Pagina documente » Stiinte Economice » Impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale

Cuprins

lucrare-licenta-impozitul-pe-salarii-si-contributiile-la-asigurarile-sociale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozitul-pe-salarii-si-contributiile-la-asigurarile-sociale


Extras din document

Cuprins
CAPITOLUL 1-NOTIUNI GENERALE PRIVIND FISCALITATEA
1.1.SISTEMUL FISCAL DEFINITII, ELEMENTE FUNDAMENTALE, PRINCIPII SI FUNCTII FISCALE ...
1.1.1.Definitia sistemului fiscal ..........
1.1.2.Elementele sistemului fiscal ..........
1.1.3.Principii fiscale ....
1.1.4.Principii contabile ....
1.1.5.Functii fiscale ale impozitelor si taxelor ......
1.2.DEFINITIA SI OBIECTIVELE GESTIUNII FISCALE ............
1.3.RELATIA CONTABILITATE-FISCALITATE .......
CAPITOLUL 2 - IMPOZITUL PE PROFIT
2.1.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE .
2.2.IMPOZITAREA PROFITULUI ..........
2.2.1.Reglementari fiscale si contabile rominesti privind impozitarea profitului .......
2.2.2.Reglementari fiscale si contabile conform modelului de contabilitate anglo-saxon privind impozitul pe profit .............
2.2.3.Exemplu privind explicitarea modului de calcul a rezultatului fiscal si cel contabil, precum si a inregistrarilor ce intervin
CAPITOLUL 3-IMPOZITUL PE SALARII SI CONTRIBUTIILE LA ASIGURARILE SOCIALE
3.1.GRUPA 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE ........
3.2.IMPOZITUL PE SALARII .....
3.2.1.Calculul si plata impozitului pe salarii ........
3.2.2.Despre fisele fiscale .....
3.2.3.Alte obligatii fiscale si sociale calculate pe baza salariilor .....
3.2.4.Contabilitatea operatiilor privind decontarea impozitului
pe salarii .........
CAPITOLUL 4-TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
4.1.SFERA DE APLICARE SI CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI ....
4.2.TERITORIALITATEA ......
4.3.OBLIGATIA PLATII (TERMEN DE PLATA), SCADENTA
PLATII ....
4.4.BAZA DE IMPOZITARE .......
4.5.REGIMUL DEDUCERILOR .............
4.6.OBLIGATIILE PLATITORULUI .............
4.7.STUDIU DE CAZ LA SOCIETATEA AGRICOLA BRAZI .......
CAPITOLUL 5-ALTE IMPOZITE SI TAXE
5.1. IMPOZITUL PE CLADIRI SI IMPOZITUL PE TEREN .
5.2. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT .
CAPITOLUL 6-INFLUENTA IMPOZITELOR, TAXELOR SI VARSAMINTELOR LA STAT ASUPRA RENTABILITATII SOCIETATII AGRICOLE BRAZI
6.1. ANALIZA RENTABILITATII .............
6.1.1. Abordari conceptuale privind rentabilitatea .
6.1.2. Prezentarea Societatii Agricole Brazi ..........
6.1.3. Analiza structurala a rentabilitatii ....
6.2. ANALIZA FACTORIALA A REZULTATULUI EXPLOATARII .......
6.3. EXCEDENTUL BRUT AL EXPLOATARII ....
CONCLUZII SI PROPUNERI .
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Alte date

?

INTRODUCERE

Lucrarea privind Impozite,taxe si varsaminte asimilate la stat se efectueaza la Societatea Agricola Brazi S.A, din judetul Prahova. Aceasta lucrare se dovedeste a fi o transpunere reala a modului cum se efectueaza calculul, contabilizarea si analiza impozitelor si taxelor percepute de stat de la Societatea Agricola Brazi si in acelasi timp ofera o viziune de ansamblu asupra normelor, metodelor si procedeelor de inregistrare a impozitelor si taxelor, se incearca o definire reala a problematicii fiscalitatii asupra contabilitatii.

Prezenta lucrare incearca sa elucideze cateva din aspectele de actualitate in ceea ce priveste problematica fiscalitatii din Romania: sistemul de taxe si impozite, oferind solutii posibile in vederea aplicarii legislatiei actuale.

Tema, folosita ca baza, pentru lucrarea de diploma a fost aleasa in urma aprofundarii cunostintelor din anii de studiu, in special in ultimii doi ani.

Lucrarea este structurata de-a lungul a sapte capitole, fiecare capitol avand o contributie importanta la cunoasterea situatiei existente la Societatea Agricola Brazi. Dupa introducerea in problematica generala privind fiscalitatea si relatia acesteia cu contabilitatea, urmeaza o privire de ansamblu asupra impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate platite de societate. in a doua jumatate a lucrarii se efectueaza analiza rentabilitatii firmei si influenta impozitelor si taxelor asupra societatii si sunt prezentate concluzii si propuneri cu privire la o mai buna gestionare a impozitelor. În incheiere sunt enuntate cateva concluzii si propuneri care pot fi considerate posibile solutii la aplicarea sistemului fiscal in Romania.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI GENERALE PRIVIND FISCALITATEA

1.1. SISTEMUL FISCAL-DEFINITII, ELEMENTE FUNDAMENTALE, PRINCIPII si FUNCTII FISCALE

1.1.1. Definitia sistemului fiscal

Statul, pentru a-si construi mijloacele banesti proprii, a instituit conceptia potrivit careia “orice persoana fizica sau juridica care realizeaza un profit sau detine un ban din categoria celor impozabile, pe teritoriul statului, datoreaza taxe sau impozite”. Impozitele, taxele, contributiile reprezinta fundamentul si motivatia pe care este construita fiscalitatea. Raporturile de fiscalitate sunt relatii cu caracter public, ce au pus in fata doua subiecte de drept: pe de o parte statul, ca subiect principal reprezentat de organe de specialitate, avand o pozitie privilegiata, pe de alta parte, persoanele fizice sau juridice care au obligatia sa contribuie la formarea bunului public, denumite contribuabili.

Sistemul fiscal, mai putin definit sub aceasta forma, este inteles ca totalitatea impozitelor si taxelor pe care statul, prin organele sale specializate, le percepe in baza surselor legislative, luind nastere creanta fiscala a statului asupra contribuabilului. Titlul de creanta fiscala este actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia fiscala a unei personae fizice sau juridice. Titlurile de creanta fiscala sunt intocmite de organele fiscale in cadrul dreptului de control privind organizarea si desfasurarea activitatilor economice producatoare de venituri impozabile sau de instantele de judecata, notariatele de stat, organele vamale si regiile autonome. Creanta fiscala inceteaza atunci cand obligatia fiscala a contribuabilului este achitata, compensata sau prescrisa.

1.1.2. Elementele sistemului fiscal

Sistemul fiscal are in componenta sa trei elemente:

? Impozitele si taxele reprezinta venituri ale bugetului ce provin de la contribuabili. Sunt instituite prin legi, perceperea lor se realizeaza prin punerea in functiune a unui mecanism fiscal, metode, tehnici si instrumente fiscale.

? Impozitul reprezinta procedeul de repartitie a cheltuielilor bugetare intre indivizi, in functie de facultatile lor contributive cu titlu obligatoriu si fara contraprestatie din partea statului cu scopul de a acoperi cheltuielile publice.

? Taxele reprezinta cea de-a doua categorie principala de venituri ale bugetului de stat; reprezinta contravaloarea serviciilor executate de stat, la cererea persoanelor fizice sau juridice.

? Contributiile reprezinta obligatii ale organului economic la asigurarile de stat, sanatate, pensii, somaj, fiind achitate de persoanele fizice sau juridice care utilizeaza forta de munca.

Clasificarea impozitelor-exista mai multe criterii in functie de care sunt grupate impozitele:

1. dupa forma in care se percep: impozite in natura, caracteristice oranduirilor trecute; impozite in bani;

2. dupa scopul urmarit: impozite financiare-au ca scop realizarea veniturilor pentru stat; impozite de ordine-vizand limitarea unei actiuni, atingerea unui tel cu caracter nefiscal;

3. dupa institutia care le administreaza: impozite federale, ale statelor membre, ale federatiei; impozite ale statului; impozite locale;

4. dupa obiectul impunerii: impozite pe avere; impozite pe venit; impozite pe cheltuieli;

5. cea mai importanta este gruparea acestora in impozite directe si impozite indirecte.

6. dupa frecventa cu care se realizeaza: impozite permanente-atribuirea si perceperea lor prezinta o anumita regularitate; impozite intimplatoare-se instituie si se incaseaza o singura data;

Impozitele directe sunt suportate de persoanele fizice si juridice care le platesc in cunostiinta de cauza. Ele sunt:

a. Reale-au urmatoarele caracteristici: se aseaza asupra obiectelor materiale indiferent de situatia personala a platitorului impozitului:

? impozitul funciar;

? impozitul pe cladiri;

? impozitul pe activitati industriale;

? impozitul pe activitati comerciale si profesii libere;

? impozitul pe avere.

b. Personale-au in vedere situatia personala a subiectului impozabil, ele asezandu-se asupra veniturilor sau averii acestuia, indiferent de nivelul lor.

? Impozitul pe succesiuni;

? Impozitul pe donatii;

Impozitele indirecte, care se incaseaza prin pretul marfurilor(cu deosebire a celor de consum, o data cu vanzarea acestora, fiind numite si impozite pe cheltuieli; acestea se structureaza in patru grupe:

a. Taxe de consumatie(accize): pe obiecte de lux; pe alte bunuri; impozite pe cifra de afaceri;

b. Monopoluri fiscale: asupra productiei; asupra vanzarii; asupra productiei si vanzarii;

c. Taxe vamale: de import; de export; de tranzit;

d. Alte taxe: de timbre; de inregistrare; pe circulatia averii; alte taxe .

Elementele comune impozitelor si taxelor