Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitele si taxele locale (Primaria XYZ)

Cuprins

lucrare-licenta-impozitele-si-taxele-locale-primaria-xyz-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitele-si-taxele-locale-primaria-xyz-


Extras din document

CUPRINS
Pag.
CAP.I.NOTIUNI INTRODUCTIVE..........2
1.1. Notiunea de impozit si taxa...2
1.2. Clasificarea impozitelor.........3
1.3. Principiile impunerii..............4
1.4. Asezarea si perceperea impozitelor......7
CAP.II.IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN LEGEA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE...8
2.1. Impozitul pe cladiri..8
2.2. Impozitul pe terenuri.............10
2.3. Taxa asupra mijloacelor de transport...12
2.4. Alte taxe reglementate de Legea nr.27/1994.......14
2.4.1. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor in domeniul constructiilor.............14
2.4.2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.........15
2.4.3. Taxa pentru sederea in statiuni turistice......16
CAP.III.IMPOZITE SI TAXE REGLEMENTATE PRIN LEGI SPECIALE........17
3.1. Impozitul pe spectacole..........17
3.2. Impozitul pe venitul agricol...19
3.3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decit pentru agricultura si silvicultura19
3.4. Taxele extrajudiciare de timbru............21
CAP.IV.CREANTA BUGETARA..............25
4.1. Titlu de creanta.......25
4.2. Plata obligatiilor bugetare......26
4.3. Majorarile de intirziere si penalitatile..26
CAP.V.CONTROLUL FISCAL AL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE...28
5.1. Competenta autoritatilor fiscale-Aparatul fiscal..28
5.2. Procedura controlului fiscal...29
5.3. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice....33
5.4. Procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control avind ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale........34
CAP.VI.STUDIU DE CAZ...........36
CAP.VII.CONCLUZII SI PROPUNERI.....50

Alte date

? IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

?CAP.I.NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1.NOTIUNEA DE IMPOZIT SI TAX?

Impozitul reprezinta plata baneasca obligatorie, generala si definitiva (nerambursabila), efectuata de persoane fizice si juridice la bugetul statului, in cuantumul si la termenele prevazute de lege fara obligatia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat, necesar pentru satisfacerea cerintelor societatii.

Impozitul este un element component al circuitului economic si indeplineste trei functii principale, si anume:

? Financiara, prin care se asigura venituri bugetului statului;

? Economica, adica element component al economiei publice, al mecanismului economico-financiar;

? Politico-sociala, prin care se redistribuie unele venituri ale agentilor economici.

Taxele sunt platile efectuate de persoane fizice si juridice, de regula pentru serviciile prestate acestora de catre stat. Între impozite si taxe exista cateva deosebiri.

Astfel, in cazul impozitului, statul nu este obligat sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului, pe cand pentru taxe se presteaza de catre stat un serviciu direct si, pe cat posibil imediat.Cuantumul impozitului se determina in functie de natura si volumul venitului impozabil, in timp ce marimea taxei depinde, in mod obisnuit, de felul si de costul serviciului prestat.La impozite, termenele de plata se stabilesc in prealabil, in timp ce termenele de plata ale taxelor se fixeaza, de regula, in momentul solicitarii sau dupa prestarea serviciilor.

Fiecare impozit, taxa trebuie sa aiba o reglementare juridica.Nici un impozit, taxa sau alte obligatii asemanatoare nu pot fi prevazute in buget si incasate daca n-au fost reglementate prin lege.Este strict interzisa perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributii directe sau indirecte, in afara celor stabilite prin lege.

Instituirea impozitelor si a celorlalte venituri bugetare este un drept al statului exercitat de organele puterii centrale prin Parlament si in unele cazuri de catre Guvern.

Legea finantelor publice prevede:

Parlamentul , ca organ de decizie in domeniul finantelor publice, stabileste si aproba, prin lege,impozitele, taxele si alte venituri ale statului, precum si normele si normativele de cheltuieli pentru institutiile publice.

Pe baza legilor adoptate de catre Parlament, Guvernul adopta hotarari prin care se fixeaza anumite cote de impozit, se acorda inlesniri la plata impozitelor, se stabilesc eventual, unele termene de plata a impozitelor

În temeiul legilor, hotararilor si ordonantelor si in sprijinul acestor acte normative, Ministerul Finantelor emite ordine si norme metodologice in materie de impozite si taxe.Asezarea si perceperea abuziva de venituri bugetare constituie o infractiune grava pedepsita cu asprime de legile penale.

Orice act normativ prin care se institue un impozit cuprinde urmatoarele elemente principale:denumirea, subiectul impozitului, suportatorul, obiectul impozitului, sursa impozitului, unitatea de impunere, cota impozitului, asieta fiscala, termenul de plata, facilitati fiscale.

? Denumirea reliefeaza natura economica a impozitului respectiv (impozit sau taxa);

? Subiectul impozitului sau contribuabilul, persoana obligata prin lege la plata

impozitului;

? Suportatorul sau destinatarul impozitului, persoana care suporta in ultima instanta impozitul (caruia i se adreseaza);

? Obiectul impozitului, materie supusa impunerii;

? Sursa impozitului, arata din ce anume se plateste impozitul;

? Unitatea de impunere, unitatea de exprimare(masura) servind la evaluarea bazei de impunere (unitati monetare, ha)

? Cota impozitului, impozitul aferent unei unitati de impunere;

? Asieta (modul de asezare) impoziutlui, ansamblul masurilor privind:

-Identificarea subiectelor si obiectelor impozitului;

-Evaluarea obiectului impozitului.

? Termenul de plata, data pana la care(sau la care) impozitul trebuie achitat fata de stat;

? Înlesnirile acordate la plata impozitelor si taxelor fac parte din masurile de politica economica, financiara si sociala adoptata de statul roman.

Astfel se acorda diferite inlasniri regiilor autonome, societatilor comerciale si intreprinderilor private, cooperativelor si se exonereaza de la platile fiscale anumite categorii de cetateni a caror stare materiala, civila si sociala justifica acordarea unor astfel de inlesniri.

Înlesnirile cuprind: scutiri, reduceri, compensari sau restituiri de sume platite in plus, amanari,esalonari de la plata impozitelor si a altor venituri bugetare.

Fiecare persoana fizica si juridica trebuie sa-si achite obligatiile fiscale fata de stat la termenele stabilite.Platitorii sunt raspunzatori de respectarea stricta a prevederilor cuprinse in legislatia privitoare la veniturile bugetare.Nerespectare normelor juridice in vigoare privitoare la plata impozitelor, taxelor, atrage dupa sine sanctiuni, cum sunt: majorarile amenzile, executarile silite, iar in cazuri mai grave, aplicarea si de sanctiuni penale.

În Legea finantelor publice se prevede:

Nerespectarea termenelor de plata a sumelor datorate bugetului administratiei centrale de stat si bugetelor locale atrage obligatia calcularii si incasarii majorarilor de intarziere prevazute de lege.

Platitorii au dreptul sa ceara revizuirea impunerii, aplicarii amenzilor, atunci cand apreciaza ca acestea au fost eronat facute.Respectarea drepturilor platitirilor de impozite contribuie la intarirea legalitatii.

1.2.CLASIFICAREA IMPOZITELOR

Pentru mai buna cunoastere a efectelor impozitelor si taxelor in plan economic, social si politic este necesara structurarea acestora dupa mai multe criterii stiintifice:

? Dupa obiectul impunerii:

-Impozite pe avere;

-Impozite pe venit;

-Impozite pe consum;

? Dupa forma in care se percep:

-Impozite in natura, nu sunt specifice activitatii financiare;