea cotelor de impunere. Aceasta masura din urma, a vizat in cea mai mare parte, impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice si mai putin veniturile obtinute de societatile de capital. Pana prin anii 1970-1980, s-a observat o anumita accentuare a rolului impozitelor pe plan economic, concretizata in incercarile statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de interventie in activitatea economica.

Pe plan social rolul impozitelor se concretizeaza, in faptul ca, prin intermediul lor statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut din grupuri sociale si indivizi, intre persoanele fizice si juridice. Astfel, prin intermediul impozitelor, taxelor si contributiilor, statul preia la buget intre patru si cinci zecimi si chiar mai mult din P.I.B., in tarile dezvoltate si intre trei si patru zecimi in tarile in curs de dezvoltare.

1.3. CLASIFICAREA IMPOZITELOR DE STAT

1. DUP? TR?S?TURILE DE FOND SI DE FORM? :

? IMPOZITE DIRECTE :

? IMPOZITE REALE

- IMPOZITUL FUNCIAR

- IMPOZITUL PE CL?DIRI

- IMPOZITUL PE ACTIVIT?TI INDUSTRIALE, COMERCIALE SI PROFESII LIBERE

- IMPOZITUL PE CAPITAL MOBILIAR SAU B?NESC

? IMPOZITE PERSONALE

? IMPOZITE PE VENIT :

- IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE

- IMPOZITELE PE VENITURILE PERSOANELOR JURDICE

? IMPOZITELE PE AVERE :

- IMPOZITELEI MOBILIARRE

- IMPOZITUL PE CAPITAL

- IMPOZITUL PE TRANSFERUL AVERII

- IMPOZITUL PE CRESTEREA AVERII