Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitele indirecte. Analiza taxei pe valoarea adaugata (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara)

Cuprins

lucrare-licenta-impozitele-indirecte.-analiza-taxei-pe-valoarea-adaugata-s.c.-xyz-s.r.l.-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitele-indirecte.-analiza-taxei-pe-valoarea-adaugata-s.c.-xyz-s.r.l.-timisoara-


Extras din document

Cuprins
1. IMPOZITELE INDIRECTE-CARACTERIZARE GENERALA 1.
1.1.Teoria impozitului 1.
1.2. Mutatia structurala a impozitelor indirecte in cadrul reformei
economice si fiscale 2.
1.3. Inechitatea si inelasticitatea impozitelor indirecte 3.
1.4. Politica fiscal( a Rom(niei referitoare la impozitele indirecte 4.
2. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 6.
2.1. Sfera de aplicare 6.
2.1.1. Operatiuni impozabile,teritorialitatea si reguli de impozitare 6.
2.1.2. Operatiuni scutite si peratiuni impozabile prin optiune 7.
2.1.3 Platitorii taxei pe valoarea adaugata 10.
2.2 Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 10.
2.3.Baza de impozitare 11.
2.4.Cotele de impozitare 12.
2.5.Regimul deducerilor 18.
2.6.Obligatiile platitorilor 21.
3. ACCIZELE 25.
3.1. Sfera de aplicare 25.
3.2. Scutiri 30.
3.3. Momentul datorarii accizelor 30.
3.4 Regimul de autorizare a agentilor economici care realizeaza venituri
din vinzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si de cafea 30.
3.5. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna 32.
3.6.Trasaturi comune accizelor si impozitului pe titeiul si gazele naturale
din productie proprie 32.
4. TAXELE VAMALE 34.
4.1. Definitia si clasificarea taxelor vamale 34.
4.2. Platitorii, modul de calcul si scutirile aferente taxelor vamale 39.
4.3. Liberul de vama 40.
4.4. Controlul vamal 40.
5. ALTE IMPOZITE SI TAXE INDIRECTE 42.
5.1. Impozitul pe spectacole 42.
5.2. Taxele de timbru 42.
5.3. Taxele consulare 43.
6. CONTABILITATEA IMPOZITELOR INDIRECTE 45.
6.1. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata 45.
6.2. Contabilitatea taxelor vamale 47.
6.3. Contabilitatea accizelor si a impozitului la titeiul si gazele
naturale din prouctie proprie 48.
7. ANALIZA MODULULUI DE CALCUL SI REFLECTAREA iN
CONTABILITATE A IMPOZITELOR INDIRECTE LA
S.C. NOVA-TIM S.R.L. TIMISOARA 49.
7.1. Scurt istoric al societatii comerciale S.C. NOVA-TIM S.R.L. Timisoara 49.
7.2. Structura organizatorica a societatii comerciale
S.C. NOVA-TIM S.R.L. Timsoara 51.
7.3. Modul de determinare si evidentiere in contabilitate a taxei pe
valoarea adaugata 52.
8. CONCLUZII SI PROPUNERI 56.
Anexa 1.- Borderou de vinzare - incasare lunar 57.
Anexa 2.- Jurnal pentru cumparari 58.
Anexa 3.- Decont privind taxa pe valoarea adaugata pe luna decembrie 2001 59.
Anexa 4.- Balanta de verificare la 31.12.2001 60.
Anexa 5.- Bilant 61.
Anexa 6.- Situatia creantelor si datoriilor 64 .
BIBLIOGRAFIE 65.

Alte date

?1. IMPOZITELE INDIRECTE-CARACTERIZARE GENERAL?

1.1.Teoria impozitului

Cea mai veche resursa financiara este impozitul. Originile sale apartin perioadei de statornicire a organizatiei statale.

Impozitul este o prelevare pecuniara, in virtutea autoritatii statului de la particulari cu titlu definitiv si fara contraprestatie imediata si directa, pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Trasaturile impozitului sunt:

-legalitatea impozitelor: instituirea de impozite se face in baza autorizarii conferite prin lege;

-obligativitatea impozitelor: plata nu este benevola, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice sau juridice care obtin venituri sau detin averi din categoria celor prevazute de Legea finantelor;

-nerestituirea impozitelor: prelevarile de impozite la fondurile publice de resurse financiare se face cu titlu definitiv, nerambursabil;

-nonechivalenta impozitelor, inteleasa, pe de o parte, ca o plata in schimbul careia contribuabilii nu beneficiaza de contraservicii imediate si directe din partea statului, pe de alta parte, ca o diferenta intre cuantumul impozitelor platite si valoarea serviciilor primite in schimb, in viitor;

-autoritatea publica care stabileste impozitele este Parlamentul. Impozite locale le stabilesc consiliile locale sau judetene. Activitatea executiva in domeniul impozitelor revine guvernului, care o exercita prin aparatul fiscal.

Rolul impozitelor:

-financiar: procura guvernului bani pentru finantarea cheltuielilor publice;

-economic: instrument de politica economica in cadrul interventionismului fiscal;

-social: intrument de redistribuire a venitului din societate intre diferitele categorii sociale.

Actionand prin impozite, autoritatile publice influenteaza toate activitatile, induc in acestea efectele dorite.

În scopul procurarii resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice s-au instituit si impozitele indirecte, alaturi de cele directe.

Impozitele indirecte, cu toate inconvenientele conceptionale, au fost introduse in statele contemporane, inclusiv in Romania, incepand cu deceniul al treilea al secolului XX. Dintre datele si aspectele ulterioare de evolutie moderna a impozitelor indirecte, un moment important l-a constituit introducerea in 1948, in Franta, a „platilor fractionate", respectiv a taxei pe valoarea adaugata. Potrivit acestui procedeu, fiecare producator platea impozitul asupra vanzarii sau livrarii marfurilor sale diminuat cu impozitul pe care l-a suportat prin pretul bunurilor cumparate in scopul productiei marfurilor sale. Datorita efectelor pozitive obtinute prin introducerea taxei pe valoarea adaugata in Franta, conceptul si procedeul acestei taxe au fost adoptate, in 1960, de catre Comunitatea Economica Europeana si au fost aplicate in statele membre ale acestei comunitati.

Impozitele indirecte prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

-se percep la vanzarea marfurilor si serviciilor prin adaugarea unor cote de impunere la preturile si tarifele acestora;

-se incaseaza de la toate persoanele care cumpara marfurile si serviciile, supuse impunerii indirecte, indiferent de veniturile, averea sau situatia personala a acestora;

-se stabilesc in cote proportionale asupra pretului marfurilor supuse vanzarii si serviciilor sau in suma fixa pe unitatea de masura a acestora;

-au un pronuntat caracter regresiv, datorita discrepantei dintre marimea veniturilor diferitelor categorii sociale;

-au un caracter inechitabil, deoarece nu prevad venit minim neimpozabil, nu cuprind anumite facilitati in cazul celor care au copii sau persoane in intretinere si, totodata, avantajeaza persoanele cu venituri mari;

-se vireaza la bugetul public de catre producatori, comercianti, insa sunt suportate de catre consumatori, fiind incluse in preturile marfurilor sau tarifele serviciilor; in acest sens exista o neconcordanta intre platitorul acestora la buget si suportatorul lor real;

-utilizarea lor, ca si in cazul impozitelor directe, conduce la scaderea nivelului de trai al populatiei, deoarece, prin reducerea veniturilor reale, se diminueaza puterea de cumparare a populatiei;

-marimea acestora este necunoscuta de consumatori, fiind „camuflata" in preturi sau tarife;

-manifesta o sensibilitate sporita fata de conjunctura economica (de pilda, cand o economie are o evolutie ascendenta, impozitele indirecte pot avea un randament fiscal ridicat si invers in situatia de recesiune economica);

-perceperea lor este comoda si reclama un cost relativ redus.

Incidenta lor asupra consumului este mare. Din acest motiv se numesc si impozite pe consum sau impozite pe cheltuieli.

Dupa aria lor de cuprindere exista doua mari tipuri de impozite indirecte:

-pe produs;

-generale pe consum.

Impozitele indirecte pe produs sunt primele si cele mai vechi. Acestea poarta denumirea de accize. Acestea se aseaza asupra pretului impozabil a unor bunuri specifice produse si comercializate in tara noastra.

Acestea nu au un rol financiar notabil ci unul economic si social, adica de reglare a consumului la aumite bunuri.

Impozitele generale pe consum sunt caracteristice pentru sistemele fiscale moderne. Acestea se practica dupa al doilea razboi mondial. Ele se aseaza asupra pretului bunurilor si serviciilor indiferent daca este vorba de consum final sau intermediar.

Unele din aceste impozite se aplica o singura data sub forma unui impozit unic, pe cand o alta forma de aplicare vizeaza fiecare stadiu al circuitului marfii, fiind cunoscut sub denumirea de impozit multifazic. .

În sistemul nostru fiscal se practica impozitul multifazic cu plata fractionata, adica taxa pe valoarea adaugata, de asemenea se aplica accize pentru produse. Totodata se mai practica, tot in cadrul impozitelor indirecte, taxele vamale precum si alte taxe cu caracter indirect ca de exemplu impozitul pe spectacole, taxele de timbru, taxele consulare, taxa de trecere a frontierei, etc.

Aportul impozitelor la formarea veniturilor fiscale ale statului difera, de regula, in functie de nivelul de dezvoltare economica astfel:

-in tarile dezvoltate, aportul impozitelor indirecte este mai mic decat cel al impozitelor directe, iar ponderea impozitelor indirecte in totalul incasarilor fiscale cunoaste diferentieri de la o tara la alta;

-in tarile in curs de dezvoltare, de regula, ponderea impozitelor indirecte o devanseaza pe cea a impozitelor directe, datorita nivelului mediu scazut al veniturilor si averii realizate si detinute de majoritatea populatiei acestor tari.

1.2. Mutatia structurala a impozitelor indirecte in cadrul reformei economice si fiscale

Ca o trasatura principala a reformei economice si fiscale din tara noastra, imbunatatirea structurii impozitelor, prin cresterea impozitelor directe, in principal prin sporirea rolului impozitelor pe venit, nu a fost realizata pana in anul 2000, impozitele directe insemnand 28,14 % din veniturile totale ale bugetului de stat, fata de 69,30% cat reprezinta impozitele indirecte. În acelasi timp, ponderea impozitelor indirecte ar trebui sa scada, deoarec ele nu se stabilesc direct si nominativ asupra contribuabililor, ci se percep asupra vanzarii bunurilor, cu deosebire a celor de consum, sau a executarii unor lucrari ( de constructii, etc.), ori prestarii unor servicii ( transport, activitate hoteliera, spectacole, etc.)

1.3. Inechitatea si inelasticitatea impozitelor indirecte

În calcularea si incasarea impozitelor indirecte, cotele de impozit nu sunt diferentiate in functie de venitul, averea sau situatia personala a cetatenilor care cumpara marfuri sau solicita servicii afectate de impozit indirect. Aceste impozite se incaseaza de la toate persoanele cumparatoare de produse grevate de impozit indirect, indiferent de veniturile, averea sau situatia personala a contribuabililor, din care cauza ele apar ca fiind suportate in egala masura de catre toate categoriile sociale.

Impozitele indirecte sunt stabilite in cote proportionale asupra pretului marfurilor supuse vanzarii si a serviciilor prestate sau in suma fixa pe unitatea de masura a marfurilor. În modul acesta se creaza falsa impresie ca impozitele indirecte ar fi suportate in egala masura de catre toate categoriile sociale si deci sarcinile fiscale s-ar repartiza in mod echitabil. În realitate, repartizarea impozitelor indirecte pe subiectele impozabile are loc nu pe baza veniturilor realizate, ci in functie de consumul personal al fiecarui membru al societatii. Datorita discrepantelor dintre marimea veniturilor diferitelor categorii sociale si facand raportul intre veniturile si cheltuielile diferitelor grupe de populatie, se constata ca impozitele indirecte au un pronuntat caracter regresiv; altfel spus, se constata ca ponderea acestor impozite indirecte in venituri (salarii) este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate sunt mai mici. Cu cat o persoana obtine venituri mai mici, este mai saraca, cu atat suporta un impozit indirect relativ mai mare, deoarece fiecare persoana are nevoie aproximativ de aceleasi produse; aceasta inseamna ca persoanele care au venituri mici si mijlocii suporta de fapt greul impozitelor indirecte.