Pagina documente » Stiinte Economice » Intocmirea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-intocmirea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-intocmirea-si-analiza-bilantului-contabil-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA
PATRIMONIULUI
1.1. Bilantul contabil - baza informationala a analizei patrimoniului
si a rezultatului activitatii firmei
1.1.1.Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale
1.1.2.Bilantul - componenta fundamentala a documentelor de sinteza
1.2. Structura generala a bilantului contabil
1.3. Contul de profit si pierderi si performanta intreprinderii
1.3.1.Conceptul de performanta si suportul ei economic
1.3.2.Modelul de prezentare a cotului de profit si
pierdere in tara noastra
1.4. Anexa la bilant: necesitate informationala
1.4.1.Necesitatea, rolul si caracteristicile anexei
1.4.2.Anexa in viziunea normalizatorilor contabili romani
1.5. Raportul de gestiune
1.6. Studiu comparativ asupra bilantului
1.6.1.Statele Unite ale Americii
1.6.2. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
1.6.3. Franta
2. PARTICULARITATI ALE S.C FAUR S.A.-
INFLUENTA ACESTORA ASUPRA MODULUI DE
ORGANIZARE A CONTABILITATII
2.1. Prezentarea S.C.FAURS.A
2.1.1.Date generale
2.1.2. Capitalul social si obiectul de activitate
2.1.3. Structura organizatorica a S.C.FAURS.A
2.1.4. Evolutia activitatii firmei
2.2. Fluxul de prelucrare a datelor in contabilitate
2.3. Modul de organizare a contabilitatii la
S.C. FAURS.A
2.3.1.Forma de contabilitate
2.3.2.Registre contabile utilizate
2.3.3.Contabilitatea imobilizarilor
2.3.4.Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie
2.3.5. Contabilitatea tertilor
2.3.6. Contabilitatea trezoreriei
2.3.7. Contabilitatea de venituri, cheltuieli si rezultate
3. INTOCMIREA SI REDACTAREA
BILANTULUI CONTABIL
3.1. Reglementari juridice privind intocmirea, verificarea
si certifcarea bilantului contabil (tabelul 3.1)
3.2. Lucrari preliminare intocmirii bilantului contabil
3.2.1. Stabilirea balantei conturilor inainte de
inventariere
3.2.2. Inventarierea generala a patrimoniului
3.2.3.Contabilitatea operatiunilor de regularizare
3.2.4.Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere
3.2.5.Determinarea rezultatului cu ajutorul contului de
profit si pierdere
3.2.6.Repartizarea profitului
3.3. Redactarea si certificarea bilantului contabil
4.ANALIZA PE BAZA DE BILANT
4.1. Analiza situatiei patrimoniale
4.1.1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului bilantului intreprinderii
4.1.2.Analiza patrimoniului net (propriu) si a resurselor de finantare
4.1.3. Structura patrimoniului pentru calculul fondului
de rulment la 31.12.1998 si stabilirea echilibrului financiar
4.2. Analiza situatiei financiare
5. VALORIFICAREA DATELOR DIN LUCRARILE
DE SINTEZA IN PROCESUL DE CONDUCERE
AL UNITATII ECONOMICE
5.1. Remarcarea valentelor de informare ale lucrarilor de
sinteza in contextul utilizarii tehnicii moderne de calcul
5.2. imbunatatirea sistemului informatic al S.C.FAURS.A.
BIBLIORGAFIE

Alte date

? ?

CAPITOLUL 1

BILANTUL CONTABIL

MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONULUI

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI

1.1. Bilantul contabil baza informationala a analizei

patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei.

1.1.1.Cererea de informatii contabile: utilizatorii si

necesitatile informationale.

Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe, care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea, conducerea si desfasurarea activitaiii economice

Contabilitatea este apreciata ca fiind cel mai important element al sistemului informational economic al unei organizatii deoarece:

a) sistemul informational contabil permite administratorilor si utilizatorilor externi de informatii contabile sa obtina o imagine asupra intregii organizatii;

b) sistemul informational contabil leaga alte sisteme informationale importante ale organizatiei (cum sunt cele aferente marketingului, personalului, productiei, de cercetare dezvoltare, etc.).

Desi gama de obiective ale contabilitatii este foarte diversa, o analiza temeinica a acestora nu poate sa neglijeze faptul ca produsele finale ale oricarui sistem contabil sunt documentele de sinteza, iar oferta de informatii contabile depinde de utilizatori si necesitatile lor de informare.

In anul 1971, la initiativa organismului profesiei contabile americane, a fost creat un grup de lucru, cu misiunea de a studia obiectivele situatiilor financiare. Raportul a prezentat o lista a obiectivelor, pe primul loc figurand furnizarea de informotii utile luarii deciziilor economice.

1.1.2. Bilantul componenta fundamentala a documentelor de

sinteza.

In masura in care obiectivul contabilitatii acela de a da o imagine fidela patrimoniului, rezultatelor si situatiei financiare a fost atins, o sinteza a tuturor elementelor constitutive ale activitatii acesteia trebuie comunicata utilizatorilor care au nevoie si au dreptul la aceasta.

Acest deziderat este infaptuit prin intocmirea unor documente financiare (de sinteza) ce prezinta intr-o maniera sintetica, fidela, clara si completa, respectand o anumita periodicitate si anumite reguli de intocmire, ansamblul aspecelor economico-financiare ale intreprinderii.

Aceste documente reprezinta punctul final in cadrul ciclului de prelucrare a datelor si punctul de plecare in valorificarea informatiei finan- ciar-contabile.In cadrul lucrarilor de sinteza se incadreaza: bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant. Acestea sunt insotite de raportul de gestiune.

In intelegerea curenta, documentul oficial folosit pentru reprezntarea inceierii exercitiului financiar, este bilantul contabil.Acesta are o pozitie de baza in cadrul lucrarilor de sinteza. Celelalte componente (contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune) sunt de natura sa completeze informatiile din bilant.

Bilantul este prima componenta fundamentala a documentelor de sinteza contabila.De la prima definitie data de cantar al averii in corelatie cu surele sale de dobandire , bilantul a facut obiectul unor preocupari permanente, practice si teoretice.

In normele si standardele internationale, precum si in unele lucrari de specialitate, apare sub diferite denumiri cum ar fi: situatii financiare, documente contabile de sinteza, conturi anuale.In contabilitatea romaneasca s-a apelat la termenul de bilant contabil.

Pe plan european preocuparile de armonizare a contabilitatii

diferitelor tari sunt vechi.In anul 1968 s-a difuzat tarilor membre ale Pietei Comune un Cadru Contabil General, iar in anul 1978 s-a emis Directiva a IV-a cu aplicare in tarile Pietei Comune, prin care se stabilesc documente de sinteza contabila aproximativ similare si reguli de evaluare a patrimoniului. Fiecare tara a adus insa, anumite elemente specifice in concretizarea solutiilor practice de aplicare a normelor contaile armonizate recomandate de organismele internationale.

1.2.Structura generala a bilantului contabil

Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in-

termediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile sale componente catre caracteristicile de ansamblu. Aceasta reprezentare se face sub forma unei egalitati ce reflecta echilibrul valoric intre utilizari, denumite active patrimoniale si resurse, denumite pasive patrimoniale, adica:

UTILIZARI = RESURSE

ACTIV = PASIV

Activul si pasivul se explica si definesc simultan prin prisma juridicului, economicului si financiarului.