Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitele indirecte. Taxele vamale

Despre lucrare

lucrare-licenta-impozitele-indirecte.-taxele-vamale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitele-indirecte.-taxele-vamale


Cuprins

CUPRINS
1. IMPOZITELE INDIRECTE.....3
1.1.Caracteristicile impozitelor indirecte.........3
1.2 Clasificarea impozitelor indirecte.............4
1.2.1. Taxele de consumatie.....4
1.2.2. Monopolurile fiscale......7
1.2.3. Taxele vamale.............8
1.2.4. Alte taxe.........8
2. TAXELE VAMALE10
2.1. Consideratii generale...........10
2.2. Clasificarea taxelor vamale....10
2.3. Caracteristici ale taxelor vamale.............11
2.3.1. Subiectii impunerii......11
2.3.2. Cota de impunere........11
2.3.3. Scutiri......12
2.3.4. Baza impozabila.........13
2.3.5. Declaratia vamala.......14
2.3.6. Controlul vamal..........14
2.3.7. Plata taxelor vamale.....15
2.3.8. Titluri executorii........15
2.3.9. Prescriptie15
2.3.10. Cai de atac..............15
3.TAXELE VAMALE IN ROMANIA...........17
3.1. Regimurile vamale.............17
3.1.1. Regimurile vamale definitive..........17
3.1.1.1. Importul..........17
3.1.1.2. Exportul.........19
3.1.1.3. Regimul vamal aplicabil calatorilor
si altor persoane fizice..19
3.1.2. Regimul vamal suspensiv..............21
3.1.3. Zonele libere.............24
3.2. Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei..25
3.2.1. Domeniul de aplicare...25
3.2.2. Definitii de baza........25
3.2.3. Atributiile autoritatii vamale.........26
3.2.4 Personalu; vamal........27
3.2.5. Principii de baza pentru aplicarea
reglementarilor vamale28
3.2.6.Etape ale operatiunilor de vamuire..28
3.2.6.1. Operatiuni prealabile vamuirii.............28
3.2.6.2. Stabilirea regimului vamal al marfurilor.29
3.2.6.3. Dispozitii commune privind reglementarile vamale...29
3.2.6.4. Comisionari in vama.........30
3.2.7. Regimurile vamale definitive..........30
3.2.7.1. Importul si exportul...........30
3.2.7.2. Prohibitii si restrictii la import si export..32
3.2.7.3 Regimul vamal aplicabil calatorilor
si altor persoane fizice...32
3.2.8. Regimurile vamale suspensive........32
3.2.8.1. Dispozitii commune..........32
3.2.8.2. Tranzitul vamal.33
3.2.8.3. Antrepozitul vamal............33
3.2.8.4. Perfectionarea active.........34
3.2.8.5. Transformarea sub control vamal..........34
3.2.8.6. Admiterea temporara..........34
3.2.8.7. Perfectionarea pasiva.........35
3.2.9. Alte destinatii vamale...35
3.2.9.1. Zone libere......35
3.2.9.2. Reexportul marfurilor de pe teritorul Romaniei.........36
3.2.9.3. Marfurile exportate si returnate in Romania............36
3.2.10. Datoria vamala.........36
3.2.10.1. Formarea datoriei vamale36
3.2.10.2. Garantare datoriei vamale36
3.2.10.3. Evidenta si plata datoriei vamale.......36
3.2.10.4. Stingerea datoriei vamale37
3.2.11. Plangeri si contestatii vamale.......37
3.2.12. Sanctiuni.38
3.2.13. Dispozitii finale si tranzitorii.......39
4. STUDIU DE CAZ....40
4.1. Analiza econometrica a impactului taxelor
vamale asupra veniturilor bugetului de stat........40
4.1.1. Introducere40
4.1.2. Fundamente teoretice...40
4.1.3. Metoda si rezultat.......43
4.2. Concluzii.........47
BIBLIOGRAFIE.......48

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1

Impozitele indirecte

1.1 Caracterizarea impozitelor indirecte

Pentru procurarea veniturilor de care are nevoie pentru acoperirea cheltuielilor publice , statul foloseste alaturi de impozitele directe si impozitele indirecte.

În tarile dezvoltate, de regula, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decat cel al impozitelor directe. Dimpotriva, in tarile in tranzitie, ponderea impozitelor indirecte o devanseaza pe cea a impozitelor directe datorita performantelor economice mai scazute si al nivelului relativ scazut al randamentului si aportului impozitului pe venit.

Impozitele indirecte se deosebesc de cele directe prin cateva caracteristici esentiale:

-imbraca, in principal forma impozitelor pe consum, deoarece se percep la vanzarea anumitor marfuri sau la prestarea unor servicii;

-nu au caracter nominative, ele se realizeaza de le toti cei care consuma bunuri din categoria celor impuse, independent de veniturile, averea sau situatia personala a acestora;

-in cazul impozitelor indirecte nu se mai acorda facilitatile fiscale cunoscute la asezarea impozitelor directe (scutirea de la impunere a minimului neimpozabil, reduceri sau scutiri de impozit pentru cei cu sarcini sociale etc.);

-perceperea impozitelor indirecte necesita un cost realtiv redus, ceea ce justifica preferinta unor tari pentru impozitele indirecte;

-cotele de impozit nu sunt diferentiate in functie de venitul, averea sau situatia personala a celui care cumpara marfurile sau serviciile care fac obiectul impozitelor indirecte;

-subiectul si suportatorul nu sunt una si aceeasi persoana; in calitatea de platitori ai impozitelor indirecte apar, de regula, intreprinzatorii (agentii economici),iar in calitatea de suportatori, consumatorii bunurilor sau serviciilor ce cad sub incidenta acestor impozite;

-tehnica de percepere este diferita de cea a impozitelor directe, in cazul lor nefiind posibila deschiderea “rolului nominativ”.

Prin modul de asezare impozitele indirecte dau impresia ca afecteaza, in aceeasi masura, veniturile tuturor categoriilor sociale. In fapt, ele afecteaza in special categoriile sociale sau persoanele cu venituri mici deoarece se percep, de regula la vanzarea bunurilor de larg consum.

Prin raportarea impozitelor indirecte la veniturile obtinute de diferite categorii sociale se constata ca ponderea acestor impozite in venituri este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate sunt mai mici. Deoarece la impozitele directe, se ajunge la situatia ca impozitele indirecte sa aiba un pronuntat caracter regresiv.

Impozitele indirecte nu afecteaza, prin modul de asezare, veniturile nominale, ci numai cele reale micsorand puterea de cumparare. Totodata, constrangerea politica este inlocuita cu consrangerea economica, deoarece cetatenii nu pot renunta la procurarea bunurilor de consum.

În Romania, impozitele indirecte constituie principalele resurse bugetare ale statului (62,4% din totalul veniturilor bugetului de stat la nivelul anului 2003).

Din punct de vedere al eticii fiscale, acest sistem de impozite este nedrept ( nu tine seama de puterea contributiva a consumatorului). Cu toate acestea, Romania continua sa recurga la constituirea resurselor financiare publice prin intermediul impozitelor indirecte datorita, mai ales, ritmicitatii relativ bune in colectare, ceea ce nu creaza probleme Trezoreriei publice, asa cum se intampla cu alte venituri neritmice (impozitele directe).

1.2 Clasificarea impozitelor indirecte

În sistemul impozitelor indirecte se cuprind: -taxele de consumatie;

-monopolurile fiscale ;

-taxele vamale;

-alte taxe.

1.2.1 Taxele de consumatie

Taxele de consumatie sunt impozite indirecte cuprinse in pretul de vanzare al marfurilor produse si realizate in interiorul aceleasi tari. La plata acestor impozite indirecte sunt supuse, de regula, bunurile de larg consum, motiv pentru care se mai intalnesc si sub denumirea de cheltuieli de consum.

În practica fiscala se intalnesc doua mari tehnici de impunere a cheltuielilor de consum;

a) prin impozite analitice pe anumite cheltuieli specifice, rezultand taxe de consumatie pe produs (accize);

b) printr-un impozit sintetic pe cheltuiala globala care afecteaza ansamblul cheltuielilor efectuate de un contribuabil, rezultand taxe de consumatie cu caracter general (taxe generale pe vanzari).

a. Taxele de consumatie pe produs (accizele)

Aceste taxe vizeaza consumul anumitor produse care se consuma in cantitati mari si care nu pot fi inlocuite de cumparatori cu altele, pentru ca in acest fel , impozitul sa aiba un randament fiscal cat mai ridicat.

Insituirea de impozite pe anumite cheltuieli specifce de consum ridica, pe de o parte, o problema de politica fiscala constand in alegerea categoriilor de bunuri care sa fie impozitate, iar pe alta parte, o problema de tehnica fiscala, ce consta in alegerea metodelor de impozitare.

În legatura cu primul aspect, in prezent, aceste impozite vizeaza doua mari categorii de marfuri: articole de lux (blanuri naturale, bijuterii, articole de cristal, autoturisme, arme de vanatoare etc.) si unele bunuri de uz curent consumate in cantitati mari si care au cerere inelastica (bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, produse petroliere etc.).

Prin instituirea unor asemenea impozite pot fi urmarite nu numai obiective cu caracter financiar, ci si obiective cu caracter social (restrangerea consumului unor produse daunatoare sanatatii), cu caracter economic (limitarea importurilor), cu caracter ecologic (impozitarea consumului de carburanti sau a blanurilor naturale) etc.

În legatura cu al doilea aspect, in ceea ce priveste tehnica fiscala, taxele de consumatie se calculeaza:

- fie in suma fixa pe unitatea de masura, ceea ce permite lupta impotriva fraudei, dar care prezinta inconvenientul ca nu se adapteaza automat la fluctuatiile monetare si necesita actualizari periodice;

- fie cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare, metoda ce prezinta avantajul unei adaptari suple la fluctuatiile monetare, dar care faciliteaza frauda fiscala.

De regula, produsele destinate exportului sunt scutite de aceste impozite, iar cele provenite din export trebuie impuse cu aceeleasi taxe, ca si produsele indigene. Nivelul cotelor utilizate pentru calculul accizelor pentru produsele din tutun depaseste frecvent cota de 50-60%.

În Romania,in vederea aderarii la Uniunea Europeana, prevederile referitoare la accize incluse in Codul Fiscal [1 Legea nr.571 publicata in M.Of. al Romaniei nr.927/23.12.2003.