Pagina documente » Recente » Influenta mediului extern in activitatea firmei

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1 . PREZENTAREA SOCIETATII SC ABC MOBIL SRL 5
1.1.Obiectul de activitate 5
1.2.Mediul concurential 6
1.3.Evolutia activitatii firmei 9
1.4.Date despre personalul firmei 11
CAPITOLUL 2. DIAGNOSTICUL MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI 16
2.1 Clienti 16
2.2 Furnizorii 16
2.3 Concurenti 20
2.4 Concluzii privind influentele mediului extern asupra activitatii firmei 23
CAPITOLUL 3. MASURI DE RATIONALIZARE A POZITIEI CONCURENTIALE 28
3.1.Mediul extern de afaceri al societ??ii 28
3.2. Analiza for?elor concurente ale pie?ei 30
3.3. Sinteza diagnosticului ?n medii concuren?iale asupra S.C. Abc Mobil S.R.L. 36
CONCLUZII 40
BIBLIOGRAFIE 43

EXTRAS DIN DOCUMENT

De aceea, se impune cu necesitate cunoasterii continutului si a cerintelor mediului, precum si a modificarilor cantitative si calitative care apar in sfera lui, chiar anticiparea evolutiei viitoare a mediului, astfel incat intreprinderea sa se poate adapta la noua lui structura.

Cunoasterea caracteristicilor si a mutatiilor intervenite in structura mediului extern e o conditie fundamentala a satisfacerii cantitative si calitative a unei anumite categorii de trebuinte de catre intreprin-dere, necesitati aflate in continua crestere si diversificare, care trebuie sa stea la baza elaborarii unor strategii realiste, bine fundamentate stiintific.

Ca sistem dinamic, socio-economic, intreprinderea preia din mediul extern resursele de care are nevoie le introduce in procese specifice, din care rezulta produse, servicii sau lucrari care vor fi trans-ferate aceluiasi mediu ambiant. În acest sens, intreprinderea este o componenta de baza a mediului extern, ca un sistem de intrari (din mediul extern), procese si iesiri (catre mediul, extern). Prin intrari, intreprinderea se adapteaza la mediu, iar prin iesiri aceasta va influenta mediul.

Datorita complexitatii si multidimensionalitatii mediului in care isi desfasoara activitatea intreprin-derea in literatura de specialitate exista inca numeroase puncte de vedere cu privire la conceptul de mediu extern.

În activitatea oricarei firme, mediul sau ambiant joaca un rol esential in definirea strategiilor sale, in sesizarea si folosirea oportunitatilor de dezvoltare, constituind practice suportul realizarii obiectivelor de crestere economica, de profitabilitate sau doar de supravietuire.

De aceea, un diagnostic economico financiar global al firmei nu trebuie sa excluda pe langa abordarea si evaluarea potentialului intern si a factorilor de influenta specifici acestuia, luarea in calcul a factorilor externi firmei si diagnosticarea pozitiei acesteia in mediul concurential in care actioneaza.

Mult timp, activitatea agentilor economici a fost studiata doar din punct de vedere al capacitatilor de productie si a profitului obtinut, analiza mediului global sau a celui concurential fiind fie ignorate, fie rezumate la analiza cotei–parti de piata a firmei.

Teoreticienii si practicienii analizei diagnostic au inteles apoi ca firma functioneaza ca un sistem deschis al sistemului global, fiind permeabila la influentele mediului sau, pe care la randul ei este susceptibila de a l influenta in mai mica sau mai mare masura, in functie de diverse caracteristici precum: marimea firmei, cotaparte de piata, natura activitatii sale, tipul de piata pe care evolueaza, competitivitatea sectorului etc.

Prin prezenta lucrare, se evidentiaza influenta mediului extern al organizatiei asupra activitatii firmei, se caracterizeaza si se propun anumite solutii care sunt necesare pentru mediul extern al organizatiei care se afla intro criza economica.

Pentru a intelege presiunile externe pe care le suporta firma, este necesara in primul rand definirea mediului si evidentierea componentelor sale specifice, asa cum au fost identificate de catre diversi specialisti romani si straini.

Interesanta este si conceptia specialistilor francezi care considera mediul ambiant al firmei ca fiind constituit din “ansamblul organizatiilor, actorilor si factorilor a caror existenta este nesusceptibila de a influenta comportamentul si performantele agentului economic”. În aceeasi linie de gandire, se diferentiaza mediul intern, in care sunt incluse comportamentele indivizilor sau grupurilor de indivizi din cadrul firmei, care influenteaza deciziile si actiunile celorlalti membri ai stafului acesteia, de mediul extern firmei, respectiv institutiile si factorii care pot influenta firma din afara ei.

Mai orientata spre notiunea de piata, definitia mediului extern al firmei asa cum este vazuta ea de catre englezii Hill si Sullivan este urmatoarea: „mediul firmei consta in acei factori ce scapa controlului sau imediat si care sunt capabili sa i influenteze relatiile cu partenerii de mediu”.

Notabila este si parerea specialistilor romani dintre care amintim definitia profesorului Pintilie, care considera ca mediul extern al unitatii economice poate fi definit drept „piata interna si externa in cadrul careia firmele isi ofera reciproc produse, servicii, lucrari, informatii etc, colaboreaza intre ele si deseori se confrunta, intrand in competitie”.

Aceasta definitie, usor restrictiva isi gaseste completarea in opinia profesorului Ovidiu Nicolescu, care considera ca „mediul ambiant include toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica, demografica, culturala, stiintifica, organizatorica, juridica, psiho sociologica, educationala si ecologica ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adoptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor”.

Din aceasta ultima definitie, deosebit de cuprinzatoare rezulta cu pregnanta importanta studierii problematicii mediului si precizarea elementelor de impact ale acestuia asupra firmei, in cadrul unui diagnostic extern.

Aceasta cu atat mai mult cu cat orice firma, indiferent de marimea sa sau de alte caracteristici este afectata, intr o masura oarecare de modificarile ce survin in mediul sau ambiant. Problema fundamentala care se pune insa este aceea de a intelege modul in care mediul influenteaza un agent economic si, mai ales, modul in care o va face in viitor.

Elementele comune ale acestor definitii se refera la doua aspecte particulare ale mediului global, si anume: dinamismul sau, din care rezulta imediat necesitatea anticiparii de catre firma a unor configuratii viitoare ale mediului sau adaptarea sa la schimbari neprevazute si, pe de alta parte relatiile de interconditionare existente intre elementele identificabile de mediu, printer care se numara si firma ca organism socio economic.

CAPITOLUL 1 . PREZENTAREA SOCIETATII SC ABC MOBIL SRL

1.1.Obiectul de activitate

SC ABC MOBIL SRL are codul CAEN 1610 “ Prelucrarea si impregnarea lemnului” din acest punct de vedere firma isi desfasoara activitatea in cadrul industriei grele in subramura industriei prelucratoare. Industria de prelucrare a lemnului constituie una din subramurile economiei nationale cu o contributie insemnata la dezvoltarea productiei bunurilor materiale, menite sa asigure aprovizionarea populatiei cu produse de larg consum, intr-o gama sortimentala cat mai variata si de calitate superioara, potrivit nivelului si structurii venitului acesteia.

Obiecte de activitate declarate :

? Principale: 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului;

? Secundare : 0220 – Exploatarea forestiera;

0230 – Colectarea produselor nelemnoase din flora spontana;

162 – Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si alte materiale vegetale;

Materia prima a firmei S.C. ABC MOBIL S.R.L. o constituie busteni de esenta tare pe care societate ii procura prin doua modalitati distincte :

? prin participarea la licitatiile organizate de directiile silvice pentru materialul lemnos scos la drum auto ;

? prin cumpararea bustenilor de la agentii economici ce au ca obiect de activitate in principal exploatarea masei lemnoase.

Pentru a face o previziune a dezvoltarii sectorului de activitate trebuie sa se aiba in vedere in primul rand materia prima a sectorului de activitate si anume masa lemnoasa. O analiza atenta a dinamicii structurii padurilor privita sub raportul stabilitatii si rezistentei la adversitati arata ca in viitorul apropiat nu se reduce vulnerabilitatea padurilor Romaniei la daunatori si boli, iar lupta impotriva insectelor daunatoare va fi tot mai costisitoare si dusa in conditii din ce in ce mai grele. Aceasta afirmatie se bazeaza pe urmatoarele realitati :

? In locul multor fagete cu structura pluriena sau amestecuri de fag cu rasinoase – foarte rezistente la adversitati – au fost infiintate in ultimele decenii culturi de molid foarte instabile, care pe masura ce vor ajunge la varste critice se v-a mari probabilitatea ca acestea sa sufere din cauza adversitatilor.

? Culturile de pin, create in etajul gorunului sau in statiuni favorabile altor specii se dovedesc vulnerabile de pe acum (la 15-20 de ani) la daunatori si boli.

? padurile de cvercinee, cel putin in urmatoarele decenii vor avea inca structuri biocenotice dereglate (provenite din lastari, fara subarboret), la acestea adaugandu-se efectul negativ al combaterii chimice care le-au redus si mai mult stabilitatea.

? secetele excesive si de lunga durata din ultimul timp (1981-1993) au afectat vitalitatea padurilor, iar alte perioade secetoase sunt prognozate de climatologi.

? poluarea industriala, interna si de import v-a reduce in continuare rezistenta padurilor la adversitati

? daunele produse prin pasunat, vanat, turism, lucrari hidrotehnice si exploatari forestiere, care reduc rezistenta padurilor nu vor fi eliminate in intregime.

? pulverizarea padurilor prin actul de privatizare din anul 1991 respectiv 2000 si explozia delictelor silvice sunt noi factori dereglatori care slabesc stabilitatea ecologica a ecosistemelor forestiere [1 Giurgiu V., Protectia si dezvoltarea durabila a padurilor din Romania , Edit Societatea “Progresul silvic”, 1995, p 105 ].

1.2.Mediul concurential

SC ABC MOBIL SRL activeaza in domeniul productiei de parchet din lemn masiv. Segmentul de piata pe care societatea actioneaza este: amenajari interioare - parchet din lemn masiv.

Pozitia pe piata este foarte buna, firma fiind competitiva atat tehnic cat si economic cu principalii concurenti - cota de piata a societatii comerciale fiind de 10%.

Volumul desfacerilor pe piata interna si externa realizat in perioada 2009 – 2011 se prezinta in Tabelul nr.1.1.