Pagina documente » Stiinte Economice » Intocmirea situatiilor financiare

Cuprins

lucrare-licenta-intocmirea-situatiilor-financiare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-intocmirea-situatiilor-financiare


Extras din document

CUPRINS
CUPRINS.........
CAPITOLUL I...
S.C. AGROMEC S.A. SEBES - UNITATE DE PRESTARI SERVICII iN AGRICULTURA.
.......
1.1. Scurt istoric al firmei..........
1.2. Obiectul de activitate al S.C. AGROMEC S.A. Sebes..
1.3. Structura organizatorica a S.C. AGROMEC S.A. Sebes.............
1.4. Caracterizarea procesului de productie al unitatii......
CAPITOLUL II.
BILANT CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA.
2.1. Dimensiuni istorice privind bilantul contabil..........
2.2. Abordari contemporane privind bilantul contabil......
2.2.1. Bilantul contabil in sistemul anglo-saxon (SUA)............
2.2.2. Bilantul contabil, potrivit conceptiei franceze
2.2.3. Evolutii bilantiere rominesti......
2.3. Comparatie intre componentele situatiilor financiare prevazute de OMFP 94/2001 si OMFP 1752/2005..............
2.3.1. Generalizarea si sinteza informatiilor cu ajutorul bilantului
2.3.2. Deosebiri intre cele doua tipuri de bilant.......
2.3.3. Comparatie intre contului de profit si pierdere prevazut de OMFP 94/2001 si OMFP 1752/2005...
2.4. Modificari aduse situatiilor financiare anuale prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1752 / 2005...........
2.5. Functiile si rolul bilantului contabil.......
2.6. Tipuri de bilant.
2.6.1. Bilantul patrimonial
2.6.2. Bilant financiar......
2.6.3. Bilantul functional...
2.6.4. Bilantul pool de fonduri.........
2.7. Incidenta inflatiei asupra patrimoniului unei entitati..
CAPITOLUL III
LUCRARI PREGATITOARE PRIVIND iNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE FINALE LA S.C. AGROMEC S.A. SEBES............
3.1. Stabilirea balantei de verificare a conturilor inainte de inventariere..............
3.2. Inventarierea generala a patrimoniului...
3.3. Contabilizarea operatiilor de regularizare privind diferentele de inventar, amortizarile, ajustarile pentru deprecieri, provizioane, delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor
3.3.1. Stabilirea, regularizarea si inregistrarea diferentelor constatate la inventariere.........
3.3.2. Operatii privind calculul amortizarilor.........
3.3.3. Operatii privind ajustarile pentru depreciere..
3.3.4. Operatii pentru delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor.........
3.4. Stabilirea balantei de verificare a conturilor dupa inventariere.....
3.5. Determinarea rezultatului exercitiului...
3.6. Distribuirea profitului sau finantarea pierderii.........
3.7. Redactarea situatiilor financiare anuale..
CAPITOLUL IV..............
ANALIZA PERFORMANTELOR iNTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI...
4.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza bilantului contabil.
4.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului financiar calculati pe baza situatiilor financiare anuale
4.2.1. Analiza patrimoniului net si a resurselor financiare.........
4.2.2 Analiza globala a echilibrului financiar.........
4.2.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii firmei......
4.2.4. Analiza rezultatului pe baza de bilant.........
4.2.5. Analiza principalelor rezultate financiare - Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune.......
CONCLUZII SI PROPUNERI............

Alte date

? S.C. AGROMEC S.A. Sebes – unitate de prestari servicii in agricultura

?

CAPITOLUL I

S.C. AGROMEC S.A. SEBES – UNITATE DE PREST?RI SERVICII ÎN AGRICULTUR?

1.1. Scurt istoric al firmei

S.C. AGROMEC S.A. Sebes s-a infiintat in anul 1991, prin H.G. nr. 192 din 22 martie 1991, ca urmare a reorganizarii S.M.A. (Statiunea de Masini Agricole ) Sebes, in temeiul Legii nr. 15/1990 privind transformarea unitatilor economice de stat in regii autonome sau societati comerciale.

Unitatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni (S.A.), fiind constituita si functionand in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a H.G. nr. 92/1991. aceasta este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.

S.C. AGROMEC S.A. Sebes are sediul in Sebes str. Calarasi, nr. 41, jud. Alba. La infiintare a fost inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu numarul J01/536/1991. societatea este constituita pe durata nelimitata, fiind inregistrata la Directia generala a Finantelor Publice sub nr. R1771500.

Societatea este privatizata in totalitate in baza Legii nr. 55/1995, capitalul social este de 152.960 lei, reprezentand 1.529.600 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei pe actiune, fiind in intregime capital privat. Un numar de 917.750 actiuni prin preschimbarea de cupoane nominative si certificate de proprietate,300 actiuni cesionate de F.P.S. managerului societatii prin contractul de cesiune incheiat in 15 decembrie 1995, iar restul de 611.550 sunt detinute de Asociatia Salariatilor pe baza contractului de cumparare nr. 1301 din 29 octombrie 1996, incheiat cu F.P.S. Bucuresti.

Asociatia P.A.S. are in prezent 85 de actionari, care detin impreuna 39,98% din capitalul social, managerul unitatii 0,02%, iar restul de 60% este detinut de un numar de 982 actionari.

Asociatia salariatilor si membrilor conducerii denumita Asociatia „Agromec” Sebes P.A.S. a achizitionat, in 1996, 40% din actiunile societatii, acestea fiind vandute de F.P.S. la un pret de 66.000 lei. Avansul de 20%, respectiv 13.200 lei a fost achitat in termen de 60 zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, iar restul de 52.800 lei vor fi achitat de cumparator in termen de 10 ani in 10 rate fixe in valoare de 5.280 lei. Pana in prezent Asociatia P.A.S. a respectat graficul de plata achitand 9 rate in valoare totala de 47.520 lei.

Structura actionariatului la S.C. AGROMEC S.A. Sebes se prezinta astfel: Tabel nr. l

ACTIONAR

Valoare

actiune

(lei)

Numar de

actiuni

detinute

Valoarea capitalului

social detinut

(lei)

Cota parte

detinuta

(%)

Cesionate de catre F.P.S. in baza Legii nr.58/1991 si a Legii nr.55/1995

0,1

917.750

91.775

60

Manager

0,1

300

30

0,02

P.A.S.

0,1

611.550

61.155

39,98