Pagina documente » Stiinte Economice » Incetarea contractului individual de munca

Cuprins

lucrare-licenta-incetarea-contractului-individual-de-munca
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-incetarea-contractului-individual-de-munca


Extras din document

CUPRINS
Capitolul I
-
CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA MODURILE DE iNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA..
5

1.1.
Incetarea contractului individual de munca - institutie fundamentala a dreptului muncii..
5

1.2.
Dezvoltarea reglementarii privind incetarea contractului individual de munca ....
10

1.3.
Clasificarea cazurilor de incetare a contractului individual de munca .......
14
Capitolul II
-
iNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PRIN ACORDUL PARTILOR ....
16
Capitolul III
-
iNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA ...
20

3. 1.
La data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica ..
21

3. 2.
La data raminerii irevocabile a hotaririi judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica, daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii ..........
21

3. 3.
Ca urmare a dizolvarii angajatorului, persoana juridica, de la data la care persoana juridica isi inceteaz existenta ......
24

3. 4.
La data indeplinirii cumulative a conditiilor de virsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau dupa caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de virsta ori invaliditate a salariatului, potrivit legii.............

25

3. 5.
Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarire judecatoreasca definitiva .........
27

3. 6.
Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate ilegal sau pentru motive neintemeiate, de la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti ..
28

3. 7.
Ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca, de la data emiterii mandatului de executare .
30

3. 8.
Ca urmare a retragerii de catre autoritatile sau organismele competente, a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru executarea profesiei ........
32

3. 9.
Ca urmare a interzicerii executarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia....
34

3.10.
La data expirarii termenului pentru care a fost incheiat........
36

3.11.
CA URMARE A RETRAGERII ACORDULUI PARINTILOR SAU A REPREZENTANTILOR LEGALI, IN CAZUL SALARIATILOR CU VARSTA CUPRINSA INTRE 15 SI 16 ANI.........
39
Capitolul IV
-
iNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI.....
40

4.1.
Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului .........
41


a) in cazul in care salariatul a savirsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii, ori de la cele stabilite prin contract individual de munca, contract colectiv de munca aplicabil sau regulament intern, ca sanctiune disciplinara .

41


b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in conditiile codului de procedura penala ...........
44


c) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat ......
47

4.2.
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului .........
50
Capitolul V
-
iNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN INITIATIVA PERSOANEI iNCADRATE iN MUNCA ....
54
Capitolul VI
-
PROCEDURA DESFACERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI ...
58

6.1.
Organele competente........
58

6.2.
Avize si aprobari.
59

6.3.
Preavizul ............
60

6.4.
Obligatia de a oferi persoanei incadrate trecerea in alta munca sau de a lua masuri pentru recalificarea ei..........
61

6.5.
Cercetarea prealabila .......
63

6.6.
Termenele de desfacere a contractului individual de munca..
64

6.7.
Masuri de protectie a salariatului ...
64

6.8.
Dispozitia de desfacere a contractului individual de munca..........
65
Capitolul VII
-
EFECTELE iNCETARII CONTRACTULUI INDIVI-DUAL DE MUNCA .............
67

7.1.
Efecte comune tuturor cazurilor de incetare a contractului individual de munca. incetarea drepturilor si obligatiilor corelative ale partilor .............
69

7.2.
Efecte specifice anumitor cazuri de incetare a contractuluii individual de munca
72
Capitolul VIII
-
iNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA iN DREPTUL COMPARAT .......
76

8.1.
Consideratii generale privind modurile de incetare a contractului individual de munca ...
76

8.2.
incetarea contractului individual de munca in dreptul francez ........
78

8.3.
incetarea contractului individual de munca in dreptul german .......
80
CONCLUZII
82
BIBLIOGRAFIE .........
86

Alte date

?

CAPITOLUL I

ConSideratii generale cu privire la modurile de incetare a contractului de munca

1.1. Încetarea contractului individual de munca institutie fundamentala a dreptului muncii

Reglementat initial in art. 1470 punctul 1 Cod Civil ca una din felurile de locatiune a lucratorilor - ,,aceea prin care persoanele se obliga a pune lucrarile lor in serviciul altora” - contractul individual de munca s-a desprins clar de contractele civile prin legea asupra contractelor de munca din 1929, ceea ce a constituit in timp si premisa pentru constituirea unei ramuri distincte de drept.

Conform art. 37 din legea din anul 1929, contractul individual de munca era conventia prin care una din parti, denumita salariat se obliga sa presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinata, unei alte parti denumita patron care la randul sau se obliga sa remunereze pe cel dintai.

În legislatia actuala contractul este definit ca fiind acordul intre doua sau mai multe persoane pentru a constitui sau stinge intre dansii raporturi juridice.

Contractul individual de munca, institutie fundamentala a dreptului muncii si reprezentand una din cele doua categorii de contracte reglementate de legislatia muncii, este considerat ca fiind intelegerea incheiata in scris, intre o persoana fizica, pe de o parte si un patron, pe de alta parte, prin care prima se obliga a presta munca prevazuta in contract, iar secundul sa-i asigure persoanei incadrate conditii corespunzatoare pentru buna desfasurare a activitatii, deplina protectie si securitate a muncii si s-o renumereze in raport cu munca prestata potrivit clauzelor contractului [1Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Dreptul muncii, Editura All Beck,Bucuresti 2001, pag.123 ].

Prin incheierea contractului individual de munca, persoana fizica isi exercita dreptul la munca consacrat in art. 38, alin. 1 din Constitutia Romaniei adoptata in anul 1991.

Spre deosebire de contractele civile, contractul individual de munca contine un element de stabilitate ce se regaseste in caracterul continuu al prestatiilor si reglementarea legala a modurilor de incetare a contractului individual de munca reprezentand sursa sigura de asigurare a existentei angajatului.

De regula, incheierea contractului individual de munca se face pe durata nedeterminata, iar exceptia se refera la durata determinata a contractului individual de munca, numai in anumite situatii expres si limitativ prevazute de lege.

Elementul de stabilitate nu poate impiedica partile sa puna capat raportului juridic de munca deoarece se incalca principiul libertatii muncii, consacrat in Constitutie.

Alaturi de termenul de “incetare” intalnit in legislatia muncii, doctrina si jurisprudenta utilizeaza si alte notiuni pentru a desemna modurile prin care se pune capat unui raport juridic de munca: reziliere, denuntare, demisie.

Termenii desemneaza acelasi efect juridic, adica stingerea raportului juridic de munca, dar fiecare dintre ei are o semnificatie diferita.

În titulatura Capitolului V al Codului Muncii legiuitorul foloseste notiunea de “incetare” a contractului individual de munca. Acest termen poate avea doua semnificatii:

- notiunea de “incetare” a contractului individual de munca desemneaza sfarsitul legal al contractului de munca indiferent de temeiurile si modalitatile in care se pune capat raportului juridic de munca;

- notiunea de “incetare” a contractului individual de munca are un continut deosebit in functie de temeiul stingerii raportului juridic de munca, astfel, in cazul decesului persoanei angajate, a stabilirii disparitiei persoanei incadrate in munca, suntem in prezenta incetarii contractului de munca, deoarece nu vom putea utiliza nici o alta notiune pentru a desemna aceste situatii.

Termenul de “desfacere” este folosit pentru a evidentia cazurile in care inceteaza contractul individual de munca pe parcursul executarii lui, din initiativa unitatii. Nu se poate utiliza termenul de “revocare” a contractului individual de munca deoarece, prin acesta se intelege manifestarea unilaterala de vointa de a pune capat unui contract inaintea inceperii executarii lui, iar “incetarea” sau “desfacerea” desemneaza situatiile care intervin pe parcursul executarii.

În cazul functiilor pentru care legea prevede, in vederea incheierii contractului individual de munca, alegerea sau numirea in functie (senator, deputat, judecator, procuror), stingerea raportului juridic de munca este consecinta revocarii, eliberarii, demisiei, etc., din functia ocupata, atunci cand unitatea nu poate sa-i ofere persoanei in cauza un alt loc de munca potrivit pregatirii profesionale.

Denuntarea, este notiunea care desemneaza incetarea contractului individual de munca ca urmare a manifestarii unilaterale de vointa a persoanei incadrate in munca. Pentru a desemna aceasta situatie, uneori mai este folosit si termenul de demisie, prin care se intelege manifestarea in scris a vointei persoanei incadrate in munca, de a i se desface contractul de munca.

Daca comparam cei doi termeni rezulta unele diferente precum: denuntarea contractului individual de munca este ceruta de catre persoana incadrata in munca si nu este supusa vreunei aprobari sau aprecieri din partea unitatii ci se face in exercitarea dreptului sau legal iar demisia apare ca o cerere adresata unitatii care este sau nu aprobata de conducerea acesteia.

Termenul de “reziliere” evidentiaza situatia incetarii contractului individual de munca pe timpul executarii lui prin acordul de vointa al partilor, dar fiind o notiune specifica dreptului civil, nu se utilizeaza in dreptul muncii care opereaza cu propriile notiuni

Notiunea de “nulitate “ este folosita in acceptiunea sa in dreptul comun, adica de sanctiune in cazurile in care, la incheierea contractului individual de munca s-au incalcat dispozitiile legale.

Notiunea de “desfiintare”, din punct de vedere terminologic nu este specifica dreptului muncii.

Întrucat legislatia muncii reglementeaza institutia “incetarii” raportului juridic de munca, este firesc sa utilizam terminologia acestei ramuri de drept care exprima, printre altele, si specificul ramurii.

Principiile care guverneaza aceasta institutie datorita necesitatilor sociale ce impun reglementarea incetarii contractului individual de munca sunt:

- libertatea muncii;

- stabilitatea in munca;

- caracterul imperativ al dispozitiilor legale care reglementeaza incetarea contractului de munca.

Libertatea muncii

Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere conform art. 41, alin. 1 din Constitutia Romaniei, modificata.*

Dreptul persoanei de a-si alege profesia si locul de munca presupune in mod necesar si dreptul acestei persoane de a hotari incetarea contractului individual de munca.

Raportul juridic de munca ia nastere in baza contractului individual de munca, incheierea acestuia reprezentand exercitarea dreptului constitutional la munca.

În dreptul international al muncii principiul libertatii muncii este reglementata prin Conventia nr.29/1930 si Conventia nr.105/1957( ambele conventii interzic munca fortata sau obligatorie sub toate formele) [ *Modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr.429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003. republicata de Consiliul Legislativ, in temeiul art.152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o noua numerotare (art.152 a devenit, in forma republicata, art.156) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003.

Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr.429/2003 fost aprobata prin referendumul national din 18-19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003 a Hotararii Curtii Constitutionale nr.3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei.

Constitutia Romaniei, in forma initiala, a fost adoptata in sedinta Adunarii Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991 si a intrat in vigoare in urma aprobarii ei prin referendumul national din 8 decembrie 1991.

2 Andrei Popescu, Drept international al muncii, Editura Holding Reporter pag 58].

Stabilitatea in munca

Potrivit Codului Muncii, persoana incadrata in munca are, printre alte drepturi principale, si asigurarea stabilitatii in munca, contractul individual de munca neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege.

Caracterul imperativ al dispozitiilor legale care reglementeaza incetarea contractului individual de munca