Pagina documente » Stiinte Economice » Instrumentarea contabila privind calculul si contabilizarea impozitelor si taxelor (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-instrumentarea-contabila-privind-calculul-si-contabilizarea-impozitelor-si-taxelor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-instrumentarea-contabila-privind-calculul-si-contabilizarea-impozitelor-si-taxelor-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE
1.1. Necesitatea impozitelor si taxelor...3
1.2. Reforma fiscala in Rominia..........5
1.3. Trasaturile noului sistem fiscal din Rominia....8
1.4. Analiza raportului contabilitate - fiscalitate......11
CAPITOLUL II: S.C. SPICUL S.A. - BAZA DE STUDIU
PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL
SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI
TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT
2.1. Istoric, forma juridica, constituirea...16
2.2.Organizarea productivitatii si-a muncii, structura
organizatorica18
2.3. Organizarea sistemului informational-contabil.....19
2.4. Principalii indicatori economico - financiari.......21
2.5. Piata si clientii............22
CAPITOLUL III: DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND
DATORILE FISCALE............24
3.1. Elementele impozitului26
3.2. Principiile impunerii....29
3.3. Clasificarea impozitelor30
3.4. Organizarea aparatului de control...32
CAPITOLUL IV : REGLEMENTAREA, CALCULUL SI
CONTABILIZARE IMPOZITELOR
DIRECTE
4.1. IMPOZITUL PE PROFIT..........34
4.1.1. Consideratii generale privind impozitul pe profit.....34
4.1.2. Reguli contabile privind impozitarea profitului.......44
4.1.3. Calculul si contabilizarea impozitului pe profit la
S.C. SPICUL S.A. ........46
4.2. IMPOZITUL PE SALARII.........50
4.2.1. Notiuni generale privind impozitul pe salarii...........50
4.2.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe salarii la
S.C. SPICUL S.A. ........55
4.3. IMPOZITUL PE DIVIDENTE.....58
4.4. IMPOZITE SI TAXE LOCALE...63
4.4.1. Impozitul pe cladiri..........63
4.4.2. Impozitul pe terenuri.........65
4.4.3. Impozite asupra mijloacelor de transport66
CAPITOLUL V: REGLEMENTAREA, CALCULUL SI
CONTABILIZARE IMPOZITELOR
INDIRECTE
5.1. TAXA PE VALOARE ADAUGATA............69
5.1.1. Instituirea taxei pe valoare adaugata......69
5.1.2. Calculul si contabilizarea taxei pe valoare adaugata la
S.C. SPICUL S.A. .......78
5.2. ACCIZELE86
CAPITOLUL VI: ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA
PRIVIND DATORIA FATA DE BUGETUL
DE STAT
6.1. Analiza datoriilor prin intermediul ratelor de pasiv pe baza bilantului...........89
6.2. Analiza marimii si structurii impozitelor si taxelor datorate statului.............92
6.3. Influenta datoriilor asupra solvabilitatii firmei ...93
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI A TAXELOR.

Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. În consecinta , statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice intre membrii societati, instrumentul financiar si juridic fiind obligatia fiscala sub forma taxelor si impozitelor. Notiunea care defineste cel mai bine aria de cuprindere a domeniului impozitelor si a taxelor este cea de sistem fiscal. Sistemul fiscal trebuie conceput si inteles ca un tot unitar care cuprinde trei elemente interdependente:

a) legislatia fiscala – care reglementeaza, instituie impozitele si taxele,

b) mecanismul fiscal – care constituie o suma de modele, procedee, tehnici prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere. Din mecanismul fiscal fac parte si suporti informationali,

c) Aparatul fiscal – care, bazandu-se pe legislatia fiscala pune in miscare sistemul fiscal in scopul realizarii obiectivului final: urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor.

Printre trasaturile sistemului fiscal se gaseste:

- statul isi procura prin intermediul sau resursele necesare finantarii actiunilor sale,

- universalitatea acestuia : impozitul trebuie platit de catre toate persoanele care realizeaza venituri,

- asezarea trebuie sa se faca dupa criterii unitare pentru toti detinatorii aceluiasi obiect impozabil fara discriminare de natura sociala sau obiectiva,

- echitatea conform principiului justitiei sociale fara discriminarii de ordin etnic religios sau politic.

Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si un titlu nerambursabil datorat conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin si bunurile pe care le poseda.

Analizand elementele definitiei impozitului putem constata urmatoarele:

a) impozitul este o contributie baneasca in sensul persoanele fizice sau juridice sunt datoare sa participe dupa anumite criterii la formarea fondurilor de dezvoltare ale societatii,

b) este o contributie obligatorie , toate persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de venituri sa participe la formarea acestor fonduri,

c) impozitele sunt prelevari cu titlu nerambursabil,

d) impozitele sunt datorate conform dispozitiilor legale,

e) sunt datorate de catre persoane fizice si juridice,

f) impozitul se datoreaza pentru veniturile realizate si bunurile detinute.

Referindu-se la rolul impozitelor, un economist francez pot fi folosite pentru a incuraja sau descuraja o anumita activitate economica. Fara sa inceteze a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, venitul fiscal a devenit un mijloc de interventie in domeniul economic si social.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza prin faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut intre clase si paturi sociale, intre persoane fizice si juridice.

1.2. REFORMA FISCAL? ÎN ROMÂNIA

Modernizarea si dezvoltarea oricarui stat modern nu se poate face fara un sistem fiscal performant si care poate fi suportat de catre contribuabili. Sistemele fiscale au aparut si au evoluat in functie de interesele si nevoile diferitilor „stapani”. De regula, organizarea fiscului a fost putin agreata chiar de la inceput. Starea de prosperitate a unui stat contemporan este dependenta in mare masura de istoria propriului sistem fiscal de felul cum acesta a fost conceput si-a functionat. În Romania se poate vorbi despre un progres perceptibil la intervale relativ mici de timp o data cu intrarea Tarilor Romane in orbita sistemului capitalist, intrare inlesnita mult de prevederile Regulamentului Organic. Regulamentului Organic a constituit un progres evident fata de haosul care domnea in trecut, deoarece el a asezat statul roman pe temelii mai solide , introducand randuiala in finantele acestuia.

1. Reforma fiscala a lui Nicolae Titulescu din 1921

Prima masura fiscala importanta a constituit-o cea din 1921, propusa de Nicolae Titulescu , ministrul finantelor , masura instrumentata prin Legea din 1 august 1921 ( Legea privind impozitul progresiv pe avere si imbogatirea in timpul razboiului ) care avea la baza ideea progresista la acea vreme si anume impozitul cedular ( care se calculeaza in functie de provenienta venitului ) completat cu unul global pe venit progresiv , pe lux , cifra de afaceri si anexe, precum si scutiri pentru minimum de existenta.

Veniturile supuse impozitului direct, prin legea din 1 august 1921 erau impartite in 7 categorii, denumite cedule :

a. veniturile proprietatilor funciare necladite ( cota 15% );

b. veniturile proprietatilor funciare cladite( cota 15% );

c. veniturile proprietatilor agricole( cota 12% );

d. veniturile proprietatilor intreprinderilor industriale si comerciale( cota 10% si 12%);

e. veniturile din profesiuni si ocupatii necomerciale ( cota 10% );