Pagina documente » Stiinte Economice » Informatiile contabile, fundament al gestiunii financiare

Cuprins

lucrare-licenta-informatiile-contabile-fundament-al-gestiunii-financiare-2
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-informatiile-contabile-fundament-al-gestiunii-financiare-2


Extras din document

CUPRINS
Capitolul 1. Contabilitatea financiara-generator de informatii

6
1.1. Obiectul contabilitatii si caracteristicile sale generale
6
1.2. Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale
8
1.3. Oferta de informatii contabile: producatorii si produsele finale ale contabilitatii
10
Capitolul 2. Analiza financiara a intreprinderii realizata pe baza bilantului contabil

12
2.1. Bilantul contabil - principala sursa de informatii a analizei financiare
12
2.2. Principalele tipuri de bilant
13
2.2.1. Bilantul patrimonial

2.2.2. Bilantul financiar

2.2.3. Bilantul functional

2.3. Analiza structurii bilantului
16
2.3.1. Analiza activului bilantului

2.3.2. Analiza pasivului bilantului

2.3.3. Analiza corelatiei dintre sursele financiare din pasivul bilantului si elementele patrimoniale din activul bilantului

Capitolul 3. Analiza financiara a intreprinderii realizata pe baza informatiei contabile

24
3.1. Situatia neta a intreprinderii
24
3.2. Fondul de rulment
25
3.3. Necesarul de fond de rulment
29
3.4. Trezoreria neta
30
3.5. Analiza indicatorilor echilibrului financiar
32
3.6. Fondul de rulment minim necesar
33
Capitolul 4. Analiza rezultatelor intreprinderii
35
4.1. Contul de rezultate al intreprinderii
35
4.2. Soldurile intermediare de gestiune
41
4.3. Capacitatea de autofinantare a intreprinderii
46
4.4. Analiza pragului de rentabilitate
47
Capitolul 5. Prezentarea S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
5.1. Scurt istoric al S.C. CTP S.A. Arad
5.2. Bilant

50
50
51
5.3. Cont de profit si pierdere
56
5.4.Calculul indicatorilor echilibrului financiar determinati pe baza datelor din bilant

62
5.4.1. Fondul de rulment

5.4.2. Necesarul de fond de rulment
5.4.3. Trezoreria neta
Capitolul 6. Concluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE

66
68

Alte date

?Capitolul 1. Contabilitate financiara – generator de informatii1.1. Obiectul contabilitatii si caracteristicile sale generale

Istoria indelungata a lucrarilor scrise in domeniul contabilitatii de catre un numar impresionant de autori, consemneaza diferite formulari ale obiectului contabilitatii. Aproape fiecare autor de tratate, manuale, cursuri universitare, etc, a incercat sa formuleze o definitie proprie a contabilitatii, accentuand fie latura conceptuala (stiintifica), fie latura practica (tehnica) a contabilitatii. Astfel, intr-una din cele mai vechi lucrari scrise, care cuprinde o parte destinata studierii contabilitatii, intitulata „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” (in traducere „Stiinta aritmeticii, geometriei, proportiilor si proportionalitatilor”) tiparita la Venetia in anul 1494, calugarul italian Luca Paciolo (1445-1514), autorul lucrarii, defineste ca obiect al contabilitatii „tot ceea ce apartine negustorului: averea mobila si imobila, precum si toate afacerile sale mari si marunte, in ordinea in care au avut loc”.

Pornind de la cerintele didactice ale introducerii in problemele fundamentale ale contabilitatii intreprinderilor, care actioneaza in perioada actuala, se poate formula urmatoarea definitie a obiectului contabilitatii: reflectarea in expresie baneasca a imaginii fidele asupra situatiei patrimoniului si rezultatelor intreprinderii, in scopul furnizarii de informatii utile ansamblului utilizatorilor atunci cand acestia iau decizii economice.

În urma analizei succinte si generale a acestei definiri a obiectului contabilitatii, trebuie subliniate urmatoarele caracteristici ale sale:

a).Modul de cuantificare si de redare a informatiilor contabile consta in reflectarea lor in expresie baneasca. În contabilitate sunt memorizate cifric si explicativ, prelucrate si redate in expresie baneasca ( monetara) informatii asupra fluxurilor economice necesare conducerii (managementului, gestiunii) intreprinderii si altor utilizatori. Contabilitatea apeleaza, deci, pentru luarea masurilor si reprezentarea bunurilor, miscarilor de valori, la functia banilor de cuantificare si exprimare a valorii bunurilor si a oricaror miscari si transformari ale acestora. Informatiile contabile sunt informatii cifrice, valorice: ceea ce nu poate fi masurat si exprimat in bani, nu face obiectul contabilitatii.

Folosirea expresiei monetare a valorii bunurilor, facand abstractie de proprietatile lor fizice (si de unitatile de masura conventionale specifice – kilogram, metru, litru, etc), ofera contabilitatii posibilitatea tratarii (prelucrarii) informatiilor prin grupari si regrupari potrivit modelelor si procedurilor proprii metodei contabilitatii (bilant, conturi, s.a.). Potrivit Legii contabilitatii, contabilitatea in Romania se tine in moneda nationala.

De altfel, printre procedeele metodei contabilitatii se inscrie si evaluarea patrimoniului si rezultatelor, cu un rol deosebit de complex in conditiile preturilor libere ale economiei de piata.

b).Obiectivul de baza al contabilitatii in perioada actuala este producerea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra patrimoniului si rezultatelor intreprinderii.

În esenta realizarea acestui obiectiv impune ca documentele de sinteza (Bilantul, contul de profit si pierdere) sa ofere o imagine fidela, obiectiva a situatiei reale a intreprinderii.

Fiind un obiectiv de baza, este necesar ca toate celelalte concepte si principii ale contabilitatii sai fie subordonate.

c).Materia supusa observarii, consemnarii si reprezentarii in contabilitate este formata din doua structuri (economice, juridice, financiare) si anume: patrimoniul si rezultatele intreprinderii.

Informatiile contabile referitoare la patrimoniul intreprinderii sunt sintetizate si transmise utilizatorilor prin bilant, care este documentul de sinteza a situatiei economico-financiare a intreprinderii.

Informatiile contabile referitoare la rezultatele intreprinderii sunt sintetizate si furnizate utilizatorilor prin contul de profit si pierdere care este documentul de sinteza a performantelor gestiunii intreprinderii. Pentru a produce si furniza informatii contabile care sa poata fi sintetizate in bilant si in contul de profit si pierdere, intreprinderile si alti agenti economici mentionati in Legea contabilitatii trebuie sa organizeze o contabilitate pe principiile dublei reprezentari si dublei inregistrari a patrimoniului si rezultatelor, adica sa conduca o contabilitate in partida dubla. Cursul de „Bazele contabilitatii” studiaza problemele fundamentale ale contabilitatii in partida dubla aplicata de catre majoritatea intreprinderilor si agentilor economici.

d).Domeniul organizatoric in care se organizeaza si se conduce contabilitatea, este cu preponderenta intreprinderea, ca principal agent economic. Legea contabilitatii prevede obligativitatea conducerii contabilitatii, mentionand expres tipurile de unitati patrimoniale care au aceasta obligatie (regiile autonome, societati comerciale, institutii publice, unitati cooperatiste, s.a.), la care Regulamentul de aplicare al Legii adauga si alte tipuri de unitati organizatorice.

e).Destinatarii informatiilor contabile sunt utilizatorii de informatii, care se sprijina pe aceste informatii in luarea deciziilor. Utilizatorii informatiilor contabile sunt: utilizatorii interni: conducerea (managementul) intreprinderii si utilizatorii externi: asociatii (actionarii), bancile, statul (in deosebi organismele fiscale), furnizorii, clientii, s.a.1.2. Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clienti, institutii publice si alti utilizatori.

Contabilitatea furnizeaza fiecarui protagonist la viata economico-sociala adevarul de care acestia au nevoie. Potrivit cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de IASC (International Accounting Standards Commitee), utilizatorii functiilor contabile sunt:

? investitorii prezenti si potentiali - sunt persoane care furnizeaza capital in conditii de risc. Ei si consilierii lor sunt interesati asupra riscului inerent investitiilor in care s-au angajat sau intentioneaza sa se angajeze si asupra rentabilitatii pe care aceasta o produce sau o va produce. Investitorii au nevoie de informatii pentru a decide daca trebuie sa vanda, sa conserve sau sa cumpere, respectiv de informatii care sa le permita sa evalueze capacitatea intreprinderii de a plati dividende.

? personalul angajat si grupele lui reprezentative (sindicatele) – sunt interesati in obtinerea de informatii privind evaluarea capacitatii intreprinderii de a oferi remuneratii, pensii, alte avantaje, precum si oportunitati profesionale. De exemplu, in Franta, informatiile solicitate de salariati sunt clasificate in mai multe rubrici:

- angajarea si oferta de locuri de munca;

- remunerarea, participarea la profit si cheltuielile de protectie profesionala;

- conditiile de igiena si de securitate;

- formarea profesionala;

- relatiile profesionale;

- conditiile de viata ale salariatilor si familiilor lor, in masura in care aceste conditii depind de intreprindere,

- alte conditii de munca (durata, organizare, conditiile de lucru).

Aceste rubrici de informatii se regasesc in cadrul unui bilant social. Un astfel de document este impus intreprinderilor obligate sa creeze un comitet de intreprindere si care angajeaza cel putin trei sute de angajati.

Bilantul social este supus operatiilor de comunicare, de publicare (numai informatiile sociale semnificative) si de verificare (auditorii verifica sinceritatea si concordanta informatiilor aferente bilantului social cu conturile anuale).

În tara noastra, deocamdata, nu exista o presiune a salariatilor si sindicatelor asupra intreprinderilor, privind productia si difuzarea de informatii sociale.

? creditorii financiari - sunt terti care acorda imprumuturi intreprinderii, pentru o durata de timp stabilita in prealabil, in schimbul unei remuneratii fixe, numite dobanda, si cu obligatia din partea intreprinderii de a rambursa sumele primite, de obicei esalonat, pana la o data cunoscuta sub numele de scadenta. Creditorii financiari solicita o contabilitate in care prudenta este pe primul plan. Credibilitatea intreprinderii in fata creditelor este caracterizata prin informatiile grupate in jurul axei solvabilitatii.

? furnizorii si alti creditorii comerciali – sunt interesati de informatii care permit sa evalueze daca sumele ce le sunt datorate vor putea fi platite la scadenta. Ei sunt interesati de informatii pe termen mai scurt decat creditorii financiari cu exceptia cazului in care sunt dependenti de continuitatea activitatii intreprinderii in calitate de principal client.

? clientii – sunt interesati de informatiile despre continuitatea activitatii unei intreprinderi, in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu intreprinderea respectiva sau sunt dependenti de ea.

? guvernul si institutiile sale – sunt interesati de alocarea resurselor si, implicit, de activitatea intreprinderii pentru a determina politica fiscala, calculul produsului brut si a altor indicatorii statistici macroeconomici.

? publicul – este interesat in diverse moduri de activitate a intreprinderii, cum ar fi, de exemplu, ofertele de locuri de munca, oferta de bunuri si servicii ale furnizorilor locali, evolutiile curente si tendintele legate de prosperitatea intreprinderilor si a sferei de activitate a acestora.

Prin lege, atat persoanele juridice cat si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie asigurand: intocmirea documentelor justificate pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii, inregistrarea in contabilitate a operatiilor contabile, inventarierea patrimoniului unitatii, intocmirea bilantului contabil, furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.